Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Slavernij

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 2e klas vwo | 817 woorden
  • 19 oktober 2003
  • 78 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
78 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Feitvragen:

1. Wat vonden de mensen vroeger van slavernij? Zij vonden slavernij normaal. Zelfs de katholieke kerk sprak over slavernij, als de slaven goed behandeld werden. 2. Wanneer begon de slavernij? De slavernij begon in de 18de en 19de eeuw. Voor Nederland de Gouden Eeuw als gevolg van de heersing over de wereldzeeën en kolonisatie. 3. Was Nederlands het enige land dat aan slavernij deed? Nee, ook andere grote wereldmachten gebruikte de slavernij. Zij gebruikten de slaven als arbeidskrachten in de mijnen en plantages. 4. Hoe was de transatlantische slavenhandel begonnen? Grote aantallen slaven werden uit de gebieden waar ze vandaan kwamen over de wereldzeeën naar de bestemmingslanden gebracht: Europa en Amerika. 5. Hoe werden de slaven behandeld tijdens de reizen? Zij werden erg slecht behandeld. Het leed dat deze transporten veroorzaakte was onbeschrijflijk. Ook voor de slaven die het wel haalden waren de omstandigheden verschrikkelijk. Daardoor groeide het verzet tegen de slavenhandel. 6. Wanneer werd de slavernij afgeschaft? Pas in het midden van deze eeuw kon het niet meer anders dan dat de slavernij moest worden afgeschaft alhoewel het nog tot de jaren 80 heeft geduurd heeft voordat de laatste apartheid , zoals in Zuid Afrika, waren verdwenen. 7. Waaruit ontstond de slavernij? De slavernij ontstond uit historische, economische, politieke of religieuze redenen.

Verklaringsvragen:

1. Wat betekent slavernij nou eigenlijk? Volgens de van Dale betekent slavernij: ‘persoonlijke onvrijheid met gemis van staatkundige en burgerlijke rechten’. Of: terwijl iemand niets over zichzelf te
zeggen en geen rechten heeft. 2. Waardoor is de slavernij ontstaan? De slavernij is vooral ontstaan uit de gewoonte dat een in een oorlog overwonnen personen of volk het eigendom werd van de overwinnaar. Daarnaast kwam het ook veel voor dat de arme mensen bescherming zochten bij de rijken, waardoor ze het bezit werden van de rijke mensen. 3. Hoe werd iemand een slaaf? Later kon iemand ook slaaf worden als straf, door het niet betalen van schulden, dit heet schuldslavernij. In tijden van hongersnood konden mensen zichzelf of vrouw en kinderen verkopen als slaaf. En als de slavernij erfelijk was kon iemand ook slaaf worden door geboorte. 4. Wat voor soorten slaven waren er? Er waren slaven die in het leger moesten werken, je had ook de huisslaaf die het huishouden moest doen. En dan waren er natuurlijk nog de slaven die op de katoen- of suikerriet plantages werkten en de slaven die in de mijnen moesten werken. En zo heb je nog veel meer soorten slaven. De slaven die in het huishouden werkten hadden het iets beter dan de slaven die op het land werkten. Slaven in het huishouden kregen ook eerder de kans om
te worden vrijgelaten, soms gaf de eigenaar de vrijheid aan zijn slaaf voor het trouw zijn of het goede werken. Ook kregen slaven soms de kans om geld te verdienen zodat ze hun vrijheid konden kopen. De slaven die in de mijnen werkten hadden het nog slechter dan de slaven op het land. Ze werden ontzettend afgebeuld, ze leefden dan ook niet zo lang. Er waren ook kunstenaars of ambachtslieden die een of twee slaven hadden. Die slaven werden beschouwd als leerling en zij moesten de routineklusjes voor hun meester doen. Het was geen zwaar werk en de slaven werden vaak goed behandeld. Deze vorm van slavernij kwam niet vaak voor. 5. Waardoor is de slavernij in de 17de en 18de eeuw ontstaan? Toen de Europeanen bezit namen van de Nieuwe Wereld (Amerika), waren er veel arbeiders nodig voor de plantages en nederzettingen. Eerst gebruikten ze Indianen als slaven. De Indianen werden beroofd van hun goud en zilver en vervolgens moesten ze werken in de mijnen en op de plantages. 6. Welke rol speelde Nederland bij de slavenhandel? De eerste confrontatie met slavernij vond in Nederland plaats in 1596, toen in Middelburg
een schip aankwam met slaven aan boord. De bedoeling was om hen te verkopen. De Middelburgse bevolking moest daar alleen niets van hebben, de mensen vonden dat de zwarten moesten worden vrijgelaten. Deze houding veranderde toen de West-Indische Compagnie koloniën probeerde te stichten. Veel kooplieden die bij de slavenhandel betrokken waren bezaten zelf ook plantages. En na de veroveringen in Brazilië kwam men al snel tot de conclusie dat als er geen nieuwe slaven zouden worden aangevoerd, er geen winst gemaakt zou worden op de suikerplantages en de kooplieden daar zelf met hun investeringen onder zouden lijden. 7. Wat hield de WIC in? De WIC was oorspronkelijk een handelscompagnie maar hield zich in werkelijkheid bezig met kaapvaart en later dus ook met de slavenhandel. De WIC kreeg het monopolie op de westkust van Afrika, op Amerika en alle eilanden in de Grote Oceaan. De WIC ging zelf de slaven halen voor hun koloniën, dat zou het voordeligste zijn. En zo kwam er een eind aan de verliezen die de compagnie leed door het varen naar Amerika
zonder lading. De vrachtschepen van de WIC gingen voortaan deelnemen aan de voordelige driehoekshandel. De Nederlandse slavenhandel kwam hierdoor tot grote bloei.

REACTIES

M.

M.

fantastico

19 jaar geleden

H.

H.

slavernij is er altijd al geweest.
kijk maar naar heel vroeger in egypte was er toen ook al slavernij. slavenhandel is ontstaan rond de 18e en 19e eeuw

12 jaar geleden

R.

R.

het was niet goed sorry

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.