De reis start in Veenendaal, Nederland. Vervolgens gaan we naar Poznań in Polen, dan naar Vilnus in Litouwen, vanaf daar naar St. Petersburg in Rusland, daarna naar Seoel in Zuid-Korea, dan wordt Tokyo in Japan bezocht, waarna we naar Perth in Australië vertrekken, vervolgens gaan we naar Johannesburg in Zuid-Afrika, naar Belem in Zuid-Amerika en New York in Noord-Amerika, waarna we naar Toronto in Canada gaan en de reis eindigt weer in Veenendaal.

In elk land blijven we tweeënhalve dag. We zullen daar de univeriteiten bekijken en de kastelen of kathadralen. In Poznań bezoeken we bijvoorbeeld het Keizerlijk Kasteel Poznań en de Poznań University of Technology.

Reactievergelijkingen:

 • Fiets (glucose): C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
 • Auto (benzine): 5C7H16 + 35O2 → 35CO2 + 4H20
 • Auto (bio-ethanol): C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
 • Bus (diesel): 2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O
 • Trein (elektriciteit): C + O2 → CO2
 • Boot (stookolie): 2C10H22 + 31O2 → 20CO2 + 22H2O
 • Vliegtuig (kerosine): C9H20 + 14O2 → 9CO2 + 10 H2O

Reistijd: 104 uur = 4,3 dagen
Van Veenendaal naar Poznan duurt acht uur met de auto.

Bio-ethanol (auto)
892km : 15 L/km = 59,5L
0,8*59,5 = 47,6kg = 47.600g

 

C2H5OH +

3O2

2CO2 +

 

2H2O

 

Massa

(x1.000=kg)

47.600

99.339,2

91.060,64

37.738,08

Massa/mol

46

32

44

18

Mol

1.034,78

3.104,35

2.069,56

2.069,56

Van Poznań naar Vilnus is acht uur met de auto.

Bio-ethanol (auto)
760 km / 15L/km = 50,7L
0,8 * 50,7 = 40,56kg = 40.560g

 

C2H5OH +

3O2

2CO2 +

 

2H2O

 

Massa (x1.000=kg)

40.560

84.646,96

77.593,12

31.742,64

Massa/mol

46

32

44

18

Mol

881,74

2.645,22

1.763,48

1.763,48

Van Vilnus naar St. Petersburg is negen uur met de auto.

Bio-ethanol (auto)
733km / 15 L/km = 48,9L
0,80 * 48,9 = 39,12kg = 39.120g

 

C2H5OH +

3O2

2CO2 +

 

2H2O

 

Massa

(x1.000=kg)

39.120

81.641,7

74.837,84

30.615,48

Massa/mol

46

32

44

18

Mol

850,43

2.551,3

1.700,86

1.700,86

Van St. Petersburg naar Seoel duurt elf uur met het vliegtuig.

Vliegtuig
6.816km / 7,6 L/km = 896,8L
0,90 * 896,8 = 807,12kg = 80.7120g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10H2O

Massa

(x1.000=kg)

807.120

2.824.920

2.497.029,48

1135.013,4

Massa/mol

128

32

44

18

Mol

6.305,63

88.278,75

56.750,67

63.056,3

Van Seoel naar Tokyo is twee uur met het vliegtuig.

Vliegtuig
1.159km / 7,6 L/km = 152,5L
0,90 * 152,5 = 137,25kg = 137.250g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10H2O

Massa

(x1.000=kg)

137.250

480.375

424.618,92

193.008,6

Massa/mol

128

32

44

18

Mol

1.072,27

15.011,72

9.650,43

10.722,7

Van Tokyo naar Perth is dertien uur met het vliegtuig.

Vliegtuig
7.930km / 7,6 L/km = 1.043L
0,90 * 1.043 = 938,7kg = 938.700g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10 H2O

Massa

(x1.000=kg)

938.700

3.285.452,8

2.904.105,6

1.320.048

Massa/mol

128

32

44

18

Mol

7.333,6

102.670,4

66.002,4

73.336

Van Perth naar Johannesburg is elf uur vliegen.

