Jeugdcriminaliteit in de Nederlandse samenleving

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 4e klas vwo | 1489 woorden
  • 17 december 2001
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
143 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Jeugdcriminaliteit in de Nederlandse samenleving

Jeugdcriminaliteit komt vooral voor onder allochtonen jongeren. Allereerst, wat bedoelen we met allochtonen? Met allochtonen bedoelen we mensen die zich doormiddel van uiterlijke en zichtbare kenmerken van de dominante bevolking onderscheiden (de autochtonen). Met allochtonen bedoelen we in de probleemstelling/vraag de minderheden dus vooral Marokkanen, Turken, Antilianen en Surinamers. In deze essay praat ik over Turken en Marokkanen. Ik denk dat de belangrijkste oorzaak van de toenemende en veel voorkomende criminaliteit wordt veroorzaakt door normvervaging. Deze zogenaamde normvervaging is op gang gebracht na de Tweede Wereld Oorlog toen Nederland langzaam maar zeker begon te ontzuilen en te ontkerken. Mensen gingen rationaliseren. Kritisch denken en niet meer klakkeloos overnemen wat de kerk voordroeg of ieder ander gezaghebbend persoon of instelling, mensen vertrouwden meer op hun zelfstandigheid en de gewone burger emancipeerde. Ideologieën overnamen en door te rationaliseren stelden mensen hun eigen normen en waarden en vervolgens hun regels en grenzen. Individualisme heeft zich in deze eeuw ook sterk ontwikkeld, waardoor mensen minder afhankelijk van elkaar zijnen ook minder te verliezen hebben. Maar hoe leidt dit tot criminaliteit? Door de ontzuiling viel de socialencontrole weg, en dus ook de algemeen geldende normen. Als je je eigen normen hieruit voort laat vloeien, je eigen regels opstelt, bepaal je ook je grenzen en wanneer je hier overheen wilt gaan, iets wat een stuk makkelijker gaat dan het overschrijden van de normen van een hele sociale groep.. Met sociale controle bepaalde jou “zuil” deze grens het een was wel geoorloofd en het ander absoluut niet, wanneer je dan een gestelde grens overschreed werd je daar op aangekeken. Mensen zijn sociale wezens, niemand wil buiten de groep vallen. Wanneer deze groep er niet meer is kun je je eigen weg gaan en er dus ook niet meer buiten vallen. Wanneer je over je eigen grenzen heen gaat zal niemand jou daar op aan kijken, je hebt minder te verliezen, geen overtuiging of geloof dat je tegen houdt de verleiding te weerstaan. Hier kunnen we gebruik maken van de bindingstheorie van Hirschi als je veel te verliezen hebt zal je minder snel in crimineel gedrag vervallen, en als dat dus niet het geval is heb je dus minder te overwegen en is er niet veel dat je tegen houd om de grens over te gaan in deze ik-maatschappij waar je weinig rekening met iemand anders hoeft te houden. Dit in combinatie met belemmerende omstandigheden zoals, (vaak) een laag sociaal-economische positie, opvoeding etc. Criminaliteit onder allochtonen (jongere). Een groot maatschappelijk probleem. Wat is/zijn de oorza(a)k(-en) van veel voorkomende criminaliteit onder allochtonen? Ik denk dat cultuurverschil een grote rol speelt. Als we het hebben over problemen met integratie van allochtonen in de multiculturele samenleving dan bedoelen we problemen als taalachterstand, acculturatieproblemen werkloosheid, laag opleidingsniveau en hierdoor weer een lage positie op de “maatschappelijke ladder”. We kunnen spreken van een etnische onderklasse. Vele van hen spreken de Nederlandse taal niet en hebben als zij op de basisschool komen een woordenschatachterstand van ruim 1000 woorden. Dat is enorm veel. Wanneer zij de basisschool verlaten is deze achterstand uitgegroeid tot ruim 3000 woorden. Bij veel Marokkaanse en Turkse gezinnen is de vader meestal de gezag hebbende persoon, maar zijn gezag gaat vaak tot aan de drempel, op straat is de politie de baas. Normvervaging van de Nederlandse cultuur en maatschappij heeft hier dus ook weer invloed op door het verlies van gezag. Voor deze jongeren is dit erg verwarrend, in Nederland kun je softdrugs kopen zonder dat je er voor in de gevangenis gaat(we hebben trouwens t.o.v. andere Europese landen de minste junks). Nederland is tolerant t.o.v. hun eigen land. Straffen zijn minder zwaar en diefstal heeft minder consequenties. Het is dus erg makkelijk en verleidelijk om crimineel gedrag te vertonen. Een tweede oorzaak voor criminaliteit onder allochtonen (jongere) is lage scholing, werkloosheid, weinig taalvaardigheid en integratieproblemen. Armoede zet aan tot criminaliteit, de theorie van Thomas More is hier van toepassing. Deze mensen hebben vaak niets of niemand om op terug te vallen, in de eerste plaats komt dat omdat ze vaak dicht bij elkaar wonen en veelal in dezelfde positie zitten. Vooral voor jongeren is dit een groot probleem, zij hebben geen voorbeeld of ouders die hen kunnen helpen met achterstanden