Internetopdrachten Massamedia

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1710 woorden
  • 5 februari 2009
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Tegencultuur in Amsterdam

Waartegen verzette Provo zich?
Provo had kritiek op de autoriteiten, een stad gericht op de economie en commercie (auto en tv) en op een samenleving die vooral op de zaken gericht was. Provo zag de stad als een ontmoetingsplaats en speelgrond voor de mens. Ze wilden eigenlijk dat de stad door de creativiteit van mensen werd ingericht. Niet door allerlei formele regels, maar door onvoorspelbare dingen.

Geef met een voorbeeld aan waarom Provo een tegencultuur vormde.
Ze gingen zich afzetten tegen de regering. Ze pasten hun eigen ideeën toe in de stad. Het ging hier vooral om de herovering van de straat op de auto en op het gezag.

Op welke wijze conformeerde Provo zich aan de politieke cultuur?
Provo had zelf een zetel in de gemeenteraad. Maar dit had niet erg veel effect. Er werd niet naar ze geluisterd. Ook al werden de ideeën die ze hadden jaren later wel uitgevoerd.

Welke tegenstellingen ontstonden er binnen de Provo-beweging?
Er kwamen mensen die steeds gewelddadiger optraden, en daar wilden de andere Provo’s zich niet mee bemoeien. De gewelddadige jongeren vonden dat ze er zo bijhoorden, terwijl de echte provo’s dit helemaal niet wilden. Zo werden de ideeen van de provo’s overschaduwd door de acties en denkbeelden van de jongeren. De oudere provo’s vonden dat ze hier niet thuishoorden, en zij begonnen andere groepen op te richten.

Wat was de functie van de Oranje Vrijstaat?
Ze wilden meer groen in de steden. Ze hielden zich bezig met de woningnood, het verkeer en de sanering van volksbuurten: problemen die met de stadsvernieuwing en cityvorming in Amsterdam steeds drukkender werden. De kabouters onderstreepten het belang van inspraak op buurtniveau en steunden initiatieven voor zelfbeschikking, leefbaarheid, functiemenging en het behoud van de buurtgemeenschap en de bestaande bebouwing. Mensen moesten zelf kunnen bepalen wat er met hun directe leefomgeving gebeurde. Zij werden bijgestaan door allerlei actiegroepen en actievoerders.

Waar verzetten kabouters zich tegen?
Ze waren erg tegen het kraken van huizen.

Is er volgens de auteur momenteel nog sprake van een tegencultuur in Amsterdam?
Ja, volgens mij wel.
Gemaakt door:


Mediagebruik

Trek twee conclusies over het aantal uren TV per leeftijdscategorie.
Jonge kinderen kijken nog niet zo veel tv, tieners wel weer erg veel, en vanaf de 20igers loopt het weer op. Dat komt omdat de tieners erg vaak thuis zijn, en ook vaak s’middags, dus hebben ze tijd over. En de ouderen hebben ook niet al te veel te doen. De volwassenen werken de hele dag.

Kijk bij je eigen leeftijdsgroep. Kijk jij meer of minder dan gemiddeld tv?
Ik denk iets minder, maar dat ik wel in de buurt kom. Ik heb ook erg vaak en lang de tv aan. Ik kijk dan niet echt, maar meer muziekje aan.

Geef een verklaring voor je eigen mediagebruik in vergelijking tot deze middelen.
Ik kijk een paar programma’s en verder heb ik veel te veel andere dingen te doen. Ik zit ook veel langer op de computer en mijn tv is van mijn kamer afgehaald.

Wie lezen het meest bibliotheekboeken?
Tieners.

Geef hier twee verklaringen voor.
Ik denk omdat ze veel tijd over hebben, en de tv gaat na een tijdje ook wel vervelen.
Ze moeten boeken lezen voor hun schoolvakken.

