Vrijheid boven alles?
Onder vrijheid versta ik: de mogelijkheid om…
Ieders mening varieert natuurlijk over wat vrijheid nou precies is. Het begrip omvat vele punten en toch is het voor iedereen vrijwel even belangrijk. Vrijheid is iets wat hoog op de meeste mensen hun lijstje staat als het gaat om zowel normen als waarden. Want wat is nou mooier dan vrijheid? Wat is meer gewild dan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst of alleen al de vrijheid om een ander niet aan te horen.Toch blijven er die vragen. Hoe vrij zijn we nou eigenlijk? Of misschien nog wel belangrijker: gaat vrijheid nou daadwerkelijk boven alles?
Over het 1e kun je meteen al veel zeggen, want als je erover nadenkt, hoe vrij ben je, als er allerlei wetten zijn waar je je aan moet houden? Er zijn verschillende soorten wetten, de belangrijksten daaronder zijn: de natuurwetten, de wetten van de overheid en sociale wetten. Deze 3 soorten wetten leggen ons de grootste beperkingen op. De natuurwetten moet je automatisch wel volgen. Of je nou wilt kunnen vliegen of varen, zonder vliegtuig of boot kan je dit nou eenmaal niet. Ook heb je niet de keuze of je als man of vrouw wordt geboren, welke huidskleur je hebt en in wat voor cultuur, situatie en omgeving je wordt geboren. Dan heb nog je de wetten van de overheid. Op een misdaad staat een dusdanig zware straf, dat deze je zou moeten weerhouden misdaden te begaan. Ook mag je niet overal gaan wonen of zomaar iets bouwen, voor bepaalde dingen heb je vergunningen nodig etc. Als laatste heb je de sociale wetten. Deze wetten zijn ongeschreven, maar iedereen kent ze. Verf je haar blauw en beweeg je voortaan al kruipend voort en kijk eens wat er gebeurd. Iedereen zal je raar vinden en raar gedrag kan zelfs tot uitstoting door de maatschappij leiden. Ook heeft mens sowieso bepaalde neigingen en verlangens waar je niet omheen kunt. De vastgestelde wetten kun je dus niet breken, of je zult het dusdanig bezuren dat je het wel laat. Binnen deze wetten kun je echter alle kanten op, wat je maar wilt, alles wat je kunt bedenken. Dus zijn we dan toch wel vrij? Het is maar hoe vrij je wilt zijn…

Als je in gedachten houdt dat het recht van de sterkste nog zou gelden als we geen wetten hadden, dan zijn wetten misschien toch zo slecht nog niet. Stel je voor: een wereld geregeerd door alleen de slimsten en de sterksten. Domme mensen, gehandicapte mensen, mensen met een zwakke gezondheid en al die maar minder waren, wat zou er met hen gebeuren? Zouden zij dan allemaal in tirannie leven of misschien niet eens overlevingskans hebben? Zonder wetten zou er totale anarchie zijn. Stel je voor dat je zomaar iedereen kan vermoorden, en niet alleen jij, maar iedereen mag dat… Wie zou er dan nog veilig zijn?
Als ultieme vrijheid betekent dat veiligheid niet meer zeker is zal dit gevolgen hebben. Mensen zullen zich gaan groeperen. Samen sterk, allemaal 1 leider volgen, zelf geen risico meer lopen. Wel krijg je dan weer de groepsdruk om jezelf weg te cijferen en mee te gaan met wat ‘de groep’ doet en denkt. Je levert dus weer een stukje vrijheid in en in ruil daarvoor heb je mensen achter je staan. Groepen zijn altijd belangrijker dan 1 enkele persoon aangezien de meerderheid zich kan laten gelden. Toch geven mensen graag een stukje van hun identiteit op om bij een groep te horen. Het geeft een veilig gevoel, voor het geval dat…
Je ziet het ook vandaag de dag weer terug in de Lonsdale groepen. Jongeren voelen zich bedreigd door het toenemende aantal allochtonen en besluiten zich te groeperen. Anderen kicken gewoon op het onkwetsbare gevoel. Het individu wordt minder belangrijk en de voorkeur gaat toch uit naar jezelf sterk profileren met een groep. Al is het niet geheel je eigen mening, je kunt hem in ieder geval uitdrukken zonder je bedreigd te voelen.
Je ziet, ultieme vrijheid klinkt mooi, maar in de werkelijkheid zijn er toch meer dingen wenselijk. Groepen zijn verre van ideaal en het recht van de sterkste is tegenwoordig weinig meer dan een goeie smoes voor egoïsme. De ene mens zijn vrijheid beperkt de ander hier weer in. Wij zijn geen wilde beesten en ik zou zeggen dat de mens toch meer van zichzelf mag verwachten dan dezelfde leefregels als hen te hanteren. Daarom hebben we tegenwoordig wetten. Goede ideeën komen uit ervaringen en zo zijn dus ook de wetten tot stand gekomen. Wetten beperken onze vrijheid enigszins, maar op andere punten worden onze vrijheden en andere belangrijke waarden hierdoor juist veiliggesteld en vermeerderd. Geen overheid van mensen is perfect, maar ze zorgen ervoor dat iedereen gewoon gelijke rechten en kansen krijgt. Iedereen heeft op zijn minst het recht op een dak boven het hoofd en de mogelijkheid om veilig te leven. Voor mij is het wel duidelijk: natuurwetten kan je alleen accepteren, overheidswetten zijn voor ons eigen bestwil. De enige die de mens beperkt is de mens en vrijheid staat niet boven de wet, gelukkig niet.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.