op school. Zo komen ze dus nooit uit hun vicieuze cirkel. Op school wordt niet te veel van ze verwacht en veel verlaten school zonder diploma door de sombere vooruitzichten. Hierdoor kunnen ze geen vervolg opleiding genieten en lopen een grote kans om werkloos te worden, waaruit crimineel gedrag uit zou kunnen voortvloeien en al die kostbare talenten gaan verloren. Vervolgens de oplossingen. Als ik een beleid zou moeten bedenken om criminaliteit te bestrijden, oplossen is iets aan de idealistische kant want normvervaging is moeilijk te bestrijden, wat betreft normvervaging lijkt het me essentieel om het gezag proberen terug te brengen in de maatschappij. Hiermee bedoel ik niet alleen meer “blauw” op straat maar b.v. conducteurs in de tram om zwartrijden tegen te gaan, bij het uitgaan meer veiligheidsbeambten, camera’s en bewaking op stations in bussen en treinen, duidelijk maken waar de grenzen liggen. Wat ook een belangrijk punt is, is het openbaar maken van hulpverlenende instanties, hiermee bedoel ik het “bekend”maken en voorlichting geven op b.v. scholen, zodat mensen op iets kunnen terug vallen en hulp kunnen zoeken. Vroeger deed je dat bij iemand van je sociale groep maar in deze individualistische maatschappij ben je erg op jezelf aangewezen. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft zijn ze minder snel geneigd om iets te doen wat niet kan, als je de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf neerlegt krijgt deze ook meer eigen waarde en heeft het gevoel dat hij/zij iets betekent, dit vind ik een gepaste oplossing voor jongeren, dus niet zozeer zwaarder straffen. Het blijkt wel dat mensen gezag nodig hebben en regels. Als er meer aandacht besteed wordt aan de socialencontrole, hier bedoel ik geen buurvrouw kijken mee, maar duidelijke grenzen stellen wat wel kan en wat niet. Dit zal ook tot gevolg hebben dat de zwaardere criminaliteit op de lange termijn afneemt. Want wie met klein begint gaat vaak met groot verder. Een oplossing, of een manier om criminaliteit onder allochtonen te bestrijden zou kunnen zijn het oplossen of aanpakken van de integratieproblemen en de taalproblemen. Dit leidt tot een betere opleiding en dus ook tot een baan. Dit d.m.v. meer aandacht besteden voor het onderwijs, hier bedoel ik mee de achterstanden op gebied van taal en algemene kennis wegwerken waardoor deze kinderen meer kans hebben om door te stromen naar een vervolgopleiding en dus een baan krijgen waardoor ze minder geneigd zijn om crimineelgedrag zullen gaan vertonen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de essentie van een diploma halen een doorleren aangegeven moet worden. Stimuleren en voorlichten dus, maar ook intensief begeleiden van (mogelijke) schoolverlater om deze alsnog een opleiding te geven maar dan eerst, wat vaak het grootste obstakel is, het taalprobleem wegwerken. Als deze mensen aan een goede baan geholpen zijn en ergens voor hebben moeten vechten zullen ze er wel drie keer over na moeten denken voordat ze naar criminaliteit grijpen. Wat ook hier een belangrijk punt is om openbare hulpinstanties toegankelijker te maken voor allochtonen, door taalproblemen ontstaan er vaak misverstanden en durven veel mensen niet te gaan, zo hebben ook zij meer de mogelijkheid om ergens op terug te vallen als ze hulp nodig hebben. Deze oplossingen zijn vooral van belang als we het hebben over preventie. Als we het hebben over bestrijding dan geldt hier ook weer duidelijke regels stellen en gezag tonen. Ook moeten we gettovorming zien te vermijden dus allochtonen meer spreiden en niet op een kluitje in dezelfde wijk of school. Dus om het nog even kort samen te vatten, de voor mij twee belangrijkste oorzaken van criminaliteit is normvervaging en wat betreft criminaliteit onder allochtonen vind ik de integratieproblemen en lage scholing de grootste oorzaken. Vervolgens de oplossingen gezag terug brengen in de maatschappij en het stimuleren van het volgen van onderwijs, voorlichting, hulp en grenzen stellen en veel begeleiding. Misdadigers laten zien waar de grenzen van de publieke moraal liggen. Mensen voelen zich door misdadig gedrag van anderen gekrenkt. Dat verhoogt de gevoelens van saamhorigheid en aldus het integratieniveau van een samenleving. Maar zodra niemand meer deze gedeelde opvattingen met voeten betreedt, verschuift slechts de grens van wat toelaatbaar wordt gevonden. Er worden altijd grenzen getrokken tussen goed en kwaad, tussen wat sociaal aanvaardbaar of juist ontoelaatbaar. Het ontbreken van zulke grenzen is moeilijk voorspelbaar; het zou tot grote desoriëntatie en ontwrichting van het sociale leven leiden. Als grenzen in tijden van onrust en snelle sociale veranderingen enigszins vervagen raken mensen in verwarring omdat ze niet meer voldoende weten waar ze aan toe zijn en waar ze met hun doen en laten door moeten laten leiden.

