Goden Hindoeïsme

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas vwo | 1646 woorden
  • 12 juli 2007
  • 202 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
202 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Algemene informatie Het Hindoeïsme wordt ook wel eens de godsdienst van der 300 miljoen Goden genoemd. Het geloof is dus polytheïstisch. Elke God kan anders worden afgebeeld; er zijn mannelijke Goden, vrouwelijke goden en er zijn onzijdige Goden. Hij kan meerdere namen hebben. Een Hindoe leeft van de verhalen over de Goden. Verhevende Goden worden vaak voorgesteld met dezelfde tekortkomingen als de mens. Dat zorgt ervoor dat een God zo herkenbaar is. Alle Hindoe-goden hebben vier of meer armen. In hun handen dragen ze de symbolen van hun vier functies. Veel goden hebben dezelfde functies, maar een ander symbool. Dit betekent dat Hindoes niet geloven in vele goden. De functies van God zijn scheppen, instandhouden, vernietigen en verlossen. De schepping wordt bij-voorbeeld verbeeld door de trom van Shiva, maar ook door de schelphoorn van Visjnoe en de pen van Ganesja. De vernietiging wordt verbeeld door de vlam van Shiva, maar ook door de strijdknots van Visjnoe en de olifantenprikkel van Ganesja. Vernie-tiging is niet negatief, het betekent vernieuwing. Als je de Goden te vriend wil houden, moet je vaak naar de tempel gaan en offers brengen.

De Drie-eenheid Er zijn vele goden in het hindoeïsme, hiervan zijn er drie het belangrijkst. 1. Bhrahma Hoofdgod Het begin van alles
2. Visjnoe Schepper Reïncarneert in Krisjna, Avatar
3. Sjiva Voortplanting Wedergeboorte

Samen vormen zij de Trimoerti (drie-eenheid)

Kijk maar naar het volgende: · Generator: Brahma · Operator: Vishjnoe · Destroyer: Shiva
De Trimoerti is dus GOD. Deze drie goden zijn de belangrijkste goden in het hindoeïsme.

Brahma: Brahma is de allerbelangrijkste god in het hindoeïsme. Hij is de scheppergod en wordt vaak afgebeeld met vier gezichten die elk naar een windrichting kijken. Brahma heeft vier handen. In zijn hand houdt hij vaatwerk, een rozenkrans, offerlepels en een boek. De vier armen en hoofden symboliseren alomtegenwoordige en almacht. Zijn rijdier is de gans Hamsa. Brahma is ook bekent van het mediteren. Na zijn geboorte ging hij via de stengel van de lotusbloem naar beneden, waar hij de woorden tapa, tapa hoorde. Dat betekent in het Sanskriet boetedoening. Hij klom terug naar de lotusbloem en is daar gaan mediteren, 290 miljoen jaar lang. Brahma speelt in het Hindoeïsme een beperkte rol. Slechts twee tempels zijn naar hem genoemd. Zijn echtgenote heet Sarasvati. Zij is de Godin van wetenschap en kunst. Ze wordt vaak afgebeeld met een luit, samen met Hamsa.

Visjnoe: Visjnoe is de instandhouder en verlosser van de wereld. Als er een crisis is, zorgt hij weer voor de orde. Zo kent men hem in tien vormen, de zogenoemde avatar. Dat betekent ongeveer hetzelfde als incarnatie. De tien avatar: · Hij was een vis die de eerste mens redde. Dat deed hij door een vlot te bouwen. Je kunt dat verhaal vergelijken met de Ark van Noach. (Matsya) · Hij was een schildpad die hielp bij het maken van de onsterfelijkheidsdrank. (Kurma) · Hij was een everzwijn die de aarde uit het water redde. (Varaha) · Hij was een manleeuw die een tiran doodde. (Narasimha) · Hij was een dwerg die een demon versloeg. (Vamana) · Hij was een reus die kshatriya’s versloeg. (Parashurama) · Hij was koning Rama, die Ravana bestreed. (Rama) · Hij was de fluitspelende herdersjongen Krisjna, die optrok tegen een boze koning. (Krisjna) · Hij was Boeddha, die zelf een weg naar de verlossing vond. (Boeddha) · Hij zal nog één keer verschijnen, in de vorm van Kalkin die een nieuw en beter tijdperk zal beginnen. Hij zal verschijnen als een wit paard. (Kalkin) Visjnoe heeft ook vier armen. Elke arm heeft iets speciaals vast; een discus, een schelp, een knots en een lotusbloem. Hij kan worden voorgesteld zittend op een lotusbloem, of rijdend op de zonnevogel Garoeda. Zijn echtgenote is Lakshmi, de Godin van de liefde, geluk en welvaart. Visjnoe wordt veel vereerd. Binnen het Hindoeïsme is er zelfs een geloof gebouwd om Visjnoe heen, het zogenoemde Vishnoeïsme. Zij vereerders dragen meestal een tika op hun voorhoofd, een soort van derde oog.

