Havisten en vwo'ers uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


De godsdiensten hebben vandaag de dag grote invloeden op de mens en maatschappij. De godsdiensten probeerden antwoorden te geven op vragen waar we nog steeds mee zitten. Wie ben ik? Waarom ben ik hier?
Wat is de zin van mijn leven? Godsdiensten in hun verschillende vormen leerden ons dat alles wat bestaat gemaakt is door de God . Vriendschap met God garandeert leven na de dood. Dit zijn de uitgangspunten van tal van godsdiensten. Een hiervan is het is het christendom. Het christendom is niet de enige godsdienst die voor naastenliefde staat. Dus is het christendom in mijn ogen niet anders dan die andere godsdiensten. Ik heb een godsdienstig perspectief nodig, maar wel een die past in onze tijd. Ik ben er voor mijzelf van overtuigd dat de Islam, mits juist, precies z´on perspectief biedt.En mensen die andere geloofsopvattingen hebben dienen in hun waarde gelaten te worden.En of ze God nu, Adonai, Heer, Allah of Boeddha, willen noemen, is iets wat ik als irrelevant beschouw. Al deze godsdiensten claimen echter, dat zij vrede en rechtvaardigheid nastreven. Iedereen heeft het recht zijn of haar godsdienst of levensovertuiging te belijden. Zolang zij tolerant zijn ten opzichte van de medemens en andere religies en groepen heb ik daar geen problemen mee. De Islam leert dat er duizenden Profeten geweest zijn die allemaal hetzelfde geloof brachten. Ik beschouw Jezus niet als de zoon van God. Ik zie Jezus als een machtige Profeet van Allah. Ik geloof dat Jezus levend in de hemel is en van daar zal weerkeren. Moslims geloven dat God ervoor gezorgd heeft dat iemand die op Jezus leek, gekruisigd werd. Later is Jezus opgenomen in de hemel. Een van de geloofsartikelen van de Islam, is het geloof in alle Profeten van God, zonder hen te onderscheiden. Dit betekent dat iemand die niet in het Profeetschap van Jezus gelooft, dus ook geen moslim kan zijn. Ik kan mij voorstellen dat Christenen Jezus nodig hebben in hun leven. Ze realiseren zich dat ze hun leven niet zomaar hebben gekregen.En ze beseffen ook, dat hun leven een doel heeft. Christenen denken niet vanuit zichzelf. Ze proberen vanuit hun voorbeeld: Jezus Christus, de Zoon van God met de zelfde uitgangspunten die Jezus had te leven. Jezus, was en leefde volgens de Christenen vanuit god. Hij deed volgens hen geen nare, egoïstische dingen naar anderen toe. Jezus nam God en God leefregels als uitgangspunt.Maar moet je Jezus nodig hebben om geen nare egoïstische dingen naar anderen toe te doen? Volgens mij niet, dit hangt van elke persoon af en is dus niet gebonden aan een religie. Dit bewijst het punt dat ieder persoon in staat kan zijn onrechtvaardige dingen te doen tegenover anderen.
Jezus, kan echter wel een stimulans zijn voor mensen om hen te weerhouden onrechtvaardige dingen te doen en je op het goede pad te houden. Dat mensen denken dat iedereen Jezus nodig heeft om niet te ‘zondigen’, vind ik misplaats. Als Atheïst kan je net zo goed anderen respecteren en in hun waarde laten. Om te geloven heb je volgens mij geen gebedshuizen nodig. Zolang men de boodschap van de godsdienst begrijpt en je die toepast in je levenswijze heb je geen gebedshuis nodig. De gebedshuizen ondersteunen het toepassen van de richtlijnen die de religie geeft. Ik heb als moslim geen moskee nodig om mijn geloof uit te oefenen. Als moslim moet je vijf keer per dag bidden, dit hoeft niet in een moskee te zijn. Ik denk niet dat iemand meer moslim of een betere moslim is als die persoon dit in de moskee praktiseert. Dit betreft ook de Christenen. Een Christen is volgens mij niet een betere Christen als die persoon naar de kerk gaat. Het gaat erom of die persoon zijn of haar Christen-zijn in het dagelijkse leven praktiseert. Ik wil ook benadrukken dat de rijkdom van het Vaticaan niet overeen stemmen met de eenvoudige en simpele leefwijze van Jezus. En is het niet dat bepaalde imams geweld goed praten, terwijl de islam voor vrede en rechtvaardigheid staat.Hiermee probeer ik aan te geven dat er machten zijn die de godsdienst misbruiken. Daarom is het verstandig dat iedere gelovige naar de geloofsartikelen of geschriften kijkt van zijn geloof. Zodat men hen niet kan misleiden. Ik denk overigens niet dat je alles wat in de geschriften staan letterlijk moet nemen. Omdat zij in een andere tijd zijn geschreven is het niet helemaal toepasbaar in deze tijd. Er heeft een ontwikkeling plaats gevonden dan moet er mijn inziens ook ontwikkelingen in de geschriften zijn plaats gevonden. Dit wil niet zeggen dat de manier waarop je de geschriften bekijkt sterk afwijken van de oude tijd. Dan zet je de godsdienst in een ander jasje en dat is namelijk niet de bedoeling. Godsdiensten kunnen mensen helpen om hen te weerhouden kwade dingen te doen en respect voor elkaar op te brengen. Men kan Jezus daarvoor nodig hebben maar dit hoeft niet zo te zijn. Je hoeft geen gebedshuis te bezoeken om een betere gelovige te zijn. Het gaat erom of je de regels van je godsdienst praktiseert. Want God zal je uiteindelijk beoordelen om de daden die je verricht hebt. Om de richtlijnen te weten moet je goed op de hoogte zijn van wat er in de geschriften en heilige boeken van je godsdienst staat.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.