Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Chinese Economie

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 7984 woorden
  • 14 oktober 2014
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Inleiding

Het onderwerp van mij Praktische Opdracht is: De economie van China. Vooral de groei in de economie van de jaren 50 tot en met nu. Ook vertel ik wat de invloed van deze verandering voor China is.

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat China, als economie, steeds belangrijker wordt in de wereldeconomie. Veel mensen weten, net zoals ik, niet waarom dat China in zo’n korte tijd zo snel gegroeid is. Wat zit er nu achter deze snelle en grote groei? Dat ga ik in deze opdracht uitzoeken.

Ik wil erachter komen door verschillende vragen te stellen:

Mijn hoofdvraag is: ‘Wat is er met de Chinese economie gebeurd en gaat er gebeuren?’

En mijn deelvragen zijn:

1. Is de Chinese economie gegroeid? En wat zijn hier de oorzaken van?

2. Wat waren de negatieve invloeden op de Chinese economie?

3. Wat zijn tot nu toe de gevolgen van de groei van de Chinese economie?

4. Hoe ziet de toekomst er uit voor China?

Met de antwoorden van mijn deelvragen hoop ik mijn hoofdvraag te kunnen beantwoorden. En zo een beter beeld te krijgen van: China, de wereldlijke economie en de wereldlijke machtsverhoudingen.

Samenvatting

In deze opdracht heb ik geprobeerd om erachter te komen wat er met de Chinese economie is gebeurd en wat er nog mee gaat gebeuren. Ik heb dit gedaan door eerst informatie te verzamelen, zowel in boeken als op het internet, daarna heb ik de informatie geordend. En hierna heb ik al deze informatie verwerkt tot een verslag.

Hierbij heb ik gekeken naar de oorzaken van de groei, maar ook naar de gevolgen van de groei. Ook heb ik gekeken welke factoren deze groei negatief beïnvloed hebben. Verder heb ik 3 mogelijke versies van de toekomst van China uitgewerkt.

Uit resultaat bleek dat er veel oorzaken waren voor de economische groei, en de groei veel dingen met zich meebracht. De groei had zowel positieve als negatieve gevolgen.

Oorzaken groei economie

Mijn eerste deelvraag is: ‘Is de Chinese economie gegroeid, en wat zijn de oorzaken hiervan?’

Het antwoord hierop is JA, de Chinese economie is gegroeid, maar hoe is dat gekomen?

Wat waren de oorzaken voor deze groei?

Er zijn verschillende oorzaken van de economische groei van China.

In dit hoofdstuk ga ik de punten bespreken die een positieve invloed hadden en hebben op de economie van China

De volgende punten hadden en hebben een positieve invloed op de Chinese economie.

Bestuursvorm.

Vijfjarenplannen.

Lid worden van Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Speciale Economische Zones (SEZ).

Grondstoffen.

Goedkope en grote Chinese arbeidsmarkt.

Verbetering onderwijs in China.

Yuan Dollar koppeling.

Bestuursvorm.

Na een korte tijd van bestuur door de Kwomintang (volkspartij) werd China een volksrepubliek. Maar dit betekent niet dat de economie van China meteen omhoog schoot. Dat gebeurde niet, omdat de leider van de Kwomintang, Mao Zedong, nog steeds volgens de regels van de Culturele Revolutie leefde. Op 9 september 1976 overleed Mao, zijn opvolger was Deng Xiaoping. Hij gaf de economie kans om te groeien, door de regels(die al eerder opgesteld waren tijdens de Culturele Revolutie) niet meer na te leven. Dit zorgde voor politieke stabiliteit, een van de voorwaarden voor een groeiende economie. De grootste economische ontwikkelingen kwamen pas rond 1990 toen de twee oud burgemeesters van Shanghai de landelijke macht kregen.

Vijfjarenplannen.

Een vijfjarenplan is een plan met betrekking op het de toekomst van het land, deze plannen gaan over verschillende zaken zoals de economie van het land, de bevolkingsopbouw en brandstofgebruik

In 1953 startte het eerste vijfjarenplan, met als voorbeeld de industrie van de Sovjet-Unie. Vanuit de overheidsinformatie, wordt gezegd zou de economie die jaren met minstens 8% per jaar gegroeid zijn. De Chinese overheid stelt deze vijfjarenplannen nog steeds op om de economische groei vast te houden.

In het eerste vijfjarenplan veranderde veel. De landbouwgrond werd opnieuw verdeeld onder de boeren. Zo konden de arme boeren een nieuwe start maken en werden de verschillen tussen arm en rijk kleiner. Deze nieuwe grond verdeling moest uiteindelijk tot een klein aantal grote landbouwbedrijf leiden, dit noemen we collectivisatie. Van deze collectivisatie waren de gevolgen positief. Er was meer voedselproductie en dit zorgde al snel voor een stijging in de levensverwachting en voedseloverschot. Door dit voedseloverschot krabbelde de Chinese economie een beetje op. Ook schoot de levensverwachting omhoog, binnen 10 jaar steeg de levensverwachting van 39 jaar naar 46 jaar.

De latere vijfjarenplannen worden maar vaag beschreven en hadden niet zo veel invloed als het eerste vijfjarenplan. Deze plannen gingen voornamelijk over de industrie en landbouw van het land, maar ook over andere dingen zoals de infrastructuur in het land.                                              Elke vijf jaar komen er nieuwe plannen voor het land. Tot op de dag van vandaag gebruikt de Chinese overheid deze vijfjarenplannen.

Wereldhandelsorganisatie.

De Wereldhandelsorganisatie heeft als afkorting WTO, World Trade Organization. De WTO is een internationale organisatie met als voornaamste doel de wereldhandel vooruit helpen door middel van onderhandelingen. Ook zijn er door de WTO een aantal regels opgesteld waaraan de landen die lid zijn van de organisatie zich moeten houden.

Na 15 jaar onderhandelen was het eindelijk zo ver, op 11 december 2011 werd China lid van de Wereldhandelsorganisatie. Waarom het zo lang duurde, kwam doordat China aan een paar eisen niet voldeed, zo had China geen vrijemarkteconomie en waren de mensenrechten er niet al te best.

