Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Themakatern Helden

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 3563 woorden
  • 29 augustus 2001
  • 134 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
134 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Afdeling I:

1.1. – 1.2. f, g, j zij hebben veel voor de wereld betekend en de rest is alleen voor vermaak van de mensen. Fans zullen volwassen mensen zijn. Iets belangrijks doen voor de wereld en niet om er zelf beter van te worden. 1.3. Mijn beste vriendin, zij heeft al veel meegemaakt en is een supersterke meid, altijd vrolijk en opgewekt en je kan goed met haar praten. Ze heeft alle goede kenmerken voor een goede vriendin. 1.4. Zie bijlage 1. 1.5. Zie bijlage 1
1.6. Dapper, eerlijk, streeft naar het goede, uitblinkend, geestelijk (en fysiek) sterk, uitdagend, helpen, risicovol.

2.1
genre held voorbeelden kenmerken waardering
Krachtpatser Rambo, Tarzan Overwint altijd + - Romantische held(in) Sissi Gevoelens spelen grote rol + - Geemancipeerde vrouw Margaret Tatcher, Geri Halliwell, Oprah Winfrey Tegen ‘mannen-wereld’ , doen hun eigen ding, veel lef + Intelligente politieman Baantjer, James Bond, Indiana Jones, Zeer intelligent, met hersens zaken oplossen, meestal al op leeftijd + - Politieke bevrijder Nelson Mandela, Martin Luther King Staan voor vrede en een goede samenleving, zeer moedig ++

3.1 - 3.2 anti-helden. 3.3 Tommy Cooper, Mr. Bean, Charlie Chaplin en the Blues Brothers.

Afdeling II:

A: EEN MONUMENT VOOR EEN HELD.

1.1 - 1.2 – 1.3 1 (afbeelding d)= een man uitgebeeld die met beide voeten op de grond staat met een naar rechts gedraaide tors. Ook zijn hoofd en zijn rechterarm, die hij heeft opgeheven, gaan naar rechts. De andere arm hangt gewoon langs het lichaam. De schouders van deze figuur zijn onbedekt net als zijn rechterbeen. Het is vooral het gebaar van het hoofd dat zich naar de opgeheven arm buigt, dat de aandacht trekt. 2 (op afbeelding 3c de middelste)= staat met de voeten uit elkaar, de armen lusteloos langs het lichaam en het hoofd naar beneden hangend. De ogen zijn naar de grond gericht. 3 (op afbeelding 3e)= staat ook wijdbeens, de armen hangen naar beneden maar deze figuur houdt een grote sleutel in de handen. Kijkt hij recht voor zich uit. Het gezicht staat strak. 4 (op afbeelding 3d, tweede figuur)= staat wijdbeens, kijkt recht voor zich uit en heeft de armen naast zijn lichaam uiteengespreid in een haast vragend gebaar, de handpalmen naar boven gekeerd. De blik van deze vierde figuur is vragend. Zijn kleding valt tot op de knie. 5 (op afbeelding 3a)= staat ook met beide benen op de grond, kijkt ook recht voor zich uit met een afwezige blik en heeft een arm met de elleboog puntig opgeheven. De kleding komt bij figuur 5 tot op de knie. 6 (op afbeelding 4, vooraan)= lijkt een lopende man. Het hoofd is naar de grond gebogen en het meest opvallend zijn de enorme handen die naar dit hoofd grijpen. De kleding is tot op de grond weergegeven. 1.4 Niet begrijpen, (vragende) wanhoop, verslagen berusting. 1.6 Ik vind het een zeer mooi monument, de gevoelens zijn zeer goed uitgebeeld. Normaal zie je maar een persoon dus dit is weer iets anders waar er 6 staan. Het is zeer indrukwekkend, het lijkt alsof de personen je iets willen vertellen over hoe ellendig zij zich voelen. 1.7 Door ze op de grond te zetten in plaats van op een sokkel, kan de toeschouwer zich identificeren met de verschillende figuren en dus met hun wanhoop.

