Anti-lichamelijkheid (film)

Beoordeling 2
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 1631 woorden
  • 9 september 2008
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 2
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Anti-lichamelijkheid

In de Middeleeuwen was de Katholieke Kerk zeer invloedrijk op de maatschappij. Volgens de kerk was de ziel hetgeen dat je lichaam (het aardse - slecht) op het goede pad moest houden. Mensen die op het goede pad bleven werden beloond met een plekje in de hemel, de andere mensen gingen naar de hel. Het is dus zeer begrijpelijk waarom de mensen zo fel katholiek waren in die tijd. Met angst kan je alles bereiken. Het was dus vooral deze angst die er voor zorgde dat de maatschappij zeer katholiek ingesteld was, en de individuen die zich niet hielden aan de regels van de maatschappij hielden zich dus ook niet aan de regels van de kerk, met gevolg dat ze wel verdoemd moesten worden naar de hel. In de film “Breaking the waves” wordt dit ook duidelijk geïllustreerd.
De film speelt zich af in een Schots dorpje. Bes is een zeer gelovig meisje die denkt dat ze God hoort. Na een tijdje heb je door dat Bes een beetje minder cognitieve mogelijkheden heeft dan de andere mensen hebben. Op een gegeven moment wil ze trouwen met Jan. Maar Jan is niet geboren in hetzelfde dorpje als Bes, en is dus ook niet zo heel gelovig. Hierdoor is er heel wat opschudding in der kerk, waardoor Bes zich moet verantwoorden bij de kerkraad zodat zij kunnen beslissen om het huwelijk al dan niet te laten doorgaan. Uiteindelijk beslissen ze dat het huwelijk mag doorgaan.
Maar Jan werkt op een boorplatform en werd gewond bij een ongeval bij de boorput. Hierdoor geraakt hij helemaal lam. Bes weet zich geen raad omdat ze denkt dat het haar schuld is, want zij heeft aan God gevraagd om Jan zo snel mogelijk terug te brengen. Jan vraagt in het ziekenhuis aan Bes of ze voor hem seks wil hebben met andere mannen. Maar dit druist in tegen de regels van het katholieke mensbeeld. Want dit is het zelfde als zich overgeven aan der aardse lusten. En dit word door de kerk aanzien als zijnde slecht. Uiteindelijk verkleed Bes zich als een ware prostituee, waardoor de maatschappij haar heel vies aankijkt, want zoiets kan niet in een strikt katholieke maatschappij. Hierdoor krijgt Bes al gauw te kampen met allerlei soorten van pesterijen van de dorpsbewoners. Op een bepaald moment pesten zelfs de dorpskinderen haar. Dit wijst er subtiel op dat de kinderen van thuis uit ook te horen krijgen hoe slecht het wel niet is wat Bes doet. Ze worden dus ook zeer katholiek opgevoed. Het katholicisme dringt dus ook door in de opvoeding en de huiselijke sfeer.
Bes haar enige toevlucht is de kerk, want daar krijgt ze de boodschappen van God te horen. Maar Bes krijgt geen toegang meer tot de kerk omdat ze zich niet gedraagt volgens de regels van de maatschappij. Dit is een hele klap voor Bes, omdat ze nu geen enkele troost meer heeft. Want haar eigen zus vond het ook beter dat Bes in een psychiatrische instelling wordt geplaatst. Ze krijgt dus de ene zware klap na de andere. Haar enige uitweg zou nu dus de kerk zijn want Bes is heel gehecht aan de kerk, maar aangezien ze niet meer in der kerk mag weet ze zich dus geen raad meer. Uiteindelijk besluit ze om naar de gevaarlijke boot te gaan, waar ze hoogstwaarschijnlijk zou vermoord worden. Bes keert terug naar het vasteland in een levensbedreigende situatie. In het ziekenhuis overlijdt ze ter plaatse.
Uiteindelijk beslist de kerkraad dat Bes geen waardige begrafenis krijgt, en dus naar de hel moet verdoemd worden net zoals alle andere slechte mensen. Niemand in de gemeenschap protesteert hier tegen omdat ze (denken te) weten dat het zo hoort omdat God het zo beslist heeft. Dat was ook te zien omdat er niemand aanwezig was op de begrafenis, buiten Jan en haar zus. Het is dus heel erg wat het geloof allemaal niet kan bereiken.

In de film krijg je ook te zien dat bepaalde mensen Jan er van verwijten Bes het slechte pad op te laten gaan. Jan zelf was half lam en wist niet meer wat hij zei, maar Bes begreep deze situatie niet. Ze voerde dus alles uit wat Jan vroeg zodat hij zou kunnen overleven met de kracht van de liefde. De zus van Bes en enkele dokters verwijten hem er dan ook om.
Maar Jan is niet binnen deze dorpsgemeenschap geboren. Het is dus eigenlijk een vinger in de richting van de mensen die hun gemeenschap infiltreren.
Alles van buiten de gemeenschap dat volgens de kerkraad niet katholiek genoeg werd bevonden werd als slecht aanzien. Buitenstaanders weten niet hoe ze zich moeten houden in een dergelijke situatie waardoor er allerlei botsingen zijn met de inwoners van het dorp. Het is dus heel moeilijk voor Jan om daar te wonen. Op het einde van de film ziet men dat hij er weggaat met de boot om elders olie te zoeken. Ze zullen hem daar dus niet veel meer zien.