China zag het lidmaatschap van de WTO als een echte toetreding tot de wereldeconomie. Door de toetreding van de WTO daalde de douanetarieven en ging de smokkel omlaag.

China werd nu nog aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders, dit kwam omdat de buitenlandse bedrijven die zich in China vestigde nu de zelfde rechten hadden als de Chinese bedrijven.

Zoals je in het figuur hiernaast ziet steeg het aantal buitenlandse bedrijven in China.

Er waren nog meer veranderingen van de Chinese economie door de WTO. Veel dingen stegen zoals: het BNP /hoofd, het energiegebruik, nationale reserves en de investeringen in het wegennet. Je kunt dus zeggen dat het lid worden van de WTO een goede beslissing is geweest.

Speciale Economische Zones (SEZ).

Een SEZ is een speciale zone waar andere wetten gelden dan in de rest van China. Deze zones moeten China aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeringen. Zo hoeft er in deze zones bijna geen invoerbelasting betaald te worden.

Deze zones liggen aan de kust van China, het oosten. Het begon allemaal in 1979 met de eerste vier zones in Xiamen, Shenzhen, Zhuhai en Shantou. 10 jaar later werden Hainan en Pudong, een gebied in Shanghai, ook Speciale Economische Zones. Ook kregen de 23 provinciehoofdsteden dezelfde rechten en wetten als de SEZ. In 1988 besloot de overheid 14 steden te ‘openen’, dit hield in dat zij ook zelf wetten mochten veranderen.

Het gevolg van deze SEZ en ‘open steden’ was dat de export en import stegen, het BNP/hoofd steeg en kwam meer werk in de industrie. Maar er waren ook negatieve gevolgen. Zo steeg de CO2 uitstoot van China enorm snel in de jaren 90. Ook vergroten de SEZ de kloof tussen de arme en rijken van China.

Grondstoffen

China is een groot land qua macht, en oppervlakte. China is met 9.569.961 vierkante kilometer het 3e grootste land op aarde. Amerika beweert dat Amerika dat is maar zij rekenen ook een gedeelte van de kustlijn mee.

Met zo`n groot land, als China heb je ook meer kans op grondstoffen. China heeft een bodem met veel verschillende grondstoffen zoals olie, gas en kolen.

Door deze grote hoeveelheid grondstoffen heeft China in het begin van de economische groei weinig tot niets hoeven uit te geven aan grondstoffen. Ze hadden zelfs zoveel dat ze een deel geëxporteerd hebben.

 De laatste jaren gebruikt China nog steeds haar eigen grondstoffen, maar ze importeren ze nu ook. Er wordt nu veel kool, olie, gas en cement geïmporteerd. Kool, olie en gas worden gebruikt als brandstoffen. Het cement wordt gebruikt voor nieuwe gebouwen die gebouwd moeten worden.


Chinese arbeidsmarkt.

China is het land met het grootste aantal inwoners ter wereld. Hiermee heeft China een grote afzetmarkt en arbeidsmarkt. De grote arbeidsmarkt is erg handig voor goedkope productie, want voor elke werknemer staan er 10 in de rij. Zo kunnen de fabrieksbazen de lonen laag houden en daardoor ook de kosten laag.

Ook de overheid helpt een handje mee. Zij laten de minimum lonen laag  blijven om China aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeerders. Zo ligt het minimum loon op het platteland op minimaal  1000 yuan per maand, dat is ongeveer aan 120 euro. En in de SEZ ligt het op 1500 yuan (ongeveer 175 euro). In China liggen de kosten van voedsel lager dan in Nederland, zo kost een Big Mac in China maar 1.80 euro tegenover 3.50 euro in Nederland. Toch hoeft deze Nederlander er minder lang voor te werken, 24 minuten gemiddeld, tegenover gemiddeld 3 uur en 10 minuten in China.

Ook zijn de Chinezen harde werkers, ze zijn erg gemotiveerd en werken hard en lang. Dit moet ook wel want als je niet hard genoeg werkt wordt je ontslagen en dan heb je niets. Want in China kennen ze niet zo iets als een WW uitkering. De Chinese mensen hebben veel aanzien voor mensen die het gemaakt hebben in hun leven en zien hen als voorbeeldpersonen. In China heb je ook veel aanzien met een goede baan zoals advocaat.

Verbetering onderwijs.

China is qua ontwikkeling ook gestegen de afgelopen 50 jaar. Zo is het analfabetisme de afgelopen 30 jaar met wel 30% gedaald. Nu is nog maar 5% van de Chinezen, van 15 jaar en ouder, analfabeet.

Deze verbetering kwam doordat China sinds 1978 steeds meer geld uitgeeft aan onderwijs dan voorheen. Daardoor hadden meer kinderen de kans om naar school te gaan en ontwikkelde de bevolking zich snel. Doordat de Chinese mensen steeds slimmer werden konden ze andere beroepen gaan uitoefenen. Het gevolg hiervan was dat er meer mensen in de dienstensector gingen werken, dit zorgde voor een stijging van het bnp/hoofd.

Yuan Dollar koppeling.

De Chinese munteenheid is de Renmibini, bestaat uit fen, jiao en yuan. Je kunt de fen zien als munten van 1,2 en 5 cent de jiao als munten van 10, 20 en 50 cent en de yuan als euro’s.

De Yuan werd in 1997 gekoppeld aan de Amerikaanse Dollar, een dollar was 8.3 yuan waard. Dit deed de Chinese overheid om de prijs van Chinese producten laag te houden. Hierdoor bleef China een goed land om van te importeren voor Amerika. In 2005 werkte China de koppeling bij en werd 1 dollar 8.1 yuan waard. In 2008 kwam er eind aan de koppeling tussen de yuan en de dollar. Dit kwam door de wereldwijde economische crisis. Amerika was hier flink de dupe van terwijl China er bijna geen last van had.

