Devils Advocate

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1543 woorden
  • 10 maart 2008
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Opdracht 1: Kain en Abel

-Vraag 1: Denk jij ook dat “de duivel de dienst uitmaakt in de wereld”? Of om het ‘niet-godsdienstig’ te zeggen: denk jij ook dat er meer slechte dan goede mensen zijn in onze tijd.
Ja ik denk wel dat “de duivel” bestaat, niet speciaal in godsdienstige termen maar in het algemeen. En hij gaat steeds meer invloed hebben op de mensen en op het dagelijkse leven. De wereld raakt als het ware “verduivelt”.

-Vraag 2: Zoek het verhaal van Kain en Abel op in Genesis 4 en vertel waarom Kain zijn broer vermoordt en wat de reactie van god op deze moord is.
De heer zag Abel en zijn offer aan , maar zag Kain en zijn offer niet aan. Kain werd jaloers en in het weiland heeft hij zijn broer vermoord.
God sprak tot Kain:
11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen.
12 Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.

-Vraag 3: Welke straf zou jij Kain hebben gegeven?
De doodstraf, hij heeft iemand vermoord dus hij moet zelf ook vermoord worden.

Opdracht 2: Wat vind jij van de film?

-A:
Ik kreeg het gevoel van huiver en afschuw toen je de wiskunde leraar met zijn vinger onder de tafel zag strelen toen et meisje vertelde wat er was gebeurt. Je ziet hem helmaal genieten. Dat vind ik afschuwelijk dat hij er van geniet om iemand pijn te zien lijden.

Ik kreeg een gevoel van onrust toen de man tegen Kevin zei : “ een keer moet de eerste keer zijn“. Omdat je daaruit kan concluderen dat de eerste keer komt.

Ik kreeg een gevoel van verbijstering toen Kevin onder de seks met zijn vrouw aan Christabella dacht, want het is wel zijn vrouw en kennelijk vond hij Christabella aantrekkelijker.

Ik kreeg een gevoel van bewondering voor Milton toen hij in de tram die junkies wegjaagde. Hij wist kennelijk wie ze waren en hoe hij met ze om moest gaan.

Ik kreeg een gevoel van blijdschap toen kevin tegen Mary ann zei dat hij een kindje van haar wilde, want zij voelde zich helemaal niet gelukkig in New York en een kindje wou ze heel graag hebben.

Ik kreeg een gevoel van begrip voor de hele situatie hoe Milton zich gedroeg en hoe hij met mensen om ging toen hij in zijn preek vertelde dat hij de duivel is enz.

-B:
In de moeder van Kevin, omdat zij een slimme vrouw is en gelijk door heeft dat het niet goed is voor Kevin om naar New York te gaan. Maar toch steunt ze hem in zijn keuze door hem op te zoeken enzovoorts. Ik zou zelf in zo;n situatie ook mijn mening klaar hebben maar ik zou degene waar van je houd wel steunen in zijn beslissing.

Opdracht 3: Een andere mening over goed en kwaad

-Vraag 1: Wat is jouw mening. Zijn mensen in hun diepste wezen goed? Is kwaad alleen maar iets wat ‘overwonnen’ moet worden ‘in jezelf’?
Ik vind dat in ieder mens een goed mens schuilt en dat inderdaad kwaad moet overwonnen in je zelf. Daar kun je zelf voor zorgen, maar andere mensen kunnen ook een goede invloed daar op hebben. Andersom kunnen mensen daar ook een slechte invloed op hebben zodat jij misschien nooit het kwaad in e zelf kan overwinnen.

-Vraag 2: Omschrijf kort welke 4 visies in het verhaaltje staan en beschrijf daarna met welke van deze opvattingen jij het eens bent.
- kwaad komt vanuit de mens
- god heeft het kwaad geschapen
- engelen en duivel wereld
- kwaad is bipolair

Ik vind dat het kwaad wel bipolair kan zijn maar dat je er zelf ook een invloed op kunt hebben. Dus dat sommige dingen vast staan wanneer jij zelf dit of dat doet. En als jij dat niet doet het kwaad ook niet te voorschijn komt.

-Vraag 3: Waarom wil deze man dat mensen inzien dat het kwaad ook in jezelf zit. Wat is daar beter aan dan dat niet willen zien? Leg dat uit.
Omdat je er dan zelf mee bezig kunt gaan en bij de dingen die je doet kunt denken dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. En niet dat je maar klakkeloos denkt dat je er toch niks aan kunt doen.

-Vraag 4: Welk godsbeeld heeft deze Van den Berk?
Dat god soms voor aanleidingen van kwaad zorgt zodat je er van kunt leren.

