Jeugdorganisaties in Duitsland tijdens de 2e Wereldoorlog

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 3e klas vwo | 882 woorden
  • 12 mei 2009
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!Jeugdorganisaties in Duitsland

Ik ga het hebben over Jeugdorganisaties in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze werden opgericht door de nazi’s. Je komt te weten welke jeugdorganisaties er waren in Duitsland en wat de kinderen leerden binnen zo’n jeugdorganisatie. Deze jeugdorganisaties werden natuurlijk niet opgericht om met de kinderen wandelingen in het bos te maken, maar welk doel hadden de nazi’s dan met deze jeugdorganisaties?
Geschiedenis HitlerJugend
Hoewel de Hitlerjugend al in 1992 was opgericht, stelde deze lange tijd niet veel voor. Op 27 juli 1926 werd de Hitlerjugend door Hitler pas goedgekeurd. In 1932 had de Hitlerjugend slechts zo’n 100.000 leden. Dat was niet erg veel vergeleken met de ongeveer tien miljoen leden van de rijksorganisatie voor Duitse jeugdverenigingen. In geen enkel land ter wereld bestond toen een jeugdbeweging die zo actief en groot was als deze jeugdvereniging. Maar Hitler hechtte grote waarde aan het aanleren van de nazileer aan deze jeugdbeweging, zodat na de machtsovername door de NSDAP daar snel verandering in zou komen.

Doel van de HitlerJugend
Het doel van de HJ was de totale gelijkschakeling van de jeugd om hen geschikt te maken voor de doeleinden van de Nazi’: onverschrokken, gewetenloos en te gebruiken als kannonnenvoer, kortom overal voor te gebruiken. Doordrongen van de nazi-ideologie en blindelings gehoorzaam aan de partij. De Russen hadden trouwens soortgelijke jeugdafdelingen waar ze ook hun ideologieën wilden achterlaten bij de Russische jeugd.
Vanaf 1939 werd lid zijn van de HJ verplicht voor alle jongeren boven de 17. Later, in 1941 werd dit al verplicht vanaf hun tiende jaar. Hoe verder ze met de oorlog waren, hoe meer taken de HJ van het leger over begon te nemen. Zo werden ze al klaar gestoomd om bij het leger te gaan of zelfs bij de SS. In die tijd stond er eens als krantenkop: "Nooit kijkt de Führer vriendelijker, nooit lacht hij zo, dan wanneer hij uitkijkt over zijn jeugd en hun stralende gezichten ziet." Dit geeft aan dat Hitler toch wel erg trots was op de jeugd van Duitsland, en hij zag ook in dat ze de toekomst waren van zijn ideeën. Later werden er nog duidelijkere groepen gemaakt, en had de NSDAP alle zeggenschap over het kind vanaf hun zesde tot hun 18e.

Wat deed je bij de HitlerJugend?
De jongens werden continu beziggehouden met sport, militaire trainingen en lessen wereldaanschouwing. Niet iedereen vond de zogenaamde "Heimabende" (elke woensdag) , waarin de mensenverachtende ideeën van het nationaal-socialisme werden onderwezen, even leuk. Je moest binnen zitten en lange verhalen aanhoren. Vaak werd het door leiders gegeven, die maar een paar jaar ouder waren en dat maakte het onderwijs er niet beter op.
Verder waren er allerlei trektochten, wandelmarsen, avonden met kampvuur en liederen. Regelmatig nam je deel aan indrukwekkende massabijeenkomsten met zelfs honderdduizenden andere jongeren die uit het hele land bijeenkwamen tijdens bijvoorbeeld de rijkspartijdagen in Nürnberg. Op vakantie gaan bestond in die tijd nog niet of nauwelijks, dus dit soort dingen was voor de meeste kinderen een geweldig avontuur.
Bij de HJ leerde je om hard en gedisciplineerd te zijn. Geestelijk en lichamelijk. In die tijd was dat het allerbelangrijkste. Je was pas iemand, als je bevelen kon opvolgen en jezelf kon wegcijferen in de dienst voor volk en vaderland. Als je je eigen mening op de achtergrond kon zetten, om je aan te sluiten bij de mening van miljoenen andere Duitsers: "Jij bent niets, je volk is alles" luidde het motto. Het soldatenleven was daarom ook hèt grote voorbeeld voor veel jongens in die tijd.


Bund Deutscher Mädel
Naast de Hitlerjugend die vooral gericht is op jongens heb je de “Bund Deutscher Mädel”, deze jeugdorganisatie richtte zich vooral op de meisjes van 14 tot 18 jaar oud. Ze kregen scholing tot huisvrouw en werden voorbereid op het baren en moederschap van (veel) kinderen, wat volgens de nationaalsocialistische leer het ideaal van de Duitse vrouw diende te zijn. Een deel van de “opleiding” die je kreeg bij de “Bund Deutscher Mädel” was het “Landjahr”. Dat was een voorbeeld van het “terug naar de natuur” principe dat de Nazi’s hanteerden. In de natuur kwam de mens tot zichzelf en kwam de Duitse geest tot rust. Hierover waren overigens veel klachten vanwege de vele ongewenste zwangerschappen die hieruit voorkwamen.

Vanaf 1936 werd lidmaatschap voor meisjes verplicht. De “Bund Deutscher Mädel” had daardoor in 1944 maar liefst 4,5 miljoen leden, en was daarmee de grootste jeugdorganisatie voor meisjes in de wereld.

De laatste maanden: zinloze opoffering
Iedere jongen en man tussen de 16 en 60 jaar die een wapen kon beethouden moest het "Duizendjarige Rijk" tot de laatste man helpen verdedigen. Steeds jonger waren ondertussen de nieuwe "soldaten" bij de Wehrmacht en de SS. Soms waren ze niet ouder dan 15 jaar. Een aantal kinderen onder de vijftien, gevangen in hun eigen fanatisme, vochten op eigen gelegenheid zonder uitdrukkelijk bevel. De Amerikanen en Russen namen zelfs twaalfjarigen krijgsgevangen. In het boek "Die Brücke", dat ook verfilmd is, wordt een ware gebeurtenis uit deze tijd indrukwekkend beschreven.
Het verbeten fanatisme van de verliezers eindigde in een niets en niemand ontziend bloedbad. Wie niet meevocht, werd vaak letterlijk met getrokken wapen gedwongen of ter plekke geëxecuteerd. Tot op het laatst vochten duizenden in de straten van Berlijn. Tot het laatst toe zorgden ook Hitlerjongens ervoor, dat deserteurs opgepakt en geëxecuteerd werden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.