Het opstel gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Jeugdcriminaliteit komt vooral voor onder allochtonen jongeren. Allereerst, wat bedoelen we met allochtonen? Met allochtonen bedoelen we mensen die zich doormiddel van uiterlijke en zichtbare kenmerken van de dominante bevolking onderscheiden (de autochtonen). Met allochtonen bedoelen we in de probleemstelling/vraag de minderheden dus vooral Marokkanen, Turken, Antilianen en Surinamers. In deze essay praat ik over Turken en Marokkanen. Ik denk dat de belangrijkste oorzaak van de toenemende en veel voorkomende criminaliteit wordt veroorzaakt door normvervaging. Deze zogenaamde normvervaging is op gang gebracht na de Tweede Wereld Oorlog toen Nederland langzaam maar zeker begon te ontzuilen en te ontkerken. Mensen gingen rationaliseren. Kritisch denken en niet meer klakkeloos overnemen wat de kerk voordroeg of ieder ander gezaghebbend persoon of instelling, mensen vertrouwden meer op hun zelfstandigheid en de gewone burger emancipeerde. Ideologieën overnamen en door te rationaliseren stelden mensen hun eigen normen en waarden en vervolgens hun regels en grenzen. Individualisme heeft zich in deze eeuw ook sterk ontwikkeld, waardoor mensen minder afhankelijk van elkaar zijnen ook minder te verliezen hebben. Maar hoe leidt dit tot criminaliteit? Door de ontzuiling viel de socialencontrole weg, en dus ook de algemeen geldende normen. Als je je eigen normen hieruit voort laat vloeien, je eigen regels opstelt, bepaal je ook je grenzen en wanneer je hier overheen wilt gaan, iets wat een stuk makkelijker gaat dan het overschrijden van de normen van een hele sociale groep.. Met sociale controle bepaalde jou “zuil” deze grens het een was wel geoorloofd en het ander absoluut niet, wanneer je dan een gestelde grens overschreed werd je daar op aangekeken. Mensen zijn sociale wezens, niemand wil buiten de groep vallen. Wanneer deze groep er niet meer is kun je je eigen weg gaan en er dus ook niet meer buiten vallen. Wanneer je over je eigen grenzen heen gaat zal niemand jou daar op aan kijken, je hebt minder te verliezen, geen overtuiging of geloof dat je tegen houdt de verleiding te weerstaan. Hier kunnen we gebruik maken van de bindingstheorie van Hirschi als je veel te verliezen hebt zal je minder snel in crimineel gedrag vervallen, en als dat dus niet het geval is heb je dus minder te overwegen en is er niet veel dat je tegen houd om de grens over te gaan in deze ik-maatschappij waar je weinig rekening met iemand anders hoeft te houden. Dit in combinatie met belemmerende omstandigheden zoals, (vaak) een laag sociaal-economische positie, opvoeding etc. Criminaliteit onder allochtonen (jongere). Een groot maatschappelijk probleem. Wat is/zijn de oorza(a)k(-en) van veel voorkomende criminaliteit onder allochtonen? Ik denk dat cultuurverschil een grote rol speelt. Als we het hebben over problemen met integratie van allochtonen in de multiculturele samenleving dan bedoelen we problemen als taalachterstand, acculturatieproblemen werkloosheid, laag opleidingsniveau en hierdoor weer een lage positie op de “maatschappelijke ladder”. We kunnen spreken van een etnische onderklasse. Vele van hen spreken de Nederlandse taal niet en hebben als zij op de basisschool komen een woordenschatachterstand van ruim 1000 