Olympische Spelen

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 755 woorden
  • 6 augustus 2008
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Olympische Spelen.

De Olympische Spelen, voor iedereen een bekend evenement, heeft een hele geschiedenis achter de rug. Als men aan de Olympische Spelen denkt, denkt men direct aan alle topsporters van alle landen van de 5 werelddelen, maar hoe is dit ooit een wereldevenement geworden?

De Olympische Spelen zijn ongeveer 2780 jaar geleden ontstaan en ze werden gehouden in de Griekse stad Olympia. Aanvankelijk werden ze georganiseerd voor de mannen van de Griekse steden zodat ze tijdelijk op zouden houden met oorlog voeren. Vrouwen mochten niet meedoen en zelfs niet toekijken.
De eerste sport was hardlopen maar later kwamen en meer sporten bij. De Spelen waren erg belangrijk voor de Grieken want tijdens de Spelen was er altijd een wapenstilstand. Omdat er tijdens WOI en WOII geen wapenstilstand gehouden kon worden, waren er die jaren dus ook geen Olympische spelen.
Aanvankelijk duurden de Spelen 1 dag, daarna 5 dagen en tegenwoordig 16 dagen. Toen de Spelen 5 dagen duurden werd er op de 1e dag gelopen door het stadion, langs de beelden van de eerdere prijswinnaars en dan moesten de sporters de eed afleggen. Ze beloofde dan dat ze eerlijk en sportief zouden spelen. Daarna begonnen de wedstrijden. In die tijd werden alleen de sporten marathon, wagenrace, pankration, fakkelestafette en pentatlion uitgeoefend. Op de laatste dag werden de prijzen uitgereikt. Dit was geen medaille maar een lauwerkrans van takken uit de heilige olijfboom die in Olympia stond. Verder kregen ze vaak een eigen huis met een stuk land, ze hoefden nooit meer belasting te betalen, ze kregen een vaste plaats in het theater en een standbeeld in een bos bij Olympia. Alleen de 1ste prijs werd beloond.
In 394 waren de Spelen tijdelijk afgeschaft doordat er te veel vals gespeeld werd door bijvoorbeeld scheidsrechters om te kopen. In 1500 werd er door William Penny een soort Olympische Spelen georganiseerd. Pas later in 1894 werden de Moderne Spelen en het IOC opgericht door Baron Pierre de Coubertin. Hij dacht dat wanneer mensen over de hele wereld elkaar zouden ontmoeten, er minder oorlogen zouden zijn en hij wilde graag dat de jeugd wat meer ging bewegen. De vijf ringen die op de Olympische vlag staan heeft Coubertin op een altaar in Olympia zien staan en heeft vervolgens van deze afbeelding een vlag gemaakt.
De Spelen duren nu 16 dagen en er zijn nu veel meer sporten. Vanaf 1900 mochten ook vrouwen meedoen. In het begin waren er maar 12 vrouwelijke sporters maar dit werden er steeds meer. In 1992 is er een verschil gemaakt tussen Zomerspelen en Winterspelen.
Er zijn deelnemers uit alle delen van de wereld die allemaal streven naar die 1e plaats. De winnaar krijgt niet alleen een medaille maar ook een olijventak, als verwijzing naar de Oude Spelen.
Om deze Spelen te organiseren zijn er belangrijke organisaties opgezet zoals het IOC, International Olympisch Comité. Dit comité telt 125 leden van over de hele wereld. Deze individuele personen zijn vertegenwoordigers die hun eigen land vertegenwoordigen. De leden worden voor 8 jaar gekozen en daarna kunnen ze weer worden herkozen. Ieder lid van het IOC heeft stemrecht, kan onderwerpen inbrengen en kan mee beslissen welke topsporters gekwalificeerd worden.
Er is ook een Olympische Gedachte: “het belangrijkste bij de Olympische Spelen is niet het winnen, maar het meedoen”. Verder zijn er veel Olympische symbolen met allemaal een betekenis bijvoorbeeld de olijftakken. Verder staan op de witte vlag van de Olympische Spelen 5 in elkaar verstrengelde ringen, een blauwe, gele, zwarte, groene en een rode. Iedere ring vertegenwoordigt een werelddeel. Blauw staat voor Europa, geel voor Azië, zwart voor Afrika, groen voor Oceanië en rood voor Amerika. Ieder land dat deelneemt aan de Olympische Spelen heeft minimaal één van deze kleuren van de ringen in de vlag van zijn land. Ze hangen in elkaar als teken van de verbondenheid en het is dus het symbool voor de eenheid en de sportieve samenkomst van alle werelddelen. Ook het Olympisch vuur is symbolisch. Bij iedere Spelen wordt het vuur naar de plaats van het evenement gedragen. Het blijft de volle 16 dagen branden omdat er tijdens de oude Spelen in Olympia ook een heilige vlam continu brandde op het altaar van de godin Hera. Het vuur staat voor het streven naar perfectie, de strijd voor overwinning, vrede en vriendschap.

De Olympische Spelen waren dus vroeger en nu een groot spektakel. Het is de vraag of het werkelijk bevorderend is voor vrede en verdraagzaamheid, aangezien en nog steeds veel oorlog, haat en onrust is in de wereld. Het echte doel van de Spelen wordt dus nog niet bereikt, maar voor de sportliefhebbers blijft het een mooi symbolisch evenement.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.