History, cultuur van de massa, 11 t/m 32

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 2286 woorden
  • 22 maart 2004
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
Onderwerpen

Opdracht 11.1
Leg uit dat Hair aansluit bij de hippie- en protestcultuur uit de jaren zestig.
Je kunt in de film Hair zien dat het een presentatie is van zaken waar de make love not war generatie in de jaren zestig in Amerika mee bezig was. Als reactie op de onrustige jaren tijdens de Vietnamoorlog groeide een beweging tegen de gevestigde orde, waarin jongeren onder invloed van drugs kwamen en vrije seks propageerden. De jeugd zette zich af tegen de normen en waarden van ouders en maatschappij. Vrouwen en mannen lieten hun haar groeien als symbool van verzet. Dit komt ook terug in de film Hair. In de film Hair zie je een meisje dat zwanger is van een jongen die al een kind en een andere vriendin heeft, maar dat maakt allemaal niks uit. Ook gaan de jongens niet in dienst op één jongen na. Ze hebben ook allemaal lang haar zo verzetten ze zich, behalve de jongen die in dienst gaat. Opdracht 11.2 Beschrijf de kleding en de maatschappelijke stellingname in de musical Hair.

In de musical Hair kun je zien dat de personages niet veel aan hun kleding doen. Ze doen net of ze het niks kan schelen, maar je ziet wel flowerpower terug en leren jasjes. Ze lopen er het liefst zo onverschillig mogelijk bij. Hun maatschappelijke stellingname is dus eigenlijk zich zoveel mogelijk afzetten tegen de gevestigde orde en tegen hun ouders. Dit wilden ze zo goed mogelijk uitten door bijvoorbeeld hun haar te laten groeien. Opdracht 11.4 Zou de musical Hair tegenwoordig nog net zoveel succes hebben als in de jaren zestig?

Wij hebben de film Hair een tijdje terug gezien en we vonden hem erg leuk. Ik denk dat hij nu nog veel succes heeft, omdat mensen zich goed kunnen inleven in de situatie van toen. Vooral de mensen die de hippietijd zelf hebben meegemaakt kunnen de situatie goed begrijpen. Jongeren vinden de film denk ik leuk, omdat de film ook over jongeren gaat en je, je toch goed kunt inleven in hun leven. Ook zijn er denk ik nog invloeden uit die tijd nog merkbaar. Jongeren houden zich nu ook niet altijd aan de normen en waarden. Opdracht 14.1 Waarom wordt housemuziek ook wel trance genoemd?

Een houseparty is een combinatie van muziek, lichteffecten, videowalls, decors, acts, enzovoorts. De DJ is de hoofdrolspeler tijdens deze party’s. Het is zijn of haar taak om de vele losse nummers met elkaar te verbinden en dit op zo’n boeiende, dynamische en hypnotiserende manier te doen dat het publiek in trance komt en niet meer kan stoppen met dansen. Hier komt dus de naam trance van.

Opdracht 14.2 Wat betekent bricoleren? Wat heeft dat te doen met het oorspronkelijke Franse woord?

De computer is het instrument van de house. Met behulp van een sampler worden geluiden en muziekfragmenten gedigitaliseerd. Dit geluid wordt in de computer weer gemanipuleerd. Fragmenten van bestaande muziek worden gekopieerd, bewerkt en gecombineerd met andere muziekfragmenten. Dit proces heet bricoleren. Opdracht 14.3 Beschrijf wat de belangrijkste muzikale elementen zijn van housemuziek.

Housemuziek is muziek die door de dj helemaal naar eigen idee gemaakt wordt op basis van al bestaande muziek en teksten van andere artiesten op plaat. Deze bestaande muziek en teksten zijn heel belangrijke elementen voor de housemuziek. Zoals ik al eerder heb gezegd is de computer het belangrijkste element van de housemuziek. Fragmenten van bestaande muziek worden gekopieerd, bewerkt en gecombineerd met andere muziekfragmenten. Opdracht 15.1 Leg aan de hand van werk van Keith Haring uit dat het qua vorm en inhoud aansluit bij het leven in de grote stad.

