Bron: Informatie boekje over zonne-energie geschreven door Drs. H.G.

Altevogt van het centrum voor energiebesparing en schone

technologie.Zonne-energie is een onuitputtelijke bron van energie uit licht en warmte uit de zon. Zonne-energie is eigenlijk lichtenergie. De zon straalt meer energie in de vorm van licht naar de aarde dan we met z’n allen op aarde gebruiken. De zon is de "motor" van het leven op aarde.

Aangezien er tekorten ontstaan op het gebied van fossiele brandstoffen, hout en splijtstoffen is men gaan zoeken naar een andere vorm van energie. Om ook het milieu zo min mogelijk te belasten wordt er nu energie opgewekt uit wind, water en zonlicht.Bij zonne-energie spreken we over actieve en passieve zonne-energie.Het verschil tussen actieve- en passieve zonne-energie is dat bij actieve zonne-energie gebruikt gemaakt wordt van een zonnecollector of een ander apparaat.

Een zonnecollector is een apparaat die met de warmte van de zon water verwarmd. De straling van de zon wordt geabsorbeerd door de zwarte bodem van de zonnecollector en de warmte wordt via metalen buizen in de collector aan het water door gegeven.

Passieve zonne-energie daarentegen maakt geen gebruik van apparaten.PASSIEVE ZONNE-ENERGIEPassief betekent: zonder iets te doen.

Passieve zonne-energie wordt gebruikt zonder een speciaal apparaat.

Toch is het moeilijk om passieve zonne-energie te gebruiken, er is veel denkwerk voor nodig om alle energie optimaal te gebruiken. Als je een huis hebt waarbij dat het geval is woon je in een PZE-huis .

PZE is de afkorting voor Passieve Zonne-Energie.Wat is een PZE-huis?Een PZE-huis heeft aan het zuiden grote ramen van dubbelglas, omdat de zon van het oosten via het zuiden naar het westen gaat. Dus als er zon is, is de zon aan het zuiden.Ook heel belangrijk bij een passieve zonne-energie huis is isolatie.

Als de warmte via het raam naar binnen gestraald is moet de warmte nog allemaal vast gehouden worden. Om de warmte vast te houden moet je, je huis isoleren.Een huis dat economisch met warmte omgaat heeft een aantal dingen die belangrijk zijn bij het vasthouden van warmte.· grote ramen met dubbel glas· een goed geïsoleerde vloer· dikke muren die de zonnewarmte goed vast houden· bomen of iets anders aan de noordkant die koude wind tegen houdt.Een ander voorbeeld van passieve zonne-energie is een broeikas. De planten die in deze kassen staan en dus extra verwarmd worden door de zon en niet afkoelen door de koude wind, groeien sneller en ook op tijden dat er buiten geen planten kunnen groeien. Ook planten die niet in ons klimaat thuis horen kunnen dan hier geteeld worden.

Exotische planten hebben niet genoeg aan passieve zonne-energie en hierbij wordt dan wel gebruik gemaakt van andere energie. Dit kan een actieve zonne-energie zijn, maar ook elke andere vorm van energie.Zonne-energie is veruit de beste bron van energie.

Het is onuitputtelijk, milieuvriendelijk en goedkoop.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.