Simone v/d vlucht

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1020 woorden
  • 10 februari 2009
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Het onderdeel: A.

Eerste onderwerp: ronselen van VOC personeel.
Drie keer per jaar voeren een aantal schepen naar Azië. Voor al die schepen was bemanning nodig. Ieder jaar zocht de VOC ongeveer 3000 zeelieden. De Nieuwebrug in Amsterdam was een geliefde plaats voor ronselaars. Ze vroegen nieuwkomers of ze werk hadden. Als ze geen werk hadden werden ze vaak naar volkshouders gebracht. Die keurde ze en als ze goed waren gaf hij degene die hun had gebracht een paar glazen brandwijn en een dukaat. De nieuweling kreeg een woning. In ruil daarvoor moest de nieuwe matroos of soldaat een deel van zijn geld afstaan en de transportbrief die hij van het VOC had gekregen. Die brief had een waarde van 150 gulden. De volkshouder kon dat in delen aflossen bij het VOC. Er bestond een beroepsgroep die transportbrieven kochten. Deze mensen werden zielverkopers genoemd. De volkshouders stonden zelf ook bekend onder die naam. Een zielverkoper zocht op straat mensen die op een schip wilde werken. Dat waren werkeloze matrozen of arme zwervers, mensen die op de vlucht zijn voor de politie en soms zelfs weeskinderen. Ook buitenlandse zeelui kwamen door de zielverkopers bij de VOV terecht. De zielverkoper gaf ze te eten en plek om te slapen. Ze zorgden voor een uitrusting (wat kleren, tabak, een flesje jenever) en dat ze aan boord van schepen kwamen. In verwachting van het moment van ronselen (wat een paar maanden kon duren) verdreef degene die Oost-Indiëvaarder zou worden de tijd met wandelen, lezen, kaarten, en drinken. Wanneer de dag aanbrak dat de VOC het personeel zou aannemen werden er omroepers de stad in gestuurd om het bekend te maken. Wie er in slaagde om binnen te komen werd ‘geronseld’. Een commissie van een paar bewindhebbers en zeeofficieren vroeg de nieuweling naar zijn ervaring, naar de rang die hij wilde hebben en war hij wilde verdienen. Een matroos kreeg vragen over een kompas, de soldaat moest wat exerceren, maar dat stelde niet veel voor. De zielverkopers stonden slecht bekend. Een fransman had de zielverkopers en vond ze onbeschaamde bedriegers.

Site: http://www.scholieren.com/werkstukken/14925?type=word

Tweede onderwerp: piraten en kapers.
Piraten
Zeerover, boekanier, piraat en piraterij zijn begrippen die sinds mensenheugenis hebben bestaan, zelfs voor de tijd van de oude Grieken en Romeinen, in alle streken van de wereld (Chinese piraten, Barbaarse piraten aan de Middellandse Zee, in de Nieuwe Wereld en zelfs aan het begin van de 21e eeuw nog in de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Malakka) en die slaan op illegale handelingen uitgevoerd door de bemanning van een schip of luchtvaartuig t.o.v. een ander tuig en zijn bemanning, zelfs op het vasteland.
Het eeuwenoude verschijnsel van de piraterij hoort nog steeds bij de huidige internationale zeescheepvaart. Piraterij betekent het roven van goederen of het ontvoeren van mensen in verband met losgeldvordering of slavenhandel. De oorsprong van de piraterij valt samen met het begin van de scheepvaart. Met het opkomen van de overzeese handelsvaart en het bijhorende waardetransport breidde piraterij zich snel uit.
Sommige piraten werkten in dienst van een overheid (zie lager: kapers). In 1856 werd deze door de staat geautoriseerde piraterij in de Parijzer Zeerechtsdeklaration officieel afgeschaft, maar nog in de twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw gebruikte men de kaapvaart als middel van zeeoorlog.
Soorten piraten

De Jolly Roger, de piratenvlag.
Kapers: deze piraten stonden onder een soort contract van een gevestigde overheid om bepaalde schepen, vaak van een mogendheid waarmee men in oorlog was, te enteren en te beroven, tot zinken te brengen en/of bepaalde personen op die schepen te kidnappen.
Boekaniers: deze piraten waren vooral Nederlandse, Franse en Engelse avonturiers, ballingen en ontsnapte Afrikaanse slaven, die rondzwierven in de Caribische Zee, en die soms schepen enterden of kusten onveilig maakten om in hun onderhoud te voorzien. Jamaica was een van hun thuishavens. Boekaniers bouwden een eigen leefgemeenschap op, en noemden zichzelf een democratisch geïnspireerde gemeenschap, die leefde volgens haar eigen regels, en niet die van de buitenwereld. Soms werden deze boekaniers ingehuurd door overheden, en werden ze (tijdelijk) zeerovers, maar niet iedere boekanier was een zeerover, en niet iedere zeerover een boekanier.
Vrijbuiters: deze piraten waren volledig onafhankelijk, en leefden niet volgens een bepaalde code zoals de boekaniers. Sommigen waren zachtaardig in hun doen, maar vaker waren ze ongemeen wreed. Boekaniers konden hen niet luchten, en vaak trokken konvooien boekaniers rond om deze onethische piraten uit te roeien.
Vikingen: meer dan 1000 jaar geleden doken deze piraten voor de kusten van Europa op. Ze waren afkomstig uit het huidige Scandinavië.
Site: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeerover

Kapers.
Een kaper (van Latijn capere: pakken, nemen, grijpen) was de kapitein van een (particulier) schip met toestemming van een land om schepen van andere landen aan te vallen en dier lading in beslag te nemen. Een (groot) deel van de buit moest de kaper afstaan aan het land dat hem die toestemming had gegeven. Deze toestemming heet een kaapbrief. Dit was in essentie een piraterijvergunning, welke hem beschermde tegen vervolging wegens piraterij, echter alleen in het land dat de kaperbrief had uitgevaardigd. Werd de kaper door een ander land gearresteerd, dan volgde meestal een veroordeling wegens piraterij tot de doodstraf.
Site: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaper

Het onderdeel: B.
Voorbeeld 1: Er was veel scheurbuik omdat er niet genoeg fruit was en daardoor een te kort aan vitamine C was.
Voorbeeld 2: De kapers veroverde het ene schip na het andere om zo later een beter bestaan op te kunnen bouwen.
Voorbeeld 3: Dat je een soort van gedwongen werd om mee te gaan met een VOC-schip omdat ze een te kort hadden aan personeel en als je mee ging je straf kwijtraakte.

Voorbeeld 1: Ik denk dat van de beul, dat hij zich laat omkopen verzonnen is omdat Reinout heel veel schepen heeft gekaapt en daardoor een groot crimineel is.
Voorbeeld 2: Dat een bemanningslid(Reinout) zomaar het schip kan overnemen omdat ze vaak ruzie aan boord hadden over wie de macht en enz. mocht hebben.
Onderdeel 3: Dat Reinout zo maar in een val komt van Michiel de Ruyter want vaak waren de piraten zulke mensen te slim af.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.