De ontkoppeling betekende dat de Yuan duurder werd en dat hierdoor waarschijnlijk de Amerikaanse vraag naar Chinese producten af zal nemen. Dit zou positieve gevolgen hebben voor de Amerikaanse burger omdat er nu meer werk in Amerika komt, door de afname van de import.

In het kort: de Yuan Dollar koppeling heeft er mede voor gezorgd dat Amerika van China bleef importeren omdat de Yuan laag bleef ten opzichten van de dollar, waardoor de producten goedkoop waren en bleven.

Al deze punten hebben bijgedragen aan de snelle, grote en lange groei van de Chinese economie.

Negatieve invloeden

Mijn tweede deelvraag is: ‘Wat waren/zijn de negatieve invloeden op de Chinese economie?’

Niet alles zat mee tijdens de groei van China, er waren ook tijden dat het minder ging met de economie. Wat waren daar de oorzaken van en hoe zijn ze opgelost ? Of zijn ze niet opgelost? Die vragen ga ik in dit hoofdstuk behandelen en beantwoorden.

Dit zijn de punten die de groei van de Chinese economie negatief beïnvloed hebben.

De grote sprong voorwaarts.

Ziekte.

China zelf.

De grote sprong voorwaarts.                                                                                                           De grote sprong voorwaarts is een project dat 1958 gestart werd door Mao. Het doel van dit project was om van China een machtig, rijk en welvarend land te maken. Maar dit mislukte totaal, er vielen tientallen miljoenen doden door een gebrek aan voedsel.

Om te beginnen moest er een nieuw irrigatiesysteem komen, hiervoor werden onder andere nieuwe dammen en kanalen aangelegd. Ook moesten de grootste plagen van China (ratten, vliegen, muskieten en mussen) bestreden worden. Er werden veel mussen afgeschoten maar dit had een negatief effect op de landbouw: er ontstonden insectenplagen omdat de insecten nu niet meer werden opgegeten door de mussen. Hierdoor daalde de productie van graan en andere tarwe. Mao`s oplossing hierop was om in het geheim honderdduizenden mussen over te laten komen naar China, en dit werd dan ook gedaan.

Uit cijfers blijkt dat China in je late 50e jaren veel landbouwproducten exporteerde, maar er werd niet meer geproduceerd. De oogsten vielen tegen maar de export steeg, met als gevolg dat er miljoenen mensen stierven aan hongersnood.

Ook een domme zet van Mao was om meer metaal te gaan produceren. Dit ging ten kosten van metalen gereedschappen en andere metalen voorwerpen die de bevolking bezat. Hij riep de mensen op om hun metaal naar de zogenoemde ‘hoogovens in de achtertuin’ te brengen. In die hoogovens werd het metaal omgesmolten naar metaal om te exporteren. Hierdoor bezat de doorsnee Chinees bijna tot geen metalen gereedschappen meer en moest alles met de handen worden. Dit was natuurlijk veel minder efficiënt.                                                                                                              Ook werden er veel bomen gekapt om de ovens te voorzien van brandstof.

Na 2 jaar kwam Mao er achter dat dit plan geen nut had en gaf Enlai, Xiaoping en Shaoqui de opdracht om de economie van China weer op te bouwen.

Mao`s imago was flink gedaald en dat wilde hij goedmaken met een nieuw project: ‘De Culturele Revolutie.’ Met deze revolutie kreeg Mao weer meer macht.

De revolutie heeft bijna tot geen invloed gehad op de economie van China.

Ziekte                                                                                        Eind 2002 werd China getroffen door de ziekte SARS (Ernstig Acuut Ademhalingssyndroom). Het begon allemaal in Guangdong, een provincie in zuid oost China, daarna sloeg het over naar Hongkong waarna het verder verspreid werd naar omliggende landen.

SARS is een ziekte die in de beginfase heel veel op gewone griep lijkt maar in een verder stadium onderscheidt het zich van de griep. In dit stadium komen er symptomen voor als zuurstofgebrek en longontsteking.                                                                                  SARS is erg besmettelijk, je kunt het oplopen door: de adem in te ademen van een persoon met SARS, in contact te komen met de huid van een met SARS besmet persoon of in aanraking te komen met zijn/haar uitwerpselen of urine.

Het gevolg van deze ziekte was dat duizenden mensen ziek werden. Hierdoor waren er minder mensen die konden werken. Daardoor daalde het aantal producten dat gefabriceerd kon worden, daardoor kon er dus minder worden geëxporteerd. Ook in de dienstensector was dit merkbaar. In het 2de kwartaal van 2003 groeide de Chinese economie (maar) met een percentage van 6,7 tegenover ongeveer 10% in heel het jaar.

China zelf

China is op dit moment het land met de 2e grootste economie ter wereld. De economie groeit nog steeds, met ongeveer 8% per jaar. Het gemiddelde jaarinkomen van de doorsnee Chinees stijgt ook, van 865 euro in 2002 naar 3883 euro in 2011. China wil graag deze groei vasthouden.

De overheid probeert de laatste jaren de economische groei een beetje af te remmen. Dit doen ze omdat het land anders ‘oververhit’ kan raken en haar eigen ontwikkelingen niet meer bij kan houden. Ook een reden om aan de rem te trekken is om de binnenlandse verschillen te verkleinen. Ze willen nu de armere boeren ook mee laten genieten van de economische groei, dit doen ze onder meer door meer uit te geven aan irrigatiesystemen en een lagere belasting voor de boeren.

Het remmen van de economie doen ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de export te verminderen en meer rente vragen. Dit kan omdat China een dictatuur is en zelf dus de economie in handen heeft. Ze kunnen dus zeggen dat de bedrijven in China deze jaren minder mogen exporteren om zo de verschillen tussen de Chinezen te verkleinen.

Gevolgen

Mijn 3e deelvraag is: ‘Wat zijn tot nu toe de gevolgen van de groei van de Chinese economie?’

De snelle en grote economische groei bracht veel met zich mee. Er is veel veranderd, maar wat dan ? En voor wie? Dit ga ik in dit hoofdstuk bespreken.

De volgende veranderingen ga ik bespreken in dit hoofdstuk:

            Positief.

Meer werk.

Groei katoenteelt en veeteelt.

