Chinese wonder

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 6e klas vwo | 687 woorden
  • 28 augustus 2008
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

- Het Chinese wonder -

In de winter van 2003/ 2004 openden verscheidene kranten in Europa met een beschrijving van een compleet nieuw verschijnsel. Het ging hier om de zogenaamde putdeksel bendes, die er alles aan deden om zoveel mogelijk van deze deksels in hun bezit te krijgen. De achterliggende oorzaak van dit nieuwe verschijnsel is te vinden in het communistische China. Het land is namelijk bezig met een modernisatie golf die zijn weerga niet kent in de wereldhistorie van onze beschaving, hele provincies worden in korte tijd de 21e eeuw binnengeloodst om te produceren voor de wereldmarkt. Door deze ongelofelijke honger naar grondstoffen stegen de metaal-indices met tientallen procenten, waardoor het stelen van een simpele putdeksel ineens zeer lonend werd. De vraag is nu dan ook of er alleen voordelen kleven aan de opkomst van deze grootmacht of dat er ook duistere zijden zijn aan dit succesverhaal.

Sinds 1979 groeit de economie van dit communistische bolwerk met gemiddeld zo’n 9 procent per jaar, economen spreken dan ook wel over het Chinese wonder. Het gebeurd maar zelden dat een land zo’n lange tijd een hoog conjunctuur kent ook is dit opmerkelijk als je bedenkt dat politiek uit naam der communisme regeert. Maar qua economie lijkt daar toch geen sprake meer van, aangezien kapitalisme een groot goed in deze Aziatische samenleving der Mandarijnen is geworden. Dit is zeker één van de goede kanten van dit succes verhaal omdat lange tijd particulier bezit niet werd erkend, en daarmee dus de economische vrijheid werd ingebonden door de overheid. Ook zorgt de spectaculaire groei van de economie voor meer arbeidsplaatsen maar ook voor hogere inkomens van haar arbeiders. Wel is het de vraag of iedereen in het land flink mee zal profiteren van deze groei maar ook de boer op het platteland zal niet snel geconfronteerd worden met een armoedeval. De reden dat er zo’n industrialisatie beweging op gang is gekomen komt mede voort uit de lage arbeidkosten en het uitblijven van strenge wetgeving op het gebied van arbeid.
Het Chinese wonder heeft ook voor ons land veel te bieden, zo is laatst duidelijk geworden dat er 23.000 meer arbeidsplaatsen zijn ontstaan in onze natie door de intensivering van de handelscontacten met Azië. Ook maakte het NIBUD vorige week bekend dat een gemiddeld Nederlands gezin 350 euro per jaar bespaard door de toestroom van producten van Chinese makelei. Ook kan ons bedrijfsleven goedkoper produceren door een groot deel van haar activiteiten te outsourcen naar het rijk van het midden waardoor haar winstmarges flink zullen gaan oplopen. Daarnaast spelen vaderlandse ondernemers steeds meer in op de vraag naar westerse diensten en producten van China, omdat het land zelf lang niet altijd de technologie en de expertise in huis heeft om haar consumenten en bedrijven in haar behoeften te voorzien.
Als laatste zou ik graag willen noemen dat door een stabielere samenleving de kans toeneemt dat het land ook politiek volwassen zal worden en het communisme afdoet als een zaak van het verleden.

Helaas zijn er ook mindere kanten aan dit grote fenomeen, zowel voor Nederlanders als voor de Chinese bevolking zelf. Zo zal laag geschoold werk steeds meer aan deze opkomende wereldmacht verloren gaan aan, dit betekend dat arbeiders die laag geschoold zijn gemakkelijker hun baan kunnen verliezen. Ook word de inflatie op de geldmarkten flink gestuwd door de enorm toegenomen vraag naar grondstoffen zoals: goud, koper, beton en ijzer. Daarnaast zal ook het milieu een klap krijgen doordat de uitstoot van Co2 en andere schadelijke gassen zal hand over hand zal toenemen. De Chinese arbeider zal naast voordelen van deze ontwikkeling ook duidelijk haar nadelige kanten leren kennen. Zo zijn de arbeidsomstandigheden ronduit slecht en zijn de kosten van het bestaan flink toegenomen voor de normale burger.

Kort samengevat zal China zorgen voor een ongekende opleving van haar eigen en de wereld economie. Maar ook op andere terreinen zoals de democratie zal veel vooruitgang worden geboekt, wel zullen de negatieve effecten de komende jaren het succes gaan beïnvloeden van het Chinese wonder. Het rijk van het midden zal de komende dertig jaar uitgroeien tot een wereldmacht van formaat met bijbehorende plichten en ambities.

Bernd
V6A

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.