Discriminatie

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 3345 woorden
  • 18 mei 2002
  • 142 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
142 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 1 1.1
Discriminatie is het maken van onderscheid op onterechte gronden, met als gevolg dat een persoon of een groep nadeel ondervindt. Discriminatie is dus een ruim begrip. Discriminatie heeft dus alles te maken met gedrag. Iedere definitie van discriminatie veronderstelt bepaalde morele normen en waarden met betrekking tot de gelijkwaardigheid van individuen en groepen.

Bij discriminatie denken de meeste mensen in de eerste plaats aan het uitschelden of onbeschoft behandelen van buitenlanders. Maar niet alleen buitenlanders krijgen met discriminatie te maken. Er zijn verschillende gronden waarop iemand ongelijk behandeld kan worden. Dat betekent dat iedereen het slachtoffer kan zijn van discriminatie.Discriminatie is het maken van onderscheid op ontrechtte gronden, als volg waarvan een groep mensen last van hebben. Als je in je klas niet geaccepteerd wordt omdat je "anders" bent, bijvoorbeeld omdat je uit een andere stad komt, dan kun je spreken van discriminatie. Net als bij het belachelijk maken van homoseksuelen, het achterstellen van vrouwen in bepaalde beroepen, het kleinerend behandelen van gehandicapten!

1.2
Het begon bij de gescheiden groepen. In de koloniale steden kwamen de Europeanen en de Inheemse bevolking met elkaar in contact. Maar dat contact bleef beperkt,want het koloniale besuur streefde ernaar om de twee bevolkingsgroepen van elkaar gescheiden te houden. Een van de redenen daarvoor was de angst voor besmettelijke ziekten zoals malaria en cholera. Men dach dat zich daartegen kon wapenen door groene zone aan te leggen (park, bos) tussen de blanke en de inheemse stad. Zo ontsond een aparttheid. De blanken hadden hun eigen scholen, ziekenhuizen, clubs, zwembaden. Zij spraken hun eigen taal. De betrekkingen tussen de blanken en niet -blanken waren over het algemeen erg eenzijdig. De blanken waren de baas de gekleurden waren de ondergeschikten. Mentaliteit: De Europeanen hadden de macht en waren veel verder in de wetenschap en techniek dan de niet- westerse volken. De Europeanen geloofden daarom dat hun beschaving een heel bijzonder was. De Europeanen vonden ook dan hun godsdienst, het christendom zo ook hun bestuur ideeen en wetten.

1.3
Zwarten hebben minder kansen dan blanken in de Verinigde Staten, al is het ook waar dat hun positie is verbeterd. In de jaren 1940 was er met name in het zuiden van de Verenigde Staten een openlijke en schandelijke discriminatie van zwarten. Als zwarte mocht je niet naast een blanke zitten in een bus of restuarant. Je mocht niet naar dezelfde w.c, of onder dezelfde douche, en als zwarte kreeg je de rottige baantjes. Met allerlei trcks werd de kiesrecht ontnomen. En het was uitgestloten dat zwarten dezelfde school bezochten als blanken. Tot 1954 bepaalde de hooggerechtshof dat segregatie ongrondwettig was. Maar daar waren sommige blanken niet van onder indruk. Het kwam tot beschamende tafarelen. De zwarten hebben hun strijd tegen de discriminatie voortgezet. Veel indruk maakte ds. Martin Luther King met zijn geweldloze acties. Samen trokken zwarten en blanken in 1963 op naar Washington. Die grote mars had gevolgen: in 1964 werd met de Wet op de burgerrechten elke discriminatie op grond van huidskleur verboden. Niet alle zwarten steunden de geweldloze aanpak van ds. King. In de jaren zestig was ook de blackpower- beweging actief. Die was van mening dat de blanken slechts respect hadden voor geweld. Die beweging wees ook de integratie (samengaan) van blank en zwart af. De zwarten in de krottenwijk van de steden gaven gehoor aan de oproer. Er vielen meer dan 200 doden. In de jaren zeventig en tachtig is het met de zwarten zowel beter als slechter gegaan. Miljoenen van hen zijn doorgedrongen tot de middenklassen en delen in de welvaart. Sommigen hebben topfuncties bereikt in de bedrijfsleven , in het leger of in de politiek. De hoogste militair van de Verenigde Staten is zwart en steden als New York, Washingtonen Los Angeles hebben zwarte burgemeester. Tegelijkertijd is de armoede onder zwarten toegenomen.

