Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Wat is cultuur?Er zijn zoveel mensen op deze wereld, allemaal verdeeld in verschillende groepen. Zo een groep heeft een eigen manier van leven, een eigen cultuur. Cultuur is een hoogtepunt van beschaving. Regels, traditie’s, voedsel en geloof zijn allemaal onderdeel van een cultuur. De wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van volken en culturen heet Culturele Antropologie. De wetenschappers proberen culturen en volken zo goed mogelijk te begrijpen. Om zo’n ander cultuur te leren begrijpen gaan wetenschappers voor een lange tijd bij het andere cultuur leven. Vroeger werd er onderscheid gemaakt tussen volken. Je had beschaafde en primitieve volken. Volgens Westerse wetenschappers was hun cultuur het beste en de rest was minder. Aan deze indeling zit een waardeoordeel vast. Tegenwoordig heb je complexe culturen en minder complexe culturen. Hierbij word gebruik gemaakt van kenmerken, en niet aan waardeoordeel. In complexe culturen maakt men gebruik van machines, zijn mensen vooral gespecialiseerd in 1 taak, zijn grote organisaties als de regering erg belangrijk en is alles vast gelegd in officiële regels. In minder complexe culturen maakt men vooral gebruik van spierkracht, de beroepen liggen niet helemaal vast, families en dorpen zijn erg belangrijk en de boel is niet strikt georganiseerd en geregeld. De manier waarop volken in leven blijven heeft invloed op de cultuur. Sommige volken trekken rond, dit noem je nomadisme. Ze blijven op een plaats, en zodra voedsel en water schaars word trekken ze verder. Bij sommige volken heeft het vee een belangrijke invloed. Als economische, sociale en godsdienstige gebruiken samenhangen rond vee heet dit cattle complex. Je hebt volken die ook wel groepen of clans genoemd worden. Een clan kan exogaam zijn en endogaam. In de exogamen clan moet je perse trouwen met iemand uit een andere clan of groep, bij een endogamen clan moet je trouwen met iemand uit dezelfde clan of eigen dorp. In sommige volken mag een man meerdere vrouwen hebben. Dit noem je polygamie. Meestal zijn dit alleen rijke mannen. Want voor elke vrouw moet een bruidsprijs betaald worden. Die bruidsprijs bestaat uit goederen of geld en word geven door de familie van de man aan de familie van de vrouw. Bij polygamie zijn er strenge regels dat de man zijn aandacht eerlijk verdeeld over al zijn vrouwen. Er zijn ook samenlevingen met kasten, de mensen in kasten hebben vaak hetzelfde beroep. Mensen mogen niet buiten hun kast trouwen. Kasten zijn dus endogaam. In veel volken speelt macht een grote rol. Macht is de mogelijkheid om een ander iets te laten doen wat jij wilt. Dit kan met geweld, maar ook doormiddel van gezag of autoriteit. Een samenleving zonder leiders en regels noem je anarchie. Maar een echte anarchie komt nergens voor. Een samenleving bestaat uit groepen mensen. Groepen worden standen genoemd als de macht gebaseerd is op de groep waarin je geboren bent. Bijvoorbeeld een koningin die haar positie erft. Groepen heten klasse als de macht gebaseerd is op bezit. Hoe meer je bezit, hoe groter de macht meestal is. Elk cultuur heeft bijna een andere religie, een ander geloof. Religie helpt mensen om te gaan met moeilijk begrijpbare dingen als leven en dood, goed en kwaad. Je hebt grote wereldgodsdiensten, maar daarnaast zijn nog veel meer andere religies. Religies kun je verdelen in 2 groepen. Monotheïsme (geloof in één god) en polytheïsme (geloof in verschillende goden). Kennis en ideeën over goden worden bewaard in mythen. Mythen gaan over goden en hun belevenissen en wat als goed en kwaad beschouwd wordt. Ook vertellen mythen vaak veel over de cultuur van een volk. Er zijn ook volken die niet in goden geloven, maar in geesten. Dit gaat vaak over de zielen van voorouders. Maar er zijn ook volken die zelfs in de ziel van dieren en voorwerpen geloven, dit heet animisme. Animisme is meestal een onderdeel van een godsdienst. Al deze cultuur kenmerken als regels, talen en manier van doen veranderen vaak. Dit komt omdat culturen met elkaar in contact komen. Ze nemen dingen van elkaar over. Denk aan de Russische taal, hier komen veel Nederlandse scheepvaarttermen in voor. Door migratie gaan mensen uit een ander cultuur ergens wonen. Zij brengen hun cultuur mee naar het andere land. De cultuur van zijzelf, en de cultuur waar ze wonen word vermengd. Een Marokkaans gezin dat hier in Nederland woont, kan je dan ook wel opmerken in Marokko. Zonder dat ze het eigenlijk willen, nemen zij dingen van de Nederlanders op. Sommige culturen zijn genoodzaakt om te veranderen, neem nou de cultuur in Afrika. De bewoners van Afrika worden geteisterd met ziektes als aids, en het bevolking aantal neemt sterk toe door onveilige seks. De Westerse landen proberen dan ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen in te lassen in de Afrikaanse landen. Volgens de cultuur van Afrika gebruik je geen voorbehoedsmiddelen, maar om ziektes en overbevolking tegen te gaan is het genoodzaakt te veranderen. Als een cultuur erg opmerkbaar verandert, noem je dit een cultuurrevolutie. Vele volken leven nu nog steeds volgens de tradities van hun voorouders. Voor hen is cultuur erg belangrijk. Ze proberen veranderingen tegen te gaan. Net als hen voorouders deden, geven ze de cultuur door. Doordat sommige mensen cultuurveranderingen bedreigend vinden, zien zij andere culturen vaak in stereotypen, sterk vertekende en erg eenzijdige voorstellingen van mensen die anders zijn. Zij hebben vooroordelen. Een vooroordeel is een mening die niet op feiten is berust. Stereotypen en vooroordelen verhinderen contacten tussen verschillende culturen. Mensen krijgen vaak verkeerde gedachtes over een cultuur. Een cultuur bepaald een beetje de referentiekader van een mens. De cultuur beinvloedt de manier van denken en de kijk op dingen. Communicatie binnen een cultuur is heel belangrijk. Denk hierbij niet alleen aan taal, maar ook aan lichaamstaal en gebaren. Communicatie en referentiekader hangen samen, als je met iemand communiceert uit dezelfde cultuur gaat dit je veel makkelijker af dan dat je communiceert met iemand uit een ander cultuur, omdat het referentiekader van dat persoon veel anders is. Veel bewegingen hebben, net als woorden, een duidelijke betekenis binnen een cultuur of subcultuur. Dit zijn altijd aangeleerde en sterk gestileerde gebaren: embleemgebaren. Per cultuur kan de betekenis verschillen.

Het Amerikaanse ‘okay’ gebaar (een cirkel gemaakt met duim en wijsvinger) is daar een voorbeeld van. In sommige Latijns-Amerikaanse landen is dit een obsceen gebaar, in Frankrijk betekent het gebaar ‘nul’ en in Japan drukt het ‘geld’ uit. Binnen een cultuur zijn er ook nog mensen die zich anders gedragen dan bijvoorbeeld de doorsnee Nederlander, die worden verdeeld in subculturen. Voorbeelden van subculturen zijn skaters en studenten.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

goede samenvatting, ik heb het heel erg hard nodig gehad voor het schoolexamen! x

11 jaar geleden