2.1 - 2.2 Een bronzen beeld van een man op een stenen sokkel. De man is gekleed in arbeiderskleren: werkersbroek, kiel en stevige schoenen. Verder heeft hij een pet op. De man is in lopende beweging; met links doet hij een stap naar voren. De stevige armen met opgestroopte mouwen heeft hij naast zijn lichaam, Het lijkt alsof hij iets wil gaan pakken. De man heft het gezicht iets op. 2.3 Een werkelijke indruk. Het is een stevige, hardwerkende man van vroeger. Het maakt zeker verschil vanuit welk standpunt je het bekijkt, want als je het van de voorkant vanaf beneden bekijkt zal de indruk veel sterker zijn dan wanneer je het van veraf bekijkt. 2.4 Het beeld is eerst in gips gehakt en deels gemodelleerd. Vervolgens is het in brons gegoten. Uit de kleding, het postuur en de houding valt af te lezen dat het een hardwerkende arbeider is. De ruwe afwerking van het oppervlak draagt bij aan deze uitstraling. 2.5 Een staking op 25 februari 1941, in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doordat 425 joden tijdens een razzia werden opgepakt; was het eerste dodentransport een feit. Massaal sloot de Amsterdamse bevolking zich bij dit protest tegen de antisemitische maatregelen aan. Helaas heeft deze staking niet kunnen voorkomen dat honderden joden werden weggevoerd. 2.6 Ja, want op het eerste gezicht zou je bij dit beeld niet direct aan oorlog denken. Elk jaar wordt hier de Februaristaking herdacht.

B: DAVID EN GOLIATH.

3.1 - 3.2.b Hij vecht zonder harnas en wapens tegen een reusachtige reus. Hij is de verdediger van de goede zaak, namelijk de eer van zijn volk en zijn God; een morele held. 3.2.c Wie op God vertrouwt, heeft niets te vrezen. De belangrijkste regel is regel 111: “De Heer heeft voor de overwinning geen zwaard en lans nodig”. 3.2.f De belangrijkste momenten in het verhaal zijn: > Goliat daagt de Israëlieten uit en bespot ze. > David bij Saul. > De confrontatie tussen David en Goliat. > David werpt de steen met de slinger. > David slaat Goliat het hoofd af. > David brengt het hoofd bij Saul. 3.2.g Bijvoorbeeld het verhaal van Jungle book; Mowgli moet opboksen tegen het gevaar en geweld in de jungle (en kan zijn plek niet goed vinden omdat hij de enige van zijn soort is).

4.1 - 4.2 Ze hebben allemaal het gevecht van David en Goliat uit het bijbelverhaal gekozen om uit te beelden. Deze beeldhouwers geven David weer als een naakte, jonge man. De beelden van Bernini en Michelangelo zijn beiden van marmer. 4.3 Michelangelo: toont David op het moment dat hij de vijand, Goliat, verwacht. Bernini: David midden in de strijd. Donatello: David na het gevecht.

C: DRIE VORSTINNEN EN EEN VORST.

5.1 - 5.2 overeenkomsten: Beiden hebben hetzelfde figuur, beiden rechte houding. verschillen: - het materiaalgebruik (olieverf op doek tegenover brons) - de manier van vormgeven en afwerken. - de kleding van Wilhelmina. 5.3 De schilder heeft in de eerste plaats een realistisch staatsieportret, vergelijkbaar met een foto, van koningin Wilhelmina willen schilderen. Daartoe heeft hij Wilhelmina gedetailleerd en naar de werkelijkheid weergegeven. (fijne penseelstreek, realistisch kleurgebruik). Het beeld daarentegen is geen realistisch portret. Dit beeld is niet zozeer een portret maar een karakterschets van koningin Wilhelmina. 5.4 Op zich vind ik het een mooi beeld, maar zou zelf nooit een staatspersoon op zo’n manier afbeelden. Ik denk dat Wilhelmina zelf dit als een belediging zou opvatten. Maar het zal wel juist de bedoeling zijn geweest om Wilhelmina op zon ‘aardse’ manier neer te zetten.

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

6.1 - 6.2 * de persoon in kwestie vast te leggen, te documenteren * representatie van het verbeelde staatshoofd *een symbool van macht
In ons land kom je staatsieportretten niet alleen tegen bij Oranjegezinde, ook in gerechtsgebouwen en andere overheidsgebouwen kun je een portret van onze koningin aantreffen. Bovendien kun je met Koninginnedag in etalages van verschillende winkels portretten van Hare Majesteit vinden. 6.3 In de portretten van Ger van Elk en Andy Warhol komen de drie argumenten allemaal voor. Bij Warhol draagt de koningin een kroon en andere (koninklijke) sieraden, op de achtergrond van het werk van Ger van Elk zie je de Nederlandse kleuren. Daaraan kun je aflezen dat het hier om een staatsieportret en tegelijkertijd om een symbool van macht gaat. Hoewel de beide portretten niet zo realistisch en nauwkeurig zijn als de foto van afbeelding 1 en 2, is in beide gevallen duidelijk dat het om Beatrix gaat. 6.4 Persoonlijk vind ik afbeelding 12 de mooiste, JUIST omdat Beatrix hier niet uitziet als een staatshoofd. Ze ziet er hier heel vriendelijk uit en niet zo statig als ze hoort te zijn, het lijkt wel een foto van de andere kant van haar leven. Afbeelding 13 vind ik ook wel mooi, maar de kleuren trekken me daarvan niet aan.

