Sms-taal

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas havo | 2960 woorden
  • 8 januari 2010
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Opdracht taalkunde ‘Sms-taal’

Gemaakt door:
Marien
Elinda
Arnold

Klas 3H4

Datum: 06-01-10

Inhoudsopgave

Voorkant.…………………………………………………….. Pag.1
Titelblad……………………………………………………… Pag.2
Inhoudsopgave……………………………………………….. Pag.3
Inleiding……………………………………………………… Pag.4
Theorie……………………………………………………….. Pag.5
Onderzoek……………………………………………………. Pag.6-7
Conclusie…………………………………………………….. Pag.8
Artikel………………………………………………………... Pag.9
Procesverslag……………………………………………….... Pag.10-11
Extra………………………………………………………….. Pag.12-13
Bijlage…………………………………………………...….... Pag.14

Inleiding

Wij, Marien, Elinda en Arnold, doen onze opdracht over sms-taal. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we dit wel een interessant onderwerp vonden en er niet zoveel keus meer was. Het onderwerp is ook best leuk om te doen omdat er zoveel afkortingen bestaan. Daardoor kun je sms-taal op heel veel verschillende manieren schrijven. Sms-taal heeft ook heel veel te maken met emoticons. Je kunt daarmee uitdrukken hoe je je voelt. Dat alles bij elkaar is wel interessant om te zien. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, is om te kijken wie sms-taal allemaal gebruikt en vooral wat het met de Nederlandse taal doet! Daar hebben wij in onze hoofd- en deelvragen ook naar gekeken. Onze hoofd- en deelvragen zijn:
Hoofdvraag
Wat doet sms-taal met de Nederlandse taal?
Deelvragen
Wat is sms-taal?
In welke situaties word sms-taal gebruikt?
Wie gebruikt er sms-taal?
Welke redenen zijn er om sms-taal te gebruiken?

Wij hebben ons verslag zo opgebouwd dat iedereen ongeveer evenveel moet doen. Als iedereen zijn of haar gedeelte af heeft dan sturen we het allemaal naar mij (marien) toe. Ik zet het dan allemaal in elkaar. Op het eind bespreken we dan alles met elkaar en kijken we naar punten die er nog verbeterd moeten worden.
De taakverdeling hebben we als volgt gemaakt:
Inleiding: Marien
Theorie: Arnold
Onderzoek: Marien, Elinda
Conclusie: Marien
Artikel: Arnold
Procesverslag: Allemaal
Extra: Elinda

Wij hopen dat u aan het lezen van onze opdracht veel plezier beleeft en er ook nog wat van kunt leren.

Theorie

Sms taal bestaat nog niet zo heel veel jaren. SMS taal is ontstaan toen, met name de jeugd, actief werd met MSN en SMS. De naam SMS taal laat zich dan ook logisch verklaren.
De voorloper van SMS taal is Turbotaal. Deze taal wordt gebruikt vanaf de jaren ’80. Turbotaal en SMS taal lijken veel op elkaar. Het verschil is eigenlijk met name dat SMS taal voornamelijk afkortingen van woorden zijn. Of je schrijft ze zoals je ze uitspreekt.
SMS taal wordt met name gebruikt wanneer men een berichtje verzendt met de (mobiele telefoon). Het aantal tekens dat je kunt gebruiken voor één SMS is beperkt, namelijk 160 tekens inclusief de spaties.
Er zijn een aantal redenen te noemen waarom men woorden in SMS taal gaat afkorten.
1. Zoveel mogelijk informatie in één SMS;
2. Het is goedkoper om één sms’je te sturen in plaats van twee;
3. Het typen op een mobiel is ook niet echt snel.
Omdat we tegenwoordig allemaal een mobiel in onze zak hebben en op deze manier elkaar altijd kunnen bereiken is Sms’en zeer populair en veel gebruikt. Het gevolg hiervan is wel dat deze taal ook steeds vaker in E-mails en brieven gebruikt.
Vooral ook Engelse afkortingen worden veel gebruikt. Bijvoorbeeld cu = see you of brb= be right back (ik ben zo terug).
In SMS taal worden veel klanken door cijfers veranderd. Omdat het anders niet meer in een bericht past. Bijvoorbeeld w88= wachten of 112=help me. Deze cijfers worden ook gebruikt om scheldfilters te omzeilen!
Veel mensen vinden het slecht voor de taal als er SMS taal wordt gebruikt. Zei zien het als taalverloedering. Zij zeggen dat het schrijfgedrag erop achteruit gaat. Er wordt zelfs geroepen dat het een zekere vorm van analfabetisme is. Anderen taalkundigen geven aan dat Sms-taal de standaardtaal nooit zal laten verdwijnen. Deze zien het als een feit dat jongeren zich willen onderscheiden van ouderen, ook in hun taalgebruik. Schrijfstijl en taalgebruik dragen iets bij aan het gewenste imago.
Je hebt ook woordenboeken met alle afkortingen van SMS taal. Ook zijn er gedichten genoeg te vinden die precies160 tekens bevatten. Een voorbeeld:
Sms: een wonder
Van technisch
Vernuft en
Innovatieve
Verbeelding. Maar
Hoe pers ik mijn
Liefde, mijn lust,
Mijn verlangen in
Honderdzestig
Tekens inclusief
Wit?

