Oorlog van Troje

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1362 woorden
  • 12 februari 2004
  • 56 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
56 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Oorzaak 1 De mooiste vrouw van de wereld Peleus, koning van Phtia, trouwde met Thetis, godin van de zee. Slechts ��n godin was niet uitgenodigd: Eris, godin van de twist en de rivaliteit. Eris werpt uit wraak een gouden appel in de feestzaal tussen de gasten met het opschrift: �voor de schoonste�. Die appel was volgens zeggen uit de tuin van de Hesperiden afkomstig. Omdat de godinnen ijdel en ego�stisch waren wilden ze allen de appel hebben. Uiteindelijk waren ze het er over eens dat Hera, Athena en Aphrodite er het meest recht op hadden. Samen gingen ze naar Zeus, de oppergod. Maar hij wilde geen van de drie kwetsen. Toen besloot hij dat Paris, de prins van Troje, maar een keuze moest maken. Op een berg in het Trojaanse land hoedde de jonge prins zijn kudde. Zeus liet hem door Hermes de volgende moeilijke opdracht geven. De drie godinnen probeerden Paris op allerlei manieren om te kopen. Ze boden de koningszoon hun geschenken aan: Hera de heerschappij over Azi� en Europa, Athena heldendom en zege en Aphrodite de liefde, in de persoon van de schone Helena. Paris had tot dan toe Helena nooit gezien. Haar schoonheid werd echter alom zozeer geroemd en zijn honger naar de liefde was zo groot dat hij zonder aarzelen de appel aan Aphrodite aanbood.

Na een lange tijd kreeg Paris te horen dat de mooiste vrouw in het paleis van Sparta bevond. Omdat hij zich de belofte van Aphrodite herinnerde ging hij daar als gast naartoe.

Paris en zijn knechten werden goed werden overladen met geschenken. Maar op de tiende dag moest hij weg.

Toen Paris Helena zag werd hij verblind door haar schoonheid. Op een dag zag Paris de gelegenheid schoon om Helena te benaderen, die aan de kracht van Aphrodite geen weerstand kon bieden. En dus aanvaardde zij de geschenken die Paris haar aanbood en volgde hem 's nachts. Het paar vertrok in het geheim naar Troje, waar hun huwelijk gevierd werd. Toen bracht Eris, boodschapster der goden, het nieuws aan Menelaos die zich nog steeds op Kreta bevond.

Oorzaak 2 Iedereen moest meedoen Onder leiding van Agamemnon, de broer van Menelaos, zochten de Grieken naar een list voor de vrouwenroof. Want Menelaos� eer was erg aangetast en hij vond dat Paris misbruik had gemaakt van zijn gastvrijheid. Menelaos stuurde een boodschap naar elke stadstaat in Griekenland, dat ze Troje aan moesten vallen.

De vrouwendief moest gestraft worden, anders zou in het vervolg niemand meer zeker kunnen zijn van zijn vrouw, als de wetten van de gastvrijheid op deze manier geschonden werden. Het was dus noodzakelijk dat iedereen dat wat Paris Menelaos aangedaan had als een persoonlijke kwestie beschouwde.

Odysseus, de moedige zoon van La�rtes en koning van lthaca, wist toen reeds dat het 20 jaar zou duren voor hij zijn familie zou weerzien. Daarom wiolde hij niet deelnemen aan de strijd, hij bedacht een list, maar deze werd doorzien en hij moest toch mee.

Maar ook de moedige Achilles, de belangrijkste figuur in die oorlog, kreeg de opdracht van zijn moeder zich in het paleis van koning Lycomedes van Skyros te verschuilen, gekleed als vrouw, tussen zijn nichten. Hij op zijn beurt werd ontmaskerd door een handigheidje van Odysseus. Hij volgde het groeiende leger naar Aulis. Onder de helden bevond zich ook de wijze Nestor, koning van Pylos, Diomedes de held van Aetoli�, Aiax de Locri�r, ldas, koning ldomeneus van Kreta en anderen.

Oorzaak 3 De nederlaag van Hera Omdat Hera, de vrouw van de oppergod, door Paris, de prins van Troje, was afgewezen wilde zij de Trojanen ook graag straffen. Haar aanzien in de godenwereld was sterk geminderd. Zij was immers de vrouw van de oppergod en vond dat zij de mooiste vrouw van de godinnen was. Boos was zij op Paris en hierdoor ook op alle Trojanen. Ze besloot wraak te nemen.

Onder leiding van Menelaos en met hulp van Hera werden grote legers gevormd en onder leiding van Agamemnon bedreigden zij Troje. Het legerkamp was gevestigd in Aulis, waar de troepen de Ege�sche Zee met boten zouden oversteken.

Het leger van de Grieken telde 100.000 -135.000 hoofden en beschikte over een vloot van 1.186 schepen. Aan de tocht namen alle leiders van de Grieken deel.

