Sire internetopdracht

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 833 woorden
  • 2 februari 2002
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Ga naar de site van de SIRE

1. Leg duidelijk uit wat de SIRE voor een organisatie is, en wat zij doet. SIRE is een organisatie die reclamecampagnes maakt voor ideële onderwerpen. Onderwerpen zoals pesten, rouw, slechthorendheid en eenzaamheid.

2. Wat is de volledige naam? Stichting Ideële Reclame

Ga naar Campagnes en kies voor Wilsverklaring (wel/geen euthanasie). 3. Waar gaat het precies om in deze campagne? Het aanzetten tot het maken van een bewuste en weloverdachte keuze ten aanzien van je laatste levensfase.

4a. Vind je dat deze campagne ook voor jouw leeftijdsgroep is bedoeld? Ja, want iedereen mag zelf beslissen als je erg veel pijn heeft of je dan al dood wil.

4b. Vind je deze campagne zinnig? Ja, want als je heel veel pijn hebt en zelf graag dood wilt, dan moet dat zelf kunnen beslissen.

Ga binnen Campagnes naar Pesten is geen spelletje. 5. Geef een verklaring voor de titel van deze campagne. De mensen die pesten denken dat het niet zo veel pijn doet voor de slachtoffers. Ze zien het als een spelletje en dat is niet zo. Want voor de slachtoffers is het heel erg.

6. Klik het onderstreepte woord ‘waarom’ aan. Om welke redenen heeft de SIRE voor de campagne gekozen? SIRE heeft voor deze campagne gekozen, omdat er elke dag 385.000 kinderen bang naar school gaan en ook omdat de lange termijn-gevolgen, zoals langdurige psychische problemen vaak worden onderschat. SIRE heeft er ook voor gekozen, omdat kinderen zelf de ernst van hun "spel" niet realiseren , of kunnen/durven er niets aan te doen. Er is dus sprake van een maatschappelijk ernstig onderschat probleem. Dat maakte "pesten" bijzonder geschikt als onderwerp voor een SIRE-campagne.

7. Ga naar de Campagneopzet. Beschrijf in eigen woorden uit weke twee fasen de campagne bestaat. Fase 1 moet het probleem kwalitatief en kwantitatief aantonen, om de bewustwording ten aanzien van de ernst van het probleem te stimuleren. Fase 2 bestaat uit het stimuleren van samenwerking tussen de betrokken partijen om er daadwerkelijk iets aan te doen. Bijvoorbeeld in aansluiting op de al bestaande initiatieven van bv. onderwijsbegeleidingsdiensten, ouderverenigingen etc.

8. Beschrijf via Campagnemiddelen welke manieren men heeft gekozen om aandacht voor het onderwerp te vragen. In fase 1 van de campagne (bewustwording) is o.a. gebruik gemaakt van public relations: naar aanleiding van de perspresentatie op 15 maart 1995 hebben veel media (dagbladen, tijdschriften, TV en radio) in hun redactie aandacht besteed aan pesten. Direct na de campagne-introductie ging de tv-commercial de lucht in. We zien een doodgewoon jongetje, dat door de camera gevangen wordt, tot er geen ontsnappen meer mogelijk is: alsof het een videospelletje is. Daarnaast is er een advertentie ontwikkeld die in diverse jongerenbladen
geplaatst is, met o.a. een verwijzing naar het nummer van de Kindertelefoon. Met het oog op fase 2 (interactie en samenwerking tussen betrokken partijen) is een brochure ontwikkeld voor ouders en leerkrachten. De brochure is naar scholen verstuurd en lag bovendien in wachtkamers bij huisartsen en bij bibliotheken. Voor ouders met vragen was o.a. telefoonnummer van de opvoedtelefoon vermeld. Ook waren er posters en gratis ansichtkaarten, en er kon via het schoolblad PAUZE een speciaal pesten- T shirt besteld worden. Bijna al deze middelen zijn tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van diverse Nederlandse bedrijven en instanties

9. Ga naar doelgroepen. Welke risico´s van de campagne worden er genoemd? Primaire doelgroep waren natuurlijk de kinderen (6 - 15 jaar) zelf: zowel slachtoffers, pesters als omstanders. Daarnaast ook hun ouders en de mensen en instanties in hun ontwikkelingsomgeving (bv. leerkrachten, sportverenigingen etc.). Waar mogelijk is de boodschap telkens afgestemd op de specifieke doelgroep. Kinderen spreek je immers anders aan dan volwassenen. Een belangrijke voorwaarde was dat slachtoffers van pesten niet als "zielig" bestempeld werden: dat zou ze immers alleen bevestigen in hun situatie, en hun isolement verergeren. Ook mocht er naar de pesters geen beschuldigend vingertje opgeheven worden: bij tegendraadse kinderen (en dat zijn pesters vaak) zou dit alleen maar een averechts effect hebben.

10. Wat vind je van de leeftijdgrenzen die als doelgroep worden genoemd? Wij vinden het niet echt goede leeftijdsgrenzen, omdat op alle leeftijden word gepest. Misschien dat de jongeren wel wat meer pesten dan ouderen, maar op elke leeftijd word gepest.

11. Ga naar Campagneonderzoek en noem een aantal resultaten. Op verzoek van SIRE heeft NSS/Marktonderzoek eind '95 een onderzoek uitgevoerd onder jongeren tussen 9 en 16 jaar, om te evalueren hoe de campagne beoordeeld werd. Een beknopte samenvatting: 76% van de ondervraagde jongeren wist zich (spontaan of geholpen) de campagne te herinneren; de totale herinnering van de campagne-slogan "GAME OVER. PESTEN IS GEEN SPELLETJE (of een deel daarvan) is 47%; maar liefst 22% van alle ondervraagden heeft de slogan wel eens op straat, of school of ergens anders horen gebruiken; 87% is blij dat er op TV aandacht aan het onderwerp pesten wordt besteed.

12. Heb jij de campagne destijds opgemerkt? Ja

13. Geef je oordeel over de campagne als geheel. Wij vinden het een goede campagne en hopen ook dat nu erg veel mensen inzien dat pesten heel erg is en dat de pesters ook op houden met pesten.

REACTIES

L.

L.

vraag 1 t/m 4 heb ik war aan gehad, maar vanaf vraag 5 van de sire reclame heb je hele andere vragen neergezet dan de vragen die in het werkboek gesteld worden, graag zou ik de juiste antwoorden vanaf vraag 5 ook willen weten.

Groetjes Maarten

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.