Evolutie of schepping

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas tto havo/vwo | 1454 woorden
  • 19 maart 2015
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Evolutie of schepping

Hoe zou u de volgende zin afmaken?

Leven is het gevolg van...?

A. Evolutie

B. Schepping

Sommige mensen gaan er misschien van uit dat iemand die wetenschappelijk onderlegd is 'evolutie' kiest en iemand die gelovig is 'schepping', maar dit hoeft niet zo te zijn. Degenen die evolutie aanvaarden beweren dat de scheppingsleer niet wetenschappelijk is maar kan in alle eerlijkheid worden gezegd dat de evolutie theorie zelf wel zuiver wetenschappelijk is?

Daarom is het goed om onderzoek te doen over deze twee interessante onderwerpen, laten we eens kijken naar twee vragen waar veel onderzoekers zich het hoofd over breken: (1) Hoe is het leven begonnen? En (2) Hoe heeft het leven zich verder ontwikkeld?

Hoe is het leven begonnen?

Overal om ons heen is leven. Het openbaart zich in het gezoem van insecten, het gezang van vogels, het geritsel van kleine dieren in het kreupelhout. Het bestaat in de ijzige poolstreken en in de verschroeiend hete woestijnen. Het is aanwezig in de zee en op het land. Hoog in de atmosfeer zweven kleine diertjes rond, en onder onze voeten zijn er biljoenen micro-organismen aan het werk. Kortom de aarde is boordevol leven, daarom is het niet raar dat je je afvraagt; Hoe is het allemaal begonnen? Hoe zijn we ontstaan? Zijn we geëvolueerd? Of geschapen? Dit soort vragen bestaan al heel lang en er bestaan heel veel verschillende antwoorden, daarom gaan we kijken wat sommigen mensen hiervan zeggen en waarom sommigen mensen ontevreden zijn met dit antwoord.

Wat sommigen zeggen: Sommigen mensen geloven in de evolutie en zeggen dat het leven vanzelf is ontstaan uit niet-levende materie.

Waarom anderen ontevreden zijn: Wetenschappers weten meer dan ooit over de chemische en moleculaire kenmerken van leven, maar ze kunnen nog steeds geen exacte definitie geven van wat leven precies is. De kloof tussen niet-levende materie en de meest eenvoudige levende cel is heel groot. Er zijn verschillende theorieën over de plaats waar leven is ontstaan- bijvoorbeeld in een vulkaan of zeebodem. Een andere theorie zegt de bouwstenen van het leven ergens anders in het universum ontstaan en via meteorieten op aarde terechtgekomen. Maar die theorie geeft geen antwoord op de vraag hoe het leven begon; het verplaatst het probleem alleen maar de ruimte in. Sommige wetenschappers denken dat het huidige genetische materiaal plotseling is ontstaan uit moleculen waarvan de kans groter is dat ze vanzelf uit niet-reactieve stoffen zijn ontstaan en zichzelf hebben gereproduceerd. Toch is er geen bewijs gevonden dat zulke moleculen ooit hebben bestaan. Ook heeft niemand dat soort moleculen in een laboratorium kunnen maken. Een cel heeft eiwitten nodig om goed te kunnen werken. Een eiwitmolecuul bestaat uit honderden aminozuren die in een specifieke volgorde met elkaar verbonden zijn, daarnaast moet een eiwitmolecuul zich in een specifieke driedimensionale vorm vouwen om bruikbaar te zijn. De natuurkundige Paul Davies schrijft: ‘Een cel heeft duizenden verschillende eiwitten nodig om te kunnen functioneren. Het is dus niet redelijk om aan te nemen dat ze allemaal toevallig ontstaan zijn.’

Conclusie: Na tientallen jaren van onderzoek bestaan er nog steeds verschillende theorien over het begin van de evolutie. Een schrijver die evolutie aanvaardt zei over Darwins ''De oorsprong der soorten'',,Hier hebben wij de opperste ironie dat een boek beroemd is geworden als verklaring voor de oorsprong der soorten, in feite helemaal geen verklaring geeft! Kortom wetenschappers zijn het niet eens over evolutie.

Hoe heeft het leven zich verder ontwikkeld?

Wat sommigen zeggen: Het eerste levende organisme ontwikkelde zich door spontane mutatie en natuurlijke selectie geleidelijk tot een verscheidenheid van soorten, waaronder de mens.

