Vijf gevaarlijke stoffen

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas havo | 399 woorden
  • 17 november 2003
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Opdracht: Zoek thuis 5 verschillende (gevaarlijke) stoffen.

Vraag 26 a+b Naam Stof
Symbool Betekenis Symbool Overige tekst met betrekking tot veiligheid
Brandspiritus 85% (rio) Licht ontvlambaar Ethyalchohol. In een goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. WC Reiniger (WC Eend) Irriterend of schadelijk Irriteren voor de ogen en de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. OPGELET! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Terpentine Milieugevaarlijk Vergiftiging voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Haarlak (spray) Licht ontvlambaar Houder onderdruk.Bescherm tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 graden Celsius.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden, Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -Niet roken. Buiten bereik van kinderen houden. CFK vrij. Ammonia Bijtend (Corrosief) Nooit tegelijk met andere reinigingsmiddelen gebruiken. Sterk Alkalisch!

Vraag 26c: De plaats van deze middelen zijn goed omdat deze niet in het bereik van kleine kinderen staan. Ze staan namelijk bovenin een kastje waar kleine kinderen niet zomaar bij kunnen komen.Ook staan ze niet in de buurt van voedsel en andere etenswaren. Het kastje kan alleen niet op slot.

Vraag 27: Iedere stof kan je lichaam binnenkomen. Dit kan door inslikken, inademen, aanraken (alleen overigens alleen als het corrosief is)en via de ogen. Er zijn in het lichaam ook andere openingen (bijv. oren) waar schadelijke stoffen in kunnen komen. Alleen is dit zeer onwaarschijnlijk dat dit gebeurd.

Vraag 28: a. Chloorbleekmiddel, niet-iogene zeep, oppervlakteactieve stoffen. b. Onmiddellijk met (overvloedig) water spoelen en een huisarts raadplegen.vergeet dan niet het etiket mee te nemen. c. Als je Glorix gebruikt in combinatie met een ander product (in dit geval met Antikal) kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld: Chloor
d. Eerst ontkalken(met Antikal), laten intrekken en dan daarna ontsmetten met Glorix.

Vraag 29: a. Omdat de bijtende vloeistof dan nog een keer door de slokdarm komt en dan kan dat nog schadelijker zijn... b. Een huisarts raadplegen en/ of heel veel drinken (zodat de vloeistof verdunt wordt) en je het daarna sneller kunt uit plassen waardoor het meeste van de stof verdwijnt.

REACTIES

L.

L.

misschien kan je er volgende keer de vraag erbij zetten inplaats van vraag 28 bvb.

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.