Genetica

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 293 woorden
  • 12 december 2003
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding Het voorkeursgebruik van de linkerhand in plaats van de rechterhand is meestal aangeboren en soms zelfs familiair. De oorzaak is bijna nooit een hersenbeschadiging in een vroeg stadium. Er is een bepaalde samenhang tussen links- of rechtshandige en het dominant zijn voor een aantal functies van één van de twee hersenhelften. Toch is het zo dat bij de meeste linkshandige de linker helft dominant blijft voor taalfuncties. Het verband tussen “handigheid” en “hersenigheid”is gecompliceerd. Vaak is verondersteld dat bepaalde leer- en spraakmoeilijkheden bij kinderen het gevolg zouden zijn van linkshandigheid of van het geforceerd rechtshandig maken van een linkshandig kind. De onderzoeksvraag Is Linkshandigheid een erfelijke eigenschap? En heeft Jong of meisje er iets mee te maken.
Hypothese Linkshandigheid is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap. Als een kind linkshandig is komt dat meestal omdat de ouders het ook hebben, of dat de opa of oma het heeft. Als linkshandigheid inderdaad een erfelijk eigenschap is, dan blijven in de familie linkshandige voorkomen. Materiaal - schrijf- en tekenmateriaal - Tekstverwerker - Familieleden om te ondervragen Methode o De onderzoeker heeft eerst een erfelijke eigenschap uitgezocht
o Stamboom klad getekend
o Legenda gemaakt
o Naar betreffende eigenschappen van familieleden gevraagd
o Al deze eigenschappen in de legenda verwerkt
o De stamboom op de computer uitgewerkt Conclusie Linkshandigheid komt bij meerdere familieleden voor. Hieruit kan worden geconcludeerd dat linkshandigheid een erfelijke eigenschap is. Linkshandigheid wordt overgedragen van vrouw op man en van man op vrouw dus het maakt niet uit of je man of vrouw bent. De hypothese is juist dus kan worden aangenomen. Discussie Evaluatie De proef verliep volgens wens, alle vragen zijn beantwoord. Misschien zou de volgende keer een andere onderzoeksvraag opstellen.
Literatuurlijst Boeken: Grote Winkler Prins encyclopedie in 26 delen, Amsterdam Elsevier
Deel 14: Kram-Lotophangen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.