Gemeentehuis

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 877 woorden
  • 31 mei 2001
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
KCV

Opdracht 9: Onderzoek naar eigen stadhuis

Oriëntatie: De oriëntatie heb ik alleen uitgevoerd.

2. Ik bereid mijn bezoek voor door de vragen goed door te lezen. 3. Ik ben van plan om informatie te verkrijgen aan de gemeentebalie en het gemeentehuis van binnen te bekijken om vraag 12 te beantwoorden.

Uitvoering: Beantwoording van de vragen 5 tot en met 14.

5. 24.244 inwoners wonen er in de gemeente gilze-Rijen, verdeeld volgens de volgende tabel.

Kern Aantal
Rijen 15.129
Gilze 7.365
Molenschot 1.413
Hulten 337
Totaal 24.244

6. A Het stadhuis ligt in de kern Rijen. In deze kern ligt het ietwat noordwest van het geografische centrum. B Het stadhuis ligt in een ietwat oudere wijk, waarin voornamelijk rijtjeswoningen liggen. Het ligt ongeveer 400 meter van het winkelcentrum. Aan het raadhuisplein zijn enkele winkels gevestigd.

7. In het gemeentehuis bevinden zich de volgende sectoren en stafbureau’s:  Sector Grondgebiedzaken (uitgezonderd Groep Buitendienst van de Afdeling Gemeentewerken)  Sector Bewonerszaken (uitgezonderd afdeling sport)  Stafafdeling financiën  Sector gemeentebalie  Stafafdeling POBI (Personeel, organisatie, bestuursonderneming en informatievoorzieningen)  Stafbureau Communicatie en voorlichting  Gemeentelijk archief

Tevens hebben de burgemeester en de 3 wethouders hun kantoren hier. De raadzaal bevindt zich ook in dit gebouw.

De bevolking kan bij de gemeente terecht voor de volgende zaken en formulieren:

- algemene informatie; - informatie over belastingen; - verstrekking folders; - verstrekking gemeentegidsen; - inname inkomstenbriefjes; - beheer Kas; - opname meldingen en klachten; - verkoop stortbonnen; - verkoop plattegronden; - ter inzage liggende plannen en tekeningen; - verstrekking Verklaring Inkomsten en Vermogen; - Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG: deeltaxi, invalidenparkeerkaart, invalidenparkeerplaats, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen. Formulieren: - Inschrijving bouwgrond - Bouwmelding/-vergunning - Sloopmelding/-vergunning - Welstand - Kapvergunning - Belastingen (bezwaar, aangifte hondenbelasting, automatische incasso, kwijtschelding) - Aanvraag inrit - Aanvraag rioolaansluiting - WVG - klachtenformulier

8. Het gemeentehuis is geopend op 26 april 1961. De architect heb ik niet kunne achterhalen.

9. Nee, het gebouw is gewoon 1 saai blok stenen met een toren. Het gemeentehuis is gewoon een recht kantoorgebouw.

10. A. Het gebouw is opgetrokken uit rode en gele baksteen. De nieuwe vleugel bestaat uit aluminiumkleurige platen. B. Nee, er zijn geen kostbare materialen gebruikt.

11. A. Aan de buitenkant boven de entree zijn drie natuurstenen reliëfs aangebracht die vervaardigd zijn door Prof. Paul Gregoire. Deze stellen de kardinale bestuursdeugden en de bestaansmiddelen (lanbouw en bouwnijverheid) voor. B. De entree is ongeveer 1 à 2 meter boven het straatniveau en links van de entree bevindt zich een klein borden.

12. A. Ik kreeg helaas het gemeentehuis niet van binnen te zien, maar heb wel kunnen achterhalen dat de volgende kunstwerken zich in het interieur van het gemeentehuis bevinden.

In de entree is een beeldhouwwerk van natuursteen (Niel Steenbergen), waarop de opening van 1961 is gememoreerd; de bekroning stelt een engel (voorzienigheid) voor, die haar belager (de slang; het kwaad) verplettert. In de Raadzaal het gemeentewapen (blauw emaille schild met St. Petrus) (Aart van den IJssel) en een crucifix (Hein Koreman). In de Raadzaal zijn ook nog de portretten van de oud-burgemeesters en het portret van H.M. Koningin Beatrix aanwezig die zijn geschilderd door C. de Kort. Buitenzijde vergaderkamer burgemeester en wethouders: wandschildering van Marius de Leeuw. Wandkleed gemeentebalie: symboliseert huwelijkstrouw, vervaardigd in handweverij De Gouden Spin te Leiden (ontwerp mevr. Ria van Oerle). Eveneens in de gemeentebalie een schilderwerk van Mattie Schilders.

B. Deze vraag is niet echt te beantwoorden, daar ik niet toegelaten werd tot het interieur van het gemeentehuis. Als ik de tekst hierboven goed doorgelezen heb, denk ik dat de meeste decoraties zich in de raadskamer bevinden.

13. A. Ik vind het gemeentehuis alles behalve mooi. De combinatie van het oude gedeelte (rode en gele bakstenen) en het nieuwe gedeelte (aluminiumkleuring) is niet mooi. Het gemeentehuis is eigenlijk gewoon een blokkendoos. In 2 kleuren dan wel, maar het blijft een blokkendoos. Alles is rechttoe, rechtaaan.

B. Dit kreeg ik tot mijn spijt niet te zien.

14. Mijn ouders delen mijn mening over het uiterlijk van het gemeentehuis.

Evaluatie

A. Ik heb aan het ondezoek de volgende tijd besteed:  Aan de oriëntatie op het bezoek: 10 minuten  Aan het bezoek aan de gemeentebalie en het bezichtigen van de buitenkant van het gebouw: 45 minuten  Aan het zoeken naar informatie over het interieur en aanvullende informatie: 30 minuten  Aan het uitwerken van de opdracht en het maken van de evaluatie: 90 minuten

Totale tijd opdracht: 175 minuten (=2 uur en 55 minuten)

B. De opdracht leverde problemen op omdat ik niet toegelaten werd tot het interieur van het oude gedeelte van het gemeentehuis, waardoor ik opdracht 12 en opdracht 13a niet fatsoenlijk heb uit kunnen voeren.

C. Ik heb geleerd om gestructureerd aan het werk te gaan met het maken van goede, gerichtte onderzoeksvragen, ook heb ik geleerd dat ik voortaan voor een bezoek moet checken of het mogelijk is om op dat tijdstip een bepaald gebouw te bezichtigen.

Opdracht 10: Vergelijking eigen stadhuis / Paleis op de dam.

1. Er zijn eigenlijk maar 2 overeenkomsten tussen het Paleis op de Dam en het gemeentehuis van Rijen. 1. De verdiepingen zijn hoger dan bij moderne gebouwen. De ramen zijn hoog rechthoekig
2. De functie stemt deels overeen. Het gemeentebestuur zetelt ook in het gebouw.

Verschillen zijn onder andere:

- Het Paleis op de dam bezit een gedetaileerd patrron van afbeeldingen in het interieur. Het gemeentehuis van Gilze-Rijen heeft enkel enkele losse kunstwerken in het interieur. - Het Paleis heeft een gedetailleerde buitenkant, het gemeenthuis een grof afgewerkte knoeiboel van 2 stijlen die niet bij elkaar passen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.