De Mormonen

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 1071 woorden
  • 6 maart 2002
  • 68 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
68 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

INLEIDING Wij hebben gekozen om het werkstuk over de Mormonen te houden, omdat we dachten dat we hier de meeste informatie over zouden kunnen vinden. Nog een reden waarom we dit onderwerp hebben gekozen is omdat martha’s tante ook mormoon is. Omdat martha’s tante mormoon is wisten haar ouders ook wel een beetje wat van deze sekte af. Wij denken dat de mormonen (Heiligen der Laatste Dagen) een sekte is. Een aantal kenmerken van sekten herken ik bij de Mormonen; -sekten ontstaan meestal naar aanleiding van een punt waarop de kerk in een bepaalde tijd tekort schoot: De leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat de kerk die Jezus Christus heeft opgericht, toen hij op aarde was, uiteen is gevallen (zie 2Tessalonicenzen 2:1-3). Dit heet de afval. -vaak is een leidersfiguur het middelpunt en hangt alles van zijn inzicht en toestemming af: Ze geloven dat Joseph Smith als profeet werd geroepen om de ware kerk te herstellen. Hij was de leider, en heeft op 6 april 1830 in de staat New York de kerk van de Heiligen der Laatste Dagen opgericht. Zaken als priesterschap, doop op de juiste wijze en ook vele duidelijke leerstellingen waren in de loop der jaren verloren gegaan, en werden door middel van Joseph Smith en zijn opvolgers wederom geopenbaard. Ook de organisatie moest worden hersteld volgens de wijze waarop Jezus de kerk had opgericht; met profeten, apostelen, leraren en diakenen. -het boek van Mormon wordt boven de bijbel gesteld: het boek van Mormon is te voorschijn gekomen als 2e getuige van de goddelijke zending van Jezus Christus. Het is net als de bijbel heilige schriftuur, geschreven door profeten, alleen leefden de profeten die het boek van Mormon schreven op het oude Amerikaanse vasteland. Het boek van Mormon beschrijft de Nefietische beschaving tussen 600 voor Christus tot circa 400 na Christus. Het boek van Mormon spreekt in sommige gevallen de bijbel tegen. Bijvoorbeeld: -mensen met een zwarte huidskleur zijn gestraft ze hebben die kleur omdat ze zondaars zijn. Ze mogen wel bij de kerk van de Heiligen der laatste dagen, maar ze hebben geen stemrecht. Als ze later in de Hemel komen dan worden ze weer blank want dan zijn ze zondevrij. In de bijbel staat dat iedereen gelijk is, Jezus is gekomen om de zonde van de mensen op zich te nemen.- ze geloven dat ieder mens een eerlijke kans zal krijgen het evangelie te aanvaarden of te verwerpen. Er zijn veel mensen die op aarde die kans niet hebben gehad. Zij zullen in het hiernamaals wel de kans krijgen. Ook hebben ze de verordeningen zoals doop op de juiste wijze nodig. Dat wordt voor hen gedaan via doop door plaatsvervangers. Dat houdt in dat bv.een levende kleinzoon de doop van zijn overleden opa kan ondergaan en dat de opa in het hiernamaals kan kiezen of hij de doop accepteert. In de bijbel staat dat als Jezus weer terugkomt op de aarde dat iedereen van het evangelie heeft kunnen horen. Hoe je op aarde geleefd hebt kun je niet na je dood veranderen. Hierdoor denk ik dat de kerk van de Heiligen der Laatste Dagen. De situatie hoe de Mormonen er nu uit zien:

De Mormonen zien er natuurlijk net zo uit als alle andere mensen, maar ze hebben alleen een eigen soort godsdienst denk ik. Ook de Mormonen geloven gewoon in Jezus maar ze denken daar anders over. De mormonen leren dat de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus al kort na het ontstaan verloren is gegaan, omdat ze zich niet aan Gods geboden hield. Met de openbaring aan Smith zou het herstel zijn begonnen. De aanhangers zijn er van overtuigd dat de openbaring wordt voortgezet via de leider van de geloofsgemeenschap. Een van de vele andere verschilpunten met het Christendom is de leer van de plaatsvervangende doop voor gestorvenen; vandaar hun grote belangstelling voor bevolkregisters en genealogie. De Mormonen hebben ook gewoon de bijbel zoals wij die ook kennen maar ze hebben nog een boek die boven de bijbel staat.Dat boek wordt de Mormon genoemd. De Mormonen is een grote sekte en groeit ook erg snel. Veel nieuwelingen zijn afkomstig van Christelijke groepen en dat leidt met name in Noord-Amerika tot spanningen. In 1947 waren er wereldwijd nog maar een miljoen leden. Daarvoor waren het er meer omdat Ze vervolgd werden. Maar in de afgelopen halve eeuw zijn de aantal leden van de Mormonen meer dan vertienvoudigd. Het merendeel woont buiten de Verenigde Staten. In Engeland bijvoorbeeld vormen ze de snelst groeiende religieuze gemeenschap. Ook in Latijns-Amerika verslaat de sekte zijn tienduizenden; er zijn 3,4 miljoen leden, 2 miljoen meer dan 10 jaar geleden. Er zijn mensen die beweren dat de sekte in dit werelddeel in 2010 zestig miljoen mormonen zou tellen en dat de sekte in deze nieuwe eeuw uit zou komen tot een nieuwe wereldreligie. De mormonen is niet alleen een grote en snel groeiende sekte maar deze sekte is ook goed georganiseerd. De thuisbasis van de mormonen is de staat Utah. 70 procent rekent zich daar tot de mormonen. Op dit moment telt de sekte in Nederland ongeveer 7500 leden, verspreid over 3600 gemeenten. Hoewel de sekte in Nederland ook tot de snelgroeiende geloofsgemeenschappen behoord, blijft de jaarlijkse toename evenwel achter bij de internationale; ongeveer met vier procent. Als jongens die bij de Mormonen zitten ongeveer 18 tot 20 jaar zijn dan gaan ze op zending en gaan ze in het buitenland rondvertellen over de Mormonen. De Mormonen geloven dat de kinderen die ze hebben een zegen van god is. Mormonen zijn vaak netjes gekleed, ze hebben meestal een net pak aan. Onze mening over deze sekte Wij vinden dit wel een positieve sekte, ze hebben veel positieve bedoelingen. De mormonen lijken ook heel erg op de Christenen vinden wij. Wij vinden dit ook geen enge of slechte sekte. Er zijn wel sektes bij op de lijst die u had genoteerd die heel slecht en ook eng waren maar dit is denken wij een van de minst slechte. Maar wat we niet goed vinden aan deze sekte is dat ze boven de bijbel nog een ander boek hebben die de Mormom heet. We vinden dat namelijk niet goed want in de bijbel staat dat er naast de bijbel geen ander boek mag zijn. En deze sekte heeft juist een boek nog boven de bijbel staan, dat mag volgens de bijbel niet daarom is het boek de Mormon ook niet aan de bijbel toegevoegd.

