Globalisering

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 786 woorden
  • 17 november 2003
  • 63 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
63 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Wat is globalisering? Het is een proces waardoor gebeurtenissen, beslissingen en activiteiten in een bepaald deel van de wereld belangrijke gevolgen hebben voor individuen en gemeenschappen in heel andere delen van de wereld. Aardbewoners raken door toenemende onderlinge verbondenheid en handel, afhankelijk van elkaar. Beslissend voor de totstandkoming van de globalisering in de huidige tijd is de versnelling van het integratieproces en het feit dat de ‘oorspronkelijke spelers in het internationale veld’ geleidelijk aan worden vervangen door andere machtige spelers (multinationals en machtige financiële instellingen). Globalisering komt tot uiting in 4 aspecten:op politiek sociaal, economisch en cultureel gebied. Er is niet een rechte onderscheid tussen deze aspecten. Deze aspecten vullen elkaar aan en versterken elkaar.

De probleemstelling “De globalisering leidt tot liberalisering van de handel, waardoor de VS de staalindustrie zal verliezen aan landen die goedkoper kunnen produceren (Zuid-Korea) Dit zal tot verlies van bannen in de VS leiden.”

Illustratie van probleemstelling met het krantenartikel. Het staal wordt niet meer in de VS geproduceerd maar in landen waar het staal goedkoper geproduceerd kan worden, hierdoor zullen er in de VS banen verdwijnen waardoor er werkloosheid ontstaat. Als de VS zijn staal in Zuid-Korea gaat produceren, wordt daar het aantal banen verhoogt met als gevolg dat er daar een groote hoeveelheid mensen aan het werk kan. Het verplaatsen van de productie naar een land waar men goedkoper kan produceren is globalisering.

Wat zijn de voordelen en nadelen van globalisering? Globalisering betekent een betere samenwerking in de wereld. Een betere economie en handel, wereldwijde overeenkomst en vrede. Dit klinkt als een droomwereld maar dat is het voor sommigen zeker niet. De wet van de sterkste (= meeste geld en potentieel). En de zwakkere lijdt hieronder. Niet iedereen geniet onder deze vooruitgang. Voor sommige landen betekent het verbetering, voor andere is het de ondergang. Het brengt dus met alle voordelen bepaalde problemen mee. Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn. Door globalisering zal de cultuur niet verloren gaan. Via het Internet, wat een zeer goed voorbeeld van globalisering, worden verschillende culturen bekend voor buitenstaanders en breiden ze uit. Door globalisering ontstaat er concurrentie. En dat is gezond. Het houdt de prijzen laag en vooral, de techniek gaat erop vooruit. Maar alleen grotere bedrijven kunnen deelnemen in deze harde concurrerende maatschappij. De contrapartij wil alles anders zien gebeuren. De kleine man moet te allen tijde verdedigd worden. Vooral Latijns-Amerika zit in grote problemen. Grootgrondbezitters boren de kleine man de grond in en maken een leven dat voldoet aan de basisbehoeftes onmogelijk. Anti-Globalisten willen de wereldwijde samenwerking op een andere manier zien gebeuren. Hierbij zouden ze de vooruitgang kunnen belemmeren.

Welke verwachtingen zijn er voor de toekomst wat betreft de globalisering van de economie? De toekomst zal het leren, maar uit alles blijkt dat tot nu toe arme landen niet gedupeerd waren geweest, als zij hun grenzen hadden opengesteld. Het zijn juist de Westerse landen geweest die ervoor gezorgd hebben dat de ontwikkelingslanden hun economie konden integreren in de vrije markt, mits zij dit toestonden. De meest relevante toekomstverwachting is dat de huidige trend van de globalisering zich zal voortzetten. De arme landen die hun grenzen opengezet hebben voor de ex- en import van kennisverwerving en voor de multinationale ondernemingen zullen een economische bloei krijgen. De gigantische ondernemingen zorgen immers voor werkgelegenheid in een land, waarbij de bevolking haar baan niet zo snel zal verliezen. De kans is immers klein dat een multinational failliet gaat. Er moet echter wel een strenge wetgeving komen die ervoor zorgt dat de lokale bevolking van een ontwikkelingsland niet uitgebuit wordt op mensonterende manier, zoals het geval was in Zuid-Afrika, Nigeria en Birma. Wanneer dit gerealiseerd wordt, dan zal de Westerse wereld in de toekomst haar doel bereiken om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Nu al groeit de economie in de meeste ontwikkelingslanden harder dan die van de Westerse landen! Bovendien zullen veel landen die thans hun economie gesloten houden voor het buitenland toch overgaan op een vrije markteconomie omdat iedereen daar beter bij welvaart. Niet voor niets speelt het communisme (de ideologie waarbij men een gesloten economisch model handhaaft) al amper meer een rol in de wereld. Cuba en China zijn nauwelijks meer communistisch te noemen, omdat zij volop mee willen profiteren van de mondiale welvaartstijging en langzaam aan toetreden tot de vrije markt.

De planning van het werkstuk Ik ben ongeveer een week van tevoren begonnen dus op 5/11/2003, en heb er in totaal ongeveer 5 uur over gedaan. Inclusief het zoeken naar een geschikt krantenartikel en het werken op school.

Bronnen: Boek: Titel:Globalisering
Schrijver: George Soros
ISBN: 9025415342
Internet: Informatie over globalisering uit het boek en van het internet: -http://www.owio.wau.nl/IntroOmgeving/begrippen/globalisering.htm
Artikel: -Uit de volkskrant

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.