Aandelen

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 2e klas vwo | 297 woorden
  • 29 januari 2002
  • 176 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
176 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Je kan dus ook handelen in effecten. Effecten zijn alle waardepapieren zoals aandelen en obligaties die op de beurs worden verhandeld. Een aandeel is een eigendomsbewijs dat men mede eigenaar is van een vennootschap. Je ontvangt als beloning geen rente maar dividend (winstuitkering). Je kan je aandelen op elk moment verkopen als de effectenbeurs open is. Het beste is natuurlijk als je je aandelen verkoopt op het moment dat de waarde van het aandeel hoger is dan toen je de aandelen kocht. Het is risicodragend, d.w.z. dat als het bedrijf failliet gaat de aandeelhouders recht hebben op het restant vermogen. Maar meestal is de kans klein dat er nog wat over is. Een obligatie is een bewijs van deelneming in een door de overheid of door een onderneming uitgegeven lening tegen een vaste rente. De obligatiehouder is de schuldeiser, in tegenstelling tot de aandeelhouder, die mede-eigenaar is van de onderneming, en heeft nadat de lening afgelost is recht op uitbetaling van de hoofdsom. Er zijn veel verschillende soorten obligaties. Ze kunnen afwijken in de verschuldigde rente, de looptijd en de aflossing.

De plaats waar in effecten wordt gehandeld is de effectenbeurs
Elke effectenbeurs heeft ook een aantal beursindexen. De beursindex geeft het gemiddeld koersniveau weer van de belangrijkste aandelen. De koers is de prijs waartegen effecten worden verhandeld. Naast het algemene beursindexcijfer zijn er afzonderlijke indexcijfers voor grote groepen aandelen, bijvoorbeeld voor banken, handel, en technologie. (In de VS is dat bijv. de Nasdaq. Zeer bekende beursindexen zijn de Dow Jones en de Nikkei index (Tokio). De beursindex van Nederland is de AEX-index. Ook heb je nog opties. Opties geven je het recht gedurende een bepaalde periode aandelen of vreemde valuta tegen een vooraf bepaalde koers te kopen (call optie) of te verkopen (put optie).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.