China als afzetmarkt.

            Negatief.

Milieuomstandigheden.

Grondstofprijzen omhoog, door grote vraag (o.a. staal & benzine).

Er zijn natuurlijk nog meer positieve en negatieve gevolgen van de economische groei van China, deze ga ik echter niet behandelen in deze opdracht.

Zoals:

Goedkope(re) producten op de markt.

China krijgt meer macht in de wereld(economie).

Andere landen krijgen concurrentie met verkoop van hun producten.

Sociale en economische kloof tussen het platteland en de stad wordt groter.

Meer werk.                                                                    De economische groei van China kwam onder andere door de groei van de productie van exportartikelen. Deze productie vond plaats in fabrieken. Het is heel eenzijdig en zwaar werk. Het is niet moeilijk dus je hebt er geen opleiding voor nodig. Dit kwam goed uit, omdat de Chinese bevolking vooral bestond uit ongeschoolde boeren. Deze boeren kwamen in de fabrieken werken, tegen een loon, dat hoger was dan dat ze kregen op het platteland. Doordat ze beter betaald kregen in de fabrieken gingen de kinderen van de boeren naar de stad om in fabrieken te werken. Hierdoor steeg het gemiddelde inkomen van China flink. De mensen konden nu ook geld uitgeven aan andere dingen dan aan alleen eten om te overleven. Ook daalde het aantal mensen dat onder de armoedegrens, van $1.25 per dag, leefde.

Groei katoenteelt en veeteelt.

Een oorzaak van de economische groei was de enorme groei in export. Hierdoor moest meer geproduceerd worden, zo werd er in 1998 4.500.000 ton katoen geproduceerd en in 2001 was dit al 5.300.000 ton katoen. Sommige exportproducten werden gemaakt van onder andere katoen. Hiervoor moest dan ook meer katoen geteeld worden. Dit was positief voor de katoenboeren en werknemers in de katoenindustrie. Zij hadden nu meer werk en een grotere omzet.

Ook is de veeteelt gestegen want er was meer vraag naar voedsel. Dit kwam omdat de mensen meer geld uit konden geven en nu ook vlees en vis konden kopen. Er waren ook meer mensen en om die te voeden moest er meer voedsel geproduceerd worden.

China als afzetmarkt.

Door de toetreding in de Wereldhandelsorganisatie hadden de mensen in China de kans om producten of andere dingen uit het buitenland te importeren. Dit konden ze doen omdat ze nu meer geld hadden door de economische groei.

Met China als afzetmarkt heeft de wereld er nu 1.300.000.000 mensen bij om hun spullen aan te verkopen. De mensen in China worden flink beïnvloed door de westerse cultuur, door middel van onder andere televisie en internet. Ze willen zo veel mogelijk op de westerse mensen lijken en kopen daardoor veel westerse producten, zoals Coca Cola, Beats by Dre en andere luxueuze merken.        Zo verkocht Porsche in 2012 meer auto`s in China dan in alle Europese landen samen.

China is nu een van de grootste afzetmarkten ter wereld, en het aantal kopers zal alleen maar stijgen als de groei zo door blijft zetten.

Milieuomstandigheden.

Een negatief gevolg van de economische groei is dat het milieu er flink op achteruit is gegaan. Dit komt mede door China. Een van de laagst staande prioriteit van China was het milieu, ze hielden hier vrijwel geen rekening mee. Want: milieuvriendelijker = duurder en dat wilde de Chinese overheid niet.

Oude fabrieken naast rivieren gebruikten veel water tijdens hun productieproces. Dit water werd niet meer aan de rivier toegevoegd, en zo kwamen de rivieren in China langzaam droog te staan. Ook dumpten ze hun (chemische)afval in de rivieren. Dit is natuurlijk niet slim, want water is een geweldig verspreidingsmiddel van stoffen. Het water verdampt en komt ergens anders terecht waar het de bodem kan verontreinigen. Door deze verontreinigde bodem groeien de planten en andere gewassen er niet meer zoals het hoort.

Voor productie is energie nodig. Deze energie werd (en wordt nog steeds) gehaald uit natuurlijke brandstoffen zoals olie en kool. Ook de bossen leiden hieronder, ze worden finaal omgekapt en gebruikt als stookbrandstof.

Door de economische groei is het bnp/hoofd gestegen, hierdoor kunnen mensen meer uitgeven. Dit doen ze dan ook. Chinezen kochten de laatste jaren veel auto`s. Het aantal auto`s per 100 inwoners is flink gestegen, +- 1 auto in 2002 naar +- 11 auto`s in 2010. Dit betekend dat er dus ongeveer 117.000.000 auto`s bij zijn gekomen in slechts 9 jaar. Veel van deze auto`s zijn niet elektrisch en stoten dus CO2 uit. Dit verslechtert het milieu nog meer. Het gevolg hiervan is dat de leeftijdsverwachtingen in China dalen door de slechte milieuomstandigheden.

Grondstofprijzen.

De prijs van goederen wordt mede bepaald door de grote van vraag en aanbod. De laatste jaren is door de economische groei van China de prijs van grondstoffen zoals olie, metaal en cement enorm gestegen. Dit komt omdat de vraag naar grondstoffen flink gestegen is door China. Zij hebben en hadden deze stoffen nodig om hun fabrieken draaiende te houden en nieuwe gebouwen te bouwen.

Dit heeft een negatieve invloed gehad voor de landen die zelf weinig tot geen grondstoffen hebben maar wel nodig hebben, zoals Nederland.

In Nederland werden deze grondstoffen veel duurder.

China in 2025

Mijn 4e en laatste deelvraag is: ‘Hoe ziet de toekomst er uit voor China?’

Gaat de groei door ? Zo ja hoe komt het dat deze groei door kan en blijft gaan, zo nee hoe komt dit ? Wat is en gaat er veranderen? Deze vragen ga ik onder andere beantwoorden in dit hoofdstuk.

De toekomst kan alle kanten op, je weet nooit zeker welke. Maar je kunt wel een voorspelling doen. De 3 meest voorspelde mogelijkheden zijn:       1. China groeit door met dezelfde groei als nu.