Vliegtuig
8.326km / 7,6 L/km = 1.096L
0,90 * 1.096 = 986,4kg = 986.400g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10H2O

Massa

(x1.000=kg)

986.400

3.452.400

3.051.675

1.387.125

Massa/mol

128

32

44

18

Mol

7.706,25

107.887,5

69.356,25

77.062,5

Van Johannesburg naar Belem is vijftien uur met het vliegtuig.

Vliegtuig
8.608km / 7,6 L/km = 1.132L
0,90 * 1.132 = 1.018,8 = 1.018,800g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10 H2O

Massa

(x1.000=kg)

1.018.800

3.565.800

3.151.914,48

1.432.688,4

Massa/mol

128

32

44

18

Mol

7.959,38

111.431,25

71.34,42

79.593,8

Van Belem naar New York City duurt 10 uur met het vliegtuig.

Vliegtuig
5.360km / 7,6 L/km = 705,26L
0,90 * 705,26 = 634,734kg = 634.734g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10H2O

Massa

(x1.000=kg)

634.734

2.221.569

1.963.708,56

892.594.8

Massa/mol

128

32

44

18

Mol

4.958,86

69.424,03

44.629,74

49.588,6

Van New York City naar Toronto is zeven uur rijden met de auto.

Bio-ethanol (auto)
790km / 15 L/km = 52,7L
0,80 * 52,7L = 42,16kg = 42.160g

 

C2H5OH +

3O2

2CO2 +

 

2H2O

 

Massa

(x1.000=kg)

42.160

87.986,24

241.961,72

98.984,34

Massa/mol

46

32

44

18

Mol

916,52

2.749,57

5.499,13

5.499,13

Van Toronto naar Veenendaal is een vlucht van tien uur.

Vliegtuig
6.047km / 7,6 L/km = 795,66L
0,90 * 795,66L = 716,09kg = 716.090g

 

C9H20 +

14O2

9CO2 +

10H2O

Massa

(x1.000=kg)

716.090

2.506.313

1.208.401

1.007.001

Massa/mol

128

32

24

18

Mol

5.594,45

78.322,3

50.350,05

55.944,5

 

De totale massa van de CO2 die is gebruikt voor deze reis
91.060,64 + 77.593,12 + 74.837,84 + 2.497.029,48 + 424.618,92 + 2.904.105,6 + 3.051.675 + 3.151.914,48 + 1.963.708,56 + 241.961,72 + 1.208.401
= 13.192.375,17g = 13,19237517 ton CO2

De totale verbruikte zuurstof (O2) in m3

Volume = massa O2 (g) / 1,429 (g/m3)

99.339,2 / 1,429 = 69.516,59m3
84.646,96 / 1,429 = 59.235,10m3
81.641,7 / 1,429 = 57.132,05m3
2.824.920 / 1,429 = 1.976.850,95m3
480.375 / 1,429 = 336.161,65m3
3.285.452,8 / 1,429 = 2.299.127,222m3
3.452.400 / 1,429 = 2.415.955,213m3
3.565.800 / 1,429 = 2.495.311,407m3
2.221.569 / 1,429 = 1.554.631,91m3
87.986,24 / 1,429 = 61.571,9m3
2.506.313 / 1,429 = 1.753.892,932m3

Alle uitkomsten optellen, geeft: Totaal verbruikte zuurstof = 13.079.386,72 m3 O2

13.192.375,17g CO2 = 1.319,237517kg

1.319,237517 / 10.000= 0.13

Dus: je hebt 0,13 hectare bos nodig.

