Comment fonctionne (Concorde)

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 456 woorden
  • 16 februari 2004
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

UNITÉ 5: COMM. – VOUS VOULEZ SAVOIR COMMENT FONCTIONNE… p.165-166

I. LE FOUR À MICRO-ONDES. 1. Kies het aantal gewenste graden (= krachtniveau) met behulp van de energieknop. Sélectionnez le niveau de puissance désiré à l’ aide du bouton de puissance. 2. Stel de tijd in door aan de timerknop te draaien. Réglez le temps désiré en tournant le bouton minuteur. 3. Het licht in de oven gaat branden. La lampe du four s’ allume. 4. Wanneer de kooktijd verstreken is, hoor je een geluidssignaal. Quand le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore est émis. 5. Het kookproces wordt stopgezet. La cuisson s’ arrête. 6. Tijdsduur en energietoevoer kunnen gewijzigd worden tijdens het kookproces. Le temps et la puissance peuvent être modifiés en cours de cuisson. 7. de energieknop
le bouton de puissance
8. de timerknop
le bouton de minuteur
9. Je veux choisir un temps impérieur à 1 minute. Note ce que je dois faire. Tourner le bouton minuteur jusqu’à 5 minutes au moins. Ramener le bouton minuteur à la valeur du temps désiré (ramener= terugbrengen, herleiden,…; valeur= waarde.) 10.Stel de energietoevoer in met de powerknop. Branchez l’ énergie à l’ aide du bouton de puissance.

II. LA COMMANDE DU CHAUFAGE. 1. Het toestel werkt op batterijen. L’ appareil fonctionne avec des piles. 2. Het is nodig de lege batterijen te vervangen na 12 maanden. Il est nécessaire de remplacer après 12 moins d’ utilastion. 3. Comment peut-on savoir que les piles sont épuises? L’ affichage s’ efface et la commande du chauffage ne se fait plus. Il faut alors reprogrammer l’ appareil. 4. Comment peut-on savoir qu’ on doit remplacer les piles? L’ affichage clignote environ 3 semaines avant l’ épuisement total des piles. Il faut alors remplacer (clignoter= knipperen, flikkeren.) 5. Druk op de knop. Appuyez sur la touche. 6. Hou de knop ingedrukt. Maintenez la touche enfoncée. 7. Voeg het uur in. Inscrivez l’ heure du moment. 8. Laat de knop los en het uurwerk werkt. Relachez la touche et l’ horloge tourne. 9. Sla de gegevens op in het geheugen door op de toets ‘programmeren’ te drukken. Mettez l’ instruction en mémoire en appuyant sur la touche ‘programmer’.

III. LE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS. 1. Il faut brancher l’ appareil/ le lecteur de disques compacts. Après il faut débrancher. Il faut tirer sur la fiche, pas sur la corde. 2. Il faut choisir la fonction/ le lecteur de disques compacts. 3. Il faut appuyer sur la touche pour ouvrir le chargeur de disque (le chargeur= de lader). Il faut placer le disque sur le chargeur. 4. Il faut appuyer sur le bouton pour demarrer le lecteur de disques compacts (demarrer= starten). 5. L’ afficheur affiche le nombre de plages (f.pl.) (= passager chansons). 6. On ne peut pas toucher le disque compact. Il faut tenir le disque par son arête.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.