Waarom anderen ontevreden zijn: De ene cel is complexer dan de andere.Volgens een naslagwerk wordt de ontwikkeling van een eenvoudige tot een complexere cel ‘vaak het tweede grote mysterie binnen de evolutie genoemd, na de oorsprong van het leven’. Evolutie kan niet verklaren hoe elke cel ‘weet’ wat hij moet worden en waar hij zich binnen het organisme moet plaatsen. Sommige mensen geloven dat de mens af stamt van de aap, deze theorie hoort ook bij de evolutie.Maar fossielen zeggen iets heel anders over deze theorie. Uit verslagen in wetenschappelijke publicaties, tentoonstellingen in musea en tv-programma's krijgt men de indruk dat er een overvloed aan bewijzen voorhanden is om aan te tonen dat de mens uit mensaapachtige wezens is geëvolueerd, maar is dit werkelijk zo? In de'New Scientist' stond het volgende commentaar:,,Te oordelen naar de hoeveelheid bewijsmateriaal waarop ze is gebaseerd, verdient de studie van de aapmens nauwelijks meer te zijn dan een onderdeel van antropologie...de verzameling is tantaliserend onvolledig, en de specimens zelf zijn vaak zeer fragmentarisch en niet overtuigend.''

Het tijdschrift 'Science' voegt hier nog aan toe:,,Het voornaamste wetenschappelijke bewijsmateriaal is een erbarmelijke kleine verzameling beenderen waaruit men de evolutiegeschiedenis van de mens moet construeren. 'Science Digest': Het opmerkelijke feit is dat alle tastbare bewijzen die wij voor de evolutie van de mens bezitten, nog steeds in 1 enkele doodskist passen, en dan is er nog ruimte over! De Neanderthaler (zo genoemd naar het Neanderthal in Duitsland waar het eerste fossiel werd gevonden) was ongetwijfeld een mens. Aanvankelijk werd hij afgebeeld als een voorovergebogen, domuitziend, behaard en aapachtig wezen. Nu is het bekend dat deze foutieve reconstructie gebaseerd was op een fossiel skelet dat door ziekte ernstig misvormd was. Het boek'Lucy' zegt: Dit exemplaar onderscheid zich zo weinig aan onze huidige, dat je wel moet toegeven dat het een mens is. Fossielen laten zien dat alle hoofdgroepen van dieren plotseling verschenen en vrijwel niet veranderden. Als we weer ingaan op 'mutaties' zijn wetenschappers er achter gekomen dat mutaties niet een bepaald soort plant of dier kunnen ontvormen tot een totaal nieuwe, deze conclusie komt overeen met alle bevindingen en resultaten van mutatieonderzoek van de twintigste eeuw. Bij experimenten met plantenmutaties bleek herhaaldelijk dat het aantal nieuw mutanten geleidelijk afnam,terwijl dezelfde soort mutanten steeds weer voorkwam. Als U de leer van de evolutie als waar wilt aanvaarden, moet u geloven dat alle complexe levensvormen door mutaties en natuurlijke selectie zijn ontstaan, ondanks het feit dat een eeuw van 'research', waarin miljarden mutaties zijn onderzocht, aantoont dat mutaties zelf niet 1 correct gedefinieerde soort tot iets volledig nieuws hebben omgevormd. U moet geloven dat alle wezens geleidelijk geevolueerd zijn uit een gemeenschappelijke voorouder, ondanks het feit dat de fossielen duidelijk aangeven dat de hoofdsoorten van planten en dieren abrupt verschenen en niet in andere soorten zijn geevolueerd, zelfs niet gedurende miljarden jaren. Klinkt het alsof dit is gebaseerd op feiten of op fictie?

