Boekverslag

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 5370 woorden
  • 9 juni 2016
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

BOEKVERSLAG

BK       DOLLARDCOLLEGE BELLINGWEDDE

naam:               

klas:                         

inleverdatum:         

TOELICHTING OP HET MAKEN VAN HET BOEKVERSLAG.

* alle antwoorden moeten in volledige zinnen opgeschreven worden.

* Bij het beantwoorden van open vragen beginnen met een deel van de vraag.

    voorbeeld vraag: wat was de oorzaak van zijn drugsprobleem?

    voorbeeld antwoord: De oorzaak van zijn drugsprobleem was ………..

* het  moet een orgineel nederlands boek zijn. (geen vertaling).

* het lettertype voor het leesdossier is arial 11 normal.

* op de voorkant moet een afbeelding van het boek gezet worden. (google afbeelding)

A         Zakelijke gegevens over het boek

1        Titel (eventueel met ondertitel):          

2        Auteur:          

3        a        Uitgever                                              

          b        Plaats van verschijnen:                 

          c        Jaar van verschijnen:                          

4        a        Bevat dit boek bevat illustraties/afbeeldingen?   nee         ja

          b        Zo ja, hebben deze illustraties een functie voor het verhaal?

                    ja, ze hebben een functie, nl. :      

Dit wil je ook lezen:

                    nee, ze dienen louter en alleen voor de sier

B.1 DE SCHRIJVER. Elk antwoord in minimaal twee volledige zinnen opschrijven.

Wat is de geboortedatum en plaats?

Wat weet je over de opleiding van de schrijver?

Wat weet je over zijn werk?

Welke prijzen heeft hij gewonnen?

Hoeveel boeken heeft hij/zij geschreven? Zijn er heel bekende bij?

Zijn er boeken verfilmd?

Zijn er bijzondere gebeurtenissen in zijn leven geweest?

C       Keuzemotivering

2        Ik heb dit boek gekozen om te lezen omdat       

D       1. Over het verhaal

1        Wat is het thema van het boek?     (het belangrijkste probleem in het kort?)

Waarom heet het boek zo? Verklaar de titel (minimaal 2 regels).

Ben jij het met de titel eens?

2        De hoofdlijnen van het verhaal in zes fasen:

          1        Waar begint het verhaal mee? (beginsituatie)

          2        Is er een probleem? Hoe is het probleem ontstaan?

          3        Verbetert de situatie of is er een verslechtering van de situatie?  

          4        Wat is het dieptepunt?                             

          5        Is er nog een verbetering?                       

          6        Hoe loopt het verhaal af?

3        KORTE BESCHIJVING VAN DE PERSONAGES.

Vermeld in elk geval hieronder in een of twee complete zinnen:

1        hoofdpersoon

          2        probleem hoofdpersoon

          3        belangrijkste belevenissen hoofdpersoon

          4        karakter of type hoofdpersoon (aantonen!)

          5        belangrijkste bijpersonages

          6        hoe is de relatie tussen hoofdpersoon en bijpersonages

          7        waar speelt het verhaal zich af?

  1. In welke tijd speelt het verhaal?
  1. Wat is de tijdsduur van het verhaal? (hoe lang duurt het)

Definitieve samenvatting in korte verhaalvorm: (tussen de 15 en 25 regels)

D       2.       Diversen

1        Het verhaal begint           als het ware met een 'inleiding' waarin je de personages gaandeweg leert kennen.

                                                    midden in de gebeurtenissen, terwijl je de personages pas langzamerhand nader leert kennen.

2        a        Afloop voor de hoofdpersoon:              goed,  omdat      

                                                                                  slecht, omdat      

                                                                                  ’t is maar hoe je ’t bekijkt:

                                                                            wel goed m.b.t.      ,

                                                                            maar niet m.b.t.      .

          b        1       Het boek heeft een             'open' einde

                                                                         ‘gesloten' einde

                   2       Waaruit blijkt dat in dit boek?

4        a.   Het verhaal kent 1 verhaallijn namelijk het verhaal gaat over

       b. In het boek zijn de volgende verhaallijnen te onderscheiden:

5        a.   Het verhaal bevat geen terugblikken (flashbacks).

          b.   Het verhaal bevat terugblikken. Een voorbeeld daarvan is:

6        a.   Het boek bevat volgens mij geen 'boodschap', maar dient louter voor het leesplezier.

          b.   Er zit volgens mij een bepaalde bedoeling van de auteur (een 'boodschap') in het boek. Wat de auteur wil overbrengen is het volgende:      

7        Wat is jouw oordeel over dit boek? Kruis 4 punten aan wat voor jou van toepassing is.

                        heel erg          nogal              neutraal          nogal                          heel erg

saai                                                                                                         spannend

weinigzeggend                                                                                       veelzeggend

fantasieloos                                                                                            fantasierijk

niet origineel                                                                                           origineel

verouderd                                                                                                modern / actueel

oppervlakkig                                                                                           diepzinnig

waardeloos                                                                                             waardevol

deed me niks                                                                                          ontroerend

ongeloofwaardig                                                                                     geloofwaardig

onwerkelijk                                                                                              echt

oninteressant                                                                                          interessant

onherkenbaar                                                                                          herkenbaar

onbegrijpelijk                                                                                           begrijpelijk

droevig / somber                                                                                    grappig / vrolijk

onaangenaam                                                                                         aangenaam

shockerend                                                                                             niet schokkend

blijft niet hangen                                                                                     zet me aan het denken

niet leerzaam                                                                                          leerzaam

ingewikkeld                                                                                             eenvoudig

smerig                                                                                                     fatsoenlijk

‘stout’                                                                                                      ‘braaf’

8          Licht een  van jouw aangekruiste oordelen toe met een concreet voorbeeld uit het boek.

9          a          Wat vond je de mooiste scène uit het boek?

            b          Waarom?

E       Leeservaringen

          1       Onderwerp

                   a        Spreekt het onderwerp je aan? Waarom wel / niet.

                   b        Is het een onderwerp waar je al eens over nagedacht hebt?

                   c        Heeft het boek je nieuwe kanten van het onderwerp laten zien? Welke?

                   d        Heb je door het lezen van dit boek iets geleerd? Wat?

                   e        Ben je door dit boek anders over het onderwerp gaan denken?

2        Personages

                   a        Is de hoofdpersoon een held(in) op wie je zou willen lijken? Waarom (niet)?

                   b        Hebben de personages eigenschappen die je bewondert, gewoon vindt of verafschuwt? Welke en waarom.

          3       Gebeurtenissen

                   a        Welke gebeurtenis in het verhaal heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Licht t                         toe!

                   b        Bevat het verhaal voldoende gebeurtenissen om te blijven boeien?

                   c        Is het verhaal zo verteld dat je zelf veel moet invullen / aanvullen / bedenken?

                             Vond je dat vervelend of juist niet?

                   d        Hebben de gebeurtenissen een logische volgorde of is het verhaal moeilijk te volgen?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.