Welke van de volgende beweringen zijn juist?
- Jongeren krijgen hun nieuwsinformatie vooral via de televisie ; ouderen vooral via de krant
Ik denk dat ouderen ook veel televisie kijken, en jongeren lezen ook af en toe wel eens de krant. Als ik tv kijk, kijk ik nooit naar het nieuws. Ik krijg het nieuws vooral door via de krant.
- Hoe ouder je bent, hoe meer televisie je kijkt.
Nee, het hangt er vanaf wat voor werk je hebt, heb je tijd over, vind je het leuk, zijn er leuke programma’s op. Dat soort dingen, en dan maakt leeftijd niet uit.

Gemaakt door:


Media en beeldvorming

Waar gaat de discussie in het artikel over?
Er zijn foto’s gemaakt van een persoon die stervende was, de fotograaf nam de foto’s liep weg en het kwam niet in hem op om het alarmnummer te bellen.

Op welke beroepsgroep hebben het artikel en de discussie vooral betrekking en waarom?
Vooral op de media, hoe een journalist dit kon doen en hoe het mogelijk is dat zo een foto in een krant wordt geplaatst.

Wat vind je zelf van de afweging tussen het maken van een foto en het helpen van een gewonde en waarom?
Ik vind dat je een gewonde moet helpen, als je daarmee een leven kunt redden vind ik dat belangrijker dan een foto. De foto’s mocht eigenlijk niet eens geplaatst worden, dus ik vind het belachelijk dat ze gemaakt zijn.

Waarom denk je dat zoveel mensen in hun reactie aangeven dat ze de actie van Reinier afkeuren?
Omdat je het niet kunt maken, iemand te laten liggen doodgaan, en niks te doen. Het zou normaal moeten zijn om zo iemand te helpen.

Gemaakt door:


Kadervragen blz. 75

1. Leg uit waarom de volgende beweringen juist/onjuist zijn.

- Het NRC Handelsblad heeft het hoogst opgeleide lezerspubliek.
Ja, uit deze enquete blijkt dat de meeste mensen met een hoge opleiding deze krant lezen.

- Er is geen katholiek dagblad
Dat klopt, je kunt uit deze enquete niet afleiden dat er een katholiek dagblad is.

- De telegraaf is een rechtse krant.
Nee, de krant is midden. Er zijn een paar rechtse lezers, maar het blijft een normale krant zonder rechtse of linkse meningen.

- Het lezerspubliek van het Algemeen Dagblad is het meest gemiddelde.
Ja, de meeste lezers hebben een gemiddeld inkomen en een gemiddelde opleiding.

- Richtingskranten hebben vooral oudere lezers.
Nee, dat is niet waar, ze hebben veel oudere lezers, maar niet vooral.

2. Stel een lezersprofiel samen van De Telegraaf, Trouw en de Volkskrant.

De Telegraaf: Veel volwassen lezers, uit veel sociale klassen. Het grootste gedeelte heeft werk, en een gemiddelde opleiding. De meeste lezers zijn niet kerkelijk en hebben een mening die vooral in het midden zit.

Trouw: Vooral oudere lezers, uit de hogere sociale klassen. Het grootste gedeelte heeft ook werk en een redelijk hoge opleiding. De meesten zijn ook gereformeerd en zijn voor het CDA.

De Volkskrant: Volwassen lezers, uit hoge sociale klassen. Ze hebben bijna allemaal werk en een hoge opleiding. De meesten zijn Rooms-Katholiek en zijn vooral Links qua mening.

Wat doet SIRE?
Leg duidelijk uit wat SIRE voor organisatie is, en wat zij doet.
SIRE is een onafhankelijke stichting die onderwerpen stelt die belangrijk zijn voor de samenwerking. Ze doen dat door het maken van ideële, dus niet commerciële campagnes. SIRE heeft geen banden met de overheid of andere organisaties. Ze hebben 80 campagnes zoals: de maatschappij dat ben jij, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, drugs, eenzaamheid, rouwverwerking en dyslexie. SIRE werkt zonder geld, dus met vrijwilligers.