Maar de Trojanen hadden de hulp van hun bondgenoten. Dat waren buurvolkeren, bestaande uit Helleense en vreemde volken: Lyci�rs, Mycen, Ciconen, Paphiagonen, Phrygi�rs, Maeonen, Cari�rs, Pelasgen, Thraci�rs, Assyri�rs, zelfs Ethiopi�rs en misschien Egyptenaren. Die oorlog bestempelde de grote helden van Homerus: Achilles, de hoofdpersoon uit de Ilias, Agamemnon, Odysseus, Hector, Paris en vele anderen.

Gedurende de negen jaren dat het beleg van Troje duurde, plunderde en onderwierp Achilles een groot aantal van de omringende steden en bracht oorlogsbuit mee en vele vrouwen die hij als slavinnen aan Agamemnon schonk. Toen er tien jaar waren verstreken en ze de moed begonnen te verliezen, bedacht Odysseus een plan waarmee ze alsnog zouden kunnen overwinnen. Er werd een enorm groot houten paard met holle buik gemaakt. Toen het klaar was, verborg op een avond Odysseus zich in de holle buik, tezamen met nog acht strijders. Men liet het paard achter op een plek vlakbij de stadsmuren waar het goed in het oog sprong, verzamelde alle eigendommen, verbrandde de tenten en ging aan boord van de schepen. Zij voeren echter niet weg maar verborgen zich achter een klein eilandje, Tenedos. De Trojanen volgden het vertrek van de Grieken en konden hun ogen niet geloven. Zij zagen ook het houten paard dat ze aanvankelijk met argwaan benaderden. Het droeg een opschrift dat vermeldde dat de Grieken het opdroegen aan Athene. De Trojanen sleepten het de stad in.

Dit wil je ook lezen:

Later, toen iedereen inmiddels sliep, kropen Odysseus en de andere strijders uit de buik van het paard tevoorschijn. De vloot keerde terug en zette een vreselijke nachtelijke aanval in.

De Grieken drongen de stad binnen door de inmiddels wijd geopende deuren en voor de Trojanen goed en wel begrepen wat er aan de hand was er al heel wat bloed vergoten.

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De Grieken drongen de stad binnen door de inmiddels wijd geopende deuren en voor de Trojanen goed en wel begrepen wat er aan de hand was er al heel wat bloed vergoten.

Met een zwaard in de hand, stormde Menelaos naar de vertrekken van Helena. Op het kritieke moment van de ontmoeting ontblootte Helena, die verwachtte door haar bedrogen echtgenoot gedood te zullen worden, haar borsten om de genadeslag te ontvangen. Het zwaard viel echter uit de hand van Menelaos en het paar viel elkaar om de hals. Menelaos nam de vrouw mee terug, die alweer het spel gewonnen had en om wie een oorlog gestreden was.

Oorzaak 4 Myceense inwoners Een ander verhaal is dat de ontvoering van Helena niet de rechtstreekse oorzaak is van de oorlog van Troje, maar dat door de grote hoeveelheid vluchtelingen in het Griekse Mycene de inwoners op zoek moesten gaan naar nieuwe gebieden om al die mensen kwijt te kunnen en voedsel te bieden. Daarom vielen de Grieken Troje aan, in de hoop een nieuw grondgebied te bemachtigen voor de grote bevolking van Mycene.

Oorzaak 5 Troje een economisch centrum Volgens de leider van de huidige opgravingsexpeditie had Troje haar welvaart te danken aan haar ligging aan de ingang van de Dardanellen, de zeestraat die het begin vormt van de doorgang tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Door de voortdurende noordoostenwind en de sterke stroming in de zeestraat hadden schepen het moeilijk om door de zee-engte bij Troje te varen en moesten ze vaak weken lang in de buurt wachten tot er een gunstige wind zou gaan waaien. Troje ontwikkelde zich zo tot een belangrijk handelscentrum. De wachtende zeelieden konden voor al hun benodigdheden in Troje terecht en de Trojanen boden hulp bij het loodsen van de schepen. De Trojanen hebben waarschijnlijk tol geheven om verder te kunnen varen. Hierdoor kreeg Troje een grote economische en politieke macht. De Trojaanse oorlog kan zo worden gezien als een strijd om economische belangen tussen de Trojanen en de Grieken. De Grieken wilden waarschijnlijk Troje veroveren vanwege de gunstige ligging, de economische en politieke macht van de stad.

Oorzaak 6 Expansiedrang Historici uit de oudheid meenden dat expansiedrang de oorzaak en aanleiding tot de Trojaanse Oorlog vormden, omdat na de ondergang van de Dori�rs rond 1100 v.Chr. er een overlevingsprobleem in het oorspronkelijke Griekenland was ontstaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.