De onderwerpen die Keith Haring gebruikt zijn voor iedereen heel herkenbaar. Een paar van deze onderwerpen zijn: dood, liefde, oorlog, enzovoorts. Het leven in de grote stad is heel bruisend en levendig. Het lijkt alsof het werk van Keith Haring tot leven wil komen. Dit kun je heel goed zien op zijn schilderij: Monkey Puzzle. De schilderijen van Keith Haring zitten vol energie en vrolijkheid. De drukte, de verwarring en het gekrioel van de grote stad komen terug in de schilderijen van Keith Haring. Keith Haring is net als Piet Mondriaan geïnspireerd door het leven van de grote stad. Opdracht 15.3A In welke opzichten komt zijn werk overeen met dat van de aboriginals?

De tekeningen van Keith Haring zijn simpel van kleur en lijn. Dit laatste zie je vooral terug bij de aboriginals. De aboriginals gebruiken heel simpele lijnen om toch een voorstelling ergens van te maken en dat doet Keith Haring ook. Ook gebruiken de aboriginals simpele kleuren net als Keith Haring. Opdracht 153B Welke verschillen zijn er?

De aboriginals maakten tekeningen die eigenlijk niks voorstelden. Ze schilderden gewoon wat ze mooi vonden en ze schilderden om zich uit te drukken via lijnen en kleur. De lijnen hebben niet echt een bepaalde voorstelling, maar gewoon een uiting. Opdracht 15.4 Leg uit in hoeverre een citaat van Keith Haring de essentie van de video weergeeft.

Keith Haring is een heel eigenzinnige man en trekt zich niet veel aan van wat de mensen van hem vinden. In de video zag je ook dat het hem niets uitmaakte of hij nou in de metro tekende of dat hij iets maakte voor duizenden dollars. Hij deed voor allebei net zo hard zijn best. De mensen keken er hoe dan ook wel naar of het nou in de metro of in een museum was. Het gaat hem om de boodschap die hij overdraagt met zijn kunst en niet hoeveel zijn kunst nou eigenlijk waard is. Als de boodschap maar duidelijk is en dat hij zich heeft kunnen uitdrukken in de video. Opdracht 19.1 Leg uit wat Kylián bedoelt als hij de relatie tussen dans en muziek beschouwd: als een dialoog, met daarin felle discussies, momenten van grote spirituele inspiratie, maar ook het volledig langs elkaar heen praten?

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Het ligt aan de manier waarop er wordt gedanst. Als er langzame muziek is en daar ook rustig en langzaam op wordt gedanst wordt er bedoeld dat ze elkaar begrijpen en misschien dat dit een moment is van grote spirituele inspiratie, maar als er langzame muziek is en er wordt heftig op gedanst zal dit eerder als discussie worden gezien of dat ze elkaar dan niet begrijpen en dus volledig langs elkaar heen praten. Opdracht 19.2 Waaraan herken je in de motoriek van de dansers de invloed van de Aboriginals?

Aan de blote voeten en ze stampen op de grond, ze hebben weinig kleren aan en hun lichamen zijn met goud geverfd  dit hebben de Aboriginals ook, ze hebben modder enz. Aan hun lichamen. Ze dansen net zoals de Aboriginals op het ritme van de muziek, de bewegingen lijken erg op elkaar. Bijv. Dat ze elkaar bij de voeten pakken enz. Opdracht 21.1 Hoe probeerde Bertolucci de Chinese autoriteiten in te palmen?

Het belangrijkste was het script goedgekeurd moest worden door de bestuurders van China. De communistische overtuiging van de Italiaanse filmmaker moet zeker hebben geholpen bij het krijgen van goede wil in China. Maar zelfs dan verdienen de makers van een film van die omvang, in een land waar een trage en onwelwillende bureaucratie een goeddeel van de productietijd in beslag neemt, respect. "Ze lieten ons overal toe", zegt Bertolucci in een interview. "Zelfs in hoven die vijftig jaar dicht hadden gezeten. Toen we de roestige sloten openmaakten, troffen we niets dan onkruid."