Wat is de volledige naam?
Stichting Ideële Reclame.

Waar gaat het precies om in deze campagne?
De kinderen hebben het allemaal te druk en nooit eens vrij tijd. Deze campagne wil ervoor zorgen dat de ouders doorhebben wat hun kinderen allemaal doen en dat de ouders dan ook zien hoe druk hun kinderen het hebben. Zo wil SIRE helpen met de opvoeding van die kinderen.

Vind je dat deze campagne ook voor jouw leeftijdsgroep is bedoeld?
Ja, want de jongeren van mijn leeftijd hebben het ook hartstikke druk met school en de dingen die ze daarbuiten doen. Als ze vrij zijn van school moeten ze weer huiswerk maken en dan naar hun sport of andere afspraken. Die leeftijdsgroep hebben het ook hartstikke druk.

Vind je deze campagne zinnig?
Ja, er zijn ouders die hun kinderen verplicht ergens naartoe laten gaan. Als ze het nou eens door de ogen van hun kinderen bekijken kunnen ze zien dat de kinderen het heel erg druk hebben. Ik vind het dus wel goed!

Wat is stigmatiseren?
Als iemand word bevooroordeeld. Dus je plaatst iemand in een hokje en koppelt daar allerlei conclusies en verwachtingen aan. Het kan discriminatie zijn of het buitensluiten van mensen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van stigmatiseren?
Sommige mensen vinden dat ze minderwaardig worden beoordeeld omdat ze afwijkende kenmerken hebben. Maar als je in zo’n hokje bent geplaatst kom je er niet meer zo makkelijk uit. Je kan minder zelfvertrouwen krijgen, isolement, stress, eenzaamheid en allerlei andere nare dingen.

Waarom heeft SIRE volgens jou voor deze campagne gekozen?
Ik denk omdat ze die mensen willen helpen, omdat dat best moeilijk voor ze is en er kunnen nare gevolgen van komen.

Wat wordt bedoeld met: “Het ene stigmatiseren is het andere niet.”?
Er zijn mensen die er niets aan kunnen doen dat een stigma is toegekend (andere huidskleur of handicap), maar er zijn ook mensen die er wel iets aan kunnen doen (aidspatient of alcohollist)

Waarom gebruiken mensen stigma’s?
Omdat ze zichzelf beter vinden dan anderen en dan hebben ze vooroordelen over de mensen die anders zijn.

Wat is volgens jou het doel van de campagne “De Maatschappij, dat ben jij”?
Ze willen het gedrag van de mensen veranderen in Nederland: door aardiger te zijn voor elkaar, deur open te houden voor een ander, iemand helpen me oversteken of in de tram opstaan voor iemand anders, afval opruimen.

Herken je het in de campagne gesproken probleem?
Ja, je ziet op straat allemaal mensen die niets voor elkaar over hebben of ruzie hebben. Je ziet overal afval op straat liggen. En als iedereen wat aardiger tegen elkaar deed, was alles beter en was iedereen wat blijer.

Op welke manier zie je dit probleem terug in de samenleving?
Op straat vooral en ook wel in de winkels. Je ziet allemaal mensen die niet aardig voor elkaar zijn en overal afval.

Wat kwam er uit het onderzoek dat door Research International is uitgevoerd?
Jongeren tot 28 doen minder om aardig te doen tegen de medemens, maar ze ergeren zich ook minder aan vuil op straat. Veel ondervraagden zijn niet bereid om actie te ondernemen om het de medemens prettiger te maken.

Noem een aantal campagnes van SIRE die jij je kunt herinneren.
Vuurwerk ‘je bent een rund als je met vuurwerk stunt’
Drank ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’
Roken
Schelden ‘Pesten doet pijn’
Eten ‘Zeg vaker Nee’

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.