1.4
Na de tweede wereld oorlog leek het erop alsof de enige rol van de amerikaanse vrouw die van de 'goede moeder' was. Toch waren er in 1960 twee keer zoveel vrouwen die een beroep buitenshuis oefenden als in 1940. Maar ze hadden in het algemeen de lagere banen en verdienden gemiddeld 60% van wat de mannen op hun salarisrekening gestort kregen. Een van de voor vechters voor vrouwenemancipatie was Betty Frieman. Zij zei dat vrouwen alleen als m oeder en echtgenote werden gezien. Vrouwen waren het slachtoffer van de tarditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen , vond ze en ze pleitte ervoor dat vrouwen en mannen gelijke kansen op een carriere moesten hebben. Zij schreef ook dat mannen zich niks minder hoefden te voelen als ze een deel van de huishouding op zich namen. Het waren vooral vrouwen uit de blanke klassen die zich inzette op emancipatie. Ze kregen veel aandacht in de media en ook van politici die de stemmen van de vrouwen belangrijk vonden voor hun verkiezing. In 1972 werd door het congres een aanvulling op de grondwet aangenomen. Het was voortaan verboden om te discrimineren op grond van geslacht. Dit betekende onder andere dat vrouwen die het zelfde werk deden als mannen ,ook het zelfde loon moesten als mannen moesten krijgen. Veel meer vrouwen gingen het heel normaal vinden om buitenshuis te werken. In 1980 had 75% van de vrouwen die geboren waren een baan .

1.5
Het koniale stelsel gaf ook kansen aan Afrikanen en Aziaten om omhoog te komen. Zij vervulden fucnties in het bestuur, in het leger, bij het onderwijs ,bij de bedrijven en op de plantages. Niet de hoogste fucties,maar wel die daaronder. Er ontstonden ook moeilijke mogelijkheden voor inheemse winkeliers, handelaars en zakenmensen. Zo ontstond een nieuwe middenklasse. De kinderen daarvan gingen vaak naar westerse scholen en namen westerse ideeen over. Daarvoor ontstonden spanningen in inheemse samenleving. De oorspronkelijke bovenlaag werd door het koloniale bestuur terzijn geschoven en verloor haar invloed. En een nieuwe groep in de inheemse samenleving die via de contacten met de Europeanen omhoog was gekomen, kreeg meer invloed.

1.6
De Ku Klux Klan is hoofdzakelijk tegen zwarte mensen deze haat hebben ze,omdat dit ras vol.gens de Klan laag ontwikkeld is een culturele minderheid vormt. Het zwarte ras is een bedreiging voor Amerika en moet dus minder rechten hebben dan de blanken Amerikanen en de klan wil het liefst de zwarte helemaal het land uit. Om dit te bereiken pleegt de Klan veel aanslagen en houdt veel demonstraties in zwarte buurten, die lopen vaak uit de hand en er worden dan veel mishandeld en of zelf vermoord.

Het opstel gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Volgens de Klan het zwarte ras een aangeboren minderheid. Het zwarte ras ligt het laagste bij de grond volgens de Klan. Daarom zou het zwarte ras niet in Amerika mogen en als ze dan toch in Amerika wonen, moeten ze als slaaf voor de blanke werken. Ze moeten in ieder geval minder rechten krijgen ,zoals stemrecht. De Klan heeft de zwarte natuurlijk het liefst helemaal Amerika uit. Om dit te bereiken, wil de klan Klan de zwarte bang maken door demonstraties en acties te houden. De Ku Klux Klan staat bekend om zijn 'Fiery Cross' een ritueel van de Klan. De Klan gebruikt dit ritueel vaak ook om mensen bang te maken. Ze zetten dan een brandend kruis op een heuvel naast het huis van een zwarte. Dit is dan een soort waarschuwing, dat die zwarte snel zijn spullen moet pakken en kan wegwezen. Als die mensen dan niet weggaan pakt de klan het anders aan, soms zelfs met dood als gevolg. Met zo`n en ander methodes probeert de klan kleine dorpjes te reinigen (zoals zij dat noemen) van de zwarte en later de steden tot en met heel Amerika is gereinigd.