Zelfs de toenmalige Chinese vice- minister van cultuur, Ying Ruocheng, die tevens acteur is, verleende zijn medewerking. In de film speelt hij de rol van gevangenisbewaarder die uiteindelijk sympathie heeft voor de inmiddels geknakte Pu Yi. Opdracht 21.2 Analyseer de foto op deze bladzijde op vormgeving en inhoud.

Als je de foto ziet, dan valt de kleine keizer je gelijk op. Hij is de keizer en staat boven iedereen. Hij heeft alle macht over de mensen. De foto laat dat duidelijk zien, omdat hij hoger dan de mensen staat. Opdracht 21.4 Waaruit bleek de internationale samenwerking?

Dat bleek uit de vele nationaliteiten die meewerkten aan het maken van de film. Bertolucci, een Italiaan, werkte samen met: Engelsen, Chinezen en Japanners. De filmmuziek is van de Japanner Ryuich Sakamoto. De acteurs die de 60 hoofdpersonages spelen, kwamen uit de VS, Hong Kong, China en Japan. De technici uit Italië, Engeland en China, werkten zes maanden samen om de film de realiseren. Opdracht 23.2 Warhol reageerde laconiek op de kogel die door de zeefdrukken werd geschoten. Hij verhoogde de prijs van zijn kunstwerken. Welke houding concludeer je hieruit t.a.v. zijn werk?

Hij nam de kunst niet zo precies. Als er bijv. Een beetje verf op de verkeerde plaats terechtkwam was dit geen ramp. Dan was deze druk weer uniek. Zo zag hij dat ook met de zeefdrukken waar een kogel doorheen was gegaan. Deze waren nu juist weer exclusiever, deze waren dus schaarster, daarom verhoogde hij de prijs van deze kunstwerken. Een schilderij met een kogelgat is ook kunst voor Warhol. Opdracht 23.4 Leg uit dat Warhol aansluit de bij cultuur van de elite en bij de cultuur van de massa.

Hij sloot aan bij de massa omdat hij goedkope kunst voor iedereen produceerde, er zat geen diepere betekenis achter zijn kunst, dat wou de massa. Het waren onderwerpen uit de maatschappij.

Bij de elite sloot hij aan omdat hij al zijn zeefdrukken exclusief waren. Geen één was er hetzelfde. De elite wil vaak graag kunst die niet iedereen heeft. Verder kon jezelf weten of je wat in zijn kunstwerken zag. Je kon er je eigen interpretatie aan geven. De massa zag het gewoon vaak als een plaatje. Opdracht 23.8 Leg uit, hoewel Warhol ‘machinaal’ produceerde, het werk duidelijk een handmatig karakter vertoont.

Hij stelde zijn machines met de hand in. De sjablonen waarmee de machine produceerde heeft hijzelf ontworpen. Als je aan machines denkt, denk je aan perfectie. Bij de stukken van Warhol is dat soms niet zo. Je ziet soms dat een kleur helemaal niet binnen de lijnen is afgedrukt. Vandaar het handmatige karakter. Opdracht 23.9 Analyseer een werk van Lichtenstein en stel vast welke eigenschappen aansluiten bij de cultuur van de massa.

Lichtenstein maakte ook kunst voor de massa. Kunst die makkelijk te begrijpen was, waar geen verdere betekenis achter zat. Hij gebruikte onderwerpen uit de consumptiemaatschappij, zoals uitvergrotingen van strips. Hij paste dit toe met de stippeltjes techniek, net zoals in de stripboeken ook te zien was. De felle kleuren spraken de mensen aan. Het waren makkelijke kunstwerken, waar men niet te lang over na hoefde te denken. Opdracht 27.1 Bekijk en beluister werk van Cage. Waarom is het logisch dat Cunningham juist samenwerking met hem zocht?

