Krantenartikelen

Beoordeling 3.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 916 woorden
  • 23 mei 2001
  • 87 keer beoordeeld
Cijfer 3.6
87 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding: We hebben de opdracht gekregen om vier krantenartikelen uit te zoeken die met de wetenschap te maken hebben. Elk krantenartikel moet in verband staan met een van de vier gekregen onderzoeksvragen. Dat mogen natuurlijk ook meerdere vragen zijn. Alle vragen moeten wel aan bod komen. Om onze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren hebben we de opdracht nog even netjes en overzichtelijk op papier gezet.

Onderzoeksvragen: 1) Hoe komen natuurwetenschappers aan hun kennis? 2) Hoe wordt die kennis gebruikt? 3) Hoe weet je dat het klopt wat ze beweren? 4) Mag alles wat kan?

We geven per krantenartikel aan: - Bij welke vraag het hoort; - Raakvlakken met andere vragen; - Motivatie (waarom bij die vragen, waarom dat krantenartikel); - Samenvatting; - Uitwerking van de moeilijke woorden.

Anatomisch rapport: omstreden Kennewick Man is een Aziaat

1) Bij welke vraag hoort het krantenartikel? Wij vonden dat vraag vier er het beste bij past. Mag alles wat kan? Het antwoord op die vraag is in het krantenartikel onderstreept met rood.

2) Heeft het krantenartikel raakvlakken met andere vragen? Volgens ons heeft het krantenartikel een raakvlak met vraag twee. Hoe wordt die kennis gebruikt? Het antwoord op die vraag is in het krantenartikel onderstreept met groen.

3) Motivatie: waarom die vragen, waarom dit krantenartikel? Dit krantenartikel hebben wij uit een wetenschapskrant dus het heeft wel degelijk met wetenschap te maken. Vraag vier staat duidelijk in verband met het krantenartikel. Het krantenartikel heeft een duidelijk raakvlak met vraag twee. De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn in het krantenartikel terug te vinden. Om dat duidelijk te maken hebben wij die stukjes onderstreept.

4) Samenvatting. Er is echter onderzoek gedaan naar de afkomst van het skelet dat in 1996 werd gevonden aan de oever van de Columbia rivier in de Amerikaanse staat Washington. Het is hoogst waarschijnlijk een Aziaat. Volgens de onderzoekers was de Kennewick Man waarschijnlijk een van de vroege migranten vanuit Azië, die als groep zijn uitgestorven. Indianen claimden dat het ging om een van hun voorouders en wilden niet dat het skelet tentoongesteld zou worden of onderwerp zou zijn van allerlei wetenschappelijke onderzoekingen. Vertegenwoordigers van de indianen wilden verder onderzoek echter niet toelaten en weigerden zelfs onderzoekers bij de Kennewick Man toe te laten. Door een proces is er uiteindelijk toch onderzoek gedaan om vast te stellen of de karakteristieken van het skelet meer overeenstemmen met die van diverse indianenstammen dan met die van Aziaten.

5) Uitwerking van de moeilijke woorden: De moeilijke woorden hebben we in het krantenartikel onderstreept met roze. Anatomisch = betrekking hebbend op de anatomie (anatomie = ontleedkunde, leer van de vorm en inwendige bouw van organismen) Claim = aanspraak
Geassocieerd = samenvoegen, verbinden, in verband brengen
Controverse = strijd, tegenstelling
Metgezellen = iemand die een ander vergezelt

In het krantenartikel stond dat het rapport ook is gepubliceerd op internet. Wij bezochten die site. Zie bijlage.

Waterpokkenvaccin werkt opnieuw als gordelroos dreigt

1) Bij welke vraag hoort het krantenartikel? Wij vonden dat vraag twee er het beste bij past. Hoe wordt die kennis gebruikt? Het antwoord op die vraag is in het krantenartikel onderstreept met rood. Hoe die wetenschappers aan die kennis komen wordt niet vermeld. Ze denken echter wat er zou kunnen gebeuren. Dat voorspellen ze op basis van hun kennis. Wij vonden ook dat vraag drie er het beste bij past. Hoe weet je dat het klopt wat ze beweren? Het antwoord op die vraag is het krantenartikel onderstreept met zwart. Om na te gaan of het klopt wat ze beweren hebben ze onderzoek gedaan. Later in het krantenartikel is er weer sprake van vraag twee en drie. Van de met roze onderstreepte kennis die ze hebben gebruikt, concluderen ze weer het groene onderstreepte in het krantenartikel. Er is dus twee keer sprake van vraag twee en drie in dit krantenartikel.

2) Heeft het krantenartikel raakvlakken met andere vragen? Volgens ons heeft het krantenartikel geen raakvlakken met andere vragen. De vragen twee en drie hebben wel een relatie met elkaar. Door de kennis die ze hebben gebruikt bij hun onderzoek, weet je of het klopt wat ze beweren. Ze trekken conclusies.

Dit wil je ook lezen:

3) Motivatie: waarom die vragen, waarom dit krantenartikel? Dit krantenartikel hebben wij ook uit een wetenschapskrant, dus heeft ook dit artikel met wetenschap te maken. De vragen twee en drie staan duidelijk in verband met het krantenartikel. De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn in het krantenartikel terug te vinden. Om dat duidelijk te maken hebben wij die stukjes onderstreept.

4) Samenvatting. Onderzoekers hebben ontdekt dat het verzwakt levend virus in een vaccin tegen waterpokken jarenlang sluimerend in het lichaam aanwezig blijft. Het voorkomt daardoor wellicht gordelroos op oudere leeftijd. Als de waterpokken bij een kind verdwenen zijn, verdwijnt ook dit virus niet uit het lichaam. Bij iemand met een verlaagde weerstand, kan het weer tot leven komen en veroorzaakt gordelroos. Dit overkomt vaak ouderen. Slechts enkele gevaccineerde kinderen krijgen waterpokken. Bij een minderheid echter lijkt de vaccinatie niet of slecht aan te slaan. Het zou kunnen dat een Oka-vaccin zich als een echte Varicella in het lichaam verstopt en dat zou een bron van latere ziekte kunnen zijn. Na een onderzoek concludeerden onderzoekers dat het vaccin soms waterpokken veroorzaakt. Het Oka-vaccin blijkt soms een waterpokvervangende, maar minder ernstige ziekte te veroorzaken. Aangezien het vaccin kennelijk langdurig in het lichaam aanwezig blijft, voorkomt het waarschijnlijk een gordelroosinfectie op latere leeftijd.

5) Uitwerking van de moeilijke woorden: De moeilijke woorden hebben we in het krantenartikel onderstreept met blauw. Gordelroos (herpes zoster) = een pijnlijke zenuwontsteking met een huisuitslag die vaak als een gordel over de romp ligt (dit overkomt vaak ouderen) Latente = onzichtbaar aanwezig

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.