Verlichte denkers: Thomas Jefferson

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 712 woorden
  • 24 juni 2021
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Verlichte denkers: een onderzoek

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson werd geboren op 13 april 1743, in de Verenigde Staten (Shadwell, Virginia).  Hij was een Amerikaans staatsman, filosoof, architect, slavenhouder, jurist, schrijver kunstenaar en de derde president van de Verenigde Staten. Zijn familie was zeer rijk, ze waren grootgrondbezitters en slavenhouders. In 1772 trouwde hij met Martha Wayles Skelton, samen kregen ze zes kinderen. Martha overleed kort na de geboorte van hun zesde kind, ze had een slechte gezondheid waarschijnlijk stierf ze door diabetes. Na haar overlijden was Thomas jarenlang depressief. Hij hield er stiekem wel een maîtresse na.  Thomas geloofde in het deïsme, dat betekent dat hij in God gelooft, maar alleen in hetgeen dat logisch en met wetenschap verklaart kan worden. Jefferson is een van de grondleggers (Founding Fathers) van de Amerikaanse Revolutie en de schrijver van de Onafhankelijkheidsverklaring . Thomas werd na de verkiezingen van 1800 op 4 maart 1801 geïnaugureerd tot president van de Verenigde Staten. Zijn presidentschap beschouwde hij niet als het hoogtepunt van zijn leven. Op zijn grafsteen komt dus ook niet voor als noemenswaardige prestatie. Hij hechtte meer waarde aan het schrijven van de Onafhankelijkheidsverklaring en van het Statue of Virginia en ook het oprichten van de University of Virginia vond hij veel belangrijker.

De Onafhankelijkheidverklaring ( The Declaration of Independence) gaat over vooral over de fundamentele principes van het Amerikaans idee van democratie en vrijheid.

De afgevaardigden (mensen die verkozen of aangewezen zijn om een groep of gebied in een vergadering te vertegenwoordigen) van elk van de 13 koloniën kwamen in de zomer van 1776 in Philadelphia bijeen om over de vrijheid te beslissen. Het doel was om de Verenigde Staten ervan te overtuigen dat de tijd voor de Verenigde Koloniën was aangebroken om zich onafhankelijk te verklaren van Groot- Brittannië. Ze legden ook uit waarom het tijd werd om onafhankelijk te worden.

Door de gewelddadigheid van de Britse koning en zijn parlement te vooroordelen, vestigt Thomas Jefferson zijn aandacht op de natuurlijke rechten van alle mensen. De zin “all men are created equal” is een uitspraak die betekent dat alle mensen dezelfde rechten hebben, zonder dat een persoon meer macht heeft of gewoonweg op grond van sociale rang. Vanwege het door God gegeven recht op “ Life, Liberty adn the pursuit of Hapiness,” hebben alle mensen het recht te leven zonder bemoeiing van de regering en zij vrij te streven naar het ook is dat hun tevreden zal maken. Jefferson herhaalt eigenlijk het principe dat mensen de regering moeten controleren, niet andersom; ze zouden hun eigen leiders moeten kiezen.

Uit de Onafhankelijkheidsverklaring ontstond wat tegenwoordig bekend staat als de Verenigde Staten. Het document is ondertekend door 56 mensen en staat symbolisch voor de Amerikaanse democratie. De woorden in de Verklaring verzamelden de steun van kolonisten thuis en kolonisten die in het buitenland woonden.

OP 4 juli 1776 werd de Onafhankelijkheidverklaring goed gekeurd, waarmee de scheiding van de koloniën van Groot-Brittannië werd aangekondigd. In de Verenigde Staten nu wordt Onafhankelijkheidsdag ook gevierd elk jaar op 4 juli.

Thomas Jefferson behoort tot de verlichting, omdat hij de verlichtingsfilosofie benadrukte dat vrijheid en gelijkheid natuurlijke mensenrechten zijn. Deze rechten en vrijheden golden niet voor de slaven.

The Virginia Statue for Religious Freedom was een wet ter bescherming van de godsdienstvrijheid. Hij werd door de Amerikaanse staat Virginia aangenomen op 16 januari 1766.

Jefferson geloofde dat het standbeeld godsdienstvrijheid garandeerde voor “the Jew and the Gentile, the Christian and Mahometan, the Hindoo, and infidel of every denomination.” Hij ging er van uit dat een dergelijke brede vrijheid en tolerantie belangrijk was in een republiek met mensen van zulke verschillende religies, etniciteiten en rassen.

Door de komst van deze wet kon niemand nog gedwongen worden tot een godsdienst en niemand mocht worden gehinderd in het samenkomen, erkennen en verdedigen van een godsdienst. Zo mocht religie ook geen invloed hebben op iemands civiele capaciteiten.

Niet alleen Jefferson maar ook de verlichte denker James Madison had zich lange tijd verzet tegen gevestigde kerken. Omdat ze geloofden dat religie een natuurlijk recht was en dat het best beschermd kon worden zonder dwang van de overheid.

The Virginia Statue for Religious Freedom  is een verklaring over zowel de gewetensvrijheid als het principe van scheiding van kerk en staat

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.