Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Werkwoorden

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 681 woorden
  • 6 augustus 2006
  • 54 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.8
  • 54 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
to be - was/were - been zijn, worden
to beat - beat - beaten (ver)slaan
to become - became - become worden
to bet - bet – bet wedden
to bind - bound – bound binden
to bite - bit - bitten bijten
to blow - blew - blown blaazen, waaien
to break - broke – broken breken
to bring - brought - brought brengen
to broadcast – broadcast – broadcast uitzenden
to build - built - built bouwen
to burn – burnt – burnt (ver)branden

to buy - bought - bought kopen
to catch - caught - caught vangen
to choose - chose - chosen kiezen
to come - came - come komen
to cost - cost - cost kosten
to cut – cut – cut snijden, knippen
to deal – dealt – dealt zaken doen, (uit)delen
to dig - dug - dug graven
to do - did - done doen
to draw – drew – drawn trekken, tekenen
to drive - drove - driven (aan)drijven, rijden (auto)
to eat - ate - eaten eten
to fall - fell - fallen vallen
to feed – fed – fed (zich)voeden, voeren
to feel - felt - felt (zich)voelen

to fight - fought - fought vechten
to find - found - found vinden
to flee – fled – fled vluchten
to fly - flew - flown vliegen
to forget - forgot - forgotten vergeten
to forgive – forgave – forgiven vergeven
to freeze – froze – frozen (be)vriezen
to get - got - got krijgen, worden
to give - gave - given geven
to go - went - gone gaan
to grow - grew - grown groeien, worden
to hang - hung - hung hangen
to have - had - had hebben
to hear - heard - heard horen
to hide - hid - hidden (zich)verbergen
to hit – hit – hit slaan, raken
to hold – held – held (vast)houden
to hurt – hurt – hurt pijn doen
to keep - kept - kept houden, bewaren
to know - knew - known weten, kennen
to lay – laid - laid leggen
to lead – led – led leiden
to learn – learnt – learnt leren
to leave - left - left (ver)laten
to let - let – let laten, verhuren
to lie - lay - lain liggen
to lose - lost - lost verliezen
to make - made - made maken
to mean - meant - meant bedoelen, betekenen
to met - met - met ontmoeten
to pay - paid – paid betalen
to put - put - put zetten, leggen
to quit – quit – quit ophouden (met)
to read - read - read lezen
to ring – rang – rung rijden (fiets/paard)
to ring - rang - rung (op)bellen
to rise – rose – risen opstaan, stijgen
to run - ran - run rennen
to say - said - said zeggen
to see - saw - seen zien
to sell - sold – sold verkopen
to send - sent – sent (ver)zenden, (ver)sturen
to set - set – set zetten, plaatsen, instellen
to shake – shook – shaken schudden
to shoot - shot - shot schieten
to show - showed – shown tonen, laten zien
to shut - shut - shut sluiten, dichtdoen
to sing – sang – sung zingen
to sit - sat - sat zitten
to sleep - slept - slept slapen
to smell – smelt – smelt ruiken
to speak - spoke - spoken spreken
to spell – spelt – spelt spellen
to spend - spent - spent doorbrengen, uitgeven
to split – split – split splijten
to stand - stood – stood staan
to steal - stole – stolen stelen
to stick – stuck – stuck plakken
to strike – struck – struck slaan, staken
to swear – swore – sworn zweren, vloeken
to sweap - swept – swept vegen
to swim - swam - swum zwemmen
to take - took - taken nemen, brengen
to teach - taught – taught onderwijzen
to tear - tore - torn scheuren
to tell - told - told zeggen, vertellen
to think - thought - thought denken
to throw - threw – thrown gooien
to understand - understood - understood begrijpen, verstaan
to wake - woke – woken wakker maken, wakker worden
to wear - wore – worn dragen (kleding)
to win – won – won winnen
to write – wrote – written schrijven

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.