CAO vergelijking

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 918 woorden
  • 5 juni 2001
  • 144 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
144 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding

CAO staat voor Collectieve Arbeids Overeenkomsten. In een CAO staan de rechten en plichten van de werknemers en werkgevers zwart op wit.
Dit geldt voor groepen werknemers en werkgevers. Er worden tussen weknemers en werkgevers afspraken gemaakt in een individuele en een collectieve arbeidsovereenkomst, deze afspraken gaan over de arbeidsvoorwaarden. Zo heb je primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn het loon en de arbeidstijd. Bij secundaire arbeidsvoorwaarden kun je denken aan de vakantieregelingen, scholing en zo meer.

De opdracht was om een vergelijking te maken van twee CAO's van twee verschillende bedrijven of bedrijfstakken. In mijn geval gaat het om een vergelijking van twee verschillende bedrijfstakken.

Aanpak

Om deze opdracht te kunnen doen ben ik op zoek gegaan naar twee verschillende CAO's van verschillende bedrijfstakken.
De eerst was snel gevonden, Mn vader heeft een eigen woninginrichterzaak en dus lag de CAO Wonen (centrale branchevereniging wonen = CBW) voor het pakken.
Met de 2e had ik meer moeite maar uiteindelijk was Mr. Brugge (wiskunde leraar) zo vriendelijk om zijn CAO voor het voortgezet onderwijs (CAO-VO) uit te lenen.

Eerst heb ik per CAO de primaire arbeidsvoorwaarden bekeken en uitgezocht, vervolgens per CAO een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, en tot slot met elkaar vergeleken.

Primaire arbeidsvoorwaarden van de CAO-CBW

Het loon:
Om het loon van een werknemer te kunnen bepalen is de zwaarte van de functie van belang. Het functieniveau dus, als dit bekend is dan is het makkelijk te bepalen welk loon een werknemer tenminste moet verdienen.
Voorbeeld: Je werkt onder dagelijkse leiding, het werk is overwegen eenvoudig en de kennis en vaardigheden zijn grotendeels functie gebonden dan zit je op functieniveau 4 is schaalnummer 4 deze valt onder periodiek C dan verdien je F 3105 bruto per maand/ 1409 EURO bruto per maand.

Arbeidstijd:
De werktijden voor het winkelpersoneel vallen binnen de openingstijden die geregeld zijn via de Winkeltijden Wet. Een werknemer werkt op een normale werkdag maximaal negen uur. Een week bestaat uit maximaal 5 werkdagen waarin er op zondag niet gewerkt mag worden. Een werknemer die na 18.00u werkt krijgt hiervoor extra uitbetaald. Ziet verder bijlage 1.

Primaire arbeidsvoorwaarden voor CAO-VO

Het loon:
Het maandsalaris van een docent in het voortgezet onderwijs wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren en/of ervaring. Dit is af te leiden van tot welke schaal de functie behoort welke moeilijk te vinden is in de tekst.
Ziet verder bijlage 2.

Arbeidstijd:
Een werkweek bedraagt maximaal 36,86 uur. Per dag moet er een rustpauze zijn tussen twee dagdelen.
Hier volgt een tabel met de beloning voor overwerk:

Secundaire arbeidsvoorwaarden CAO-CBW

Vakantie:
Een werknemer heeft per volledig jaar recht op 180 vrije uren. De werkgever kan in overleg met de werknemer maximaal 3 weken collectief verlof vaststellen. Werkgevers die personeel in dienst hebben om vloeren te leggen mogen hun werknemers verplichten tussen kerst en nieuwjaar vrij te nemen i.v.m. de gesloten bouwnijverheidsbedrijven.

Pauzes: n.v.t.

Reiskostenvergoeding:
De kilometerkosten worden vergoed tot maximaal de door de fiscus toegestane onbelaste kilometervergoeding.