2. China groeit door, maar niet meer zo hard.

 3. De groei wordt fataal.

Deze 3 vormen ga ik behandelen, en zo ga ik de antwoorden op hierboven gestelde vragen zoeken.

Afbeelding 28

1. China groeit door, met dezelfde groei als nu.

Dit is wat er waarschijnlijk gebeurd als China doorgroeit zoals in de afgelopen jaren.

De armoedekloof: deze kloof is van 2005 tot 2009 met 1.09 % gedaald, van 4.03% naar 2.84%. Als deze groei zich doorzet betekent dit, dat er in 2022 geen mensen meer onder de armoedegrens (<$1.25 per dag) leven, en er dus geen armoedekloof meer is.

De beroepsbevolking: dit is het aantal beschikbare mensen die werk kunnen leveren, werknemers en werkloze. Van 2009 tot en met 2012 is deze bevolkingsgroep toegenomen met 13.946.200 mensen. Dat is gemiddeld 4.648.733 mensen per jaar erbij. Dit betekend dat er in 2025 60.433.529 mensen bij deze bevolkingsgroep gerekend kunnen worden. Dit betekent niet dat de beroepsbevolking met dit aantal toeneemt, want er gaan ook mensen dood of stoppen met werken en die behoren dan dus niet meer tot de beroepsbevolking. De beroepsbevolking stijgt maar niet met bovenstaande cijfers.

Werkloosheid: hiermee bedoelen we mensen die deelnemen aan de economisch actieve bevolking maar geen werk hebben. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Van 2003 tot en met 2007 is dit percentage van 4.3% naar 4% gedaald. Dit is 0.3% in 4 jaar. Als dit doorgaat zal het percentage in 2025 op nog maar 2.65% van liggen.

Werkgelegenheid: dit is een percentage van het aantal mensen die in een bepaalde sector werken.

Als het zo doorgaat zal er steeds minder werk zijn in de landbouw. Van 2007 tot en met 2012 is dit percentage met 4% gedaald. Zo werkte er in 2007 40.8% van de bevolking in de landbouw en was dit in 2012 nog maar 36.8 procent. Van uitgaand dat deze daling zich doorzet, zal nog maar 26.4% van de bevolking in de landbouw werken. Hier tegenover staat dat het aantal werkenden in de industrie en dienstensector stijgen. Zo is het percentage werkenden in de industrie van 2007 tot en met 2012 met 2.7% gestegen. Dus zal in 2025 36.5% van de bevolking in de industrie werken.                           In 2007 werkte 32.7% van alle werkende Chinezen in de diensten sector. In 2012 was dit alweer 35.7%, een stijging van 3% in 5 jaar. Als China dit volhoudt zal 43.5% van de werkende mensen in China in 2025 in de dienstensector werken.

BNI/hoofd op basis van koopkracht: dit is de afgelopen jaren flink gestegen. Zo was het in 2007 $5560 en in 2012 alweer $9040, dat is een gemiddelde stijging van $696 per jaar. Als dit zo doorgaat zal het BNI/hoofd in 2025 verdubbeld zijn en op $18088 liggen.

Export: de totale export van het land zal op de meeste gebieden dalen maar niet op het gebied van fabricaten. Op het gebied van fabricaten zal de export stijgen tot de volle 100%.

Als de groei zo verder doorgaat moeten er ook bronnen beschikbaar zijn. Zo moet er goedkope arbeidskracht beschikbaar zijn, maar ook moeten er voldoende grondstoffen beschikbaar zijn.      Deze blik op de toekomst zal waarschijnlijk niet waar worden gemaakt, omdat de wereld zich verder gaat automatiseren. Met als gevolg dat mensen duurder en minder efficiënt worden dan machines en er dus meer mensen werkloos worden.

Dit zal elk land overkomen, maar omdat er in China op dit moment nog niet zo veel gefabriceerd wordt met machines maar nog steeds meer met de hand zal China hier sterker onder leiden.

2. China groeit door, maar niet meer zo hard.

Dit is de meest realistische voorspelling. In deze versie is China het land met de grootste economie en zal dit voor een langere periode blijven. Hierbij wordt het wel achterna gezeten door India, die dezelfde groei als China voorheen doormaakte nu doormaakt.                                                                

Waarom niet meer zo hard?

De Chinese overheid heeft afgelopen jaren bepaald dat China niet meer zo hard moet groeien. Dit doen ze om onder andere om armoedekloof en milieuvervuiling tegen te gaan. Maar ook omdat ze bang zijn dat China als economie oververhit raakt en instort, zie mogelijkheid 3. Dit kan alleen slagen als China een economie houdt die de overheid zelf beheerst, dus niet de ondernemers in China.

Wat gaat er veranderen?

Armoedekloof: De armoedekloof zal steeds kleiner worden, maar deze kloof zal er altijd blijven en zal dus nooit 0% worden. De reden hiervan is dat de gemiddelde Chinees steeds meer gaat verdienen en dat ook boeren nu profijt hebben van de economische groei.

Beroepsbevolking: De verwachting van de beroepsbevolking is dat deze stijgt. Dit komt doordat de     een kind politiek, een wet waarin staat dat elke koppel maar één kind mag krijgen, eind 2013 is aangepast. Nu mogen koppels, waarvan de man of vrouw een kind is uit een gezin met maar 1 kind, 2 kinderen krijgen. Het doel hiervan is om de beroepsbevolking weer te laten stijgen na de daling sinds 1990. Als het goed gaat heeft China in 2030 à 2035 weer een toegenomen beroepsbevolking.

Werkloosheid: De werkloosheid zal naar verwachting stijgen dit is een gevolg van de modernisering en automatisering in de wereld. Dit zal vooral gevoeld worden in de landen die veel in de industrie en landbouw werken, zoals China. In China werkt dit moment 55% van de bevolking in de industrie of landbouw.

Werkgelegenheid: Zoals hierboven al is gezegd zal er minder werk komen in de landbouw en industrie. En omdat de mensen beter geschoold worden, vooral in Azië zal de betere scholing tot gevolg hebben dat er steeds meer mensen in de beter betaalde dienstensector gaan werken.

