ADVERTENTIE
Schoolexamens

Wist je dat je de boeken Examenbundel, Examenidioom, Zeker Slagen! en Samengevat ook heel goed kunt gebruiken bij het voorbereiden voor je schoolexamens?! Ze zijn momenteel in de aanbieding bij o.a. Bol.com.

Nu bestellen

1. Mijn verslag gaat over de twee politieke partijen het CDA en de PvdA. Ik heb deze twee gekozen omdat deze twee op dit moment allebei in de regering zitten. Ook zit de ChristenUnie daar nog in, maar ik hoefde er maar twee te kiezen.
2.
CDA:CDA betekent, Christen Democratisch Appèl. Zoals je in de naam kunt lezen is het CDA een Democratische partij. Dat betekent dat het volk inspraak heeft. Je kunt als partij links midden of rechts zitten. Als je links zit kom je voor de armere mensen op en wil je dat ze het beter krijgen. Als je rechts zit ben je voor de rijke mensen en als je midden bent zit je er een beetje tussenin. Het CDA zit in het midden. Ook ziet het CDA de Bijbel als een boek van inspiratie.
Het CDA werd opgericht op 11 oktober 1980. Het CDA is vanaf 1977 in de Tweede kamer vertegenwoordigd en heeft tussen 1994 en 2002 de regeringsverantwoordelijkheid. Het CDA is de grootste politiek partij in Nederland op het moment. Ze hebben 41 zetels in de Tweede Kamer. De minister president is dan dus ook van het CDA. Zijn naam is Jan Peter Balkenende.


PvdA:PvdA betekent, Partij van de arbeid. De PvdA is een sociaaldemocratische partij. Dat betekent dat ze links van het midden zitten, dus komen ze meer voor de armere mensen op dan het CDA. De PvdA is op 9 februari 1946 opgericht en is vanaf toen altijd vertegenwoordig geweest in de Eerste en Tweede kamer.
De partij lijder van de PvdA is op dit moment Wouter Bos. En de Partij zit ook in de regering samen met het CDA en de ChristenUnie.
3. Je moest 3 verschillende onderwerpen kiezen om over te schrijven wat de verschillende politiek partijen er van vinden. De 3 onderwerpen die ik heb gekozen zijn:
· Het milieu
· Loverboys
· Drugs
· Het milieu
Wat het CDA ervan vindt.
Het CDA vindt dat de aarde en de natuur ons gegeven zijn. We mogen er gebruik van maken om te leven en er van te genieten, maar we moeten het ook goed en netjes achterlaten zodat mensen later er ook plezier van hebben. Het CDA vindt dat de Economische groei mag niet ten kosten mag gaan van het milieu. Dit zijn de punten waar het CDA voor staat als het om milieu gaat.:
· Het CDA wil Nederland en Europa binnen 25 jaar voor 25% op duurzame en alternatieve en schone fossielen brandstoffen laten overstappen.


· Het CDA wil de milieubelasting meer in de kosten van het vliegverkeer worden verhoogd. De passagiers betalen dus meer voor een ticket.
· Het CDA wil het Nederlandse landschap met zijn cultuurhistorische landschapspatronen en kenmerken behouden.
· Het CDA wil investeren in een groene infrastructuur. (betekent dat ze alles beter voor het milieu willen maken)

