Stichting Ontmoeting

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 5e klas havo | 613 woorden
  • 11 februari 2002
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De noodzaak van stichting Ontmoeting.

Drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers, ernstig gestoorden en ex-gedetineerden. Ontmoeting is een organisatie die hulp wil verlenen aan mensen die in nood verkeren, ongeacht ras, kleur of godsdienst. Dak- en thuislozen hebben meestal niet het vermogen contacten te leggen met andere mensen. Door allerlei oorzaken hebben zij geen vertrouwen meer in de medemens. Toch moeten zij opgevangen worden, en daarom is een organisatie als Ontmoeting zo noodzakelijk voor onze maatschappij.

Stel je eens voor: Je hebt in de gevangenis gezeten en wordt weer vrijgelaten. Je hebt je straf erop zitten en je bent van plan je leven te beteren. Je komt bij de poort naar de vrijheid, niemand staat er op je te wachten. Geen familie, vroegere vrienden, helemaal niemand. Toch heb je nog moed en je klopt bij familie aan, maar zij willen helemaal niets meer van je weten. Wat doe je dan? Automatisch zoek je je vrienden uit het criminele circuit weer op. Zij ‘vangen’ je wel op. En dan? Dan wordt je weer de crimineel die je altijd was. Want je wordt verstoten door de maatschappij. Maar stel je nu eens voor dat er bij die poort naar de vrijheid een vrijwilliger stond van Ontmoeting, die je onderdak zou geven. Dan zou je wel een nieuw leven op kunnen bouwen. Dan zou je weer wel deel kunnen nemen aan onze maatschappij.

Wanneer dak- en thuislozen in detentie hebben gezeten (met andere woorden: in de bak hebben gezeten), heeft dit nog eens een aantal nadelige gevolgen. Ze hebben een strafblad, ze hebben problemen met (overheids)gezag, ze hebben een stigma (merkteken) door hun detentieverleden en door de macho-cultuur in de gevangenis is het moeilijk hun eigen identiteit te vinden. Bovendien kampen dak- en thuislozen die in detentie hebben gezeten, vaak met een verslaving. Hieruit blijkt dat ex-gedetineerden vaak een meervoudig probleem hebben. Maar Ontmoeting is er om hen op te vangen en ze een nieuwe toekomst te bieden.

Er wordt echter ook veel aandacht geschonken aan zwervers enzo; mensen die op de straat leven. Zij slapen vaak buiten op een bankje in het park, in een hut in het bos of onder de brug. Ze zien er vaak verloederd uit en velen van hen hebben een psychiatrische achtergrond. Er zijn ook thuis- en daklozen die variërend bij vrienden, in de nachtopvang of in een kraakpand slapen. Maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben hulp nodig.

Ontmoeting heeft een dienstencentrum dat zes dagen en een avond in de week open is. Het dienstencentrum bestaat uit de afdelingen inloop, maatschappelijk werk en dagactiviteiten. Op de inloop worden dak- en thuislozen voorzien van hun primaire dagelijkse levensbehoeften zoals eten,drinken, douchen, kleding wassen etc. De afdeling maatschappelijk werk verzorgt binnen het dienstencentrum de materiële en immateriële hulpverlening. Op de afdeling dagactiviteiten kunnen bezoekers terecht voor een actieve dagbesteding. Daarnaast organiseert Ontmoeting vanuit het dienstencentrum het zogenaamde straatwerk met als doel mensen die op straat leven en weinig tot geen contacten met hulpverleningsinstantie hebben, te motiveren naar hun dienstencentrum te komen. Daar krijgen ze de hulp die ze nodig hebben.

Want zij hebben die hulp hard nodig. Gods woord zegt immers dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf, ongeacht wie die naaste is. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En zocht de Heere Jezus Zelf niet tollenaren en hoeren op? Hij wees hen op hun zondige levenswandel en keurde deze ook af; maar Hij wees de zondaar niet af. Hij had juist hun behoud op het oog. Daarom wil de reformatorische stichting Ontmoeting christelijke barmhartigheid bewijzen aan thuislozen en ex-gedetineerden. En dat bedoelde ik nou met de kop: ‘De noodzaak van stichting Ontmoeting’.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.