Jeugdhulpverlener

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1049 woorden
  • 8 september 2003
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
LOB
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Wat houd jeugdhulpverlener precies in?

Wat ga je doen?


Als jeugdhulpverlener bied je hulp aan mensen van verschillende leeftijden, maar voornamelijk aan jongeren tot 24 jaar. In veel gevallen is er sprake van problemen in het gezin. Spijbelen, onhandelbaar zijn en het afsluiten voor contacten met anderen zijn hiervan uitingsvormen. Je begeleidt en ondersteunt de jongeren en hun ouders of pleegouders bij diverse van dit soort problemen.

Je voert intakegesprekken, doet onderzoek en stelt samen met de jongere een stappenplan op. Tijdens de begeleiding gebruik je hulpverleningsmethoden die op de hulpvraag van de jongere en eventueel op die van de ouders zijn afgestemd. De behandeling is gericht op de jongere of op de jongere én de ouders.

Soms is je hulp van korte duur, vaak gaat het om langduriger hulp of om bemiddeling in crisissituaties. Over het algemeen voer je individuele gesprekken, bij cliënten thuis of op je werkplek. Daarnaast verzorg je informatie- en adviesspreekuren,

Je hebt een coördinerende en organiserende rol in de hulpverlening, wat inhoudt dat je zonodig psychiatrisch of psychologisch onderzoek laat uitvoeren of andere hulpverlenende instanties inschakelt. Het onderhouden van contacten met andere jeugdzorginstellingen is zodoende een belangrijk aspect van je werk. Ook overleg je regelmatig met collega's.

Past het bij je?

Voor dit beroep heb je goede mondelinge vaardigheden nodig, want het voeren van gesprekken maakt een belangrijk onderdeel uit van je werk. Als jeugdhulpverlener kun je je bovendien goed verplaatsen in de jongere én de ouders/verzorgers en kun je goed observeren. Je moet tenslotte zien te achterhalen wat de aard en oorzaak van de problemen zijn.

Je behandeling is gericht op het laten verhelpen van die problemen. Je let daarbij op het gedrag en betrekt indien nodig de (pleeg)ouders bij de behandeling. Je moet hiervoor goed kunnen bemiddelen en onpartijdig optreden.

Crisissituaties kunnen veel van je stressbestendigheid en nachtrust vergen. Als een jongere 's nachts door zijn ouders op straat wordt gezet, er een zelfmoordpoging gedaan is of er hevige agressie plaats vindt, moet je daar mee om kunnen gaan!

Kortom, wat je nodig hebt is:
- goede mondelinge en contactuele vaardigheden
- bemiddelende kwaliteiten
- stressbestendigheid en doortastendheid

Waar werk je?

Als jeugdhulpverlener werk je bij een instelling voor jeugdzorg, instelling voor gezinsvoogdij, Bureau Jeugdzorg of het RIAGG.

Mogelijke instellingen:
- adviesbureau
- advies- en meldpunt kindermishandeling
- instelling voor (gezins)voogdij
- polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie
- Raad voor de kinderbescherming
- RIAGG, jeugdafdeling

Je kunt dus werken in de jeugdzorg of de geestelijke gezondheidszorg.

Welke opleiding heb je nodig?

- Sociaal Pedagogisch Werker (SPW)

toelatingseisen:

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:
- VMBO
- VBO
- MAVO
- van 3 naar 4 HAVO/VWO

Vakkenpakket en sector
Heb je een VBO-diploma? Dan moet je Nederlands op C-niveau en de overige vakken op B-niveau hebben behaald.

Als je nu op het VMBO zit, kun je met elke van de vier sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw worden toegelaten. Je hebt dan één van de volgende leerwegen nodig: de theoretische, de gemengde of de kaderberoepsgerichte leerweg.

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een leerbedrijf of zorginstelling. Je gaat dus solliciteren naar een functie als leerling sociaal-pedagogisch werker. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en het leerbedrijf of de zorginstelling.

Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de Bolvariant.

Algemeen
ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Wanneer kunnen de jongeren bij hulpverleners terecht?

· Als ze veel ruzie thuis hebben.
· Als ze geplaagd worden op school.
· Als hun ouders gaan scheiden.
· Als ze zich altijd vervelen.
· Als een familielid of vriend/vriendin overleden is.
· Als ze thuis wegmoeten.
· Als ze zich heel erg rot voelen

Hoe worden jongeren meestal begeleid?

Eén van de teamleden dient als persoonlijk begeleider van een jongere. Deze begeleider maakt samen met de jongere binnen zes weken na aankomst een begeleidingsplan. Dit plan beschrijft de doelen waaraan in het begeleidingscentrum gewerkt gaat worden en hoe die te bereiken zijn. De begeleider neemt ook de financiële situatie met de jongeren door en maakt samen met hen een plan voor de toekomst. Als er schulden zijn, wordt samen naar een oplossing gezocht om daar vanaf te komen. Daarnaast wordt geprobeerd ouders bij de begeleiding te betrekken. De begeleider maakt hierover afspraken met hen.
1. In de eerste fase krijgen jongeren een duidelijke structuur geboden en ligt de nadruk op het werken aan problemen.
2. De tweede fase staat in het teken van de toekomst. Daarin komen aan bod: school of werk, contact met familie en vrienden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Bovendien gaan ze wennen aan een nieuwe levensstijl. In deze fase krijgen jongeren meer verantwoordelijkheid.
3. In de derde fase krijgen ze stap voor stap volledige verantwoordelijkheid. Ze beheren zelf de financiën, verzorgen de eigen maaltijden, gaan naar school of hebben werk, hebben goede sociale contacten en zorgen voor een vrijetijdsbesteding.
Als alle fasen goed zijn doorlopen, begint de laatste stap: jongeren gaan op zoek naar een kamer of woning om daar zelfstandig te gaan wonen. Als dat nodig is, kunnen jongeren dan nog een tijdje begeleiding krijgen.
Waarom heb ik dit beroep gekozen voor dit werkstuk?
In het begin vind ik het heel moeilijk om een beroep te kiezen. Ik weet namelijk niet wat ik wil. Later zag ik in het verzorgingsboek (katern 11 oriëntatie op de sector Z&W 2) jeugdhulpverlening staan. Ik had besloten om dat beroep te kiezen. Ik ging zoeken in de bibliotheek en op internet. Al snel vond ik het niets meer aan omdat het heel moeilijk is om wat te vinden over de opleiding van jeugdhulpverlening. Maar toch wilde ik heel graag ermee doorgaan omdat ik niets anders wist. Zoals u ziet heb ik het toch voor elkaar gekregen om hier een daar wat gegevens vandaan te halen. Nu hoef ik alleen nog maar een presentatie te maken en ik hoop dat hij lukt. Een ding heb ik iniedergeval opgestoken van dit werkstuk.

Jeugdhulpverlener is een heel dankbaar beroep.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.