BNI/hoofd: Dit bedrag zal door blijven stijgen, maar niet zo hard als nu. Dit komt omdat er aan de ene kant meer mensen werkloos worden maar andere kant ook meer mensen in de dienstensector werken gaan werken, en dus meer verdienen. Het BNI/hoofd zal ongeveer op $13000 liggen in 2025, dat is een groei van bijna $4000 in 13 jaar.

Export: De export van China zal blijven stijgen, ondanks de ingreep van de Chinese overheid tot minder snelle groei. Dit komt doordat er meer mensen in de industriesector gaan werken, de komende tien à twintig jaar. Dat gaat wel veranderen door de automatisering. De export zal nog steeds blijven en de brandstoffen zullen dan vooral uit groene/ schone energie gehaald moeten worden.

Als China zo doorgaat zoals hierboven genoemd zal het in de toekomst tot een centrumland behoren in plaats van een semi-periferieland.

3. De groei wordt fataal.

In deze versie stort bijna alles wat China opgebouwd heeft de afgelopen jaren in een. Dit komt omdat China dan niet meer over de benodigdheden, die nodig zijn voor economische groei, kan beschikken. China zal brandstof en lage lonen meer hebben. En omdat China bijna tot geen rekening houdt met het milieu zal de levensverwachting dalen.

Waarom?

Het milieu speelt hierbij een grote rol. Doordat China de afgelopen 30 jaar geen rekening met het milieu heeft gehouden zal het milieu verslechteren met alle negatieve gevolgen van dien. De leefomstandigheden zullen niet geweldig zijn in China, ze zullen slecht zijn. Dit komt omdat er veel CO2 uitstoot is en er geen natuur meer over is. Met als gevolg dat de mensen vaker ziek worden en eerder sterven. Ook hebben de Chinese boeren de landbouwgrond verkeerd gebruikt door te veel te willen produceren op een te klein oppervlak. Het gevolg hiervan zal zijn dat China haar voedsel moet importeren en hier veel meer geld mee kwijt is dan dat ze het uit haar eigen land zou halen.

De mens speelt ook een belangrijke rol. De Chinese arbeiders zullen in opstand komen tegen de fabriekseigenaren en misschien ook tegen de overheid. Dit zal gebeuren omdat de arbeidsomstandigheden erg slecht zijn en de lonen niet goed. Ze zullen gaan staken en de overheid zal het minimumloon moeten verhogen om de mensen weer aan het werk te krijgen. Hierdoor zal de industrie tijdelijk instorten maar later weer opgebouwd worden door de automatisering van machines.

Veranderingen

Armoedekloof: Deze kloof zal alleen maar groeien omdat er een bepaalde groep mensen gaat profiteren van deze omstandigheden. En omdat de landbouw en industrie instort zullen de werknemers in deze sector armer worden in tegenstelling tot de dienstensector.

Beroepsbevolking: Omdat koppels nu meerdere kinderen mogen krijgen zal de beroepsbevolking groeien.

Werkloosheid: De werkloosheid zal flink stijgen. Een oorzaak hiervan zijn dat de wereld zich steeds verder moderniseert en er dus steeds meer machines komen die het werk van de mensen over kunnen nemen. Ook zal de werkloosheid stijgen omdat het bevolkingsaantal stijgt maar er minder werk voor de mensen is.

Werkgelegenheid: Zoals in de al eerdergenoemde mogelijkheden zal de werkgelegenheid ook bij deze versie van de toekomst minder worden.

BNI/hoofd: Dit bedrag zal dalen omdat de mensen dan zonder werk zitten en dus geen inkomsten hebben. Ook zal het bedrag dat verdiend word door meer mensen verdeeld moeten worden door de groei van het bevolkingsaantal.

Export: De export zal niet dalen omdat de productie van deze producten in de toekomst allemaal geautomatiseerd is. Hiervoor heb je dan bijna geen werknemers nodig. En omdat het in de rest van de wereld wel goed zal gaan zal de vraag naar producten gelijk blijven en zal China dus producten blijven exporteren.

Deze versie is niet zo realistisch maar nog steeds wel mogelijk. China zal dan een land worden waar een beperkte groep mensen goed leeft en een grote groep mensen onder de armoedegrens leeft. China zal in deze voorspelling er dus flink op achteruit gaan op alle gebieden.

Conclusie

Mijn hoofdvraag is: ‘Wat is er met de Chinese economie gebeurd en gaat er gebeuren?’

Deze vraag heb ik beantwoord doormiddel van deze 4 deelvragen te beantwoorden:

1. Is de Chinese economie gegroeid? en wat zijn hier de oorzaken van?

2. Wat waren de negatieve invloeden op de Chinese economie?

3. Wat zijn tot nu toe de gevolgen van de groei van de Chinese economie?

4. Hoe ziet de toekomst er uit voor China?

Is de Chinese economie gegroeid ? En wat zijn hier de oorzaken van?

De Chinese economie is flink gegroeid dit had verschillende oorzaken. Zoals de Chinese arbeidsmarkt, de grondstoffen, vijfjarenplannen. Met deze invloeden heeft China in korte tijd de grootste economie ter wereld opgebouwd.

Wat waren de negatieve invloeden op de Chinese economie?

Niet alles zat mee in de groei. Zo startte Mao in 1958 een project genaamd ‘De grote sprong vooruit’. Dit project leverde alleen maar problemen op voor China, ook op economisch gebied.

Ook brak in 2003 de ziekte SARS uit, deze ziekte had maar een klein negatieve impact op de economische groei.

Wat zijn tot nu toe de gevolgen van de groei van de Chinese economie?

De economische groei bracht veel dingen met zich mee. Zo steeg het BNI/hoofd, werd er meer geproduceerd in de vee- en katoenteelt. Maar niet alle gevolgen waren positief. Zo stegen de prijzen van grondstoffen en wordt het milieu er alleen maar slechter op. Maar over het algemeen zijn de gevolgen van de groei positief voor de inwoners van China.

