Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Business plan

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 993 woorden
  • 9 februari 2009
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 6
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Businessplan / ondernemingsplan
Introductie

Naam van je onderneming
……………………………….

Vestigingsplaats
Lossi Street 12A, Kuressaare, ESTONIA

Het idee of concept
Namelijk de ondernemersbranche, doelgroep, locatie en product.

Voorbeeld I
Voor sommige ideeën ligt dat direct voor de hand:
“Een modern eetcafé in het centrum van de stad dat zich richt op jongeren/ studenten tussen de 18 en 30 jaar, met een goede maar eenvoudige keuken.”

Uitwerking van het Idee
De vijf W’s zijn daarvoor een prima methode.
1) Wat zijn de producten die worden aangeboden?
2) Waarom wordt dit bedrijf succesvol?
3) Wat wordt de doelgroep?
4) Welke middelen zijn hiervoor nodig (promotie, plaats, personeel, geld, etc.)?

1) Wat zijn de producten die worden aangeboden?
Omschrijf het product waar de onderneming het beste in is en waar de voornaamste inkomsten uit komen.

Voorbeeld I
Voor een café is dat bijna altijd de drankinkomsten. Simpelweg omdat daar de hoogste marges op liggen en de omzetsnelheid in vergelijking tot eten het hoogste is

2) Waarom wordt dit bedrijf succesvol?
Omschrijf in dit hoofdstuk de markt in zijn algemeenheid, welke trends actueel zijn en welke toekomstige trends wellicht van belang worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• koopgedrag,
• praktische oplossingen voor bestaande problemen
• maatschappelijke ontwikkelingen,
• technische ontwikkelingen,
• economische ontwikkelingen
• specifieke producteigenschappen
• tekortkomingen van concurrenten
• vraag/aanbod verhouding

Voorbeeld I
Studenten blijken veel geld te besteden in de horeca op donderdag, vrijdag en zaterdag. Stem hier ook het productaanbod op die dagen op af en zorg op andere dagen voor neveninkomsten. Investeerders vinden het belangrijk dat inkomsten verspreid worden over verschillende pijlers, als dat mogelijk is natuurlijk.

3) Wat wordt de doelgroep?
Wat is na het beschrijven van de markt dan de specifieke doelgroep? Het marktonderzoek kan hierbij een laatste doorslag geven. Bepaal eveneens op basis van branchegegevens, ervaringscijfers en vooral klantbehoeften wat de primaire doelgroep gaat worden.

Voorbeeld I
Café de Pub heeft bijvoorbeeld gekozen voor jongeren/studenten tussen de 18 en 30 jaar. Dat kan met meerdere zaken te maken hebben, namelijk:
- Uit ervaring blijkt dat voor deze groep in het centrum geen aantrekkelijke eet- en dansgelegenheid is, die ook betaalbaar is
- Er zijn veel mensen met een vast inkomen in die leeftijdsgroep in de stad komen wonen (studentenstad)
- Juridische vereiste, want onder de 18 mogen mensen geen drank drinken met alcohol
- Boven de 30 gaan mensen vaak naar andere uitgaansgelegenheden, zoals restaurants en theaters
- Vooral mensen tussen de 18 en 30 jaar geven in de enquête aan, behoefte te hebben aan een nieuwe horecagelegenheid

4) Welke middelen?
Nu de ondernemer kan onderbouwen wat hij aan wie wil aanbieden, moet in kaart gebracht worden welke middelen daarvoor nodig zijn. Dat kan sterk verschillen per bedrijf en sector.

Voorbeeld I
Café “de Pub” moet op basis van de plattegrond en eerste tekeningen aangeven wat voor inventaris zij nodig hebben. Hiervoor hebben zij het volgende overzicht gemaakt:

Inrichting Algemeen
Fauteuils
Banken
Leestafel
Jassenrekken
Krukken
Staan-tafels
Tafels
Stoelen
Aankleding algemeen
Vakliteratuur voor leestafel
Kunst
Gordijnen
Aankleding divers
Elektrisch
Licht/geluid
Fax/copier
Telefoonsysteem
Computer, 2 maal
Printer
Software
Kassasysteem
Ventilatie (ook keuken)
Keuken
Keukeninrichting
Keukengerij
Afvalplaats
Kantoor
Bureaustoelen
Bureaus
Archiefkasten
Briefpapier, enveloppen en visitekaartjes

Algemeen
Alarmsysteem
Kantoorartikelen
Schoonmaakapparatuur
Kleding personeel
Bedrijfsauto

Personeel

Voorbeeld I

Café “de Pub” heeft veel en verschillend personeel nodig. Zij hebben gedetailleerd alle openingstijdenbepaald. Bovendien willen zij, vanwege de flexibiliteit met bijvoorbeeld mooi weer, met een pool van parttimers gaan werken.