Vroeger was het nog erger zo verbande men ketters uit hun dorp, er is zelfs sprake dat men mensen uit het land zette omwille van hun ideologische overtuigingen. Het meest bekende voorbeeld zijn de heksenverbrandingen, maar deze mensen waren geen echte heksen. Eigenlijk waren het ketters, en deze waren al even erg als heksen in die tijd. Denk ook maar aan de inquisitie die in het geheim mensen tot de dood veroordeelden. Deze mensen waren dus ook net zoals Bes slachtoffers van de kerkelijke maatschappij. Toen had men ook geen medelijden met ketters. Men werd zodanig beïnvloed dat de mensen zelf onder elkaar beslisten wie er een ketter was en wie niet. Zo zorgden ze er dus ook voor dat de kerk steeds meer macht kreeg. Maar gelukkig stopte dit alles na enkele revoluties en de Verlichting. Uiteindelijk won het rationalisme het van het geloof. Maar in het dorp van Bes is deze niet kunnen doordringen omdat ze zo afgezonderd leven. Het enige middel om het land te bereiken is via de boot of het vliegtuig. Dit dorpje is dus slechts gedeeltelijk mee geëvolueerd.
Er zijn dus grote verschillen te zien tussen onze hedendaagse “ongelovige” wereld en hun “gelovige” wereld. De grootste verschillen zijn te zoeken bij de regels opgelegd door de kerk. Bij ons zijn er geen regels meer van de kerk uit, omdat de kerk en de staat gescheiden zijn van elkaar. In het dorpje van Bes leeft iedereen nog volgens die regels opgelegd door de kerk. Nog een groot verschil is de houding van mensen ten opzichte van mensen die niet zo gelovig zijn als al de andere mensen. Wij begrijpen die houding dus niet meer. Het is dus ook een luxe dat wij vandaag de dag zo mogen leven.
Op het moment dat Bes stierf ontwaakte Jan uit zijn coma, het was dus een wonder. Op het einde van de film zie je dat in de hemel de klokken luidden wanneer Bes sterft, dit was dus ook een wonder. Het wees er dus op dat de mensen van het dorp ongelijk hadden over Bes die naar de hel moest verdoemd worden. Hij liet dus zien dat mensen voor zichzelf moeten uitmaken of ze al dan niet goed of slecht leven. Ze moeten dus niet andere mensen beschuldigen van dingen fout te doen. Zelfkennis begint bij je zelf, en eens men die heeft weet men ook dat het geloof niet alles is in de wereld.
De film is dus christelijk gesitueerd en wil ons aantonen hoe het er vroeger en vandaag nog aan toe gaat. Het is dus eigenlijk een soort protestfilm die wil aantonen hoe naïef de katholieke mensen zijn. En hoe ze mensen beoordelen omdat ze zogezegd toegeven aan de aardse lusten. Anti-lichamelijkheid is het verafschuwen van alles wat met het lichaam te maken heeft. Dit was één van de basispijlers van de katholieke kerk.

De kerk boezemde iedereen angst in, in de film was dit ook te zien. Maar Bes wist niet beter, omdat ze ook niet zo slim is als al de rest. Bes was dus niet zo bang als al de rest in de maatschappij. Met angst bereik je alles wat je wilt, het was dus heel tactisch van de kerk om anti-lichamelijkheid te koppelen aan de hel. Veel mensen hielden zich dus strikt aan de regels. De film riep dus ook heel veel emoties op de kijkers, omdat men zoiets niet meer gewoon is in onze hedendaagse maatschappij. In onze maatschappij geloven nog maar weinig mensen in God, omdat bij ons de ratio het heeft overgenomen van het geloof. Wij begrijpen niet hoe het komt dat men zulke dingen kan doen met mensen. De kerk wordt dus als het ware beschimpt door deze film. Ondanks deze protestfilm tegen de absurde regels van de kerk is er bijna geen protest geweest vanuit de katholieke hoek. De film heeft zelfs enkele prijzen gekregen. Het was al bij al dus een goede film, die eigenlijk meer een documentaire is. Omdat de film liet zien hoe het er in sommige plaatsen van de wereld het er nog aan toe gaat door de schuld van de kerk. De kerk heeft dus niet veel goeds gedaan in de tijd dat ze nog aan de macht was. Het was dus eigenlijk een soort van prehistorische dictator, die er ook voor zorgde dat de mensen geen eigen mening mochten hebben. Dit is bijvoorbeeld bewezen met talloze verboden boeken, de veroordeling van wetenschappers die tegen de kerk waren, en de inquisitie die gewone burgers als het ware uitroeide als ze hun eigen mening verkondigde (die meestal niet in het voordeel was van de kerk). Gelukkig is de tirannie in onze tijd en maatschappij niet meer aanwezig, of althans niet meer zoveel aanwezig als dat het vroeger was.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.