Hoofdtsuk 2 2.1
Voor veelmensen is homoseksualiteit taboe. Hetrosekksualiteit is "normaal" en als je te kennen geeft homoseksueel te zijn ,ben je op zijn minst "anders". Vaak wordt niet eens gepraat over de mogelijkheid dat je op iemand van het zelfde geslacht kan vallen,iedereen gaat er vanuit het plaatje "jongen-meisje". Onze maatschappij wordt dan ook hetro-dominant genoemd. Als leerlingen ontdekken dat ze homo of lesbisch zijn, hebben ze vaak moeite om dat te vertellen. Op school heersen sterke regels over wat normaal en wat gek is. Veel leerlingen willen niet uit de groep vallen. Homoseksuele leerlingen zullen hun mond houden, als ze het gevoel hebben buiten de groep te vallen of voor de gek gezet te worden. Je moet opnieuw je weg vinden en je homo sekualiteit kan in het alledaags leven zien in te passen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan,vooral als je het idee hebt er op school geen enkel begrip voor bestaat. "Onbedekendheid met en afkeer van homoseksualiteit kan tot discriminatie en uitstoting leiden. Niet alleen op school maar ook in familie verband of op straat . Deze discriminatie kan heel ver gaan : ontslagen worden om je seksuele voorkeur kmt n og steeds voor. Groepen reageren hun eigen frustraties af op homoseksuelen. Je zou bijvoorbeeld aan het zei rondom AIDS. Ook hierbij spelen vooroordelen een rol. Hoewel al lang bewezen is dat Aids geen Homo-ziekte is,krijgt deze groep de schuld. Geweld tegen homo's is niets nieuws in de tweede Wereldoorlog werden homoseksuelen al vervolgd. Tegenwoordig komt potenrammen op of bij ontmoetingsplaatsen van homoseksuelen regelmatig voor. Net als bij andere vormen van discriminatie ,zullen mensen zelden openlijk toegeven een hekel te hebben aan homo's. Maar de tolerantie is beperkt : je mag best homoseksueel zijn, als je je er maar niet naar gedraagt. Het komt weinig voor dat er openlijk over homoseksueel gepraat wordt. Daarom hebben scholieren het idee dat ze er helemaal alleen voor staan en dat het dan misschien wel abnormaal is wat ze voelen.

Dit wil je ook lezen:

