Uiteenzetting

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 238 woorden
  • 27 maart 2013
  • 83 keer beoordeeld
Cijfer 6
83 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Uiteenzetting: Aardrijkskunde(ruimtelijk inzicht)

In deze uiteenzetting is het onderwerp aardrijkskunde. Hierin worden de volgende vragen beantwoord: Wat is urbanisatie? Wat zijn de gevolgen van urbanisatie? Wat is suburbanisatie? Wat zijn de oorzaken van suburbanisatie? Wat is een agglomeratie?  en wat zijn de gevolgen van suburbanisatie?.

Urbanisatie is de verstedelijking oftewel een trek van de landelijke gebieden naar de stad. De oorzaken hiervan zijn dat de werkgelegenheid op het platteland afneemt, veel werk in de industrie en snelle bevolkingsgroei. Hetzelfde is ook suburbanisatie, maar dit juist andersom dus van de stad naar het platteland. De oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld dat mensen meer groen en rust willen, meer ruimte en bereikbaarheid en lagere grondprijzen. Daarom trekken de mensen naar de stad of naar het platteland.  Doordat er suburbanisatie is , gaat het gemiddelde inkomen ook dalen en er komen meer files doordat je de stad slecht kan bereiken. En als laatst is er nog  agglomeratie. Dit is een stad met een gebied eromheen.

Alles kort samen gevat. urbanisatie: vanaf het platteland verhuizen naar de stad, suburbanisatie: vanaf de stad verhuizen naar het platteland en agglomeratie: een stad met een gebied eromheen. De oorzaken van urbanisatie is dat de werkgelegenheid afneemt en een snelle bevolkingsgroei. Van suburbanisatie zijn de oorzaken dat mensen meer rust en groen willen en meer ruimte en bereikbaarheid. De gevolgen van suburbanisatie zijn dat het gemiddelde inkomen daalt en er meer files komen.

REACTIES

M.

M.

Je kan door de advertentie niks lezen

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.