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Het tijdschrift 'Science' voegt hier nog aan toe:,,Het voornaamste wetenschappelijke bewijsmateriaal is een erbarmelijke kleine verzameling beenderen waaruit men de evolutiegeschiedenis van de mens moet construeren. 'Science Digest': Het opmerkelijke feit is dat alle tastbare bewijzen die wij voor de evolutie van de mens bezitten, nog steeds in 1 enkele doodskist passen, en dan is er nog ruimte over! De Neanderthaler (zo genoemd naar het Neanderthal in Duitsland waar het eerste fossiel werd gevonden) was ongetwijfeld een mens. Aanvankelijk werd hij afgebeeld als een voorovergebogen, domuitziend, behaard en aapachtig wezen. Nu is het bekend dat deze foutieve reconstructie gebaseerd was op een fossiel skelet dat door ziekte ernstig misvormd was. Het boek'Lucy' zegt: Dit exemplaar onderscheid zich zo weinig aan onze huidige, dat je wel moet toegeven dat het een mens is. Fossielen laten zien dat alle hoofdgroepen van dieren plotseling verschenen en vrijwel niet veranderden. Als we weer ingaan op 'mutaties' zijn wetenschappers er achter gekomen dat mutaties niet een bepaald soort plant of dier kunnen ontvormen tot een totaal nieuwe, deze conclusie komt overeen met alle bevindingen en resultaten van mutatieonderzoek van de twintigste eeuw. Bij experimenten met plantenmutaties bleek herhaaldelijk dat het aantal nieuw mutanten geleidelijk afnam,terwijl dezelfde soort mutanten steeds weer voorkwam. Als U de leer van de evolutie als waar wilt aanvaarden, moet u geloven dat alle complexe levensvormen door mutaties en natuurlijke selectie zijn ontstaan, ondanks het feit dat een eeuw van 'research', waarin miljarden mutaties zijn onderzocht, aantoont dat mutaties zelf niet 1 correct gedefinieerde soort tot iets volledig nieuws hebben omgevormd. U moet geloven dat alle wezens geleidelijk geevolueerd zijn uit een gemeenschappelijke voorouder, ondanks het feit dat de fossielen duidelijk aangeven dat de hoofdsoorten van planten en dieren abrupt verschenen en niet in andere soorten zijn geevolueerd, zelfs niet gedurende miljarden jaren. Klinkt het alsof dit is gebaseerd op feiten of op fictie?

Conclusie: Hoewel het voor velen een vaststaand feit is dat leven door evolutie is ontstaan, zijn anderen niet tevreden met de verklaring die evolutie geeft voor het begin en de ontwikkeling van het leven.

Een logisch antwoord: VEEL mensen die de bewijzen hebben onderzocht, komen tot de conclusie dat we het leven te danken hebben aan een superieure intelligentie. De aarde heeft enorm veel levende organismen, het is dus duidelijk dat de aarde is ontworpen voor leven. Neem water als voorbeeld, water is een mysterie en heel complex. Elke molecule bestaat uit slechts 3 atomen: 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Het is algemeen bekend dat water essentieel is voor het leven, is dit toeval? Laten we een ander voorbeeld nemen: Levenskringlopen. De aarde blijft gezond en leefbaar dankzij de natuurlijke kringlopen. De ademhaling van dieren en mensen combineert koolhydraten en zuurstof om energie, kooldioxide en water te produceren. De output van de ene kringloop is dus de input van de andere, en dat allemaal heel schoon en onopvallend, is dit toeval? Of is het ontworpen? Nog een voorbeeld: De dynamische schilden. Het magnetisch veld van de aarde beschermt ons tegen gevaren die afkomstig zijn van de zon, is dit toeval? of ontworpen? Sommige mensen denken dat de schepping tegen de wetenschap gaat en datde bijbel er ook tegen is, maar de bijbel moedigt de mens juist aan om de natuur te bestuderen.

In Jesaja 40: 26 staat: Heft UW ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één [aan]. Sommige mensen denken ook dat de bijbel niet wetenschappelijk correct is maar de bijbel heeft het zelfs over belangrijke processen als de fotosynthese, en de bijbel is miljoenen jaren geleden geschreven! Ik ben van mening dat de aarde is geschapen en ontworpen voor leven, de orde en de complexiteit heeft me overtuigd dat er een ontwerper bestaat en dat de aarde niet is ontstaan door toeval.

REACTIES

C.

C.

Ik vind het goed geschreven, en er zitten echte argumenten tussen.

8 jaar geleden

M.

M.

Mooi gedaan, een standvastig punt! Ik vind het goed geschreven, en goed beargumenteerd. Ik heb zelf daarna opgezocht of het klopt en ja, je hebt helemaal gelijk! Eigenlijk geloofde ik in de evolutie maar je hebt me echt wel in twijfel gebracht!

8 jaar geleden

C.

C.

Ik vind het goed gemaakt, de meeste mensen denken dat als je gelovig bent je niks van wetenschap af weet, maar dit is helemaal niet zo! Juist basseren de meeste gelovigen wat ze geloven op de bijbel en op de wetenschap!

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.