2.2
Niet alleen zijn er verschillende groepen mensen die gediscrimineerd kunnen worden, ook de manier waarop dit gebeurt kan erg verschillen. Hieronder worden verschillende vormen van discriminatie onderscheiden. - Directe en indirecte discriminatie
Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat migranten, vrouwen of homoseksuelen openlijk worden achtergesteld of benadeeld. De 'dader' geeft dan zelf toe dat hij deze groepen ongelijk wil behandelen. . Maar er is ook discriminatie die minder gemakkelijk kan worden aangepakt. Dat komt omdat er dan niet openlijk wordt gediscrimineerd, maar de groepen of personen via een omweg worden benadeeld. Zo komt het voor dat een Marokkaanse jongen niet tot een discotheek wordt toegelaten, omdat "hij geen lid is", terwijl een Nederlandse jongen zo door mag lopen. Dit noemen we indirecte discriminatie. - Bewuste en onbewuste discriminatie
Bij bewuste of onbewuste discriminatie gaat het om de bedoeling van de persoon die discrimineert. Er zijn bedrijven die voor bepaalde functies liever een man aannemen, omdat "vrouwen het werk niet aan kunnen" of "omdat dat nu eenmaal hoort". Vrouwen worden dan bewust benadeeld. Een voorbeeld van onbewuste discriminatie is dat een bedrijf aan degenen die er al werken vragen een nieuwe collega te zoeken. Als er bij zo'n bedrijf alleen maar Arubanen werken, zullen er ook eerder Arubanen worden aangenomen, omdat men binnen de eigen kennissenkring zoekt. Het is dan niet de bedoeling te discrimineren, maar het resultaat is wel, dat mensen van buitenlandse afkomst weinig of geen kans hebben op een baan bij dit bedrijf. - Incidentele en structurele discriminatie
Tot slot kun je nog onderscheid maken tussen incidentele en structurele discriminatie. Een burenruzie tussen een Arubaan en een buitenlands gezin, het verspreiden van racistische pamfletten, noemen we incidenten. Incidentele discriminatie moet je "per geval" behandelen, er is niet een manier van omgaan met racisme of discriminatie. Als problemen zich telkens herhalen, of als door bepaalde regels groepen stelselmatig worden achtergesteld of benadeeld, dan spreek je van structurele discriminatie.

2.3
Racisme is het bewust of onbewust als ongelijkwaardig zien en behandelen van mensen op grond van feitelijke of vermeende etnische verschillen.Racisme is een lastig begrip,dat nogal eens te pas en te onpas wordt gebruikt.Dit komt omdat het een sterk ideologisch begrip is.In de Tweede Wereldoorlog had het Hitler-regime een complete theorie rond dit begrip opgebouwd dat moest bewijzen dat het (Duitse) katholieke blanken "arische" ras de ideale mens uit de evolutie zou zijn.Met deze theorie kon men de onderdrukking van grote groepen mensen rechtvaardigen. Maar:rassen bestaan niet. Elke indeling op grond van biologische kenmerken is willekeurig."Rassen" zouden evengoed ingedeeld kunnen worden op grond van bloedgroepen als op grond van hun huidskleur. Bij het gebruik van termen "racisme" en "racist" is voorzichtig geboden. Zo hoeft een discotheek-eigenaar die discrimineert nog geen racist te zijn.Door op alle gevallen van discriminatie naar ras het stempel "racisme" te drukken,verliest het begrip aan betekenis. Het begrip "racisme" mag allen worden gehanteerd als het daarmee de ongelijkwaardigheid van mensen wordt bedoeld. Van racistische gedrag kan alleen dan worden gesproken als geconcludeerd kan worden dan het gedrag onder andere is gebaseerd op racistische opvattingen.Het is echter veelal niet eenvoudig om tot een dergelijke conclusie te komen.Omdat er op het hebben van racistische opvattingen gelukkig een taboe zit,zal iemand niet snel toegegeven dat zijn gedrag wordt ingegeven door racistische opvattingen.

2.4
Bij een vooroordeel gaat het letterlijk om een oordeel vooraf, zonder de feiten te kennen. Vooroordelen zijn aantoonbare, onjuiste opvattingen over personen of groepen mensen, zoals bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden ("ze willen helemaal niet werken") of buitenlanders ("ze komen hier om van onze sociale voorzieningen te profiteren"). Iemand wordt niet beoordeeld en bekeken als individu met prettige en onprettige eigenschappen, maar wordt bij voorbaat ingedeeld: "die....zijn allemaal zo". Vooroordelen zijn hardnekkig; zelfs als mensen geconfronteerd worden met feiten, veranderen de vooroordelen niet meteen. Vaak gaat het niet alleen om gebrek aan kennis, maar spelen allerlei emoties mee. Dat maakt dat vooroordelen zo moeilijk te veranderen zijn. Waarom hebben mensen vooroordelen? Vooroordelen hebben vaak een betekenis voor diegene die ze uitspreekt. Wanneer er een "tegenbeeld" bestaat hebben we de kans om duidelijk te maken hoe men zich dient te gedragen ( "zo ben ik in elk geval niet"). Door anderen "zwart" te maken geven we aan dat we zelf goed zijn. Het is betrekkelijk veilig om de beschuldigende vinger te heffen naar mensen buiten onze eigen groep. In tijden van economische teruggang, wanneer de werkeloosheid hoog is, zijn we eerder geneigd om "zondebokken" aan te wijzen. Uit machteloosheid. Omdat moeilijk oplosbare problemen hierdoor ineens wel oplosbaar lijken.