Hoe ziet de toekomst er uit voor China?

Over de toekomst kun je niets zeker zeggen, maar je kunt er wel voorspellingen voor maken. Dat heb ik dan ook gedaan. Er zijn 3 mogelijkheden wat er met China gaat gebeuren 1. China groeit door op het zelfde tempo 2. China groeit door maar dan iets rustiger 3. China stort in. De meest realistische verwachting is dat China door groeit maar op een lager tempo. Deze vorm is dan ook het positiefste voor China en de rest van de wereld.                                                                                         Als China op het zelfde tempo zal doorgroeien zal China snel een centrum land worden, maar of dit mogelijk is zal nog moeten blijken omdat er niet meer dezelfde voorzieningen beschikbaar voor zijn.                                                                                                                                                 Als China instort zal dit voornamelijk komen doordat het al zo`n grote groei heeft doorgemaakt en niet alleen doordat het milieu hier door verslechterd is en de mensen niet meer tegen zo`n laag loon werken. De mensen zullen eerder sterven door het slechte milieu en zullen in opstand komen tegen de lage lonen.

Eigen mening

Ik heb veel moeite gehad met mijn opdracht.

Dit kwam omdat ik niet wist hoe ik moest beginnen en te laat hulp heb gezocht. Hierdoor heb ik mijn praktische opdracht in 2 weken gemaakt in plaats van de geplande 8 weken.                                       In deze 2 weken heb ik heel veel uren moeten besteden aan mijn praktische opdracht, zie logboek. Door deze acht weken heen heb ik wel 2 boeken over China gelezen, om hier informatie uit te halen.

Ik heb van deze opdracht voor volgende opdrachten heel veel geleerd: het beter op tijd beginnen en op tijd hulp vragen en dat ik veel informatie moet verzamelen om tot een goede conclusie te kunnen komen.

Ook vond ik het heel moeilijk om mijn hoofd en deelvragen goed te formuleren, ik had in 1e instantie een veel te grote hoofdvraag gekozen.

Ik had van te voren niet verwacht dat er zo veel tijd in het informatie verzamelen zou gaan zitten maar gelukkig was er op internet wel voldoende informatie te vinden.

Ik vond het een interessante opdracht en ik heb veel geleerd over China en de economie. Nu weet ik beter hoe de economie in elkaar steekt.

Ik heb verder geleerd dat je je aan je planning moet houden en dus eerder moet beginnen om een beter resultaat te behalen.

Wel vind ik dat ik een mooie praktische opdracht heb gemaakt waarvan ik veel geleerd heb. Ik ben veel oorzaken van groei tegen gekomen die ik van te voren helemaal niet verwacht had zoals de regelingen van de regering zoals vijfjarenplannen.

Bronnenlijst

Afbeeldingen:

http://blog.emap.com/boris/files/2009/03/blog-64-china-exports.jpg

http://www.backgroundsy.com/file/large/made-in-china-stamp.jpg

http://www.indexmundi.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/image-thumb2.png

http://www.indexmundi.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/image-thumb4.png

http://www.wandelgek.nl/wp-content/uploads/2012/01/China-Tijdbalk.jpg

http://dqbasmyouzti2.cloudfront.net/content/images/articles/4ChinaGreentech2013.jpg

http://www.unsv.com/voanews/english/scripts/2011/06/27/5114/China-Foreign-Direct-Investment-Inflows-300x300-Rev01.jpg

http://www.chinadaily.com.cn/bw/attachement/jpg/site1/20091102/0013729e4a9d0c5870ec58.jpg

http://globale-allmende.de/uploads/images/GAllm%20Bilder/30%20Gesellschaft/2010%20Ressourcen_Empire/China/Chinas%20Traum/20111213%20FAZ%20WTO-Beitritt.jpg

http://understand-china.com/wp-content/uploads/2010/09/China-SEZ-New-Areas-Map.png

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/538/RUG01-001459538_2011_0001_AC.pdf

http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/greeninc/chinamaplarge.jpeg

https://images.angelpub.com/2012/42/16703/china-coal-demand.png 

http://www.clb.org.hk/en/sites/default/files/Image/statistics/wages/China's%20Minimum%20Wage%20Levels%20(per%20month)%20by%20Region.png

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_BNP_met_sectoraandelen

       15. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition

      https://www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_xpd_totl_gb_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:CHN&ifdim=region&tstart=-310438800000&tend=1362092400000&hl=nl&dl=nl&ind=false&icfg

https://www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gnp_mktp_pp_cd&idim=country:CHN&dl=nl&hl=nl&q=bruto%20nationaal%20product%20china#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_gc&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:CHN&ifdim=region&tstart=5094000000&tend=1141167600000&hl=nl&dl=nl&ind=false

http://www.forexblog.org/wp-content/uploads/2011/05/US-Dollar-Chinese-Yuan-10-year-chart.png

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/artikel-fotos/martijn90/4981411279.jpg

http://laogai.org/sites/default/files/u254/1960%20with%20logo.JPG

http://www.asianresearch.org/news_images/2003-8-6-sars_mao.bmp

http://vorige.nrc.nl/multimedia/archive/00123/BbpChinaB448_123403a.jpg

http://www.dewereldmorgen.be/sites/default/files/imagecache/slideshow_1680x1050/4%20grafiek%20evolutie%20extreem%20armen%20india,%20brazilie,%20china.png

https://www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gnp_pcap_pp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:CHN&ifdim=region&tstart=320799600000&tend=1330642800000&hl=nl&dl=nl&ind=false&q=bruto+nationaal+product+china

http://www.worldmapper.org/images/smallpng/83.png

https://www.thesilvermountain.nl/img/rare-earth-metals.png

http://www.evsroll.com/images/Historic-Oil-Price-Graph.gif

http://4.bp.blogspot.com/-J5Fs4FM2hcw/Tj_ulltlWAI/AAAAAAAAAn0/7l3Ej45uVPk/s1600/China+-+Uncle+Sam+-+Can+you+tell+me+about+my+future.jpg