-Vraag 5: Wat is de bedoeling van kunstenaars (filmmakers) die het kwaad zo benadrukken? Wat vind jij : heeft de filmmaker van devil’s advovocate zijn bereikt?
Ja ik vind dat hij wel zijn doel heeft bereikt, want je ziet dat het kwaad maar door blijft gaan (is onuitroeibaar) want juist wanneer het ene kwaad voorbij is staat het andere al weer om de hoek te kijken. En ook dat de dingen gebeuren en dat het leven daarna weer verder gaat, ‘dat je er maar mee moet leren leven’.

Opdracht 4: Symboliek

-Christabella : de duivel, want zij vormt een verleiding voor Kevin.

-Hij spreek alle talen : hij weet overal van af en dus ook hoe hij mensen kan raken.
-Huis/kleding stijl van Milton : verborgen duivel, hij ziet er zo gewoon uit, maar ook in gewone mensen kan de duivel schuilen.
-“ik zend je als schapen onder de wolven” : de mensen in een grote stad zijn zo anders dan die van het platteland, daar zijn de wolven de duivels en als een braaf “schaap” word je het doelwit van de “wolven”.
-De verandering van Milton aan het einde van de film: de duivel ontmaskerd zich, in ieder mens kan de duivel schuilen maar dat is niet altijd zichtbaar.

-Ik wil winnen. Ik ben advocaat : Kevin denkt dat hij alleen maar moet winnen omdat hij een beroep heeft waarbij verliezen een soort schande is, maar als dat winnen ten koste gaat van je eigen kijk op het leven loopt het verkeerd af maar dat heeft hij niet door.
-God is een sadist : Volgens Milton is god eigenlijk degene die het toneel voor je klaar zet en je vult het zelf in, hij is een sadist omdat hij toekijkt, lacht en je niet behoed voor de fouten die je kunt maken.

Opdracht 5 : Een recensie

-vraag 1: in hoeverre ben je het eens met de mening van de recensent dat de film een treffend tijdsbeeld biedt?

Ik ben het eens met de recensent dat het een treffend tijdsbeeld bied, want we leven inderdaad in een wereld waar de waarheid niet meer sterk telt.

-vraag 2: In de film wordt je in zekere zin God iets verweten. Wat is de kritiek op God, zoals die wordt uitgesproken door John Milton?
Hij zegt dat god een slechte schepper is. En dat hij de mensen heeft gebouw op lust en verlangen maar hij gunt ze de bevrediging daar van niet. Hij vindt god sadistisch.

-vraag 3: De recensent legt een verband tussen de film en het bijbelboek Openbaringen, Wat is het verband , maar is het verschil tussen het bijbelboek en de film?
De smalle poort van yesus is niet te vinden in de film is het goede geweten van Kevin. In de film is hij ver weg van die smalle poort terwijl die in de bijbel heel belangrijk is.

-vraag 4: Zit er ‘meer God’ in de film dan je op het eerste gezicht zou denken? Wat is jouw mening daar over?

Ja, er zit meer van god in, met het maken van de opdrachten ben ik daar achter gekomen, dat er heel vel wijze lessen worden geleerd in de veel en veel aspecten uit de bijbel er in voorkomen.

Opdracht 6: En wat vind jij?

- Is de mens van zichzelf goed? Ik denk dat ieder mens van zichzelf goed is, alleen soms word dat verborgen , soms verborgen voor de buitenwereld maar soms zit het ook verborgen voor de persoon zelf.
- Heeft de mens een vrije wil? Ik denk wel dat de mens een vrije wil heeft maar dat hij vaak beïnvloed word door dingen zodat hij voor iets gaat kiezen waarvoor hij zonder die invloed niet zou hebben gekozen. Ook denk ik dat sommige dingen al vast liggen van te voren, maar dat je er op de een of andere manier wel voor kunt zorgen dat sommige dingen niet gebeuren.
- Bestaat er een soort van andere ‘dimensie’ ? nee daar geloof ik niet in.
- Zouden uit die andere dimensie goede of kwade krachten kunnen voortkomen? Als hij bestaat dan zouden daar zeker de kwade krachten vandaan komen die het goede van een mens beïnvloeden. Maar geen geesten ofzoiets.
- Bestaat God? Voor mijn gevoel niet, ik vind dat mensen zelf interpreten of hij bestaat en dat iedereen daar een andere kijk op heeft.
- Bestaat er een duivel? Niet een echte duivel of geeft maar wel zoiets als een kwade kracht, maar hoe die kwade kracht bij je komt of is ontstaan dan weet ik eigenlik zelf niet.
- Bestaat er echt goed gedrag dat ook iedereen er over eens is dat dat het goede is? Nee. Iedereen heeft een andere kijk op het leven, ik denk niet dat het goede relatief is, ja misschien wel een beetje maar niet dat het dan voor iedereen het zelfde is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.