Sofie Cerutti, 160 tekens (inclusief wit), 20

Onderzoek

Wij hebben voor het onderzoek de volgende enquête gebruikt:

Enquête opdracht taalkunde
Onderwerp: Sms-taal

Naam: _______________________
Leeftijd: ____ jaar

Zou u/je de onderstaande vragen in willen vullen?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 1
Gebruik u/je wel eens sms-taal?
o Nooit.
o Soms, als ik haast heb.
o Altijd

Heb u/je ‘nooit’ ingevuld? Ga dan verder bij vraag 3

Vraag 2
Waarom gebruik(t) u/je sms-taal
o Je hebt sneller een sms’je getypt.
o Het zijn minder sms’jes.
o Omdat ik het makkelijker vind typen.

Vraag 3
Denk(t)/weet* u/jij of er veel mensen sms-taal gebruiken?
o Ik denk/weet* dat bijna niemand het doet!
o Ik denk/weet* dat alleen jongeren het gebruiken.
o Ik denk/weet* dat iedereen die sms’t, sms-taal gebruikt.

*Het foute woord doorstrepen.

Vraag 4
Waar vind u/jij dat je allemaal sms-taal mag gebruiken?
o Ik vind dat je nooit sms-taal mag gebruiken behalve in sms’jes, mails en bij het msn’en.
o Je moet alleen bij officiële brieven en dergelijke netjes Nederlands schrijven maar bij de rest mag je het zelf weten.
o Ik vind dat je overal sms-taal mag gebruiken.

Vraag 5
Wat vind u/jij dat sms-taal met het Nederlands doet?
o Er gebeurt niks met het Nederlands want bijna niemand gebruikt het.
o De spelling wordt door sms-taal helemaal vergeten en bijna geen mensen letten meer op de spelling
o Er komen meer woorden bij het Nederlands dus dat is wel mooi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor het invullen!

Samenvatting van het onderzoek

Vraag 1

De meeste mensen gebruiken sms- taal als ze haast hebben. Sommige, vooral de jongeren, gebruiken het altijd. Alleen de meeste van de ‘ouderen’ gebruiken het nooit. De conclusie die je hieruit kan trekken is dat de meeste van de jongeren sms- taal gebruiken en de ouderen niet.
 
Vraag 2

Een groot aantal mensen gebruikt sms- taal omdat je het sms’je sneller hebt getypt. Een aantal heeft omdat het minder sms’jes zijn, dat zijn vooral de ouderen die wel eens sms’en. Maar de conclusie die je hieruit kan trekken is toch wel dat de sms- taal het meest wordt gebruikt omdat het minder sms’jes zijn.

Vraag 3

Hier zijn de meningen erg over verdeeld. Ongeveer de helft denkt dat alleen jongeren het gebruiken en de andere helft denk dat iedereen die sms’t, sms- taal gebruikt. Hier zijn ook bij de verschillende leeftijdsgroepen de meningen verschillend, je kunt er dus geen conclusie uit trekken of het door de leeftijd komt.

Vraag 4

Bij deze vraag vindt de meerderheid dat je alleen sms- taal mag gebruiken in sms’jes, mails en bij het msn’en en chatten. Een aantal mensen heeft gekozen voor het tweede antwoord en één persoon voor de laatste. Maar de meeste mensen vinden dat je sms- taal dus alleen mag gebruiken bij sms’en, mailen, msn’en en chatten.

