Administrateur

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas vwo | 605 woorden
  • 12 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Administrateur
Type opleiding: BOL.
Deze MBO-opleiding duurt: 4 jaar.
Bijbehorende branche: ECABO

Wat doe je?
Administreren is het verzamelen, ordenen en registreren van gegevens voor allerlei doeleinden. Bij financiële administratie gaat het om het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de organisatie. Medewerkers van de financiële administratie houden de financiële verplichtingen van de organisatie nauwkeurig bij. Zij verzorgen betalingen en incasseren vorderingen. Maar ze leveren ook informatie waarmee het management Financieel beleid kan uitstippelen. De Administrateur voert financiële gegevens in de administratie in en haalt daar ook weer informatie uit. Zijn werk draait om het toepassen, combineren en ontwikkelen van standaardprocedures. Hij beheert de vaste routines waarmee gegevens worden ingevoerd, verwerkt en geanalyseerd. Ook geeft hij advies aan de mensen die in de organisatie boven hem staan. Aan de ene kant is hij thuis in de wereld van de financiën, aan de andere kant kan hij goed organiseren, controleren en begeleiden. Afhankelijk van de grootte en de aard van
een bedrijf, zullen bepaalde hoofdtaken meer of juist minder voorkomen.

Hoofdtaken van de Administrateur:
- (laten) verzorgen van de grootboekadministratie
- aanleveren van gegevens voor begrotingen
- budgettering en budgetbewaking
- verwerken en periodiek afsluiten van de financiële administratie
- opstellen van de balansen
- meewerken aan het opstellen van (concept-)jaarrekeningen
- opstellen van procedures voor de financiële administratie
- bewaken van de liquiditeit
- verzorgen van fiscale aangiften (loonbelasting, omzetbelasting)
- verzorgen van financiële rapportages en analyses
- opstellen van voortgangsrapportages
- adviseren over financieel beleid
- beheren van de debiteuren- en crediteurenadministratie
- relatiebeheer crediteuren:
- registreren en bewaken van overeenkomsten
- bewaken van en adviseren over de betalingscondities
- (laten) verzorgen van de facturering
- relatiebeheer debiteuren:
- debiteurenbewaking
- beoordelen van de kredietwaardigheid van afnemers
- registreren en bewaken van overeenkomsten
- procedureel beheren van inningen
- (laten) verzorgen van de salarisadministratie

Functievereisten:
- goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
- bijdrage kunnen leveren aan de opzet van de financiële administratie
- zelfstandig kunnen opereren
- goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
- een dienstverlenende instelling
- kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen
- inventief

Wat wordt er van je verwacht?
Je moet nauwgezet en zorgvuldig werken - fouten zijn vervelend voor iedereen. Je bent dienstverlenend bezig, je moet goed kunnen omgaan met opdrachtgevers en collega's en er goed verzorgd uitzien. Je gaat vaak met vertrouwelijke informatie om - ook daarin moet je zorgvuldig zijn. Je werkt veel met computers en cijfertjes - daar moet je echt van houden!
Je kunt leiding geven aan andere medewerkers.

Deelkwalificaties
De opleiding is verdeeld over een aantal deelkwalificaties. Verplicht zijn:
Zakelijke Communicatie MVT 3-Keuzetaal 1
Zakelijke Communicatie 3
ICT - gebruik 3
Maatschappelijk Culturele Vorming 3
Bedrijfsoriëntatie 4
Commerciële Beroepsvorming 2
Financieel Administratief Beheer 4
Bedrijfseconomisch Beheer 4
E-business 3
Daarnaast maak je een keuze uit:
Doorstroom HBO Economie en Maatschappij 4
Zakelijke Communicatie MVT 3-Keuzetaal 2
Zakelijke Communicatie MVT 2-Keuzetaal 2
Oriëntatie op de Informatie-analyse 4
Leidinggeven 4
Vrije Keuzeonderdeel:
Internationale Beroepsoriëntatie 3

Wat heb je nodig?
Je bent toelaatbaar met:
- Diploma VBO, bij voorkeur op C-niveau met economie of handel en talen
- Diploma VMBO (Leerwegen: Gemengde leerweg-Economie, Kaderberoepsgerichte leerweg-Economie, Theoretische leerweg-Economie.
Leerwegen met aanvullende vakken: Gemengde leerweg-Landbouw met wi of ec of 2mvt, Gemengde leerweg-Techniek met wi of ec of 2mvt, Gemengde leerweg-Zorg en Welzijn met wi of ec of 2mvt, Kaderberoepsgerichte leerweg-Landbouw met wi of ec of 2mvt, Theoretische leerweg-Landbouw met wi of ec of 2mvt, Theoretische leerweg-Techniek met wi of ec of 2mvt, Theoretische leerweg-Zorg en Welzijn met wi of ec of 2mvt.)
- Diploma Mavo, bij voorkeur met economie of wiskunde en talen
- Overgangsbewijs Havo/VWO 3-4

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.