Aboriginals

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 814 woorden
  • 3 juni 2004
  • 56 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
56 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Aboriginals

De samenleving van de Aboriginals

De naam ‘aboriginals’ komt van het Latijnse ‘ab origine’ wat oorspronkelijk betekent. Nu slechts ca. 1% van de Australische bevolking Aborigine. De aboriginals kwamen tussen de 40 en 50 duizend jaar naar Australië. Toen na de IJstijd de zeespiegel daalde en het continent geïsoleerd raakte ontwikkelden de Aboriginals een eigen cultuur die duizenden jaren hetzelfde zou blijven. Men schat dat er in 1788, ten tijde van de komst van de Europeanen, zo'n 300.000 Aboriginals leefden, verdeeld over bijna 500 stammen.

Omdat de stammen veelal nomadisch leefden bouwden ze weinig bezit op.
Hun bezit bestond enkel uit basisgereedschappen, wapens voor de jacht en dergelijke. Alles in de natuur is wel een werktuig volgens hun. De vuurstenen en bomen om vuur te maken. De hoorns van een eland of hert voor speren. De botten van een dood dier als knuppel. Ze spraken wel 250 verschillende talen en dialecten. Aangrenzende stammen hadden soms wel soortgelijke gebruiken, verhalen en totems.

De basis voor de cultuur is de eenheid die Aboriginals voelen met de natuur. De Aboriginal cultuur rijk op spiritueel vlak. Aboriginals zien de mens als onderdeel van de natuur. De mens heeft bovendien de taak om te zorgen voor die cultuur; die zorgt immers ook voor hem. Ze geloven dat hun voorvaderen de Aarde hebben gemaakt en het zou een belediging zijn voor hun voorvaderen als ze met machines, steden, fabrieken, auto’s etc. de wereld kapot zouden maken. Daardoor voelen ze zich heel dicht bij de natuur en iedere stam heeft wel een zogenaamde ‘denk’plek waar ze terechtkunnen als ze het moeilijk hebben. Hun motto is dan ook: ik bezit geen land, het land bezit mij.

In veel stammen is er een duidelijke scheiding tussen de taken van de mannen en de vrouwen. Voor het verkrijgen van voedsel betekent dit dat mannen jagen op grote dieren en vrouwen vooral knollen en vruchten zoeken en eventueel kleine dieren vangen. Bij veel stammen hangt het ook van allerlei factoren als leeftijd, geslacht en totem af wat wel en wat niet wordt gegeten.

Alhoewel veel Aborigines tegenwoordig ook gebruik maken van Westerse middelen zoals supermarkten, mobiele telefoons, 4-wheel-drives en dergelijke, zijn er vooral de laatste decennia steeds meer stammen die dat combineren, met een traditionele levensstijl.

Kunst binnen de Aboriginal cultuur

Kunst neemt in de Aboriginal cultuur een centrale plaats in en heeft dat ook altijd gedaan. Zo zijn er in Australië rotsschilderingen van enkele tienduizenden jaren oud!

De belangrijkste kunstvormen zijn de rotsschilderingen, schilderijen op doek, schilderingen op boomschors, uitkervingen in rotsen, didgeridoos, boomerangs, houten figuren, traditionele wapens en textiel. Daarnaast zijn ook de dans en muziek bekend.

De verschillende kunstuitingen hebben verschillende functies: zo zijn sommige schilderingen heilig, terwijl andere puur een educatieve functie hebben en weer andere slechts een versiering zijn van een instrument of wapen.

Tussen de verschillende regio's bestaan grote verschillen in de kunstvormen en stijlen. Deze verschillen hebben enerzijds te maken met de verschillende stammen, anderzijds met de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen. De schilderkunst bestond oorspronkelijk voornamelijk uit rots- en boomschorsschilderingen; schilderijen op doek verschenen pas rond 1970.

De rock art is voor de meeste toeristen een ware attractie. Niet alleen zijn het vaak prachtige schilderingen op mooie locaties, ook gaat het in sommige gevallen om schilderingen die duizenden jaren oud zijn. De meest uitgebreide rock art is te vinden in Noord en Centraal Australië. Over het algemeen bestaan ze uit de kleuren rood(bruin), geel, wit en zwart. Deze kleuren, gemaakt van oker, symboliseren bloed, zon, bot en huid.

Rotsschildering in Kakadu, NT

Ongetwijfeld de bekendste souvenirs uit Australië zijn de boomerang en de didgeridoo . Andere typische stukken zijn houtsnijwerk, traditionele wapens, manden en matten en textiel. Ook hiervoor geldt dat er per regio grote verschillen zijn. Veel van de voorwerpen die nu te koop zijn waren oorspronkelijk bedoeld voor ceremonieel gebruiken en hadden allerlei symbolische betekenissen.
De didgeridoos komen van oorsprong uit het Noorden van Australië, met name uit Arnhem Land. Didgeridoos zijn houten blaasinstrumenten die gemaakt zijn van - door termieten uitgeholde - takken of stammen van eucalyptusbomen. De didgeridoo brengt een aards gonzend geluid voort. Veel didgeridoos zijn schitterend beschilderd. Het is een groot misverstand dat alle Aboriginals didgeridoos hadden; deze specifieke uitgeholde bomen komen vrijwel alleen in het noorden voor. Tegenwoordig worden ze in vrijwel het hele land gebuikt en zijn ze een symbool geworden voor de Aborigines.

Boomerangs werden oorspronkelijk gebruikt voor de jacht. In Nederland kennen we alleen de V-vormige terugkerende boomerang, maar ze bestaan in allerlei vormen en maten en het zijn lang niet allemaal returning boomerangs. Andere traditionele wapens (voor jacht, oorlog en ceremonies) zijn onder andere speerwerpers, knuppels en schilden.

Een kunstuiting die erg populair is bij toeristen is de houtbewerking, die grofweg in twee categorieën verdeeld kan worden: Ten eerste is er het pure houtsnijwerk. Daarnaast zijn er ook houten figuren waar decoraties ingebrand zijn. Hierbij kan je denken aan kleine dierfiguren en boomerangs.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.