Vraag 5

Ook over de vraag wat sms- taal nu met het Nederlands doet zijn de meningen verschillend. De ene helft denkt dat door sms- taal de spelling helemaal wordt vergeten en dat bijna geen mensen daarom meer letten op de spelling. De andere helft vinden het wel mooi dat er meer woorden bij het Nederlands komen. Een enkeling denkt dat er niks mee gebeurt want niemand gebruikt het. Maar deze mensen hebben wel bij vraag drie ingevuld dat iedereen die sms’t, sms- taal gebruikt. Dat klopt dus niet helemaal.

Conclusie

Naar aanleiding van de theorie en het onderzoek kun je een conclusie over het onderwerp trekken. Hierbij beantwoord je de deelvragen en daarbij ook de hoofdvragen.

Deelvragen
Wat is sms-taal?
Sms-taal is een taal veel gebruikt word in sms-berichten en e-mails. Je kunt Sms-taal op verschillende manieren gebruiken. Sms-taal gebruik je vaak hoe je het zegt. Ook worden veel Engelse woorden en afkortingen gebruikt.
In welke situaties word sms-taal gebruikt?
Sms-taal wordt meestal gebruikt in informele brieven. Ook word het gebruikt als (oudere) mensen haast hebben. Als je Sms-taal gebruikt heb je sneller een berichtje of mailtje gestuurd.
Wie gebruikt er sms-taal?
Veelal zijn het jongeren die Sms-taal gebruiken. De meeste jongeren hebben een mobiel bij en zijn dus altijd te bereiken. Als je dan een berichtje krijgt neemt niet iedereen de tijd om een heel verhaal terug te sturen.
Welke redenen zijn er om sms-taal te gebruiken?
Er zijn verschillende redenen om Sms-taal te gebruiken: Er kunnen maar 160 tekens in een sms. Als je dan alles heel uitgebreid typt heb je meestal 2 of meer berichtjes nodig. Zo is het goedkoper om Sms-taal te gebruiken. Ook gaat het sneller als je Sms-taal gebruikt.

Hoofdvraag
Wat doet Sms-taal met de Nederlandse taal?
Wat Sms-taal met de Nederlandse taal doet zijn de meningen verschillend over. De ene helft denkt dat door Sms-taal de spelling vergeten word. De andere helft vindt het wel mooi dat Sms-taal wordt gebruikt want zo komen er nieuwe woorden bij het Nederlands.

Uiteindelijke conclusie
In Sms-taal worden vaak afkortingen gebruikt. Het wordt gebruikt in informele brieven, sms-berichten en e-mails. Het zijn vaak jongeren die Sms-taal gebruiken. Sms-taal wordt gebruikt om berichten korter te schrijven. Door Sms-taal wordt ook vaker de spelling vergeten maar er komen ook nieuwe woorden bij het Nederlands.

Artikel

SCHELLUINEN- Leerlingen van de Gomarus uit Gorinchem hebben onderzoek gedaan naar sms taal. Ze vroegen zich af wat sms taal met de Nederlandse taal doet. Door middel van een enquête zijn ze er achter gekomen dat veel mensen het slecht voor de taal vinden. Maar anderen vinden het juist goed voor de taalontwikkeling. Daar worden ook veel discussies over gevoerd. Maar 1 ding is zeker er komen meer woorden bij. Maar dat gebeurt altijd door de jaren heen.

Sms taal
Eigenlijk is sms taal een taal die veel gebruikt word in sms-berichten en e-mails. Je kunt sms taal op verschillende manieren gebruiken. Sms taal gebruik je vaak hoe je het uitspreekt. Ook worden veel Engelse woorden en afkortingen gebruikt. De cijfers worden ook veel gebruikt. Zoals bijv. de 8 veel wordt gebruikt.

Sms en MSN
Het zijn vooral jongeren die sms taal gebruiken. Ouderen gebruiken het nauwelijks. Dit komt omdat in hun jeugd nog geen mobiel bestond en dus ook geen sms. Het wordt vaak gebruikt als mensen weinig tijd hebben om iets terug te sturen. Maar het wordt ook gebruikt als men veel wil vertellen in een kort bericht. In een bericht past nu eenmaal maar 160 tekens. Veel mensen denken dat sms en MSN taal het zelfde is maar er zitten kleine verschillen in. Sms taal moet kort worden geschreven daar heb je MSN geen last van. Daarom wordt MSN taal versierd. Het wordt daardoor soms langer dan dat het normale woord is. Maar er worden ook veel afkortingen gebruikt.