Proefjes
Zuid-Amerika
Massa afgewogen wasmiddel = 208g
Volume gevormd gas = 57mL

Gegeven: 1 mol moleculen van gas passen in 24 dm3 = 24L

2H2O2 → 2H2O + O2

57 mL is 57 / 24.000 mol = 0,002375 mol = 2,357 mmol

Uit 2 mol H2O2 ontstaat 1 mol O2 en de 2 mol H2O2 ontstaat uit 1 mol natriumperoxoboraat.
Dus: het aantal mol O2 dat ontstaat, is gelijk aan het aantal mol peroxoboraat.
Dus: er is 2,357 mmol natriumperoxoboraat aanwezig in 208g wasmiddel.

2,357 mmol * 46 = 108,422 mg = 0,108 g

Massapercentage = deel / geheel * 100%
= 0,108 / 208 * 100 = 0,05%

Azië
Massa afgewogen mondspoeling = 66,71g
Volume gevormd gas = 38 ml

Gewogen: 4,69g

2H2O2 → O2 + 2H2O

Gegeven: 1 mol moleculen van gas past in 24 dm3 = 24L

 

2H2O2

O2

 

Massa (g)

0,1076g

38ml = 0,038L

volume

Molmassa

34

24

Molair volume

Aantal mol

0,0031…

0,0015…

Aantal mol

0,038 / 24 = 0,0015…
0,0015… * 2 = 0,0031…
0,31 * 34 = 0,1076g

Massapercentage = 0,1076g / 4,69 * 100% = 2,29%

Noord-Amerika
Gegeven: 1 mol moleculen van gas past in 24 dm3 = 24L

1L gas = 2,5 gram (gemeten met de proef)

24L

1L

1mol

0,146 mol

1 * 1 / 24 = 0,146 mol/L

2,5g

0,146 mol

17,12g

1 mol

2,5 * 1 / 0,146 = 17,12 g/mol

Butaan: 2,67 g/l
Propaan: 2,02 g/l -

0,65 * 100 : 40 = 0,26

2,02 = 40% propaan + 60% butaan

2,02 + 0,26 = 2,28g/l

0,146 mol/l

2,28

0,146

x

1

x = 1 * 2,28 / 0,146 = 15,62

Butaan 2,67 g/L
Propaan 2,02 g/L
Methaan 0,72 g/L
Butaan 2,67 g/L

Wij hebben 2,5 g/L, dus dat komt niet overeen met een van de zuivere alkanen. 2,5 g/l komt het dichtst in de buurt bij de dichtheid van butaan en propaan, dus het is waarschijnlijk een samenstelling van die twee.

Afrika
30 ml water + vitamine c tablet + 5 ml zetmeel oplossing + 2 ml jood van 10 mol/l (totdat de oplossing kleur krijgt)

Beginstand spuit = 12mL
Eindstand spuit = 10 mL

Een reagens is een ander woord voor indicator. Jood is de reagens voor zetmeel.

2mL jood van 10 mol/L = 0,0002mol = 0,02mmol

 

C6H8O6

I2

Magga (g)

0,0357

x

molmassa

176

254

Aantal mol

0,0002

0,0002

x = 0,00002 * 176 = 0,0357g = 35 mg

Ik weet niet van welke fabrikant we vitamine hadden, maar ik heb een willekeurige fabrikant opgezocht.

Vitamine C met Bioflavonoïden: 500mg - 120 capsules.

Je moet weten dat er ook andere stoffen in de vitamine zitten, want die kunnen ook invloed hebben op de jood en daar kun je dan rekening mee houden.  

Europa  
Gegeven en gemeten:

 • 20mL M zoutzuur;
 • 2 Rennies samen;
 • 1,43g ontsnapt gas;
 • 0,35 CO2;
  CaCO3 CO2
Massa (g) 0,795 O,35
molmassa 100 44
Aantal mol 0,00795 0,00795

0,35 / 44 = 0,00795
0,00795 * 100 = 0,795g

Dus: er is 0,795g CaCO3 = 0,00795mol aanwezig.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.