ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
Aan de persoon waar je stage loopt.
Welke afdelingen zijn er binnen het bedrijf of de instelling?
Hoeveel personeelsleden telt u bedrijf of instelling?
Kunt u iets vertellen over omzet- en productiecijfers?
Kunt u enkele gegevens verstrekken over het machinepark?
Welke ICT toepassingen kent uw bedrijf of instellingen?
Welke functies op HBO niveau biedt u aan?
Welke HBO opleiding heeft men over het algemeen gevolgt?
Welke werkzaamheden vervullen de mensen met een HBO opleiding?
Wat zijn de functie-eisen?
Wat zijn de belangrijkste vaardigheden waarover men moet beschikken?
Welke persoonskenmerken zijn belangrijk?
Hoe zwaar is de werkbelasting zowel fysiek als mentaal?
Is er vaak sprake van overwerk?
Hoe hoog zijn de aanvangsalarissen voor HBO afgestudeerden?
Kunt u enige informatie geven over de secundaire arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf of instelling?
Voor jezelf.
Hoe presenteert het bedrijf of de instelling zich?
Hoe gaan de mensen met elkaar om?
Is er duidelijk waarneembaar sprake van werkstress?
Biedt het bedrijf of de instelling een aangename werkplek?
Wordt er op de werkplekken rekenign gehouden met ergonomie?
Is er aandacht voor het interieur?
Zijn er voldoende personeelsvoorzieningen als toiletten, kantines enz…?
Hoe ziet de ontvangstruimte eruit?
Is het bedrijf of instelling ruim van opzet?
In wat voor soort gebouw is het bedrijf of de instelling gehuisvest?
Voor een mogelijke HBO-er.
Wat is de functie binnen dit bedrijf of instelling?
Voert u uw leidingevendetaak alleen of in gedeelde verantwoordlijkheid uit?
Over hoeveel personeelsleden heeft u de leiding?
Welke taken voeren zij uit?
Hoe zijn de taken in uw team verdeeld?
Welke overlegmomenten en structuren zijn er binnen uw team?
Welke opleiding heeft u genoten?
Kunt u het belang van uw opleiding voor het huidige werk aangeven?
Kunt u uw werkbelasting bij benadering aangeven?
Moet u vaak overwerken?
Moet u met enige regelmaat werk mee naar huis nemen?
Wordt overwerk beloond?
Wat zijn de belangrijkste persoonskenmerken, capaciteiten en vaardigheden die je voor uw taak in huis moet hebben?
Welke vormen van werkstress komen binnen uw bedrijf of instelling voor?
Is er een taakbelastingbeleid om de werkstress te beteugelen en of eerlijk te verdelen?
Neemt u met enige regelmaat deel aan na en bijscholing? Zo jah, kunt u de aard en fruquentie daarvan aangeven?
Zijm er voor u binnen dit bedrijf/ deze instelling nog doorstroommogelijkheden?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.