Kinderopvang:
Er is een bijdrageregeling in de kosten voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar, deze regeling maakt deel uit van de CAO regelende het Sociaal Fonds Wonen.

Scholing:
Werkgevers zijn verplicht om te bevorderen dat werknemers van 19 jaar of jonger erkend vakonderwijs volgen. Bij een werknemer met een leerarbeidsovereenkomst wordt de tijd de besteed wordt aan een dergelijk opleidingsinstituut uitbetaald. Deze krijgt voor het behalen van een erkend diploma een bonus afhangend van het niveau.

Secundaire arbeidsvoorwaarden CAO-VO

Vakantie:
De werkgever kan aan de werknemer verlof voor langere tijd verlenen dit wordt verstaan als vakantie. Het verlof kan dan het beste tijdens de schoolvakanties plaatsvinden.

Pauzes: n.v.t.

Reiskostenvergoeding: n.v.t.

Kinderopvang:
De werkgever verleent medewerking aan een aanvraag voor kinderopvang als bedoeld in de Regeling Kinderopvang Onderwijspersoneel.

Scholing: n.v.t.

Vergelijking:

De primaire arbeidsvoorwaarden in de CAO-VO zijn niet zo duidelijk uitgelegd als in die van CAO-CBW. Je kan de salarissen moeilijk vergelijken omdat in de CAO-CBW verschillende functies mogelijk zijn. Wel zijn de arbeidstijden te vergelijken. Een werknemer in het voortgezet onderwijs kan gemiddeld minder uren maken per week, hoe dat per dag is geregeld wordt niet vermeld. De tijden in de CAO-CBW zijn duidelijk gelijk aan de normale tijden dat winkels open zijn.
Wat de secundaire arbeidsvoorwaarden betreft zijn er veel overeenkomsten. ER zijn een aantal die allen voor een bepaalde branche gelden, zo denk ik bijvoorbeeld aan scholing, daarover staat niets vermeld in de CAO-VO maar wel in de CAO-CBW. Een opvallend punt in de CAO-VO is Seksuele intimidatie, racisme en gewod dit es een zeer logisch punt voor het onderwijs maar hierover staat helemaal niets in de CAO-CBW. Onder het kopje Arbeidsomstandigheden wordt er in de CAO-CBW diep ingegaan om de gezondheid van de werknemer dit is bij de CAO-VO heel snel afgehandeld.

Verwachtingen:

Ik had de CAO-VO veel duidelijker verwacht en met vooral veel informatie wat betreft de werktijden maar dat viel bar tegen, achteraf denk ik dat de werktijden per school waarschijnlijk heel erg kunnen verschillen en dat die tijden daarom via de individuele arbeidsovereenkomst zijn geregeld. Ook dacht ik dat het personeel in het voortgezet onderwijs zo weinig verdiende maar dat viel me zeer mee. Van de wonen branche wis ik al het een en ander af en was er niet echt iets dat me verbaasde of interesseerde. Ik denk dat er in het onderwijs nog wel regelmatig de werktijden worden overschreden aangezien er een lerarentekort is.

Tot slot wilde ik even kwijt dat ik me dood ergerde aan de indeling en vormgeving van de CAO-VO; heel onoverzichtelijk ten opzichte van de CAO-CBW.

REACTIES

M.

M.

he dehlia,

ik moet ook zo'n soort verslag maken over de CAO van het onderwijs. Nu heb ik een vraagje:
Wil je mij die bijlagen die bij het verslag horen naar mijn emailadres sturen. Mijn adres is:
marijndrost@hotmail.com

Alvast erg bedankt,

Marijn Drost

21 jaar geleden

T.

T.

Good work!!

21 jaar geleden

D.

D.

hoi

thnx voor het verslag, heb ik veel aan gehad
ik zou graag een wederdienst voor je doen
neem contact op

19 jaar geleden

S.

S.

doe er de volgende x direct een voorpagina bij is voor mij nog minder werk mzzzl

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.