Cunningham is vernieuwend, een avant-garde danser. Cage is dat in zijn muziek. Ze spelen allebei in op het toeval. Ze laten hun dans/muziek ontstaan door het toeval. Opdracht 27.3 Bekijk fragmenten uit de video over Cunningham en leg uit dat de beeldende kwaliteiten voor hem belangrijker zijn dan de muziek.

Cunningham danst soms niet op de muziek. Zijn dans en de muziek staan een beetje los van elkaar. Hij vindt het belangrijker dat zijn dans goed gaat dan dat het tegelijk met de muziek moet gaan. Opdracht 27.4 Leg uit dat in de choreografieën van Cunningham de inhoud veel minder belangrijk is dan de vorm.

De bewegingen moeten strak worden uitgevoerd. Er wordt geen verhaal verteld (niet uitgebeeld) de mensen mogen het zelf interpreteren. Opdracht 27.5 Verklaar de uitspraak van Cunningham dat dans op de eerste plaats ‘motion’ en niet ‘emotion’ is.

Er komt geen emotie voor omdat er geen verhaallijn is. Er worden geen gevoelens geuit, waarmee bijv. Het publiek zich mee kan identificeren. Opdracht 27.11 Cunningham heeft o.a. gestudeerd bij Martha Graham. Welke invloeden van Martha Graham herken je in zijn dansen?

Er komt geen emotie voor omdat er geen verhaallijn is. Er worden geen gevoelens geuit, waarmee bijv. Het publiek zich mee kan identificeren. Opdracht 27.11 Cunningham heeft o.a. gestudeerd bij Martha Graham. Welke invloeden van Martha Graham herken je in zijn dansen?

De bewegingen van hem zijn niet vloeiend, je ziet veel overeenkomsten met die van Graham. De gespannen en ontspannen bewegingen die elkaar afwisselen. Graham danste ook vooral uit de heupen. Opdracht 32.1 Welke invloeden denk je dat multimedia en reproduceerbaarheid van kunst gehad hebben op de verspreiding van Cats over de wereld?

De voorstelling kunnen gefilmd worden en zo op video of dvd worden uitgebracht. Deze kunnen makkelijk verspreid worden. Zo kunnen andere toneelgroepen over de hele wereld deze voorstellingen naspelen. Ook kunnen er foto’s of filmpjes van de voorstellingen op internet worden geplaatst. Dit is ook voor de hele wereld toegankelijk. Opdracht 32.2 Een musical als Cats ziet er in New York vaak precies hetzelfde uit als in Duitsland of Engeland. Waarom denk je?

Omdat de voorstelling, de boodschap hiervan, over wordt gebracht via dans, muziek, kostuums en het decor. Dit is niet aan een taal of land gebonden. Dat is universeel, en alle mensen in verschillende landen snappen dit. Opdracht 32.3 Grootschalige musicals worden niet door iedereen als kunst gezien. Anderen beweren dat entertainment net zo goed kunstelementen kan bevatten. Noem een paar argumenten waarom een musical geen kunst zou zijn tegenover om het wel kunst te noemen.

Tegen: de grootschalige musicals zijn te commercieel, het gaat alleen maar om geld
Voor: deze musicals zijn nog altijd musicals en erg populair. De acteurs moeten nog net zoveel repeteren wanneer deze niet commercieel zou zijn.

Tegen: het gaat alleen maar om de bekende acteurs, als deze erin meespelen wordt de musical populair en gaan mensen erheen om de acteurs niet om het stuk zelf. Voor: het is juist een eer om deze grote namen erbij te betrekken. Vaak krijgen ze rollen in de beste stukken. Dus als je naar zo’n stuk gaat met een bekende acteur, is het meestal wel een goeie musical.

Opdracht 32.4 De musical Cats heeft operakenmerken. Welke zijn dat?

Doordat het verhaal vooral door dans en muziek wordt verteld, lijkt het veel op een opera. En hierom werd het ook, net zoals een opera, wereldwijd uitvoerbaar. Het gaat vooral om de tekst van de liedjes in de musical.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.