Wat de PvdA ervan vindt.
De PvdA wil dat Nederland in 2020 over de schoonste en efficiëntste energievoorziening van Europa beschikt. Ze zeggen er zo voor te zorgen dat we de wereld schoner achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Om dat zo ver te krijgen hebben ze een aantal oplossingen bedacht. Dit zijn de oplossingen.
· 1 Miljard euro per jaar extra voor duurzame energievoorziening.
· Extra investeringen om de luchtkwaliteit te verbeteren: schoner maken van auto’s en geld voor gemeenten om gerichte maatregelen te nemen zoals schone bussen en fietsplannen.
· Energiebesparing van 2% per jaar.
· Nederland krijgt één groot met elkaar verbonden natuurgebied.
· Schoner wonen belonen: mensen krijgen een premie voor energiebesparende maatregelen bij aanschaf huis.
· Statiegeld op blikjes en flesjes om verpakkingsafval en zwerfvuil tegen te gaan.
· Om Nederland mooi te houden is het nodig de natuur te beschermen en waar mogelijk uit te breiden. De verschraling van de natuur moet gekeerd worden. Er komt één groot met elkaar verbonden gebied met échte natuur, waar mensen van kunnen genieten en waar dieren een echte overlevingskans hebben.
· Loverboys:
Wat het CDA ervan vindt.
Wat betreft de 'Loverboys' vindt het CDA dat er aan twee kanten moet worden gewerkt. Aan de ene kant, door goede voorlichting te geven op scholen. Hier zijn diverse organisaties mee bezig. Ook is het belangrijk dat meiden zelf verantwoordelijkheid nemen door bijvoorbeeld elkaar onderling te informeren, hierover te praten. Aan de andere kant moet het worden bestreden door middel van aangifte doen en extra controle rondom scholen.
Ook zegt het CDA dat de mensen moeten beseffen dat het probleem vooral bestaat doordat er nog steeds ‘klanten’ zijn die de vraag naar prostitutie in stand houden.
Wat de PvdA ervan vindt.
Het PvdA vindt dat het voorkomen van de loverboys alle prioriteit van politie en politiek moet krijgen. Ze vinden dat het een lastig probleem is, maar dat mag geen reden zijn om het uit de weg te gaan. De Partij van de Arbeid pleit voor een krachtig beleid.
Ook vinden ze dat een goede voorlichting en hulpverlening noodzakelijk is om het probleem te proberen op te lossen. Zodat de slachtoffers leren de situaties te herkennen waarin zij (mogelijk) met loverboys in aanraking komen. Ook leren zij hoe zij in die situatie het beste kunnen handelen. En ze weten dat ze ook naar de politie moeten gaan om de loverboy aan te geven.
Maar het allerbelangrijkste wat het PvdA vindt is dat voorkomen beter dan genezen is.
· Drugs
Wat het CDA ervan vindt.
Volgens het CDA wordt er vaak rondom scholen gehandeld in drugs. Daarom vinden ze dat de scholen, gemeenten en politie de handen ineen moeten slaan om daar een eind aan maken. Er moeten in ieder geval geen coffeeshops in de buurt van scholen zijn.
Ook vinden ze dat goede voorlichting over drugsgebruik belangrijk is. Ze willen in die voorlichting in de eerste plaats zeggen dat je van drugs af moet blijven, niet hoe je veilig drugs kunt gebruiken.
Daklozen gebruiken ook vaak drugs, dus vindt het CDA dat er meer aandacht moet komen voor dakloze verslaafden. Ze vinden dat er een samenhangend zorgaanbod voor deze groep moet komen. Specifiek voor de groep van overlastveroorzakers. Aan overlastveroorzakers wordt de keuze voorgehouden: je bent bereid iets aan je situatie te (laten) doen of je weigert iedere vorm van hulp en komt dan in een rechtzaak terecht. Drugsverslaafden die bij herhaling strafbare feiten plegen moeten verplicht worden behandeld.
Als laatste vindt het CDA ook nog dat er nog meer drugs moeten worden verboden. Want ze vinden dat het beste gebruik van drugs geen gebruik is. Ze willen een streng drugsbeleid, waarin ze de nadruk leggen op het voorkomen van drugsgebruik en het genezen van drugsverslaving.
Wat de PvdA ervan vindt.
De PvdA is niet voor drugsgebruik, maar als men gebruikt waarbij je minstens 18 moet zijn dan liever verantwoord. Er moet een onderscheid worden gemaakt in gebruik en misbruik vinden ze. Ze willen daar waar een coffeeshop overlast veroorzaakt moet hij dicht. Ook vinden ze dat de coffeeshops rondom scholen dicht moeten. Dat staat inmiddels ook al in het regeerakkoord. Ook vinden ze dat er meer aandacht moet komen voor de zorg, om misbruik en gezondheidsschade te voorkomen.
Er schijnt dat zelfs bij jongerenklinieken wachtlijsten zijn en zij hebben de minister verzocht met spoed de plekken uit te breiden.
De PvdA vindt dat drugsoverlast en criminaliteit hard en snel bestreden moet worden! Niet door extra regels in te stellen, maar door te handhaven als regels worden overtreden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.