Sjiva: Sjiva symboliseert zowel de vernietigende als de scheppende kracht van het heelal. Hij draagt een slinger van schedels en is omringd door angstaanjagende wezens. Zijn rijdier is de stier Nandi. Hij wordt ook voorgesteld op de berg Kailasa, mediterend. Hij zit op een tijgervel, met zijn lange haren in een knotje. Op zijn voorhoofd zit een derde oog. Slangen liggen om hem heen en hij is ingesmeerd met as. Naast hem staat een drietand. De vrouw van Shiva heeft meerdere namen. Zij is Parvati (dochter van de bergen). Zij bezit dezelfde krachten als Shiva. Het vernietigende aspect van haar zie je terug in de namen Doerga (de moeilijke toegankelijke) en Kali (de grimmige). Shiva wordt veel vereerd. Binnen het Hindoeïsme is er dan ook nog een ander geloof gericht op Shiva, het Shivaisme. Shiva drukt als geen andere God de wedergeboorte uit, omdat hij heeft te maken met zowel dood als geboorte. Hij wordt vereerd in de symbolen de Linga en de Yoni, de geslachtsorganen van mannen en vrouwen. De zoon van Shiva en Parvati is Ganesja. Uit as kan iets nieuws komen. Sommige boeren in andere landen branden na de oogst hun land plat. De as die dan overblijft strooien ze uit over hun land. Het jaar daarna kunnen ze dan weer goed oogsten. Zo kan je Sjiva ook voorstellen. Uit de dood komt iets nieuws.

Ganesja Ganesja is ook een zeer vereerde god. Hij staat voor wijsheid en moed. Hij helpt mensen in praktische problemen. Hij heeft een olifantenkop. Dat komt door de volgende mythe: Ganesja de zoon van de godin Parvati, de vrouw van Sjiva. Zij had hem als een mooie jongeman geschapen uit het vuil van haar lichaam toen zij een bad nam. Aan-gezien haar echtgenoot niet thuis was, stuurde zij Ganesja naar buiten om de ingang van het huis te bewaken en niemand binnen te laten. Toen Sjiva thuis kwam, liet Ganesja hem niet binnen omdat hij hem niet kende. Bij het gevecht dat daarop volgde hakte Sjiva het hoofd van Ganesja af. Toen Parvati ontdekte dat haar zoon dood was, eiste ze dat Sjiva hem weer tot leven zou brengen. Dit kon alleen door hem een hoofd te geven van het eerste levende wezen dat langs zou komen. Aangezien dit een olifant bleek te zijn, gaat Ganesja met een olifanten-kop door het leven. Het rijdier van Ganesja is een rat.

Krisjna: Een andere god die vaak vereerd wordt: is Krisjna. Hij wordt beschouwd als de achtste Avatar van Visjnoe. Hij helpt mensen het kwaad te overwinnen. Als jongen deed hij niets liever dan met zijn fluitspel de jonge herdinnen verleiden. Ook streed Krisjna mee in de Mahabharata-oorlog. Hij wordt, net als Shiva, in verband gebracht met yoga. Yoga is tot rust komen met het doel de svarup (innerlijke bevrijding) en de dhyana (verlichting) te bereiken. Wie de echtgenote is van Krisjna is onduidelijk. In het Mahabharata heet zij Satyabhama. In de Srimad Bhagavatam heet zij Radha. In het Sanskriet betekent Krisjna zwart. Zwart is de kleur van het kwaad. Krisjna is geboren ongeveer vijfduizend jaar geleden, in de toenmalige hoofdstad Shurasena (hoofdstad van India). Zijn ouders waren Devaki en Vasudeva. Hij is geboren in de maand Shravan (Augustus/September), de achtste dag na volle maan, in een onrustige nacht in een gevangeniscel. De broer van Devaki, Kamsa, zei dat hij wilde dat alle acht de kinderen die Devaki en Vasudeva zouden krijgen, dat die alle-maal vernietigd werden. Devaki zou namelijk een slechte god als kind krijgen.

