Het maken van een presentatie

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 431 woorden
  • 24 november 2014
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Het verzorgen van een presentatie

Samenvatting leren leervaardigheden hoofdstuk 13, het belang van het verzorgen van een presentatie.

Presentatie= mondeling informatie overbrengen.

Doel= spreker zijn kennis zo effectief mogelijk overdraagt. (Begrijpelijke/ prettige wijze.)

Voorbereiding presentatie:* Het doel van de presentatie omschrijven.

Hierbij houd je rekening met de bedoeling van de presentatie.

Wat wil ik bereiken bij de ander?

Verschillende doelen per situatie:

1. Anderen overtuigen

- naar aanleiding van een discussietaak

- probeer je medecursisten in te laten zien dat je het niet eens bent met een visie.

- beargumenteren van een stelling

- motiveren van anderen

2. Anderen informeren

- anderen voorlichting geven over een therapie

- stage- ervaringen uitwisselen

3. Anderen tot actie aanzetten

- een probleem uiteenzetten en laten oplossen

- het maken van afspraken

4. anderen laten nadenken

- een begeleidingsgesprek

- discussie op gang brengen

5. anderen amuseren

- evaluatie van het samenwerken

- tijdens een probleemtaak

- toespraak of korte speech* Het omschrijven van de doelgroep.

Voor de spreker is het van belang dat hij de doelgroep al tijdens het voorbereiden kan inschatten.

vb. Wat weten ze al van het onderwerp?

Welke informatie willen zij horen?* Materiaal verzamelen.

- Wat is het doel van mijn presentatie?

- Wat weten de anderen al van het onderwerp?

- Wat willen ze weten?

- Waar kan ik informatie verzamelen?

- Welk materiaal is verplicht?* Orden je materiaal in een logische volgorde.

Materiaal ordenen betekent informatie selecteren, rubriceren, structureren.

- Selecteren

Selectie maken tussen gegevens die wel/ niet geschikt zijn.

Keuze maken tussen informatie die je wel/ niet gaat gebruiken.

Houd rekening met:

De opdracht, het doel van de presentatie, de doelgroep en de tijd.

- Rubriceren

De informatie ordenen in verschillende onderdelen.

( Verschillende onderdelen bij elkaar leggen.)

- Structureren

Op welke wijze kan ik de informatie op een logische en aantrekkelijke manier aanbieden?

Kies een logische volgorde voor de verschillende onderdelen.

Houd rekening met de doelgroep.

- tijdsstructuur: vroeger- heden- toekomst

- probleemgestuurd: de kern, oorzaken/ gevolgen van het probleem, bereiken doel, acties, effect.

- oorzaak- gevolg

- voor- en nadelen

- middel en doel

- hoofd- en bijzaak* Uitschrijven van een presentatie

Het bepalen van de inhoud.

Houd rekening met:

- Het doel van de presentatie Waarom moet ik informatie presenteren?

- De opdracht Wat moet ik presenteren?

- De doelgroep Aan wie moet ik presenteren?

- De structuur van de presentatie Wat is de structuur van de presentatie?

- De tijd Hoe lang duurt mijn presentatie?* Zorg voor een logische opbouw van een presentatie

Drie onderdelen van een presentatie:

- De opening 5 minuten

- De kern 10 minuten

- De afsluiting 5 minuten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.