7.1 - 7.2 – , heb alleen het nummer niet kunnen beluisteren. 7.3 Geëngageerd maatschappijkritisch cabaret. 7.4 Ja, het bevat toch erg kritische en pijnlijke teksten. Pijnpunten: - 'Ik haat de monarchie'; is aanvaardbaar, er wordt namelijk alleen een mening ge-uit . - 'Ik kan wel kotsen als ik Trix of Claus of Bernhard zie, en Juliaan is ook niet veel'; hier de koninklijke familie wordt beledigd, onaanvaardbaar. - 'Ze lijkt volstrekt verwerpelijk, maar ze lijkt zo op me moe'; hierin wordt duidelijk gemaakt, dat ze net zo is als ieder ander mens, dat geen lid is van de koninklijke familie, aanvaardbaar. - 'Arme ouwe'; hier bespotten ze de koningin, dus niet echt aanvaardbaar meer. - 'Al snapt het mens van stoomgemalen heus geen ene moer'; ze denken dat de koningin dom is, redelijk aanvaardbaar - 'Als een vriendelijke koe'; ze vergelijken de koningin met een koe, onaanvaardbaar. 7.5 Nee, de koningin wordt eigenlijk ook weer niet helemaal zwart gemaakt, want er zit ook een zekere sympathie in. Ze wordt namelijk vergeleken met zijn moeder.

D: MENSEN ZOALS JIJ EN IK: DE ANTI-HELD.

9.1 - 9.2 Als je langer naar dit kunstwerk kijkt dan lijkt de glimlach op het gezicht van Melly Shum niet te kloppen met de boodschap van de tekst ernaast. In principe lach je als je een tevreden mens bent. En ook die gedachte strookt niet met de boodschap van de tekst. Bij nader inzien geeft de vorm en de kleur van de letters aan dat je de boodschap van de tekst wellicht met een korrel zout moet nemen. 9.3 aangeven dat deze jonge Aziatische vrouw ondanks haar (beleefde) glimlach niet gelukkig is met de situatie. 9.6 www.camarades.com + www.webcamcentre.com
Ze zijn zo populair door de herkenbare situaties en zonder dat je zelf bekeken wordt kan je rustig iemand anders bekijken.

10.1 - 10.2 – 10.3 Het leven van de gewone arbeider. De helden die in deze kunstwerken figureren zijn hardwerkende boeren en arbeiders of schoolgaande jongeren. 10.5 In de tijd van Courbet was het niet gebruikelijk arbeiders en boeren op dit formaat weer te geven. Deze mensen fungeerden hooguit als achtergrondfiguren, maar nooit als hoofdpersoon van een kunstwerk. Toch ontstaat er rond 1850 een beweging in de politiek en in de kunst die juist wel aandacht aan deze mensen gaat besteden. Deze stroming wordt ook wel het realisme genoemd. In 1848 braken er in verschillende landen revoluties uit. Gewone burgers, boeren en arbeiders kwamen in opstand tegen de ongelijkheid die de geïndustrialiseerde standenmaatschappij met zich mee bracht. Het socialistische gedachtegoed dat tijdens die revoluties naar voren kwam, vormt tevens een belangrijke voedingsbodem voor het realisme in de kunst. John Lennon schreef deze song in de periode van de flower power beweging: de roerige jaren zeventig. Sinds het einde van de jaren 160 werden normen en waarden bijvoorbeeld op gebied van relaties, seks en arbeidsethos als burgerlijk overboord gezet. Het ene na het andere taboe werd doorbroken. Zo werd ook de verhouding tussen arbeiders en bourgeois burgerbevolking aan de kaak gesteld. Dat laatste doet John Lennon duidelijk in zijn nummer Working Class Hero. 10.6 Working Class Hero van John Lennon vind ik persoonlijk het mooiste.