Informatie:

http://www.wandelgek.nl/?page_id=151

http://www.belchin.be/main/index.php?option=com_content&view=article&id=55:china-in-de-wereldhandelsorganisatie&catid=43:zakelijke-informatie&Itemid=103&lang=nl

http://www.tijdpeiling.nl/marktsocialisme%20ev.pdf

http://www.mo.be/artikel/china-en-de-tegenstellingen-van-het-marktsocialisme

http://dkkschina.webklik.nl/page/de-enconmie

http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/chinas-lange-mars-naar-de-wto/

http://www.belchin.be/main/index.php?option=com_content&view=article&id=55:china-in-de-wereldhandelsorganisatie&catid=43:zakelijke-informatie&Itemid=103&lang=fr

http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/de-geboorte-van-de-globalisering/

http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

http://www.rtlnieuws.nl/search/nieuws/china

http://blogs.reuters.com/summits/files/2006/08/china_summit_data_575.jpg

http://www.stats.gov.cn/english/

https://www.google.nl/publicdata/directory?hl=nl&dl=nl#!st=METRIC

http://www.rijksoverheid.nl/zoeken/thema/economie-en-ondernemen?keyword=china&search-submit=Zoek

http://static.seekingalpha.com/uploads/2009/6/5/saupload_j7.jpg

http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=197&id=813

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/79715-de-economie-van-china.html

http://www.beursgorilla.nl/china-historie.html

http://www.realfuture.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/ChineseFDI.jpg

http://www.bbc.co.uk/news/special/2012/newsspec_4256/img/disposable_income.gif

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/22/000356161_20130522143107/Rendered/PDF/774670JRN02004007B00PUBLIC00Welfare.pdf

http://www.economist.com/node/21541448

http://www.econtrack.nl/onderzoek/detail/139/natuurlijke-hulpbronnen-in-china-geen-vanzelfsprekende-bron-van-rijkdom

http://www.nae.edu/File.aspx?id=14957

http://english.people.com.cn/92824/92845/92876/6442551.html

http://www.chinaforall.info/vijfjarenplan.html

http://www.landenweb.net/china/economie/

http://www.wto.org/

http://www.economist.com/node/21541408

http://financieel.infonu.nl/diversen/17034-china-toekomstige-economische-grootmacht.html

http://blog.frontierstrategygroup.com/wp-content/uploads/2011/08/chinaQMR-2.png

http://cdcnewengland.com/wp-content/uploads/2011/04/image002.png

http://nl.cost2travel.com/kosten-van-leven/azie/china

http://925.nl/archief/2013/08/20/zo-lang-duurt-het-voordat-u-een-big-mac-verdient-heeft-zo-worden

http://www.beleggersbelangen.nl/opinie/artikel/29246/ontkoppeling-yuan-dollar-goed-of-slecht

http://www.xe.com/currency/cny-chinese-yuan-renminbi

http://www.beleggersonline.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=9

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/56017-china-de-grote-sprong-voorwaarts-1958-1960.html

http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2006/februari/Economische-ramp-in-China-rond-1960.html

http://economistonline.muogao.com/2010/02/fogel-on-world-economy-in-2040.html

http://biz.thepostonline.nl/2013/04/05/luxe-afzetmarkt-china-groeit/

http://www.meys.eu/file.axd?file=2010/3/China.pdf

http://www.bricexpansion.com/wp-content/uploads/2012/03/3-BRIC-CSF.png

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/19/schijnt-de-zon-voor-elke-chinees

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/02/china-worstelt-met-groeiende-verstedelijking

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/30/chinees-economisch-charmeoffensief-in-azie

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/11/14/china-staat-voor-belangrijke-economische-hervormingen-een-verslag-van-het-derde-

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/11/ontwikkelingslanden-overvleugelen-het-westen-in-2030

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/28/kirgizisch-nationalisme-schaadt-chinese-handel

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/25/ontwikkeling-ijltempo-bespiegelingen-bij-een-reis-door-het-chinese-platteland

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/09/wist-je-dat-china-het-wereldrecord-armoedebestrijding-heeft-verpulverd

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/03/tikt-een-sociale-tijdbom-in-china

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ggKdzfgE7h4

https://www.youtube.com/watch?v=bxkKj2BWBp0

Boeken:

James Kynge ‘China zet de wereld op z’n kop’, 2006, Nieuw Amsterdam, Amsterdam, ISBN:978-90-468-0578-7/

Antony Mason, ‘China: de nieuwe supermacht?’, 2005, Corona, Etten-Leur,                  ISBN:90-5495-870-7.

Logboek

Datum:

Activiteit:

Van – tot:

Totaal:

17-12-2013

Hoofd- en deelvragen opstellen en antwoord voorspellen.

16:00 – 16:15

15 minuten.

21-2-2014

Informatie zoeken.

7:00-11:00

20:00 – 00:00

4 uur 15 minuten.

8 uur 15 minuten.

22-2-2014

Informatie zoeken.

10:00 – 16:00

14 uur 15 minuten.

23-2-2014

Informatie zoeken.

12:00 – 20:00

22 uur 15 minuten.

24-2-2014

Informatie zoeken.

16:00 – 23:00

29 uur 15 minuten.

25-2-2014

Informatie zoeken.

20:00 – 23:00

32 uur 15 minuten.

26-2-2014

Informatie ordenen.

21:00 – 23:00

34 uur 15 minuten.

27-2-2014

Informatie ordenen.

21:00 – 01:00

38 uur 15 minuten.

28-2-2014

Opdracht schrijven.

7:00 – 11:00

21:00 – 01:00

42 uur 15 minuten.

46 uur 15 minuten.

1-3-2014

Opdracht schrijven.

7:00 – 22:00

61 uur 15 minuten

2-3-2014

Opdracht schrijven.

7:00 - 22:00

76 uur 15 minuten.

3-3-2014

Opdracht schrijven.

8:00 – 16:00

84 uur 15 minuten.

* Niet elke minuut is even effectief gebruikt.

** Pauzes zijn al van de tijden afgetrokken.

*** De tijd waarin ik de boeken heb gelezen is niet meegerekend.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.