woorden. Dat is enorm veel. Wanneer zij de basisschool verlaten is deze achterstand uitgegroeid tot ruim 3000 woorden. Bij veel Marokkaanse en Turkse gezinnen is de vader meestal de gezag hebbende persoon, maar zijn gezag gaat vaak tot aan de drempel, op straat is de politie de baas. Normvervaging van de Nederlandse cultuur en maatschappij heeft hier dus ook weer invloed op door het verlies van gezag. Voor deze jongeren is dit erg verwarrend, in Nederland kun je softdrugs kopen zonder dat je er voor in de gevangenis gaat(we hebben trouwens t.o.v. andere Europese landen de minste junks). Nederland is tolerant t.o.v. hun eigen land. Straffen zijn minder zwaar en diefstal heeft minder consequenties. Het is dus erg makkelijk en verleidelijk om crimineel gedrag te vertonen. Een tweede oorzaak voor criminaliteit onder allochtonen (jongere) is lage scholing, werkloosheid, weinig taalvaardigheid en integratieproblemen. Armoede zet aan tot criminaliteit, de theorie van Thomas More is hier van toepassing. Deze mensen hebben vaak niets of niemand om op terug te vallen, in de eerste plaats komt dat omdat ze vaak dicht bij elkaar wonen en veelal in dezelfde positie zitten. Vooral voor jongeren is dit een groot probleem, zij hebben geen voorbeeld of ouders die hen kunnen helpen met achterstanden op school. Zo komen ze dus nooit uit hun vicieuze cirkel. Op school wordt niet te veel van ze verwacht en veel verlaten school zonder diploma door de sombere vooruitzichten. Hierdoor kunnen ze geen vervolg opleiding genieten en lopen een grote kans om werkloos te worden, waaruit crimineel gedrag uit zou kunnen voortvloeien en al die kostbare talenten gaan verloren. Vervolgens de oplossingen. Als ik een beleid zou moeten bedenken om criminaliteit te bestrijden, oplossen is iets aan de idealistische kant want normvervaging is moeilijk te bestrijden, wat betreft normvervaging lijkt het me essentieel om het gezag proberen terug te brengen in de maatschappij. Hiermee bedoel ik niet alleen meer “blauw” op straat maar b.v. conducteurs in de tram om zwartrijden tegen te gaan, bij het uitgaan meer veiligheidsbeambten, camera’s en bewaking op stations in bussen en treinen, duidelijk maken waar de grenzen liggen. Wat ook een belangrijk punt is, is het openbaar maken van hulpverlenende instanties, hiermee bedoel ik het “bekend”maken en voorlichting geven op b.v. scholen, zodat mensen op iets kunnen terug vallen en hulp kunnen zoeken. Vroeger deed je dat bij iemand van je sociale groep maar in deze individualistische maatschappij ben je erg op jezelf aangewezen. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft zijn ze minder snel geneigd om iets te doen wat niet kan, als je de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf neerlegt krijgt deze ook meer eigen waarde en heeft het gevoel dat hij/zij iets betekent, dit vind ik een gepaste oplossing voor jongeren, dus niet zozeer zwaarder straffen. Het blijkt wel dat mensen gezag nodig hebben en regels. Als er meer aandacht besteed wordt aan de socialencontrole, hier bedoel ik geen buurvrouw kijken mee, maar duidelijke grenzen stellen wat wel kan en wat niet. Dit zal ook tot gevolg hebben dat de zwaardere criminaliteit op de lange termijn afneemt. Want wie met klein begint gaat vaak met groot verder. Een oplossing, of een manier om