11.1 - 11.2 Het lied gaat over een man die van een vrouw houd, en met haar zijn leven wil delen. Om haar over te halen maakt hij allemaal mooie beloftes zoals, we kunnen koning en koningin of helden zijn. Natuurlijk meent hij dat niet letterlijk, maar in de zin van hoe hun liefde zal zijn. Ik ken het lied niet, maar het lijkt me wel een mooi lied, vanwege de tekst, het is namelijk absoluut geen standaard tekst, want het gaat over dat iedereen een held kan zijn, al is het maar voor 1 dag. 11.3 - 11.4 – 11.5 De spanningsopbouw is beter te horen in het lied. Dat vind ik mooier want je kunt je er dan beter en makkelijker het verhaal achter het lied bij voorstellen. In een symfonie is de tekst weggelaten, en ik vind tekst altijd erg belangrijk bij een lied, je krijgt dan een beter beeld van wat de zanger je met dit lied wil duidelijk maken. Ik vind de stem van Bowie over het algemeen niet zo mooi, maar het past wel goed bij dit lied. Dat komt doordat zijn stem een bepaalde sfeer aan het lied geeft zodat je het op de een of andere manier eens word met het lied. Dat je dus ook vindt dat iedereen een held kan zijn, al is het maar voor een dag. En dat is iets wat je bij een symfonie niet zult tegenkomen. Ik vind de klankkleur in het lied goed, je kunt het duidelijk horen (de stemmen van ieder instrument zijn niet hetzelfde) en geeft ook een bepaalde sfeer bij een lied, en helpt vaak ook mee om achter de diepere betekenis van het lied te komen. Het accent van het lied ligt op het woord ‘Heroes’. Het tempo en ritme past goed bij het nummer van Bowie, maar ik zou er niet echt lekker op kunnen dansen. Bij de symfonie is de duur van de noten lang en het tempo bouwt zich op. Dat past natuurlijk erg goed bij een symfonie, maar ik vind het niet mooi. Ik vind het nummer van Bowie een vrij normale lengte hebben, daar is dus ook niks mis mee. Maar normaal vind ik de wat langere nummers wat mooier. Dus de symfonie heeft wel een geschikte lengte, maar vind ik toch niet mooi. Het gevoel van het nummer is een saai gevoel, ik vind het namelijk geen mooi nummer, maar het roept ook weer een klein beetje een gevoel van vrijheid bij me op. Hij wil namelijk een dolfijn zijn en dolfijnen beschouw ik als beesten die erg vrij zijn, ze zwemmen namelijk in een heel grote oceaan. 11.6 Voorbeelden: - All Saints coveren het nummer ‘Under the bridge’ (1998) van the Red Hot Chilli Peppers (1992). - Boyzone covert het nummer ‘Words’, origineel van de Bee Gees. - En een heleboel gebouwen en voorwerpen zijn gebaseerd op gebouwen en voorwerpen uit de Griekse en/of Romeinse architectuur. - A-teens, zij hebben een heleboel nummers van Abba nagedaan
Ik vind dat een kunstenaar wel het werk van een ander mag gebruiken, want dat kan soms wel een mooier geheel geven en het is erg moeilijk om zelf wat goeds te bedenken zonder het werk van een ander te gebruiken. Er is namelijk al zoveel, dat het bijna onmogelijk wordt om zelf nog iets orgineels te bedenken. Andere argumenten om een nummer van een ander te gebruiken zijn: - gebrek aan originaliteit. - of je hebt er behoefte aan iets wat je aanspreekt een eigen lading mee te geven. Dat is iets wat Bowie overigens ook zelf heeft gedaan: hij heeft een nieuwe compositie van de melodie gemaakt (waardoor het een stuk soepeler wordt), hij heeft wel hulp gehad van twee mensen die houden van experimenteren.

E: DE HELD IN HET THEATER EN OP HET SCHERM.