Hoofdstuk 3: 3.1Rosa Parks was de eerste zwarte americaan die weigerde te denken dat zij minder was dan een lichtkleurige americaan en er iets aan had gedaan on dat te bewijzen door haar stoel niet op te geven voor een licht kleurige americaan toen zij vermoeiend was en een beetje rust wilde. Zij heeft meer americanen bewust gemaakt van het situatie hoe het was zij was een van de vele "civil rights activists" Ze was moe van de misbehandeling dat de "Afro American" kregen elke dag van hun leven. Ze was moe van de segregatie en de racisme en in die tijd de "Jim Crow" wetten. Zij zij ; Ik was al moe van het manier waarop de blanken tegen ons deden ik kon er niet tegen. Wij hebben haar gekozen want ze praten niet veel over vrouwn die in de civil rights act hebben meegedaan want in die tijd was de status in de Verenigde Staten noch zo dat mannen alles deden en beseften en vrouwen als goede huismoeders thuis moesten zitten. Zij had gezorgd voor de "bus boycot" in Montgomery. Voor die incident werd ze gearresteerd. De "bus boycot" had driehonderdeen en tachtig dagen geduurd. Parks wist dat haar kans groot was om door die "bus boycot" groot was om mishandeld te wordne maar ze had een doel en ze wou het bereiken. Zij had wel gelukt om in de hoge raad dat ze de wet van blank/zwart wat betreft transportatie gelijk moest zijn. Dus iedereen mocht zitten waar ze dan ook wilden.

3.2Martin Luther King Jr de zoon van Micheal Luther King had op een heel speciale manier voor de "civil rights act" gevochten. Hij had het voorbeeld van Mahatma Ghandi genomen en hij heeft op een geweldloze manier gevochten. Hij had doormiddel van vrede demonstraties zijn doel proberen te berijken en dat had hij ook gedaan. In 1956 hebben ze zijn huis gebombardeerd omdat ze dachten dat hij een bedreiging was voor de blanke amerikanen. Ze wilden dat hij doodging maar hij was gelukkig niet erin. In 1962 heeft hij met prsident John F. Kennedy ontmoet om te vragen voor een steun voor de "civil rights act". In 1963 werd hij gearesteerd doordat hij een demostratie had geleid in Birmingham zodat iedereen gelijke kansen kregen bij het soliciteren van het werk. In 1964 heeft hij de Nobel Prijs gewonnen voor zijn werk wat hij deed in de Verenigde Staten. In 1965 werd hij weer gearesteerd doordat hij een protest tegen discriminatie. In 1968 werd hij vermoord in Memphis Tennesee door James Earl Ray.

3.3 John F. Kennedy zoon van Joseph Patrick Kennedy. John F. Kennedy is in ons project komen te staan doordat hij een van de weinige blanke amerikanen was om iets voor de "civil rights act" te doen. Hij heeft Martin Luther King gesteund bij zijn protesten en doordat hij blank was had hij meer invloed op de blanke mensen als het met de "civil rights" te maken had. John F. Kennedy was een van de weinige blanke presidenten die niet tegen de "civil rights act" was. Door zijn geloof dat iedereen gelijk is was hij ook doodgeschoten want weer dacht men dat dit de zwarten macht zou geven als hun eigen mensen aan de kant van de zwarten zou gaan. John. F Kennedy was ook neergeschoten door Lee Harvey Oswald een vierentwintgjarige x-marine.

