Communisme

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 3e klas vwo | 915 woorden
  • 29 juli 2008
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Communisme

In 1883 stierf Marx. Zijn theorieën en ideeën, beter bekend als Marxisme, hadden weinig invloed op de maatschappij gehad tijdens zijn leven. Na de dood van Marx werd het Marxisme belangrijker, omdat vakbonden en werknemers het gebruikten.

Marx had een heel eigen kijk op het leven en dat was te merken aan het Marxisme.
- Zo vond hij dat geloof in één of meerdere goden en godsdienst verzinsels zijn; ze zijn er alleen voor het volk in moeilijke tijden om een uitweg te vinden.
- Ook was een klassenmaatschappij, waar sommige personen 'hoger staan' dan andere, nutteloos; het was de bedoeling voor een mens om zich volledig te ontwikkelen. Dat kon niet door de klassenmaatschappij, want sommige mensen konden niet eens naar school.
- Het kapitalisme waar vrije handel en concurrentie was toe gestaan zou een vloek zijn voor de mensheid. De mensen met bezit, zoals land of machines, hadden macht en speelden de baas over anderen. Deze mensen willen steeds meer, ook al hebben ze al veel, waardoor de gewone man steeds minder krijgt. Er zou een strijd plaatsvinden voor meer bezit en macht totdat er nog maar twee klassen zijn:
Mensen met bezit en mensen zonder bezit

Zijn opvolger was Lenin. Lenin week met zijn leer op sommige punten af van de leer van Marx. Dit kwam waarschijnlijk omdat Lenin een tijdje heeft meegemaakt hoe het ging met het land onder leiding van de arbeidersklasse.
Lenin zag in dat het niet mogelijk was de hele bevolking te laten regeren. Daarom stelde hij een klein groepje mensen aan, die namens het volk zouden regeren: De dictatuur van het proletariaat;
Hij stond privé-grondbezit op kleine schaal toe;
Lenin wilde niet wachten tot het land geïndustrialiseerd was;
De bevolking kon niet op eigen houtje een revolutie uitvoeren, daar hadden ze hulp bij nodig van een “voorhoedepartij”.

De '''Oktoberrevolutie''' vond plaats op 26 oktober 1917. De Russische communisten (bolsjewieken) deden, onder leiding van ->Lenin, een succesvolle greep naar de macht. De voorlopige regering werd omvergeworpen. Deze regering was ontstaan na de Februarirevolutie in hetzelfde jaar, waarbij Tsaar Nicolaas II aftrad. Rusland werd hierdoor communistisch

Toen het slecht ging met de economie ging Lenin in 1921 over tot de Nieuwe Economische Politiek, de NEP. De NEP was op sommige punten soepeler dan het Marxisme.
- Kleine bedrijven werden weer terug gegeven aan de eigenaren. De eigenaren hadden dus weer bezit en dus weer macht.
- De boeren moesten voor de NEP hun gehele oogst afstaan aan de staat, dit deel werd verkleind. De boeren konden dus doen met het land wat ze maar wilden.

Als in 1924 Lenin overlijd, komt Stalin aan de macht. Hij voert het Stalinisme in. Het Stalinisme heeft enkele wijzigingen ten opzichte van het Leninisme. Het Stalisme is nog meer gericht op de industrie en productie en er komen:
- de collectivisering van de landbouw, de boeren moesten vrijwillig, dus zonder geweld, hun grond afstaan aan de staat. De boeren moesten gaan verbouwen wat de staat hen opdroeg en dat ook afstaan aan de staat voor geringe beloning. Dit deden veel boeren niet en die werden verbannen naar Siberië.

Vanaf 1917 moest iedereen in Rusland leren denken volgens die ideologie.
Om de ideologie overal bekend te maken, werd gebruik gemaakt van propaganda. Kranten en boeken werden onder controle van de staat gebracht. In de tijd van Lenin was er nog wel vrijheid. Maar in de tijd van zijn opvolger Stalin kon niemand zich aan het communisme onttrekken. Het communisme werd totalitair; het hele leven van alle mensen werd erdoor beheerd.

De modernisering van de economie werd aangepakt met het 5 jarenplan
In zo’n plan stond precies hoeveel van welk product door welke bedrijven moest worden gemaakt. Het doel was om in 5 jaar zoveel mogelijk te produceren. Daarbij werd niet zo gelet of er vraag was naar een product, de kwaliteit was ook niet zo belangrijk, als de geplande hoeveelheid maar gehaald werd.

Er moest in hoogtempo een zware industrie worden opgebouwd. Geld van export van voedsel.
Landbouw moest dus veel meer gaan opbrengen. Kleine boerderijen werden samengevoegd tot grote bedrijven. Collectivisatie is het samenvoegen van boerderijen
Door de collectivisatie en mechanisatie raakten veel boeren werkloos; zij gingen naar de stad
Tussen 1926 en 1939-> 20 miljoen Russen verhuisde naar de steden. Dat was goed voor industrialisatie, zo was er geen gebrek aan fabrieksarbeiders.

Het ging steeds slechter met de Sovjet-unie, de corruptie maakte alle Sovjet-republieken economisch kapot. In 1985 kwam Gorbatsjov aan de macht. Hij wilde de economie van de Sovjet-unie weer tot bloei brengen, dit deed hij door kapitalisme op kleine schaal toe te staan.
Wat Gorabtsjov niet wist is dat hij hiermee het lot van de USSR bezegeld had. Gorbatsjov probeerde met behulp van het leger demonstraties de kop in te drukken, maar het had geen zin meer. Op 26 december 1991 treedt Gorbatsjov af. Er was een einde gekomen aan de Sovjet-Unie.

Er zijn meer landen buiten de Sovjet-unie die communistisch zijn. Bijvoorbeeld Cuba en China.

In Cuba heeft Fidel Castro de macht. Hij kwam aan de macht doordat er al een tijdje onrust in het land was toen de Amerikanen zich gingen bemoeien met de politiek. Fidel wou dat niet en maakte gebruik van de koude oorlog en hij werd bevriend met de Sovjets. Toen hij aan de macht kwam en de Amerikanen zich terugtrokken bleef Cuba communistisch.

In 1949 treedt de Chinese Communistische Partij(CCP) op als nieuwe lokale en nationale elite. Mao Zedong was de leider van deze partij. Mao overleed in 1976 en zijn opvolger was Deng Xiaoping.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.