13.1 - 13.2 ‘Miss Congeniality’

13.5.a Stoere vrouw met een sterke wil. 13.5.b Gracie Hart (Sandra Bullock) is een ruwe FBI-agente die alleen leeft voor haar baan. Ze vloekt, vreet en zuipt als een kerel en is niet geïnteresseerd in de vrouwelijke kanten van haar persoonlijkheid. Wanneer de Miss United States verkiezingen bedreigt worden met een bomaanslag, is de FBI naarstig op zoek naar een agente die undercover kan gaan als een miss-kandidate. Helaas is Gracie de enige agente die in aanmerking komt voor deze opdracht ondanks haar gebrek aan vrouwelijkheid. Zij ziet zichzelf als één van de jongens en huivert bij de gedachte een ´echte´ vrouw te worden. Alleen met een ingrijpende metamorfose kan zij deelnemen aan de Miss United States verkiezingen om de plannen van de terrorist te verijdelen
13.5.d Het uiterlijk en eigenschappen van Gracie Hart in het begin, de speciale scene van de metamorfose van Gracie, muziek, backflash naar kinderperiode van Gracie. 13.5.e Sterke: doet wat ze wil, volgt de regels niet maar haar instinct, werkt tussen allemaal mannen, volgt haar droom. Zwakke: ze wordt verliefd op een van haar collega’s, wordt vriendinnen met iemand die ze eerst niet mocht. 13.7 -

14.1 James Bond, Baantjer en Tarzan: Qua uiterlijk zijn deze drie al zeer verschillend, Tarzan woont in de jungle en heft dus zelf een kledingstuk gemaakt van leer. James Bond zie je heel vaak in smoking of in een net kostuum. Baantjer werkt gewoon als recherche bij de politie en heeft dus normale kleren aan. Ook gaan deze drie figuren anders te werk, Tarzan slaat er op los met dieren uit de jungle en is dus een beetje een krachtpatser. James Bond heeft altijd de nieuwste technische uitvindingen en is zeer intelligent en snel. Baantjer ondervraagt mensen bij de politie en komt er zo achter wie de moordenaar is.

14.3.a James Bond; heeft veel stijl, is vaak in smoking gekleed en heeft altijd vrouwen om zich heen, gebruikt verschillende nieuwe uitvindingen die voor hem zijn ontworpen, door intelligentie lost hij alles op en toeval speelt ook vaak een rol. Baantjer; oude man, werkt als rechercheur bij de politie, krijgt hulp van anderen, zeer slim en zo pakt hij ook de moorden aan die hij op moet lossen. Tarzan; is heel sterk, leeft alleen in de jungle, primitief
14.3.b Locaties spleen zeker een rol. De James Bond films hebben een groter budget dan de serie van Baantjer en kunnen zo James Bond op luxe locaties opnemen en gebruiken ook het nieuwste van het nieuwste als accesoires. Der locatie bij Tarzan speelt ook een zeer grote rol, want hij is een jungleheld en dat verhaal speelt zich dus ook af in de jungle. 14.6 Verschillen: Tarzan is meer een krachtpatser in plaats van dat hij goed zijn hersens gebruikt en is ook een fictief figuur. Verder is Tarzan vooral voor kinderen een held en minder voor volwassenen,. Overeenkomsten: James Bond en Baantjer zijn beiden heel intelligent en werken beiden bij de politie.

15.1 – 15.2 Serie: Goede Tijden Slechte Tijden
Hoofdfiguur: Jef Alberts
Veranderen om hem interessanter te maken: - andere kleding - ander taal gebruik
Kortom ik zo hem moderner maken en hem minder de rol van vader figuur laten spelen. 15.3
Situatie nu Na de wijziging
Karakter: Eigenwijs, opvliegend, niet altijd even eerlijk, maar geeft altijd wel veel mensen al laat hij dat niet altijd even merken Eigenwijs, opvliegend en wat meer de ‘bad-guy’ Gedrag: Normaal, maar is vaak chagrijnig, niet echt opvallend Een wat meer opvallend gedrag
Taalgebruik: Deftig en vooral in kantoortaal Modern
Relatie met anderen: Hij heeft een vriendin, een broer en 2 stiefkinderen, 1 adoptie kind, en 3 kinderen van zichzelf, hij is 1 keer gescheiden en zijn andere vrouw is overleden. Verder heeft hij veel vrienden, maar is ook weer niet bij iedereen even geliefd Maar een paar vrienden, wel een vriendin en kinderen, maar bij de meeste personen niet zo geliefd
Locatie: Hij woont in een groot, modern huis Groot, modern ingericht herenhuis
Uiterlijk/ kleding/ haar: Gemiddelde lengte, zwart haar met een klein beetje grijs erdoor heen, heeft een aardig buikje en loopt (bijna) altijd in herenpakken rond; een pantalon met een overhemd en vaak daarover nog een colbert Gemiddelde lengte, wasbordje, zwart haar, en zijn kleding blijft hetzelfde: pantalons, overhemden en colberts, maar wel in het zwart wit gekleed

15.4 Consequenties voor anderen: Hij is wat meer de ‘bad-guy’ dus anderen zullen het wat moeilijker vinden om met hem om te gaan. Daardoor zal het verhaal niet veel een andere wending krijgen, maar zal hij veel meer mensen bedriegen een als het kan ook een loer uitdraaien, bedrijven in de vernieling helpen, en smerige/gevaarlijke spelletjes spelen.

