De ideale wereldOpdracht 'Isme'

SocialismeVS.LiberalismeSydney van der Meer | DH3B | RSSDe ideale wereld van socialisten tegen over die van liberalenPolitiekPolitiek gezien willen de liberalen dat de kerk en overheid van elkaar gescheiden worden. Binnen de overheid willen ze ook dat er een scheiding komt tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht. Het volk moet de meeste macht hebben en de staatsmacht moet daarop gebaseerd zijn.Politiek gezien willen de socialen dat de overheid zich veel bemoeid met het volk en dat iedereen gelijk is, het sleutelbegrip van socialisten is dan ook; gelijkheid.EconomieEconomisch gezien willen de liberalen het liefst een vrijemarkteconomie zodat er bij bedrijven veel vrijheid is in het produceren van producten. Ze willen ook het liefst dat de overheid zich niet bemoeid met wat er in de economie gebeurt. Zo willen ze zo min mogelijk belasting betalen zodat mensen met het geld zelf kunnen bepalen wat ze willen doen.Economisch gezien willen de socialisten het liefst dat er een actieve en regelde overheid is. Er moet veel aandacht zijn voor rechten en belangend van werknemers en werkelozen. De overheid moet bepalen wat er gefabriceerd mag worden en er is dus geen vrijemarkteconomie. Als het minimum loon wordt verhoogd zullen er geen werkende armen meer zijn en mensen die arbeidsongeschikt zijn moeten hulp krijgen van de overheid.GodsdienstLiberalen willen burgers het recht geven te denken en te geloven zoals hun overtuiging hen ingeeft. Als je geloof in bijvoorbeeld de Islam willen zij dat je je aan je geloof kunt houden en dat niet wordt tegengezeten door de overheid.Socialiste willen het liefst een wereld waarin iedereen elkaar help en samen leeft. Als er één godsdienst is waar iedereen zich aan vast houdt zullen er geen probleem zijn met godsdiensten die tegen elkaar ingaan en kan er vredig geleefd worden.SociaalVoor liberalen staat de vrijheid van iedereen centraal. Liberalen vinden dat jij jouw leven mag indelen zoals jij dat wilt, zonder enige vorm van discriminatie. Jouw vrijheid houdt pas op als je de vrijheid van een ander in de weg staat. Echte vrijheid kan alleen bestaan als een samenleving ook andere waarden heeft: verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.Socialisten willen een betrokken, open en vrije samenleving waarin solidariteit voorop staat. Vooruitgang begint bij het bestrijden van achterstand. Ze kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier. Mensen moeten elkaar helpen en er moeten veel samenwerkingen komen tussen verschillende landen zodat zij elkaar kunnen helpen.OnderwijsLiberalen willen graag een vrije keuze in het onderwijs. De overheid hoeft zich niet te bemoeien met het onderwijs of de keuze daarvan. Ze willen dat je aan de hand van je geloof kunt kiezen tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Ze willen dat dit ook wordt vastgelegd in de grondwet zodat de rechten van het volk duidelijk is.Socialisten willen dat er scholen komt waar iedereen naar toe moet kunnen gaan want school moet voor iedereen toegankelijk zijn. De klassen moeten gemengd zijn maar wel klein zodat iedereen evenveel aandacht krijgt. Samen op school zijn is belangrijk.CultuurLiberalen vinden dat cultuur van en voor de samenleving is. Ze vinden dat de overheid cultuur wel moet stimuleren maar dat er geen subsidies moeten zijn. De makers van cultuur richten zich weer op het volk. Als het volk de cultuur belangrijk vindt moeten ze dat in stand houden, anders is er geen reden tot het subsidiëren van cultuur.Socialisten vinden dat cultuur heel belangrijk is. Ze vinden dat er een breed aanbod aan cultuur moet zijn en dat toegang tot alle rijksmusea gratis is. Alle kunst wat van de overheid is is dus ook van het volk en er mag dus geen geld meer worden gevraagd om dat te bezichtigen. Ook willen ze dat er minimaal één bibliotheek per gemeente komt omdat een bibliotheken meer waarde hebben dan alleen boeken uitlenen.Overeenkomst: Ze vinden cultuur allebei belangrijk.Bronnen:Website QR-code www.vvd.nl www.sp.nl www.pvv.nl


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.