5-jarenplan

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas vwo | 515 woorden
  • 6 juni 2002
  • 166 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
166 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

De inleiding Dit verslag gaat over het vijfjarenplan. Dat plan is bedacht door Trotski en is later uitgevoerd door Stalin. Ik zal eerst vertellen wat een vijfjarenplan is. Elke fabriek moet van een bepaald produkt een vastgestelde hoeveelheid maken. Er wordt dan niet op vraag en op kwaliteit gelet. In die 5 jaar moest de produktie flink gestegen zijn. Dat werd het 5-jarenplan genoemd. Het eerste plan zou lopen van eind 1928 tot eind 1933. De zware industrie moest in een hoog tempo worden opgebouwd. Het geld daarvoor moest verdient worden d.m.v. voedsel te exporteren naar het buitenland. De kleine boerderijen werden samengevoegd tot een groot bedrijf, zodat er meer geproduceerd zou worden, dus dat er meer werd verdiend. Mijn hoofdvraag is of het vijfjarenplan een succes was. Ook heb ik een aantal deelvragen die ik verderop ga beantwoorden: - Zijn de doelen van Stalin bereikt? - Hoe reageerden de boeren op het vijfjarenplan? - Waarom er in 1930 en in 1931 geen wol geproduceerd werd? - Hoe ging het met de zware industrie, de lichte industrie, de akkerbouw en de veeteelt? - Hoe reageerden de arbeiders op het vijfjarenplan?

Het middendeel Het doel van het vijfjarenplan was om de produktie in 5 jaar flink te laten stijgen. Dat is gelukt. Binnen 4 jaar zelfs. Eind 1932 verklaarde Stalin dat hij zijn doel had bereikt.

De boeren vonden het vijfjarenplan niet zo leuk. Ze voelden er niets voor om met nog veel meer andere boeren samen een bedrijf te gaan onderhouden. Maar de boeren hadden geen keus. 25% gaf zich vrijwillig op en de rest werd gedwongen. Ze moesten wel, anders werden ze gearresteerd of gedwongen tot dwangarbeid. In de statistiek van Rusland staat dat er geen wol werd geproduceerd. Waarom kan ik niet in tekst vinden, maar het zou kunnen zijn dat er meer mensen nodig waren om in de landbouw te werken. Ook een mogelijkheid is dat het een koude winter was en de boeren, die erg arm waren, geen voedsel meer hadden en daarom hun schapen hadden opgegeten, zodat er dus geen wol meer geproduceerd kon worden. Met de zware industrie ging het steeds beter. Met de lichte industrie ook. Met de akkerbouw ging het steeds slechter, er werd veel minder geproduceerd, evenals in de veeteelt. De arbeiders waren het net als de boeren niet eens met het vijfjarenplan. Hetzelfde werk moest door minder mensen worden gedaan, de arbeiders protesteerde. Er lagen zelfs geen schoenen en kleren in de winkel. Deze zaken heeft een arbeider wel nodig.

Het slot, de conclusie. De hoofdvraag is of het vijfjarenplan een succes was. Stalin heeft zijn doel bereikt. Hij is er tevreden over. Maar daar denken de boeren en de arbeiders heel anders over. Zij moesten opeens veel harder gaan werken en ze hadden nog steeds hetzelfde loon. Zij werden er dus absoluut niet beter van, alleen maar slechter. Het produceren van voedsel moest verhoogt worden om meer geld te verdienen, maar de produktie daarvan is alleen maar minder geworden, dus het is niet helemaal gelukt. Het vijfjarenplan was dus voor Stalin een succes. Voor de boeren en de arbeiders een mislukking.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.