Discriminatie

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Opstel door een scholier
 • 2e klas vmbo | 496 woorden
 • 18 maart 2016
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". Onder discriminatie verstaan sommige mensen: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.

Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras,geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale ge-woonte, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort.

Discriminatie staat het grondbeginsel dat zegt dat alle mensen gelijkwaardig zijn, in de weg. In Nederland is discriminatie niet toegestaan. Dat staat met stip 1 in onze grondwet. “Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of welke grond dan ook is niet toegestaan”.

Mensen die gediscrimineerd worden, kunnen zichaangetast voelen in hun menselijke waardigheid. Op hetwerk leidt discriminatie tot slechte prestaties,ziekteverzuim en uitval van personeel. Discriminatieverstoort de saamhorigheid in de buurt en de sfeer opschool. Het heeft dus niet alleen schadelijke gevolgen voorindividuen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Niet alles is discriminatie. Er zijn allerlei situaties waarin het heel normaal is om onderscheid te maken tussen mensen. Iemand weigeren voor bijvoorbeeld de functie van receptionist omdat hij of zij de Nederlandse taal niet beheerst, hoeft geen discriminatie te zijn. De motivering voor de weigering is dus belangrijk.

Discriminatie is niet het maken van onderscheid op zich, maar het maken van verboden onderscheid. Dat wil zeggen: onderscheid maken tussen mensen, zonder dat daarvoor objectief gezien een goede reden is.

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond. In de wet worden de volgende discriminatiegronden uitdrukkelijk genoemd.

 • Leeftijd
 • Seksuele gerichtheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Ras
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Handicap of chronische ziekte
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat
 • Soort contract (vast of tijdelijk)

Artikel 1 van de Grondwet is glashelder over discriminatie: het is verboden. Artikelen in de Grondwet vormen de basis voor alle wetten en regels die in Nederland gemaakt worden. Ook artikel 1 is uitgewerkt in verschillende wetten en regels. De belangrijkste zijn de Algemene wet gelijke behandeling en verschillende artikelen in het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 1 van de Grondwet

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

In totaal zijn er twaalf discriminatiegronden in de wet vastgelegd. Word je onterecht ongelijk behandeld en heeft dat te maken met een van de discriminatiegronden, dan kun je een beroep doen op de wet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.