The doodstraf

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
 • Opstel door een scholier
 • 2e klas havo/vwo | 687 woorden
 • 11 januari 2013
 • 3 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

De doodstraf

22 landen hebben de doodstraf afgeschaft. Amerika, India , Zuid-Korea , Taiwan en Japan zijn de enige voor de doodstraf en die de doodstraf nog gebrijken. Hiernaast passen 19 niet-democratieen de doodstraf nog toe.In 2007 zijn er in totaal 51 landen die de doodstraf uitgesproken. Amnesty verteld ons dat in 2007 minimaal 1.252 personen zijn vermoord in 24 landen: 470 in China (0,4 mensen per miljoen inwoners), 317 in Iran (0,5 mensen per miljoen inwoners), 143 in Saoedi-arabie (5,8 mensen per miljoen inwoners), Pakistan 135 (0,8 per miljoen inwoners) en de rest in andere landen. Ik denk dat het echte aantal hoger is in deze cijvers om vele moorden die door politie, militairen en doodseskaders zijn gepleegd.Mogen we de wettelijke doodstraf wel toe passsen.

Tegen de doodstraf

Ja. We pleiten voor afschaffing van de doodstraf omdat:

 • Afschrikking of preventie faalt als afdoende maatregel. Andere criminelen laten zich er niet door weerhouden. Bewijs: in de VSwordt veel meer gemoord dan in Europa. Aspect: de beschikbaarheid van wapens. De doodstraf is de ultieme preventie: de dader kan nooit meer in herhaling vallen
 • Wraak geldt als een slechte eigenschap. De doodstraf druist in tegen andere bijbelse opdrachten, zoals Gij zult niet doden. Maar we mogen volgens Paulus ook geen kwaad met kwaad vergelden  (Romeinen 12:17).
 •     Ook de misdadiger is een mens en heeft daarom mesenerechten
 • De gemeenschap moet opdraaien voor de kosten en verzorging van misdadigers die zij zelf heeft voortgebracht. Doodstrafprocessen en dodencellen zouden niet goedkoper zijn dan levenslange opsluiting.
 • Bij herhaling is gebleken dat de gedode persoon het niet gedaan had, dus onherroepelijk en bij dwaling (o.m. fouten van rechters) niet terug te draaien.
 • Barbaarse strafmaatregel, niet meer van deze tijd, niet modern, niet humaan, onmenselijk
 • Spreekt als voorbeeldfunctie zichzelf tegen: iemand doden omdat hij gedood heeft is ethisch niet verantwoord. Sla Romeinen 12 er eens op na.
 • Straf is bedoeld om de dader een lesje te leren: de doodstraf leert betrokkene niets. En wij leren er ook niets van. Let op de tegenstrijdigheid in de argumentatie: alle straf afschaffen want we leren er niets van: geen preventie en  de doodstraf afschaffen want andere straffen hebben leren als redelijk doel, of preventie.

Goedkeuring

Van 1850 tot 1940 werden vele negers opgehangen en doodgeschoten door locale volksjustitie. In dezuidelijke en zuidwestelijke staten waar dit lang is getolereerd.nu nog steeds executeren ze nog steeds personen (voornamelijk negers).Ongeveer dertig andere Amerikaanse staten kunnen de doodstraf formeel toepassen, maar die voeren de doodstraf niet meer uit. Jaarlijks sterven nu meer mensen in de dodencel, dan op de elekrische stoel.

Aantal voltrokken doodstraffen in de Verenigde Staten van Amerika van 1976 tot 14 december 2005

Doodstraf: Schending van de

mensenrechten

Op 10 december 1948, de algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring Rechten van de Mens.

(UVRM) In deze verklaring van de rechten, die geldig zijn voor iedereen, altijd en overal, worden geregistreerd. Samen met de goedkeuring van deze verklaring, hebben de leden van de VN gedwongen zich om deze rechten te respecteren.

Maar er zijn mensen die denken dat sommige landen niet deze rechten, of niet volledig respecteren. Een van de vormen waarin sommige landen breken de rechten van de mens is doodstraf. Door het gebruik van de doodstraf als een tribunaal uitvoering de volgende rechten zijn gebroken:

Artikel 1: Alle mensen worden vrij geboren en gelijk in waardigheid en rechten. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten,

Dit wil je ook lezen:

en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 3: Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van

zijn persoon.

Artikel 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan wrede onmenselijke of onterende behandeling

of bestraffing.

Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen

iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Volgens de Verenigde Naties.

Mijn mening

Ik heb een heel duidelijk begrip van de doodstraf en mijn eigen mening over .Ja, zijn er redenen om iemand in de doodstraf. Maar ik zou liever  ze in het leven sentance naar de gevangenis sturen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.