16.1 - 16.2 Het verhaal van de 8 daden van hercules. 16.3 Een sterke man, groot breed en sterk moet hij dus uitzien. Een goed voorbeeld hiervoor is Russel Crowe, die tevens ook in ‘Gladiator’ speelt. 16.4 ‘Er wordt een film gemaakt over het verhaal van de 8 daden van Hercules. Hercules is dus ook de hoofdrolspeler. Hierbij willen wij u vragen om deze hoofdrol te vervullen. U heeft all capaciteiten van deze held. Qua uiterlijk bent u groot, breed en sterk. En het acteurstalent komt ook zeer goed van pas. In de film komen 8 gevechten voor – de 8 daden van Hercules- en verder nog veel scenes met tekst. Als deze rol u wat lijkt zullen we volgende keer het script sturen. We wachten op uw reactie. 16.5 Oud Romeins kostuum met schild en zwaard. 16.6 – 16.7 Ouderwetse en originele muziek, bijvoorbeeld veel trompetten en oud slagwerk. En verder veel nieuwe muziek voor de scenes met veel actie.

18.1 - 18.2 –het echt verhaal van de Perons, heel pessimistisch -1de Perons hebben niet veel meer gedaan dan zichzelf aan de macht te houden, ze zijn niet zo goed als ze lijken
2Eigenlijik onvoorstelbaar dat er een musical van gemaakt wordt
3 de musical houdt niet veel meer in dan 5 keer het lied ‘Don’t cry for me Argentina’ en verder alleen maar gesnotter en gejuich
4 Evita is eigenlijk heel egoistisch, aandachtstrekkend en hypocriet -Nee, hij geeft te veel zijn eigen mening en zet de musical te pessimistisch neer. Ookal geeft hij vaak toe dat hijzelf niet van musicals houdt, door deze recensie dank ik niet dat er veel mensen nog deze film willen zien
18.3 Ik zou wel naar de film willen gaan, ik heb deze al een stukje gezien op tv, maar kon het niet afkijken. De scenes vind ik best mooi net als de beroemde liedjes uit de musical.

18.1 - 18.2 –het echt verhaal van de Perons, heel pessimistisch -1de Perons hebben niet veel meer gedaan dan zichzelf aan de macht te houden, ze zijn niet zo goed als ze lijken
2Eigenlijik onvoorstelbaar dat er een musical van gemaakt wordt
3 de musical houdt niet veel meer in dan 5 keer het lied ‘Don’t cry for me Argentina’ en verder alleen maar gesnotter en gejuich
4 Evita is eigenlijk heel egoistisch, aandachtstrekkend en hypocriet -Nee, hij geeft te veel zijn eigen mening en zet de musical te pessimistisch neer. Ookal geeft hij vaak toe dat hijzelf niet van musicals houdt, door deze recensie dank ik niet dat er veel mensen nog deze film willen zien
18.3 Ik zou wel naar de film willen gaan, ik heb deze al een stukje gezien op tv, maar kon het niet afkijken. De scenes vind ik best mooi net als de beroemde liedjes uit de musical.

F: KLASSIEKE HELDEN.

19.1 - 19.2 – 19.3 voor: - goede god en serieus - carnavaleske helm –met- vleugelgedaante - moet orde herstellen
na: - als ander gedaante (spin, bankier, toerist etc.) - ander uiterlijk - hij is een bedrieger en een gokker - kan geen vrijheid verdragen.. trekt geldigheid van zijn macht in twijfel - krijgt zijn morele kwaliteiten terug - gewapend met een speer - jeugdig, ruig idool - designbril, lakjas, blitse kraag van wolfsbond

REACTIES

D.

D.

heb je misschien ook opdracht G en verder?? Zo ja wil je die dan naar mij opsturen?

BVD
Dirk

21 jaar geleden

K.

K.

Hallo!

Heb geen commentaar op je werk, maar wou je ff bedanken voor dat je al die opdrachten uit het themakatern helden op scholieren.com hebt gezet. Ik heb een aantal van de antwoorden van je overgenomen...
Bedankt!

Groetjes, Kim

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.