Woordenboek
Er komen zelfs woordenboeken en gedichten door de sms taal. Dus het lijkt er veel op dat het een aparte taal wordt. Woordenboeken komen vooral doordat veel mensen het niet snappen. Dat komt ook vaak doordat de eerste letter van Engelse woorden wordt gebruikt. Zoals Br dat betekent Be right back en dat betekent weer ben snel terug. Daardoor wordt het voor sommige mensen geheimtaal, en dan is een woordenboek geen overbodige luxe.

Sms gedichten
Als je van dichten houd probeer het dan ook maar in een sms. Maar houd rekening met de 160 tekens. Het zijn korte gedichten die precies in een sms passen. Vaak worden ze gewoon met de goede spelling geschreven. Hier wordt vaak weer geen sms taal gebruikt.

Procesverslag

Marien
Dit is ons werkstuk over sms-taal. Ik vond in het begin niet zo leuk om eraan te beginnen maar als je er eenmaal mee bezig bent gaat het wel. Ook leer je, als je met zo’n onderwerp bezig bent er best veel van. Ook leer je goed hoe je een verslag, artikel of iets dergelijks moet schrijven. Het is best een leuk werk om een werkstuk te maken en het vorm te geven. De samenwerking in ons groepje was ook erg goed. Toen we de opdracht kregen snapten we het niet helemaal meteen, maar toen u het een beetje uitgelegd had gingen we meteen aan de slag. We hadden de taakverdeling eerlijk gemaakt. Toen moest iedereen het zo snel mogelijk klaar hebben. We hadden voor de vakantie al alles af. Iedereen had het naar mij verstuurd en dan zou ik het in elkaar zetten. Het in elkaar zetten ging ook best goed. Eerst had ik een lijstje gemaakt met alle punten die erin moesten en had ik het meteen op volgorde gezet. Als ze dan de stukjes naar mij mailden kon ik het meteen erin zetten. Op het laatste moest ik nog kijken of het goed is en een spelling en grammatica controle doen en dan is die klaar. Het werken op school was ook heel handig. We konden in de les aan ons werkstuk werken dus dan konden we meteen informatie zoeken en met z’n allen kijken of het goed was. Dat ging ook heel makkelijk dus hoefden we thuis niet zoveel meer te doen. Wat we thuis moesten doen was ook nog wel genoeg maar als je een goede taakverdeling had was je zo klaar. Al met al was het dus nog best leuk om dit werkstuk te maken en je leert er ook nog wat van. We hopen dat u er ook wat van leert.

Elinda
De samenwerking van ons groepje was wel goed. We waren op tijd klaar, voor de kerstvakantie hadden we het meeste al af. Daardoor konden we op tijd en zonder stress alles in elkaar zetten. We hebben alles naar Marien gestuurd en die heeft alles in elkaar gezet. We hadden ook een goede en eerlijke taakverdeling. Iedereen moest ongeveer evenveel doen en iedereen was er tevreden mee. Het was handig dat we vaak in de les iets mochten doen, want daar hebben we zeker gebruik van gemaakt. Ik moest de enquête maken samen met Marien. Marien heeft de vragen gemaakt en ik heb ze afgenomen en samengevat. Dat is heel goed gegaan. Ook moest ik de extra opdracht doen, wat niet moeilijk was. Bij de collage was het eerst wel een beetje lastig. Er zijn heel veel plaatjes op internet te vinden over het onderwerp, maar het zijn bijna allemaal dezelfde plaatjes. Maar het is toch gelukt goede plaatjes te vinden en ze zo te bewerken dat het niet te saai was. Bij de sms- gedichten moest ik ook best lang zoeken tot ik echt een paar goede gedichten had gevonden. Maar dat is achteraf toch wel goed gelukt.