criminaliteit onder allochtonen te bestrijden zou kunnen zijn het oplossen of aanpakken van de integratieproblemen en de taalproblemen. Dit leidt tot een betere opleiding en dus ook tot een baan. Dit d.m.v. meer aandacht besteden voor het onderwijs, hier bedoel ik mee de achterstanden op gebied van taal en algemene kennis wegwerken waardoor deze kinderen meer kans hebben om door te stromen naar een vervolgopleiding en dus een baan krijgen waardoor ze minder geneigd zijn om crimineelgedrag zullen gaan vertonen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de essentie van een diploma halen een doorleren aangegeven moet worden. Stimuleren en voorlichten dus, maar ook intensief begeleiden van (mogelijke) schoolverlater om deze alsnog een opleiding te geven maar dan eerst, wat vaak het grootste obstakel is, het taalprobleem wegwerken. Als deze mensen aan een goede baan geholpen zijn en ergens voor hebben moeten vechten zullen ze er wel drie keer over na moeten denken voordat ze naar criminaliteit grijpen. Wat ook hier een belangrijk punt is om openbare hulpinstanties toegankelijker te maken voor allochtonen, door taalproblemen ontstaan er vaak misverstanden en durven veel mensen niet te gaan, zo hebben ook zij meer de mogelijkheid om ergens op terug te vallen als ze hulp nodig hebben. Deze oplossingen zijn vooral van belang als we het hebben over preventie. Als we het hebben over bestrijding dan geldt hier ook weer duidelijke regels stellen en gezag tonen. Ook moeten we gettovorming zien te vermijden dus allochtonen meer spreiden en niet op een kluitje in dezelfde wijk of school. Dus om het nog even kort samen te vatten, de voor mij twee belangrijkste oorzaken van criminaliteit is normvervaging en wat betreft criminaliteit onder allochtonen vind ik de integratieproblemen en lage scholing de grootste oorzaken. Vervolgens de oplossingen gezag terug brengen in de maatschappij en het stimuleren van het volgen van onderwijs, voorlichting, hulp en grenzen stellen en veel begeleiding. Misdadigers laten zien waar de grenzen van de publieke moraal liggen. Mensen voelen zich door misdadig gedrag van anderen gekrenkt. Dat verhoogt de gevoelens van saamhorigheid en aldus het integratieniveau van een samenleving. Maar zodra niemand meer deze gedeelde opvattingen met voeten betreedt, verschuift slechts de grens van wat toelaatbaar wordt gevonden. Er worden altijd grenzen getrokken tussen goed en kwaad, tussen wat sociaal aanvaardbaar of juist ontoelaatbaar. Het ontbreken van zulke grenzen is moeilijk voorspelbaar; het zou tot grote desoriëntatie en ontwrichting van het sociale leven leiden. Als grenzen in tijden van onrust en snelle sociale veranderingen enigszins vervagen raken mensen in verwarring omdat ze niet meer voldoende weten waar ze aan toe zijn en waar ze met hun doen en laten door moeten laten leiden.

De maatschappij dat ben jij !!!!

REACTIES

V.

V.

eeyzz tnx voor je werkstuk!!hehehe
xxxxx

21 jaar geleden

E.

E.

ik moet zeggen ik had er niet veel aan

21 jaar geleden

J.

J.

Als je naar statistische gegevens kijkt bij het CBS, zie je juist dat autochtonen het grootste deel van jeugdcriminaliteit vormt.
Allochtonen daarentegen vormen het grootste kamp bij overtredingen (baldadigheid, overlast)

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.