Parvati: Parvati is de echtgenote van Sjiva, en ook godin van de vruchtbaarheid. Zij wordt soms ook wel Doerga genoemd. Hiermee bedoelen de Hindoes haar oorlogszuchtige karakter. Als Doerga heeft ze tien handen met elk een wapen vast. Meestal rijdt zij op een tijger.

Rama: Rama wordt aanbeden als de perfecte mens. Hij is dapper, knap, trouw en vriende-lijk. Rama is de zevende incarnatie van Visjnoe.

Durga: Durga is één van de Devi. Ze staat voor het centrum van de kracht (Shakti), waarmee het universum is gecreërd. Ze wordt vaak afgebeeld rijdend op een tijger en met veel armen met wapens. Hiermee heeft zij vele demonen verslagen.

Hanoeman: Hanoeman is de aapgod. Hij helpt de god Rama bij de redding van diens vrouw Sita uit de handen van Ravana, de koning van de Rakshasas. Hij symboliseert de bhakti (devotie). Het verhaal van Hanoeman luidt dat hij door de vloek van Anjana een vrouwelijke aap werd. Vandaar dat Hanoemand ook wel eens Anjaneya wordt genoemd.

Godenverering. Het algemene woordd voor godenverering in het Hindoeïsme is poeja. Een Hindoe verstaat onder het woordt poeja: een rituele aanbidding van zijn god, die zijn hele aandacht opeist. Vaak maakt een Hindoe bij de poeja gebruik van afbeeldingen van zijn God met behulp van bijvoorbeeld een schilderij, een beeldje of een foto. Beelden staan overal. Opvallend bij de poeja is de persoonlijke band tussen de afgebeelde god en de mens die de god vereert. De gelovige is alleen met de afbeelding van zijn god. Bij het vereren thuis wordt ook bloemen, wierook, water en gaven gebruikt. Het is nuttig voor iemands geestelijke concentratie. Tijdens het ceremonieel behandeld de Hindoe God als een gast. Hij heet hem welkom in zijn huis, wast hem zijn voeten, biedt hem een stoel aan, baadt en parfumeert hem en geeft hem nieuwe kleren. Dat biedt hij bloemen aan en geeft hij eten en drinken. Terwijl de Hindoe al die dingen doet, zegt hij heilige geschriften op. Dit kan uren duren.

Gebedsplaats: Hindoes bidden in een tempel, ook wel mandir genoemd. Waar Hindoes zijn, zijn mandirs. Meestal zijn de tempels opgedragen aan een bepaalde God(in). Tempel betekent ‘plaats naar de aanschouwing’. Binnen een tempel staan allemaal beelden van goden en afbeeldingen van goden-verhalen.

Een tempel bestaat uit een huis voor de Goden (cella), een toren (Shikhara), die de berg Soemeroe symboliseert, een open ruimte (mandapa) en vaak een grotere binnenplaats met een toegangspoort (gopuram).

REACTIES

M.

M.

dit is het gaarste stuk van de wereld

12 jaar geleden

K.

K.

deze pagina is like, waw! ik heb alles gevonden wat ik nodig had. scholieren.com rules!!!

11 jaar geleden

S.

S.

vet goed!

11 jaar geleden

N.

N.

geen slechte tekst, maar er zijn verschillende fouten in de tekst die vele hindoes lichtjes kunnen irriteren. (zoals, de namen, de toekenning van hun functiesen hun herkomst). En je hebt ook Monoteïstische hindoes. Hindoes mogen zich ook richten tot één enkele godheid. ik heb voor mezelf 2 goden uitgekozen die ik het meest nodig heb in het dagelijks leven.

Dit is geen kritiek, maar positieve feedback.

10 jaar geleden

E.

E.

Beste NeonZou u ons informatie over het hindoeïsme kunnen geven aub. Wij zouden graag een empirische functie maken over het aantal hindoes in India en in Nederland gedurende de geschiedenis. Zou u ons verder kunnen helpen met enkele getallen?Mvg

Emma, Sarah en Anna

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.