3.4Malcolm X was met de naam Malclom Little geboren in Omaha Nebraska. Malcolm heeft zijn jeugd op school goed gehad maar toen een meneer hem zij dat hij nooit een advocaat kon worden had hij interessse verloren voor zij school. Hij heeft de rest van zijn jaren gewoon op de straten van New York gewerkt. Malcolm was veranderd toen hij een Moslimse leven ging leven. Malcolms levend karakter had veel aandacht gekregen van de Gouvernament. Nadat hij iets na Kennedy's dood had gezegd van dat Kennedy zijn dood niet zag aankomen heeft Muhammad hem op een verbod gezet, hij mocht 90 dagen lang niks zeggen. In 1964 was Malcolm naar Saudie Arabie gegaan en hij zag dat daar niet alleen zwarten met elkaar omgingen maar hij zag dat mensen met blond haar en blauwe ogen gewoon zich als jouw broer beschouwen. Toen hij terug naar de Verenigde Staten keerde was hij met het idee gegaan van segregatie. Iedeen moest gelijk worden behandeld niemand moest zijn ras beschermen iedereen moest zich gewoon met elkaar vermengen. Dat vond de Nation of Islam als een soort bedreiging. Op 21 February 1965 hadden drie mannen Malclom doodgeschoten in een ballroom in Manhattan. Deze mannen waren alle drie leden van de "Nation of Islam".

Hoofdstuk 4 4.1
Een blanke die tegenover een Afro amerikaan het 'n-woord' uitspreekt ,provoceert. Dit scheld woord is een tijdbomis een tijd bom in de amerikaanse taal. Wie het gebruikt moet rekening houden met problemen. Dit woord heeft carrieres gekost en rellen veroorzaakt. Het heeft kinderzieltjes gekwest en leidde tot moord en doodslag.

Hoofdstuk 4 4.1
Een blanke die tegenover een Afro amerikaan het 'n-woord' uitspreekt ,provoceert. Dit scheld woord is een tijdbomis een tijd bom in de amerikaanse taal. Wie het gebruikt moet rekening houden met problemen. Dit woord heeft carrieres gekost en rellen veroorzaakt. Het heeft kinderzieltjes gekwest en leidde tot moord en doodslag.

Niemand weet precies wanneer 'nigger' een scheldwoord werd, maar sinds het begin van de 18de eeuw wordt het als zodanig gebruikt . Het 'n-woord' ,zoals veel Amerikanen (onder wie Kennedy) eufemistisch noemen,heeft de dubieuze eer dat het tot alle aspecten van de amerikaanse cultuur is door gedrongen: van literatuur tot politieke debatten, van cartoons tot liedjes en kinderrijmpjes. Pas in het begin van de jaren 70 raakte 'nigger' dankzij de civilrights revolutie gestigmatiseerd.

Een blanke die het woord gebruikt, is het tussen ' perongeluk' ,toont zijn gedaante als racist. Dat geldt voor zwarten niet. Afro- amerikanen kunnen zich schaamteloos van het ' n-woord' bedienen. 'Nigger' of 'nigga' volgens de zwarte-voorkeurs stelling , is in de zwarte spreek taal alomvertegenwoordigd en kan zowel negatief als positief gebruikt worden. De gecompliceerde relatie die Afro-Amerikanen met het 'n-woord' hebben was lang een goed bewaard geheim in hun eigen gemeenschap. De vele Afro-amerikanen die elkaar 'nigger' noemen gebruiken het woord niet uit gevoelens van raciale ondergeschiktheid maar uit raciale trots.

Hoe oecumenischer het 'n-woord' wordt toegpast , hoe moeilijker het wordt om te bewijzen dat het gezegd werd met een racistisch intenetie. Zelden heeft de behandeling over een racistisch scheldwoord zo'n een subtiel licht doen schijnen op de rassen kwesties.

REACTIES

J.

J.

er staan hoofdstukken in jou werkstuk maar niet erbij waar het hoofdstuk over gaat
kun je dat aan mij doorsturen
va alle hoofdstukken .
groetjes joop

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.