Het werkstuk maken was wel leuk. Ik heb nooit een hekel aan werkstukken maken en nu had ik ook niet zulke moeilijke opdrachten. Ik vind het altijd wel leuk om plaatjes te bewerken enz. Ik heb er van geleerd wat sms- taal nu precies is en wat het met het Nederlands doet. Ik vind zelf dat het niet uitmaakt, maar anderen vinden dat daardoor de Nederlandse taal wordt vergeten. Ook heb ik gezien dat de meeste mensen die sms’en sms- taal gebruiken. Maar wel dat dat vooral de jongeren zijn.
Nou ik hoop dat u het prettig vond om dit verslag te lezen en dat u er ook wat van leert. Maar het is natuurlijk het belangrijkste dat wij er wat van geleerd hebben.

Arnold
De samenwerking vond ik erg goed gaan. Marien verzamelde alles en zette het in het werkstuk. We hadden de taken goed verdeeld. Waardoor het uitstekend ging. Het was moeilijk om informatie te vinden voor de theorie, want overal op het internet staan maar korte stukjes tekst. Het is uiteindelijk toch gelukt om een A4 vol te krijgen. Het viel me wel mee hoeveel tijd het koste ik heb dit namelijk in 3 keer gedaan. Ik vind het gewoon lastig om iets heel langdradig op te schrijven want dat is meestal erg kort.
Ik vond het wel leuk, want ik wist er eerst niks van en nu wel wat meer. Misschien is het voor anderen wel iets makkelijker, omdat zij het gebruiken. Zelf gebruik ik het niet, omdat ik dat gewoon niet nodig vind. In de les vond ik het wel goed gaan, maar we hadden niet altijd zoveel te doen. Dat kwam doordat we veel thuis deden. Maar daardoor hadden we al vroeg het werkstuk af. Dat is ook weer erg prettig want dan zit je ook niet te stressen.
Ik vond een enquête ook wel leuk, beter dan een interview werkstuk. Het afnemen valt qua tijd wel erg mee. Dat is zo gedaan, dus dat vind ik niet zo erg.
In vind het ook heel erg prettig om met zo weinig mogelijk samen te werken, want dan werkt het beter. Het moeilijkste vind ik het procesverslag het lukt me niet echt om een half A4’tje vol te krijgen.

Extra

Collage

Gedichten
Sms-taal

We zouden worden afgehaald
door onbekenden,
ik kreeg een sms’je
maar begreep hem niet.
Voor ik de trein verliet
vroeg ik een medepassagier:
“Begrijp jij sms-taal
wat staat hier?”
Hij hielp ons
in één ogenblik
en ik moet je bekennen,

het was het kenteken
van onze onbekenden….

Precies160
Precies160 is
Ongeschikt voor
een gedicht omdat
het niet rijmt met
taal of denken en
zelfs als ik 100
sms per dag
verstuur
precies160 nog
iets in mijn hoofd is

Gedicht in sms- taal

k d8 ff na
N wrd m ervn bwst
Dt smstAl op de cmputr nI nodg is
Wrom gbruikt Idr1 ’t N ik nI?

Vertaling

Ik dacht even na
en werd me ervan bewust
dat sms-taal op de computer niet nodig is.
Waarom gebruikt iedereen het en ik niet?

Bijlage

Theorie
Aflevering van het klokhuis over sms en msn-taal.
www.smstaal.nl

Onderzoek
De ingevulde vragenlijsten zijn op de volgende pagina’s te vinden.

Artikel
Hiervoor zijn, uitgezonderd het onderzoek, geen extra materialen gebruikt.

Extra
http://www.sms-taal.nl/
http://www.wimdaniels.nl/sms/
http://www.dutchcowboys.nl/images/upload/1105997166sms%20taal.gif
http://tntbabe.punt.nl/upload/sms_taal.jpg
http://taalpuristen.web-log.nl/photos/uncategorized/smsdetail.jpg
http://www.schoolbieb.nl/uploadedImages/images/boeken/2781.jpg
http://www.snuffelmarkt.net/var/ads_images/normal/677/6776/sms-taal-marktgigant1.jpeg
http://www.molblog.nl/bericht/sms-taal-gebruiken-in-reclame/
http://blogsimages.skynet.be/images_v2/000/000/000/20090219/dyn009_original_250_195_p
http://www.1001gedichten.nl/gedichten/13287/sms-taal/
http://www.precies160.nl/#pageID=1&poem_id=325

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.