Communicatie

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 2e klas vwo | 378 woorden
  • 20 november 2003
  • 92 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
92 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Communicatie is hét middel om elkaar iets duidelijk te maken, om contact met elkaar te hebben. Communicatie kan op een heleboel manieren. Bij communicatie hebben we drie aspecten.

-boodschap
-ontvanger
-zender

De zender is het persoon die een bepaalde boodschap over wil brengen. De inhoud van de boodschap kan over van alles gaan. De ontvanger is de gene aan wie de boodschap overgebracht woord, per ongeluk of expres.

Het woord ‘communicatie’ komt van het latijnse woord :‘communicaire’ het betekend ; met elkaar in verbinding staan. Als mensen met elkaar communiceren hebben ze verbinding. Een omschrijving van communicatie is : ‘de uitwisseling van infortmatie tussen twee of meerdere personen.

Vaak worden via verbale communicatie standpunten en ideeën uitgewisseld, terwijl via non-verbale communicatie, gevoelens (emoties) worden overgebracht. Maar wat is non-verbale communicatie? We hebben 6 soorten van non-verbale communicatie :

-lichamelijk contact
Voorbeelden zijn : duwen, trekken, vechten of kussen. Je kan ook iemand een hand geven als teken van een begroeting, of iemand een schouderklopje geven als teken dat hij of zij iets g goed gedaan heeft

-lichaamshouding
Voorbeeld : een leerling die in zijn stoel hangt in plaats van zit. Hij maakt zo duidelijk dat de les hem niks interesseert. Communiceren via je lichaamshouding gebeurt ook vaak onbewust.

-gebaren
Voorbeeld : een middelvinger opsteken betekend dat je het ergens niet mee eens bent of dat je kwaad op iemand bent. Een omhoog gestoken duim betekend juist dat je het ergens wel mee eens bent of dat iemand iets goed heeft gedaan. Vaak ondersteuen gebaren ook een gesprek.

-gezichtsuitdrukking
Aan iemands gezicht kun je vaak al zien of hij boos blij of verdrietig is. Soms kan een gezichtsuitdrukking ook misleidend gebruikt worden : vriendelijk glimlachen terwijl je ergens gruwleijk de pest in hebt.

-het algemeen voorkomen
Voorbeeld: schoenen, kleding, make-up en haardracht kun je een ander duidelijk maken hoe je over iets denkt. Denk zelf maar eens aan ; gabber, alto’s, skaters, kakkers, punkers en de sjonnies.

-symbolen en rituelen
Voorbeeld : iemand draagt een kruisje, omzijn geloofsovertuiging duidelijk te maken. De ander draagt bijvoorbeeld een petje. Symbolen geven vaak aan hoe je over bepaalde dingen in het leven denkt. Het zelfde geld voor rituelen. Wij eten bijvoorbeeld beschuit met muisjes als er een kindje geboren is. Op deze manier maken we dingen duidelijk zonder dat er een woord aan te pas is gekomen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.