Het opstel gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De Mormonen zien er natuurlijk net zo uit als alle andere mensen, maar ze hebben alleen een eigen soort godsdienst denk ik. Ook de Mormonen geloven gewoon in Jezus maar ze denken daar anders over. De mormonen leren dat de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus al kort na het ontstaan verloren is gegaan, omdat ze zich niet aan Gods geboden hield. Met de openbaring aan Smith zou het herstel zijn begonnen. De aanhangers zijn er van overtuigd dat de openbaring wordt voortgezet via de leider van de geloofsgemeenschap. Een van de vele andere verschilpunten met het Christendom is de leer van de plaatsvervangende doop voor gestorvenen; vandaar hun grote belangstelling voor bevolkregisters en genealogie. De Mormonen hebben ook gewoon de bijbel zoals wij die ook kennen maar ze hebben nog een boek die boven de bijbel staat.Dat boek wordt de Mormon genoemd. De Mormonen is een grote sekte en groeit ook erg snel. Veel nieuwelingen zijn afkomstig van Christelijke groepen en dat leidt met name in Noord-Amerika tot spanningen. In 1947 waren er wereldwijd nog maar een miljoen leden. Daarvoor waren het er meer omdat Ze vervolgd werden. Maar in de afgelopen halve eeuw zijn de aantal leden van de Mormonen meer dan vertienvoudigd. Het merendeel woont buiten de Verenigde Staten. In Engeland bijvoorbeeld vormen ze de snelst groeiende religieuze gemeenschap. Ook in Latijns-Amerika verslaat de sekte zijn tienduizenden; er zijn 3,4 miljoen leden, 2 miljoen meer dan 10 jaar geleden. Er zijn mensen die beweren dat de sekte in dit werelddeel in 2010 zestig miljoen mormonen zou tellen en dat de sekte in deze nieuwe eeuw uit zou komen tot een nieuwe wereldreligie. De mormonen is niet alleen een grote en snel groeiende sekte maar deze sekte is ook goed georganiseerd. De thuisbasis van de mormonen is de staat Utah. 70 procent rekent zich daar tot de mormonen. Op dit moment telt de sekte in Nederland ongeveer 7500 leden, verspreid over 3600 gemeenten. Hoewel de sekte in Nederland ook tot de snelgroeiende geloofsgemeenschappen behoord, blijft de jaarlijkse toename evenwel achter bij de internationale; ongeveer met vier procent. Als jongens die bij de Mormonen zitten ongeveer 18 tot 20 jaar zijn dan gaan ze op zending en gaan ze in het buitenland rondvertellen over de Mormonen. De Mormonen geloven dat de kinderen die ze hebben een zegen van god is. Mormonen zijn vaak netjes gekleed, ze hebben meestal een net pak aan. Onze mening over deze sekte Wij vinden dit wel een positieve sekte, ze hebben veel positieve bedoelingen. De mormonen lijken ook heel erg op de Christenen vinden wij. Wij vinden dit ook geen enge of slechte sekte. Er zijn wel sektes bij op de lijst die u had genoteerd die heel slecht en ook eng waren maar dit is denken wij een van de minst slechte. Maar wat we niet goed vinden aan deze sekte is dat ze boven de bijbel nog een ander boek hebben die de Mormom heet. We vinden dat namelijk niet goed want in de bijbel staat dat er naast de bijbel geen ander boek mag zijn. En deze sekte heeft juist een boek nog boven de bijbel staan, dat mag volgens de bijbel niet daarom is het boek de Mormon ook niet aan de bijbel toegevoegd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.