Om de kosten voor een dure kok overdag te besparen, bestaat de kaart overdag uit een simpele kaart. Bovendien wil de eigenaar alleen in de drukke uren een aparte afwasser in dienst nemen.

Op basis hiervan zal het personeelsteam er als volgt uit gaan zien:
4 fulltime barkeepers/obers
3 parttime barkeepers/obers in vaste dienst voor 24 uur per week
3 parttime barkeepers/obers op oproepbasis voor zomerterras en grote feesten
1 fulltime afwasser, in vaste dienst
1 fulltime kok, in vaste dienst
1 parttime kok in vaste dienst voor 16 uur per week

Missie
Na het bepalen van de vijf W’s is het vaak handig om ook een korte missie te bepalen. Dit is samen met de kernzin een simpele samenvatting van de doelstellingen en strategie die het bedrijf kan nastreven

Voorbeeld I
Voor het eerder genoemde Café zou de missie bijvoorbeeld kunnen zijn:
“Café De Pub wordt een gezelligheidscafé waar muziek, dansen en uitgebreid kletsen hand in hand gaan met lekker Bourgondisch eten en drinken.”
Marketingplan
Om een goed marketingplan te schrijven moet de ondernemer concrete doelstellingen bepalen. Die dienen als realistisch uitgangspunt voor de onderneming.

Denk hierbij aan kwantitatieve doelstelling als:
1. Aantallen bezoekers
2. Naamsbekendheid in percentage van de doelgroep
3. Omzet

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwalitatieve doelstellingen als:
1. Imago
2. Kwaliteit product
3. De beste service
4. Gezelligheid
5. Maximale veiligheid

5 P’s
Product
Plaats
Promotie
Prijs

Begroting en financiering
Vaste activa
Bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar gebruikt worden en die meer dan € 450 kosten. Voorbeelden: inventaris, kantoorinrichting, hardware, auto’s, goodwill, etc.
Vlottende activa
Bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in de onderneming gebruikt worden. Voorbeelden: Voorraden, debiteuren, voorfinanciering BTW en liquide middelen.
Aanloopkosten
Kosten die je maakt, voordat je omzet maakt. Voorbeelden: juridische kosten, notaris, inschrijving Kamer van Koophandel, marketing, marktonderzoek, advieskosten, etc.
Levensonderhoud
Als u in het begin niet voldoende omzet heeft om van te leven, dan kun je voor een aantal maanden kosten van levensonderhoud financieren. Deze kun je onderbrengen bij de aanloopkosten in het investeringsprogramma.
Reserve
Houd rekening met onverwachte kosten. In het investeringsprogramma wordt standaard rekening gehouden met 10 % reserve van de totale in.

Engels:

Introduction
Name of our business:

Place of business:

business enterprise

The idea:

Development of the idea

1) What are the products which are offered?

2) Why does this company become successful?

3) Who become the target group?

4) Which things are for this necessary?

1) What are the products which are offered?
2) Why does this company become successful?
3) Who become the target group?
4) Which things are for this necessary?

An inventory list
General things
Tables
Buffet table
Row of pegs
Barstool
Standing table
Chairs
Bar
Art
Curtain
Alarm system
Clothes for the staff
Cleaning equipment
Office articles
Electric
Light
Sound
Fax / Copier
Telephone system
Computer
Pay-system
Ventilation

Kitchen
Kitchen unit
Kitchen range
Kitchenware
Kitchen cupboard

Office
Office chair
Office desk
Book case
paper, envelopes and business cards

Mission

Marketing plan

Promotion

Product

Place

Price

Personnel / Staff

Organigram

Budget and financing

first year second year third year
Turnover
Turnover
Total turnover

Retail Price Turnover
Retail price
Total
Gross profit
Gross profit in %

Expenses
Production expenses
Housing expenses
Transport expenses
Sales expenses
General management expenses
Depreciation
Interest & Bank expenses
Total expenses

Net result

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.